Thuis
Contacten

Hoofdpagina
HoofdpaginaNamen en adressen van personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuisNamen en adressen van personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuis
88.74 Kb. 1
lezen
Financieel adviseurs komen losser te staan van financiële producten D&o actualiteiten, 27 november 2014Financieel adviseurs komen losser te staan van financiële producten D&o actualiteiten, 27 november 2014
Binnen de financiële sector vindt nu een duidelijke ontwikkeling plaats waarbij onafhankelijke adviseurs losser komen te staan van financiële producten. Waarbij de focus meer komt te liggen op de klant dan op de onderliggende producten
14.38 Kb. 1
lezen
Aanvraagformulier voor het gebruik van de infopanelen langs de invalswegenAanvraagformulier voor het gebruik van de infopanelen langs de invalswegen
De aanvraag mag ten vroegste 6 maanden vóór de activiteit aangevraagd worden aan
16.9 Kb. 1
lezen
Dwayne Verkade 13-09-1979 Eindexamen Scriptie (txt)Dwayne Verkade 13-09-1979 Eindexamen Scriptie (txt)
Het verhaal houdt vele metaforen in en geeft het gedachtegoed van een historische periode weer. Bovendien zijn er ook allerlei hedendaagse parallellen. De dilemma’s waarmee men worstelde toen het verhaal geschreven werd houden ons eigenlijk nog
79.5 Kb. 1
lezen
Meest gestelde vragen en checklist vng vrijwilligerspolisMeest gestelde vragen en checklist vng vrijwilligerspolis
De vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend
15.3 Kb. 1
lezen
Asymmetrie in voorkeursrichting van top- en antitopquarks in paarproductieAsymmetrie in voorkeursrichting van top- en antitopquarks in paarproductie
Verslag van bachelorproject Natuur- en Sterrenkunde, omvang 12 ec, uitgevoerd in periode 9-05-2011 tot 18-08-2011
65.85 Kb. 1
lezen
Inleiding Waarom Functieleer?Inleiding Waarom Functieleer?
Menselijke informatieverwerking vergeleken met de werking van een computer  het brein werd gezien als software; software moet overal op kunnen draaien, dus het brein zelf werd niet als belangrijk gezien
0.68 Mb. 11
lezen
Geachte rector, dames en herenGeachte rector, dames en heren
Dat het hier gebeurte­nis­sen betreft die volstrekt onvoorzien waren geeft te denken en is er een illustratie van dat een onvoorziene en steeds sneller op ons afkomende toekomst deel uitmaakt van het sneller verlopende geschiedproces
100.88 Kb. 1
lezen
Hoofdstuk 4: Aantrekkelijkheid en GehechtheidHoofdstuk 4: Aantrekkelijkheid en Gehechtheid
Bij dit hoofdstuk raakpunten met andere, denk even na over: evaluatief leren, sociale invloeden op emoties (!), sociale activering
36.36 Kb. 1
lezen
Vraag met verzoek om mondeling antwoord o-000025/2013 aan de CommissieVraag met verzoek om mondeling antwoord o-000025/2013 aan de Commissie
Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, Vilja Savisaar-Toomast, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Philippe De Backer, Phil Bennion, Nathalie Griesbeck
6.89 Kb. 1
lezen
Vragen bij Histoclips: Luther en de hervormingVragen bij Histoclips: Luther en de hervorming
Tot de 16e eeuw was er in Europa maar 1 kerk waar iedereen bij hoorde. Welke kerk was dat?
25.56 Kb. 1
lezen
Brussels hoofdstedelijk gewest aangifteformulierBrussels hoofdstedelijk gewest aangifteformulier
Is de aangever een publiekrechtelijke rechtspersoon of betreft de aangifte inrichtingen van openbaar nut
75.85 Kb. 1
lezen
Zelf een 80m band radio bouwenZelf een 80m band radio bouwen
Met dit toestelletje kan je veel plezier beleven. Je kan er radiozendamateurs op ontvangen en je kan er ook mee op zoek gaan naar verstopte radiozenders. Dit heet radio-vossenjacht
105.11 Kb. 1
lezen
Volksgezondheid: Commissie stelt doeltreffende maatregelen voor om burgers beter te beschermen tegen groot aantal grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingenVolksgezondheid: Commissie stelt doeltreffende maatregelen voor om burgers beter te beschermen tegen groot aantal grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen
19.74 Kb. 1
lezen
Bonenkruid is een vaste, laagblijvende plant die het uitstekend doet in de rotstuin. Eenjarig bonenkruid is wat er meestal in de supermarkt wordt verkocht. Deze plant is in Nederland niet winterhardBonenkruid is een vaste, laagblijvende plant die het uitstekend doet in de rotstuin. Eenjarig bonenkruid is wat er meestal in de supermarkt wordt verkocht. Deze plant is in Nederland niet winterhard
Ruid werd ten tijde van de Romeinen vooral door de volgelingen van Bacchus gebruikt. Ze droegen het in de vorm van kransen in hun haar en snoepten er geregeld van om hun potentie te verhogen
153.64 Kb. 2
lezen
Rhodiola rosea als alternatief voor antidepressivaRhodiola rosea als alternatief voor antidepressiva
Rhodiola rosea of rozenwortel is een plant die vooral in de koude noordelijke streken zoals Rusland en Scandinavië groeit. Daar werd hij traditioneel ingezet bij onder andere stress, vermoeidheid, depressie
108.39 Kb. 1
lezen
Veiligheidsbeleid BredeSchool de Achtbaan Inhoudsopgave Inleiding blVeiligheidsbeleid BredeSchool de Achtbaan Inhoudsopgave Inleiding bl
Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten
3.07 Mb. 28
lezen
Landscape interventionsLandscape interventions
Goldbar, Daniel Alcala, Anibal Catalan, Pablo Lopez en Osvaldo Ruiz hebben speelse en intrigerende manieren gevonden om onze omgeving te benaderen
1.89 Kb. 1
lezen
Arbeidsovereenkomst bedrijfstak eigenArbeidsovereenkomst bedrijfstak eigen
Vereniging van Waterbouwers, gevestigd te Den Haag, als gevolmachtigde van haar hieronder genoemde leden
0.6 Mb. 10
lezen
4 september 2009 Eerste Kamer4 september 2009 Eerste Kamer
Magnetron C. V. dat zij bij overeenkomst van 21 april 1998 heeft verkregen aan [eiser] terug te leveren, op straffe van een dwangsom
29.19 Kb. 1
lezen
Aanvragen azgs-nummer en indienen adviesaanvraag voor bachelor- en masterproefAanvragen azgs-nummer en indienen adviesaanvraag voor bachelor- en masterproef
Na aanmelding op de website zal het bureau klinische studies binnen 5 dagen een azgs-nummer toekennen aan uw studie
20.55 Kb. 1
lezen
Een bal gooien Toelichting Natuurkunde Beweging in een richtingEen bal gooien Toelichting Natuurkunde Beweging in een richting
Omdat het de richting van zijn beweging verandert, lijkt het misschien dat de snelheid en versnelling allebei veranderen
35.91 Kb. 1
lezen
Nettie Overweging Verboden vruchten, een product van de eigen geest?Nettie Overweging Verboden vruchten, een product van de eigen geest?
Adam en Eva en de verdrijving uit het Paradijs spreekt al sinds eeuwen tot de verbeelding van mensen. Het is één van de oerverhalen van de joodse en christelijke cultuur. Een verhaal ook dat diepe sporen heeft nagelaten
9.01 Kb. 1
lezen
Toelichting bij Uitbreiding gebiedsaanvraag Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (anlb) Aanvraagperiode 2018Toelichting bij Uitbreiding gebiedsaanvraag Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (anlb) Aanvraagperiode 2018
De uitbreiding op de gebiedsaanvraag moet worden aangevraagd en ondertekend door de rechtsvertegenwoordiger(s) van het agrarisch collectief
106.72 Kb. 1
lezen
actz2018-itinerary-visa-application-2-2.docx [Africa]actz2018-itinerary-visa-application-2-2.docx [Africa]
We hereby declare that (vul naam in zoals in paspoort)
107.05 Kb. 1
lezen
LesvoorbereidingsformulierLesvoorbereidingsformulier
Agam. Het is uit de brainstorm die de leerlingen maakten na de introductie dat deze les is opgebouwd. Aangezien dit een fictieve les is voor een fictieve klas, heb ik zelf het thema ingevuld
39.08 Kb. 1
lezen
Persoonsgebonden competenties (stressbestendigheid, leren en reflecteren, flexibiliteit)Persoonsgebonden competenties (stressbestendigheid, leren en reflecteren, flexibiliteit)
Taakgerichte competenties (innoveren, resultaatsgerichtheid, daadkracht, accuraatheid, bevelvoering)
320.78 Kb. 3
lezen
Advocatenkantoor Steijnen, Olof & Stelling Couwenhoven 52-05Advocatenkantoor Steijnen, Olof & Stelling Couwenhoven 52-05
Tegen de overigens volstrekt niet onderbouwde weigering van het om te Den Haag, welke in copie bij dit beroepschrift wordt gevoegd, tot het instellen van strafrechte­lijke vervolging tegen
166.83 Kb. 3
lezen
Verslag reis naar Bahá’í-archief in Wilmette, Illinois door Lonneke GeerlingsVerslag reis naar Bahá’í-archief in Wilmette, Illinois door Lonneke Geerlings
Transnationale Bahá’í-connecties van Rosey E. Pool, Margaret Danner en Robert Hayden
223.13 Kb. 1
lezen
Bij elk menu krijgt u vooraf een hapje aangeboden van het huisBij elk menu krijgt u vooraf een hapje aangeboden van het huis
De zalige zetten we in met een spetterende barbecue voor u en uw gasten vanaf minstens 20 personen! Bent u er klaar voor…
47.35 Kb. 1
lezen