Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


アンネ フランク Anne Frank Daphne Wesseling Masterscriptie History of Society Erasmus Universiteit Rotterdam Een onderzoek naar het beeld van Anne Frank in Japan tussen 1952 en heden アンネ フランク

Dovnload 337.17 Kb.

アンネ フランク Anne Frank Daphne Wesseling Masterscriptie History of Society Erasmus Universiteit Rotterdam Een onderzoek naar het beeld van Anne Frank in Japan tussen 1952 en heden アンネ フランクPagina1/6
Datum08.05.2017
Grootte337.17 Kb.

Dovnload 337.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Een onderzoek naar het beeld van Anne Frank in Japan tussen 1952 en heden

アンネ フランク

-Anne Frank-

Daphne Wesseling
Masterscriptie History of Society

Erasmus Universiteit Rotterdam
Een onderzoek naar het beeld van Anne Frank in Japan tussen 1952 en heden


アンネ フランク

-Anne Frank-

Daphne Wesseling
Masterscriptie History of Society

Specialisatie Global History and International Relations

Erasmus Universiteit Rotterdam

Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen

december 2010

Begeleiders: M. Huisman, K. Ribbens


student nr. 298163

daphnewesseling@gmail.com

Afbeelding titelpagina: standbeeld Anne Frank bij de Anne’s Rose Church, Nishinomiya, Japan.

foto: Daphne Wesseling (15 maart 2010)Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 – Inleiding 4

1.1 Anne Frank 4

1.2 Onderzoeksvraag 6

1.3 Nationale identiteit en herinneringen 8

1.4 Methodologie 10

1.5 Bronnen 11

1.6 Opzet scriptie 13
Hoofdstuk 2 – De Japanse omgang met het oorlogsverleden 14

2.1 Achtergrond van het Japanse nationalisme en de Japanse identiteit 14

2.2 Verschillende visies over de omgang met het oorlogsverleden 18

2.3 Periodisering van de Japanse omgang met het oorlogsverleden 21

2.3.1 Periode I, 1945 – 1952 22

2.3.2 Periode II, 1952 – begin jaren zeventig 23

2.3.3 Periode III, midden jaren zeventig – 1990 24

2.3.4 Periode IV, 1990 – heden 25

2.4 Conclusie 26
Hoofdstuk 3 – De Japanse vertalingen van het dagboek 27

3.1 De eerste アンネの日記 27

3.1.1 Kwetsbaar licht 28

3.1.2 Anne Frank centraal in de Kaito Kozo vertaling 31

3.1.3 Toe-eigening voorwoord Roosevelt 33

3.2 Nieuwe vertalingen 34

3.2.1 Kinderboek 36

3.2.2 Anne Frank 38

3.2.3 Joodse achtergrond 40

3.2.4 Interpretatie Fukamachi 41

3.3 Conclusie 42

Hoofdstuk 4 – Anne Frank in Japanse anime en manga 454.1 Anime en manga producties 45

4.1.1 1979 - Eerste Anne Frank anime 45

4.1.2 Jaren negentig - explosie aan producties 45

4.1.3 Educatieve manga-series 47

4.2 Anne Frank in beeld 49

4.2.1 Anime: verfilming dagboek Anne Frank 49


4.2.2 Manga: levensverhaal van Anne Frank 50

4.2.3 Anne Frank als herkenbaar personage 50

4.3 Tweede Wereldoorlog 51

4.3.1 De verklaring voor de Holocaust 52

4.3.2 Reflectie Tweede Wereldoorlog 52

4.4 Conclusie 54
Hoofdstuk 5 – Sei Iesu Kai 56

5.1 Historische ontwikkeling Sei Iesu Kai 56

5.2 De jaren zeventig - Het begin van de activiteiten 58

5.3 De jaren tachtig - Anne Frank centraal 60

5.3.1 Begin nieuwe activiteit 62

5.4 De jaren negentig tot heden 62

5.4.1 Professionalisering 62

5.4.2 Holocaust centraal 65

5.4.3 Gericht op kinderen 68

5.5 Conclusie 70

Hoofdstuk 6 – Conclusie 72

Bibliografie 76

Bronnen 76

Literatuur 77
Bijlage A - Verkoop Japanse vertaling dagboek 79

Hoofdstuk 1 – Inleiding
In alle Japanse reisgidsen naar オランダ (Nederland) wordt het Anne Frank huis in Amsterdam als een must-see aangeduid, en is het een onderdeel van elke ‘Amsterdam-in-1-dag’ tour. Het Anne Frank huis is razend populair onder Japanse toeristen, en het bezoek maakt vaak grote indruk op Japanse bezoekers. In het gastenboek van het museum staan dan ook veel Japanse berichten over hun bezoek. Eén opmerking van een Japanse bezoeker valt extra op, een kort en kracht krachtig bericht: “Vrede! Vrede! Vrede!”1

Anne Frank is bij Japanners zeer populair. Dat haar verhaal en haar dagboek een speciale betekenis voor hen hebben laat het kernachtige bericht uit het gastenboek zien. Het verhaal van Anne Frank heeft blijkbaar een pacifistische lading voor de Japanners. Anne Frank is daarom voor Japan onlosmakelijk verbonden met oorlog. Natuurlijk met dé oorlog.


1.1 Anne Frank
In 1929 werd Anne Frank in Duitsland geboren. Door de opkomst van de NSDAP werd het voor Joden in Duitsland steeds gevaarlijker. Anne was pas drie jaar oud toen haar ouders besloten Duitsland te ontvluchten en naar Nederland te emigreren, en de familie ging wonen in Amsterdam. Op haar dertiende verjaardag kreeg Anne haar beroemde dagboek kado. Toen de Nazi’s in 1940 Nederland bezetten, kregen Anne en haar familie steeds meer te maken met anti-Joodse maatregelen. Nadat haar zus Margot een oproep had gekregen voor een Duits werkkamp, dook het gezin onder. De schuilplaats lag aan de Prinsengracht 263, in de achterzijde van het bedrijf van Anne’s vader Otto Frank. Ondergedoken in het Achterhuis bleef Anne in haar dagboek schrijven, waar ze de moeilijke tijd in het Achterhuis van zich af kon schrijven. Op 4 augustus 1944 werden de onderduikers ontdekt en gearresteerd. Anne kwam via Auschwitz terecht in het kamp Bergen-Belsen, waar ze in maart 1945 overleed. Otto Frank was de enige van de onderduikers die de oorlog overleefde. Bij zijn terugkeer in Amsterdam kreeg hij Anne’s dagboek van Miep Gies, secretaresse in het bedrijf en helpster van de onderduikers. Miep had het dagboek gevonden na de arrestatie en bewaard. In haar dagboek had Anne geschreven over haar wens tot publicatie van haar dagboek. In 1947 wordt haar wens vervuld met publicatie van haar dagboek.

Het dagboek werd een groot succes en is nu wereldwijd in ruim zestig talen vertaald, en dertig miljoen keer verkocht.2 In deze tijd heeft het dagboek verschillende betekenissen en interpretaties gekregen. Na uitgave van het dagboek gaven de ideeën van Otto Frank de eerste betekenis aan van Anne’s geschriften.3 Voor hem was het belangrijk dat Anne Frank symbool zou staan, niet voor het verleden, maar juist voor de toekomst. Ze zou een inspiratiebron zijn voor komende generaties, zodat herhaling van de oorlogsverschrikkingen kon worden voorkomen.4 Het dagboek gaat volgens Otto Frank over verdraagzaamheid, verzoening en begrip. Het standpunt tegen discriminatie en racisme is eveneens een belangrijk thema. Otto Frank benadrukt wel dat deze idealen los staan van een specifieke religieuze stroming. De ideeën van Otto Frank zijn geïncorporeerd in de doelstelling van de Anne Frank Stichting, maar vanaf de jaren zestig ontstaan steeds vaker botsingen tussen beide partijen.5 In het Anne Frank huis zien we deze ideeën terug doordat, bijvoorbeeld in de jaren zestig, de nadruk juist lag op de actualiteit en niet op de Jodenvervolgingen en het verleden.

Het dagboek van Anne Frank werd verder veel gebruikt als een universalistische boodschap, waarbij Anne ‘ontjoods’ was. Het toneelstuk van Goodrich en Hackett was aanleiding voor een discussie over de boodschap uit het dagboek, zij hadden het toneelstuk een universalistische boodschap van hoop en goedheid meegegeven.6 Ook het voorwoord van Roosevelt uit 1952, in de Amerikaanse vertaling van het dagboek gaf eenzelfde boodschap, waarbij wederom geen aandacht was voor Anne’s Joodse achtergrond. Aan deze interpretatie van het dagboek was in de vroeg naoorlogse periode vraag, omdat mensen weer behoefte hadden aan optimisme.7

In de periode daarna is weinig veranderd aan de betekenisgeving van Anne Frank, in de zin dat ze een bron is gebleven van vele betekenissen.8 Ze blijft een inspiratiebron waaruit mensen en instanties hun eigen interpretatie halen, en gebruiken voor hun eigen ideologieën. Barnouw noemde Anne daarom wel een ‘universele grabbelton’.9 Ook haar dagboek is tot in het oneindige geïnterpreteerd, en hierdoor wordt wel de vergelijking getrokken met een ‘religieuze cultus’. 10


1.2 Onderzoeksvraag
Het uitgangspunt van mijn onderzoek is de populariteit van Anne Frank in Japan. Deze populariteit is ook onder andere wetenschappers niet onopgemerkt gebleven. Verschillende wetenschappers hebben hun visie gegeven over de interpretatie en betekenis van Anne Frank en haar dagboek in Japan.

Goodman en Miyazawa, respectievelijk professor in Japanse literatuur en professor in geschiedenis, schreven in 1995 schreven het boek Jews in the Japanse mind. Dit boek richt zich op de Japanse kijk en visie op Joden. In het boek hebben ze ook aandacht voor de populariteit van Anne Frank in Japan. Volgens Goodman en Miyazawa wordt Anne Frank in Japan los gezien van haar Joodse identiteit. Hierdoor heeft de populariteit van Anne Frank de Japanners slechts weinig geleerd over de Joodse geschiedenis en het Jodendom.11 Anne Frank is in Japan geen reflectie voor de Joodse Holocaust, maar een slachtoffer van de oorlog, waarmee de Japanners zich wilden identificeren.12 Naast de onbekendheid met de Joodse geschiedenis, heersen volgens Goodman en Miyazawa veel anti-semitistische opvattingen in Japan. Tegen het verwijt van antisemitisme verwijzen veel Japanners naar Sugihara Chiune.13 Sugihara Chiune was een Japanse diplomaat in Litouwen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en hielp ruim zesduizend Joden Europa te ontvluchten door het uitschrijven van doorreisvisa naar Japan. In Japan zijn ze trots op deze held, die met morele moed en toewijding levens wist te redden. Goodwin en Miyazawa benadrukken echter dat hij als individu niet representatief is voor het beleid met betrekking tot Joden, en dat hij daarmee ook geen sluitend weerwoord is op het geclaimde anti-semitistische karakter in de Japanse cultuur.14

Buruma, historicus, Japanoloog en journalist, heeft eveneens geconstateerd dat Anne Frank in Japan een symbool voor slachtoffers was geworden, omdat ze onschuld uitstraalde.15 Hierdoor zouden Japanners zich willen identificeren met Anne Frank. Buruma koppelt deze identificatie aan de Japanse kijk op hun oorlogsverleden, met weinig aandacht voor de daders, maar veel voor de slachtoffers.

Ramachandran heeft vanuit haar discipline media en cultuur, waarin ze gespecialiseerd is in film en fotografie, de populariteit van de Japanse animatiefilm over Anne Frank uit 1995 besproken.16 Zij koppelt eveneens de populariteit van Anne Frank aan de kennis over de Holocaust in Japan. Volgens Ramachandran is in de jaren negentig, waarin ook de door haar besproken animatiefilm uitkwam, de bekendheid van Japanners met de Joodse geschiedenis toegenomen. Door bijvoorbeeld het succes van Schindler’s List is de Holocaust bekender geworden en kunnen Japanners het verhaal van Anne Frank koppelen aan de Joodse geschiedenis.

In alle literatuur wordt een samenhang beschreven tussen de interpretatie van Anne Frank en de Japanse oorlogsherinneringen, maar nergens wordt dit onderbouwd en uitgebreid onderzoek. Het lijkt slechts een aanname te zijn, en de literatuur heeft weinig aandacht voor de ontwikkelingen in de populariteit van Anne Frank, of veranderingen in het beeld en de betekenis van Anne Frank. Bovendien wordt vaak veronderstelt dat de Japanse oorlogsherinneringen enkel gebaseerd zijn op het slachtofferschap, terwijl hiervoor meer onderzoek nodig is naar de ontwikkeling van de Japanse oorlogsherinneringen. Hier zit duidelijk een manco in de literatuur, met mijn scriptie zal ik dit manco onderzoeken en de ontwikkeling in de verschijning van Anne Frank in Japan koppelen aan de ontwikkeling in Japanse oorlogsherinneringen.

Ik wil daarbij aandacht hebben voor de betekenis en het beeld van Anne Frank en haar dagboek. Gezien het verband dat Japanners leggen tussen Anne Frank en de Tweede Wereldoorlog, en de in de literatuur gelegde relatie tussen Anne Frank en de Japanse omgang met het oorlogsverleden, zal ik het beeld van Anne Frank in Japan onderzoeken in relatie tot de Japanse oorlogsherinneringen. De vraag die centraal staat in mijn onderzoek is: Hoe is in Japan het beeld van Anne Frank verbonden met de oorlogsherinneringen? Ik onderzoek dit voor de periode 1952 tot heden. In 1952 werd de eerste Japanse vertaling van het dagboek van Anne Frank uitgebracht. Met het oorlogsverleden in de onderzoeksvraag bedoel ik de oorlog die bij ons bekend staat als de Tweede Wereldoorlog, maar vanuit Japans perspectief niet als zodanig benoemd kan worden.17 Zowel de benaming als het begin van de oorlog zijn onderdeel van een discussie tussen de verschillende visies op het oorlogsverleden.18 Hier zal ik in het volgende hoofdstuk nog uitgebreid op terugkomen, maar ik zal zelf de term Tweede Wereldoorlog aanhouden.1.3 Nationale identiteit en herinneringen
De koppeling tussen het beeld van Anne Frank en de Japanse omgang met het oorlogsverleden in mijn onderzoekt maakt dat de Japanse (naoorlogse) nationale identiteit een belangrijk theoretisch kader is voor mijn onderzoek. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de (nationale) identiteit onlosmakelijk verbonden is met de perceptie van het verleden.19 Binnen de perceptie van het verleden is de historische cultuur een belangrijk concept. De historische cultuur omvat alle vertellingen en herinneringen aan het verleden, alsmede de infrastructuur waarmee de omgang met het verleden georganiseerd en uitgedragen wordt.20 De omgang met het verleden wordt vanzelfsprekend beïnvloed door de herinneringen aan het verleden. Identiteit hangt niet alleen af van wat in het verleden gebeurd is, maar juist van hoe en wat er herinnerd wordt.

De omgang met het verleden kan een persoonlijke kwestie zijn, maar ook kan een groep mensen dezelfde herinneringen delen. Wanneer een groep mensen een gemeenschappelijke historische ervaring deelt, is sprake van een collectieve herinnering.21 De omgang met zo’n gedeeld verleden door een gemeenschap wordt wel een herinneringscultuur genoemd.22 Zerubavel spreekt in dit geval van een mnemonische gemeenschap: een gemeenschap met dezelfde collectieve herinneringen en eenzelfde kijk op het verleden.23 Door deze gemeenschappen zijn herinneringen sociale constructies geworden. Het is een dynamisch verschijnsel waarbij het verleden doorwerkt en verwerkt wordt en in de normen en waarden van de gemeenschap tot uiting komt.24

Op deze manier draagt een herinneringscultuur bij aan de identiteit van de groep. Het verleden wordt niet herinnerd in losse feiten, maar de manier waarop een gemeenschap omgaat met het verleden maakt het verleden tot een verhaal, een ‘narrative’.25 Juist dit verhaal zorgt ervoor dat de geschiedenis gaat leven en onderdeel wordt van de identiteit.26 Zerubavel benadrukt dat we bij het vormen van deze verhalen soms continuïteit uitdragen door gebruik te maken van ‘bruggen’, zoals bijvoorbeeld relikwieën, memorabilia of herinneringsplaatsen.27 Andere keren wordt juist discontinuïteit benadrukt door breukervaringen of ‘watersheds’28.

Een herinneringscultuur komt niet zomaar tot stand, volgens Kansteiner is deze cultuur het resultaat van een dialoog tussen het object, de producent en de consument.29 Door de opname van consumenten in deze hermeneutische driehoek, blijkt dat de manier waarop consumenten met het verleden omgaan belangrijk is voor de herinnering. Consumenten kunnen het verleden vormen en/of negeren naar eigen inzicht.30

De belangrijke rol die Kansteiner geeft aan de consumenten van herinneringen komt terug in de theorie over de interpretatie en toe-eigening van het verleden. Het concept toe-eigening is bekend geworden door het werk van De Certeau.31 De grote rol van consumenten bij herinneringen betekent dat de elite of overheid hier geen greep op heeft, hij plaatst het onderzoek daarom binnen de studies van populaire cultuur.32 De consumenten in een herinneringscultuur blijven namelijk niet passief, maar integreren actief andere tradities en rituelen in hun cultuur.33 Frijhoff benadrukt dat deze vorm van toe-eigening uitgaat van het gebruik of de overname van cultuuruitingen voor een specifiek doel. De toe-eigening ontstaat dus door een specifieke interpretatie die plaatsvindt binnen de gebruikerscontext.34 Frijhoff noemt toe-eigening een proces van zingeving, waarbij de consumenten een eigen betekenis geven aan de cultuur- of herinneringsobjecten.35

In zijn werk, Dynamisch erfgoed, benadrukt Frijhoff de wisselwerking die bestaat tussen erfgoed en identiteit: ons erfgoed bepaalt wie we zijn en wie we zijn bepaalt hoe we omgaan met ons erfgoed.36 De manier waarop consumenten omgaan met het verleden, betekenis geven aan herinneringsobjecten en zich cultuuruitingen toe-eigenen hangt dus samen hun identiteit. De identiteitsvorming in combinatie met herinneringsobjecten wordt hierdoor een actieve wisselwerking. Hoe mensen binnen een herinneringscultuur interpretatie geven aan het verleden wordt deels bepaald door hoe ze zichzelf willen zien en welke identiteit ze zich willen aanmeten. Ze construeren een geschiedenis voor hun gemeenschap.37

In de literatuur werd beweerd dat de Japanners zich identificeerden met Anne Frank als slachtoffer, dit betekent dat in Japan is de betekenisgeving van Anne Frank van invloed is op de herinneringscultuur. Dit sluit aan bij de theorieën van Kansteiner en Frijhoff. Hierbij interpreteert de Japanse consument Anne Frank als slachtoffer, en eigent hij haar in deze betekenisgeving toe om ook zichzelf de identiteit van slachtoffer te geven. In mijn onderzoek zal ik onder andere bezien of deze veronderstellingen van toe-eigening uit de literatuur overeenkomen met mijn eigen bevindingen.
1.4 Methodologie
Via kwalitatief onderzoek zal ik bekijken welk beeld van Anne Frank in de bronnen naar voren komt. In navolging van de hermeneutische driehoek van Kansteiner zal ik de volgende drie verschillende analysepunten hanteren in mijn onderzoek: productie, inhoud, publiek.

Voor de productie is het belangrijk te kijken naar de totstandkoming van de bron: hoe, waar, wanneer en door wie is de bron gemaakt. Daarnaast zal ik kijken naar de verkoop, of de presentatie aan het publiek.

Als tweede is het belangrijk naar de inhoud van de specifieke bron te kijken. De inhoud leert ons wat en hoe er over Anne Frank verteld wordt. Omdat in de literatuur naar voren kwam dat er weinig aandacht in Japan was voor haar Joodse achtergrond, zal ik hierbij kijken in hoeverre aandacht is voor haar Joodse achtergrond en de Jodenvervolgingen. De inhoud laat eveneens zien welke aspecten uit het leven of persoonlijkheid van Anne Frank benadrukt worden. Hierbij zal ik ook kijken naar een eventuele interpretatie of boodschap die meegegeven wordt aan de vertelling over Anne Frank.

Het laatste onderzoekspunt is het publiek. Hieronder vallen twee belangrijke aspecten, namelijk de doelgroep waarop wordt gericht en de ontvangst bij het publiek. De ontvangst en de receptie bij het publiek laten zien hoe de bron ontvangen wordt en hoe het publiek de inhoud of boodschap die wordt meegegeven interpreteert. Dit kan laten zien of er sprake is van de toe-eigening zoals in de literatuur veronderstelt.1.5 Bronnen
De bronnen die ik voor mijn onderzoek gebruikt heb vallen in de categorie van populaire cultuur. Populaire cultuur draait massacultuur en wordt gekenmerkt door de brede toegankelijkheid. De toegankelijk verzekert dat de gewone consument de doelgroep is, het gewone volk dat in aanraking komt met de cultuuruitingen. De populaire cultuur geeft daarmee inzicht in de waarden en normen van de gewone mens, in mijn onderzoek de doorsnee Japanner.38 Doordat populaire cultuur nauw verbonden is met de ideeën en opvattingen van het gewone volk, geeft populaire inzicht in de nationale identiteit van de bevolking.

Ook in Japan wordt de populaire cultuur gekenmerkt door de massale doelgroep in de maatschappij.39 Japan kent een extreem (cultureel) homogene samenleving, waardoor populaire cultuur in zeer grote mate voor alle Japanners toegankelijk is.40 Deze egaliteit in de samenleving betekent eveneens dat de receptie van cultuur overeenkomt voor het grootste deel van de bevolking. In de Japanse cultuur zijn veel binnenlandse en geïmporteerde aspecten geïntegreerd, terwijl het geïmporteerde hierbij wel duidelijk buitenlands blijft.41Anne Frank is hiervan een voorbeeld: voor Japan een transnationale cultuuruiting, geïmporteerd in hun eigen cultuur.

Voor mijn onderzoek gebruik ik verschillende bronnen die behoren tot de populaire cultuur. Bij mijn selectie van de bronnen heb ik gelet op bruikbaarheid voor hun onderzoek. Mijn eerste selectiecriterium is dat de bron een Japanse productie moet zijn. Zo laat ik bijvoorbeeld alle Japanse vertalingen van buitenlandse media over Anne Frank buiten beschouwing, omdat dit geen Japanse producties zijn en dus minder zeggen over het beeld van Anne Frank in Japan.

Het tweede selectiecriterium is dat de bron over Anne Frank een verband moet hebben met de Japanse oorlogsherinneringen. Eind jaren zestig was er bijvoorbeeld een Japanse tamponfabrikant die tampons met de naam アンネの日(Anne’s dag) op de markt bracht.42 Het werd in die periode zelfs gebruikelijk in Japan de menstruatie aan te duiden als ‘Anne’s dag’. De verklaring hiervoor is dat in Japan vol bewondering en verbazing werd gekeken naar de openheid waarmee Anne in haar dagboek over haar menstruatie schreef. Alhoewel dit voorbeeld laat zien dat er veel verschillende interpretaties uit het dagboek te halen zijn en Anne Frank op veel manieren de (vrouwelijke) lezers aansprak, zegt deze bron weinig over het beeld van Anne Frank in Japan in relatie tot de Japanse oorlogsherinneringen.

Mijn eerste categorie bronnen zijn de verschillende versies van de dagboekvertalingen in het Japans. Ik zal hierbij niet kijken naar vertalingen van de boeken Verhaaltjes, en gebeurtenissen uit het Achterhuis en Mooie-zinnenboek van Anne Frank. Ook de (vertaalde) secundaire literatuur over Anne Frank laat ik buiten beschouwing. Volgens Buruma, Goodman en Miyazawa is de bekendheid van Anne Frank in Japan afkomstig van de populariteit van de vertalingen van het dagboek. Deze vertalingen zijn daarmee het belangrijkste voor mijn onderzoek. De overige literatuur is daarmee minder relevant voor de beantwoording van mijn hoofdvraag, en het zou in het kader van deze scriptie te omvangrijk zijn deze bronnen allemaal te betrekken bij mijn onderzoek.

De tweede groep bronnen behoren tot de typische Japanse cultuur: anime (de Japanse tekenfilm) en manga (het Japanse stripverhaal). Het verhaal van Anne Frank is in Japan meerdere keren gebruikt bij het maken van een anime en manga.

Een derde belangrijke bron zijn de activiteiten van het kerkgemeenschap 聖イエス会 (Sei Iesu Kai). Deze kerkgemeenschap is zeer begaan is met Anne Frank, en heeft verscheidene activiteiten die erop gericht zijn het verhaal van Anne Frank uit te dragen.

Met betrekking tot de bronnen ben ik op verschillende problemen gestuit. Allereerst heb ik meer bronnen en informatie kunnen vinden uit de recente periode dan uit de periode vlak na de oorlog. Dit zou kunnen betekenen dat er in de eerdere periode minder werd geproduceerd en uitgegeven over Anne Frank, maar het is ook mogelijk dat deze bronnen verloren zijn gegaan of moeilijker zijn te vinden. Daarnaast was het zoeken lastiger dan verwacht in Japan, doordat de verschillen tussen Nederlandse en Japanse instituten en locaties waar informatie kan worden gevonden. In Japan is bijvoorbeeld veel minder aandacht voor recensies en artikelen als bronnen voor het onderzoek, en is de universiteitsbibliotheek voor een groot gedeelte gevuld met (verouderde) encyclopedieën en naslagwerken. In tegenstelling tot de universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam had ik via de Japanse universiteitbibliotheken nauwelijks toegang tot recensies, tijdschriften- of krantenartikelen. Helaas is dit terug te zien in mijn onderzoek, waar ik maar weinig van recensies of artikelen gebruik heb kunnen hebben.1.6 Opzet scriptie
In het volgende hoofdstuk zal ik eerst de Japanse naoorlogse identiteit en de omgang met het Japanse oorlogsverleden nader bestuderen en periodiseren als kader voor het onderzoek naar Anne Frank in Japan. Hiermee kan ik in het verdere onderzoek het beeld van Anne Frank vergelijken, om te zien of de veronderstelling uit de literatuur dat Japanners zich identificeren met Anne Frank als oorlogsslachtoffer klopt.

Daarna zal ik in hoofdstuk 3, 4 en 5 de drie verschillende bronnen over Anne Frank onderzoeken. Allereerst kijk ik in hoofdstuk 3 naar de verschillende Japanse vertalingen van het dagboek van Anne Frank. In hoofdstuk 4 zal ik vervolgens de Japanse anime (Japanse tekenfilms) en manga (Japanse stripverhalen) over Anne Frank bestuderen. Tenslotte zal in hoofdstuk 5 gekeken worden naar de activiteiten van de 聖イエス会 (Sei Iesu Kai), de Japanse kerkgemeenschap die is begaan met het uitdragen van het verhaal van Anne’s leven. Het laatste hoofdstuk zal antwoord geven op de vraag hoe in Japan het beeld van Anne Frank is verbonden met de oorlogsherinneringen, en hoe deze relatie is veranderd door de tijd.


  1   2   3   4   5   6

  • Inhoudsopgave
  • Hoofdstuk 1 – Inleiding

  • Dovnload 337.17 Kb.