Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


पहचान -pahchān Prārthnā De weg naar de waarheid

Dovnload 126.8 Kb.

पहचान -pahchān Prārthnā De weg naar de waarheidDatum07.05.2019
Grootte126.8 Kb.

Dovnload 126.8 Kb.


पहचान-Pahchān

Prārthnā


De weg naar de waarheidHarrypersad F. Nandlal

november 2009Voorwoord

In ‘Prārthnā’ maak je kennis met een nieuwe manier van spirituele beoefening. De beschreven gebeden zijn zodanig opgezet, dat een ieder het kan leren en gebruiken. Er is ruimte voor een persoonlijke invulling. Maak er naar eigen inzicht gebruik van, maar vergeet hierbij vooral niet de weg van de waarheid (sachāi) te volgen. In de reeks van Pahchān is ‘Prārthnā’ verschenen om mensen te helpen hun dagelijks gebed in het licht van de waarheid te plaatsen. ‘Prārthnā’ staat echter los van alle tot nu toe bekende vormen van gebeden.

Mijn bevindingen zijn gebaseerd op jarenlange spirituele ervaringen, gedachten en visie. Het staat los van alle religie, geloof, sektes of heilige geschriften. Ik ben tijdens mijn zoektocht naar het spirituele tot deze kennis gekomen. Na kritisch onderzoek en analyse van de betekenis van het leven op aarde, in relatie tot het Goddelijke, heb ik besloten om de gevonden waarheid met je te delen. Ik nodig je uit om je zelf kritisch op te stellen. Ik dwing niemand mijn visie te volgen; ik laat elk individu daarin volledig vrij. Laat de waarheid zelf tot je spreken!

Copyright ©2009 bij Harrypersad F. Nandlal

‘Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.’

All rights reserved. No parts of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission of the author.Hindi uitspraak

Hieronder geef ik je een paar eenvoudige maar effectieve aanwijzingen om je Hindi-uitspraak meteen al stukken beter te laten klinken. Hier volgt wat informatie over fonetiek en een overzicht van een aantal belangrijke klanken om de mantra’s beter te kunnen uitspreken.a= [a kort] (zoals in phal, vrucht)

ā= [a lang] (zoals in pitā, vader)

ch= [tja] (zoals in chal, loop)

e= [e] (zoals in dekh, kijk)

i = [ie] (zoals in dil, hart)
g= [g Engels] (zoals in garam, warm)

j= [dj] (zoals in pujā, verering)

s= [s] (zoals in sapnā, droom)

sh= [sj] (zoals in shakti, energiekracht)

u= [oe] (zoals in kul, familie)

v = [w] (zoals in vachan, belofte)

y = [j] (zoals in yād, herinnering)


Inhoudsopgave

Hindi-uitspraak 3

Inleiding 5

Prārthnā 6

Licht-mantra 6

Inleidende mantra 6

Sat vijay māngan mantra 7

Satta shakti māngan mantra 8

Hierna kan je dan alles wegbranden wat je niet in je/jullie leven wilt hebben, bijvoorbeeld 9

Jalānā mantra 1 9

Jalānā mantra 2 10

Jalānā mantra 3 11

Jalānā mantra 4 12

Jalānā (-māngan) mantra 5 13

Voorbeelden van māngan 14

Māngan mantra 1 14

Māngan mantra 2 15

Māngan mantra 3 16

Volgens mijn visie bezit god onder andere de volgende kwaliteiten 16

Nawoord 17

Verklarende woordenlijst 18

Prārthnā

De weg naar de waarheid

Inleiding:

In veel culturen hebben de meeste mensen aan het begin van de dag een moment van spirituele bezinning. Vaak gebeurt dat in de vorm van een gebed. Het gebed is gericht tot God of een ander bovenmenselijke macht. Mensen hebben verscheidene dagelijkse spirituele gebruiken om zich tot het goddelijke te richten. Prārthnā is ook een gebed. Via het gebed willen mensen in contact komen met het goddelijke. Tijdens het gebed is er sprake van eenzijdige communicatie. Men krijgt geen antwoorden of reacties van het goddelijke. Ondanks de stilte van de andere kant, is men er heilig van overtuigd dat het gebed gehoord is. Wanneer we in gesprek zijn met iemand, dan is het vanzelfsprekend dat je een antwoord of een reactie krijgt. Dan pas is er sprake van werkelijke communicatie.

Prārthnā is je richten tot het goddelijke. In werkelijkheid weten we niet tot wie wij ons richten. Het is niet mogelijk om met de zintuigen het goddelijke waar te nemen. Vaak richt men zich tot een afbeelding van God, die door de mens is gemaakt. In de godsdiensten hebben mensen verschillende namen voor God aangenomen. Tijdens het bidden wordt één van deze namen aangeroepen en richt men zich tot de afbeelding. De menselijke zintuigen kunnen niet op energieniveau waarnemen. Negatieve energiekrachten bevinden zich op deze energieniveau. Iedere energiekracht kan zichzelf een naam geven. Energiekrachten zijn in staat om de naam en vorm aan te nemen die een persoon tijdens het bidden aanroept. Het zijn de negatieve energiekrachten, die in de afbeeldingen komen om mensen te beïnvloeden en zichzelf te vereren, om zo macht over de mensen en hun levens te verkrijgen. Deze negatieve energiekrachten zorgen ervoor, dat de mens niet achter de waarheid komt. Zo vormen de negatieve energiekrachten een muur van blokkades en belemmeringen tussen de gelovigen en het goddelijke. Het is alleen mogelijk om de muur van blokkades en belemmeringen te doorbreken door middel van prārthnā. Dit doe je door eerst de positieve ware energiekracht, i.e. ‘satta shakti’, via het vuur (sat agni) te activeren. Daarna verbrand je via ‘sat agni’ al het negatieve in je leven en al je blokkades en belemmeringen. Vervolgens doe je een aanvraag (māngan) voor het positieve in je leven. Prārthnā betekent letterlijk verzoeken of vragen (i.e. māngan) waarbij geen enkel vorm van beloftes en offers zijn toegestaan. God is gevend en niet nemend. Je kunt het beste alleen māngan doen.

Benodigdheden voor prārthnā: Een diyā of theelichtje, een doosje lucifers, een glas water, soya-olie en watjes voor de diyā.

Prārthnā

Zet een glas water naast de diyā of het theelichtje. Het vuur (sat agni) en het water (sat pavitra gangā) worden getuigen van je prārthnā door het opzeggen van de onderstaande mantra. Aan het eind van je prārthnā, drink je het water zelf op. Het water is alleen bedoeld voor de persoon die de prārthnā heeft gedaan. Al je aanvragen worden via het vuur uitwendig verwerkt en door het water op te drinken, worden de aanvragen inwendig verwerkt.


Steek het theelichtje of de diyā aan. Raak met de vingers van je beide handen het theelichtje of de diyā aan, kijk in de vlam en spreek de volgende mantra uit:
Licht-mantra
Sat surya-jyoti agni-jyoti, surya-jyoti agni-jyoti, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti, prakat ho, sadā ke liye prakat raho, aur [eigennaam/namen] ke sāri rup ke har ek māngan puran kar denā. Nis-chit sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā pratigyā, sat surya agni me samā jānā.

Laat het theelichtje of de diyā los, kijk zoveel mogelijk in de vlam en spreek de volgende mantra’s uit:

Inleidende mantra

Sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā se māngan, sat ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā, mahādev, mahādevi, sarvadev, sarvadevi, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti se [eigennaam/namen] ke sāri rup ke har ek māngan puran kar denā aur karvā denā. Nis-chit sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā pratigyā, sat surya agni me samā jānā.Sat vijay māngan mantra

Sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā se māngan, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā, mahādev, mahādevi, sarvadev, sarvadevi, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti se [eigennaam/namen] ke sāri rup ke har ek māngan puran kar denā aur karvā denā. Sab dishāye, sthān, shunyatā, samay aur kāl ke sarvatah, sāri rup ke har ek grah-nakshatra ke chakra ke samān gati, grah-nakshatra ke bhraman ki gati ke sarvatah aur uske sāri rup ke har ek nirgun yā sagun prabhāv ke sarvatah, guruttva-ākarshan aur uskā sāri rup ke har ek nirgun yā sagun prabhāv har ek grah-nakshatra ke sarvatah, sāri rup ke har ek grah-nakshatra ke sarvatah aur uske sāri rup ke har ek nirgun yā sagun prabhāv, sāri sat surya, dharti, prakriti, pavitra gangā ke sarvatah, sāri sat surya, dharti, prakriti, pavitra gangā vastu aur shakti ke sarvatah, sat dharti, prakriti, pavitra gangā se banāye hue sharir ke sarvatah, sharirā-satta-shakti, sat sharirā-agni-shakti, sat sharirā-gangā-shakti, sat sharirā-dharti-shakti, sat sharirā-prakriti-shakti, sat sharirā-havā-shakti, sat sharirā-ākāsh-shakti ke sarvatah, sāri rup ke har ek dil ki dharkan ke sarvatah, sāri rup ke har ek sās ke sarvatah, ādi dharti, prakriti, surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti, sadā ke liye daso dishāye me aur sarvatah prakat ho, prakat raho, sarva-vyāpak ho, base aur asvār karo, asvār karte raho, āge barhte raho, barhāte raho, rakshā karte raho, rakshā karvāte raho, sat kā vijay karo, sat kā vijay karte raho aur sāri māngan [eigennaam/namen] ko puran karte raho. Nis-chit sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā pratigyā, sat surya agni me samā jānā.Satta shakti māngan mantra

Sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā se māngan, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā, mahādev, mahādevi, sarvadev, sarvadevi, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti se [eigennaam/namen] ke sāri rup ke har ek māngan puran kar denā aur karvā denā. Sat surya-jyoti agni-jyoti, surya-jyoti agni-jyoti, sat ādi param-ātmā sadā se ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti, apne ādi surya ke sat agni ki ujāle me, ādi surya ke sat agni ki garmi me aur gangā ki thandāi aur pavitratā ki akhand sat shakti me, ādi dharti, prakriti, surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti me, [eigennaam/namen] ko satta shakti, bal, buddhi, ārogya, vanaspatiyo kā sat jiv tattva, sāri rup ke sat ki pahchān, sāri rup ke sat ki drishti, sāri rup ke sat ki vidyā, sāri rup ke sat ki sangit-kalā, sāri rup ke sat kā gyān, sāri rup ke sat kā gupta gyān, sat vachan aur mithā vāni me, har ek rup ke sāri prashno ke uttar pāne me, lāne me, uchāran karne aur karvāne me, prachār karne aur karvāne me, har ek satta karma karne aur karvāne me, aur [eigennaam/namen] ke jivan ke har ek rāste, sāri rup ki ghrihasti ke har rāste aur pag ke sarvatah, sāri rup ke har ek dil ki dharkan ke sarvatah, sāri rup ke har ek sās ke sarvatah, sab dishāye, sthān, shunyatā, samay aur kāl ke sarvatah, prithvi ke bhraman ki gati ke sarvatah, har ek sthiti me, āge barhne me, sab kuch prāpt karne aur karvāne ke liye, sāri rup ke har ek kārya prāpt karne aur karvāne ke liye, to sadā ke liye daso dishāye me aur sarvatah prakat ho, prakat raho, sarva-vyāpak ho, base aur asvār karo, asvār karte raho, āge barhte raho, barhāte raho, rakshā karte raho, rakshā karvāte raho, sat kā vijay karo, sat kā vijay karte raho aur sāri māngan [eigennaam/namen] ko puran karte raho aur sāri satta shakti sāri gangā, dharti, prakriti, surya ke sat agni, sāri surya, dharti, prakriti, gangā, mere kul aur kul ki asvāri shakti aur sāri milāvat, nirgun yā sagun shakti aur sāri milāvat, nirgun yā sagun vastu, mere janamsthān aur janamsthān ki asvāri shakti aur sāri milāvat, nirgun yā sagun shakti aur sāri milāvat, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ke har ek agni, sāri rup ke har ek ākāsh, sāri rup ki har ek havā, sāri rup ke har ek pātāl, sāri rup ki har ek dharti, sāri rup ki har ek prakriti, sāri rup ki har ek gangā ke sarvatah, daso dishāye me aur sarvatah, prakat ho aur prakat raho, sarva-vyāpak ho, sāri rup ki har ek dharti, prakriti, gangā ki sāri shakti aur sāri rup ki har ek dharti, prakriti, gangā ke sāri vastu ke sarvatah, jitne rup ki har ek dharti, prakriti, gangā se banāye hue sharir aur sharirā-satta-shakti ke sarvatah, prakat ho sadā ke liye [eigennaam/namen] ke sharir aur sharirā-satta-shakti, sat sharirā-agni-shakti, sat sharirā-gangā-shakti, sat sharirā-dharti-shakti, sat sharirā-prakriti-shakti, sat sharirā-havā-shakti, sat sharirā-ākāsh-shakti ke sarvatah, har ek indriyo, chakra, lahu, pasine ke sarvatah, sadā ke liye daso dishāye me aur sarvatah prakat ho, prakat raho, sarva-vyāpak ho, base aur asvār karo, asvār karte raho, āge barhte raho, barhāte raho, rakshā karte raho, rakshā karvāte raho, sat kā vijay karo, sat kā vijay karte raho aur sāri māngan [eigennaam/namen] ko puran karte raho. Nis-chit sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā pratigyā, sat surya agni me samā jānā.

Hierna kan je dan alles wegbranden wat je niet in je/jullie leven wilt hebben, bijvoorbeeld:

Jalānā mantra 1

Sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā se māngan, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā, mahādev, mahādevi, sarvadev, sarvadevi, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti se [namen van alle gezinsleden] ke sāri rup ke har ek māngan puran kar denā aur karvā denā. Guruttva-ākarshan kā sāri rup ke har ek ashuddh prabhāv har ek grah-nakshatra ke sarvatah, sāri rup ke har ek grah-nakshatra ke sarvatah aur uske sāri rup ke har ek nirgun yā sagun ashuddh prabhāv, har ek grah-nakshatra ke, Nav-grah, Mula-grah, Mrityu-grah, Panchak-grah, sāri rup ke har ek nāmvāle-grah, nirgun yā sagun shakti, sāri rup ke har ek nāmvāle-grah, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ke har ek anāmak-grah, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek anāmak-grah, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ke har ek milāvat-grah, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek milāvat-grah, nirgun yā sagun vastu aur sāri rup ke har ek grah, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek grah, nirgun yā sagun vastu ke sarvatah, sāri rup ki har ek asvāri shakti, sāri rup ki har ek vishaili shakti, sāri rup ki har ek nās karnevāli aur karvānevāli shakti, sāri rup ki har ek nāmvāli, nirgun yā sagun shakti, sāri rup ke har ek nāmvāle, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ki har ek anāmak, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek anāmak, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ki har ek milāvat, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek milāvat, nirgun yā sagun vastu aur sāri rup ki har ek nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek nirgun yā sagun vastu ke sarvatah, jo [namen van alle gezinsleden] ke janamsthān par hai, sharir me hai, sharirā-satta-shakti, sat sharirā-agni-shakti, sat sharirā-gangā-shakti, sat sharirā-dharti-shakti, sat sharirā-prakriti-shakti, sat sharirā-havā-shakti, sat sharirā-ākāsh-shakti ke sarvatah hai, jivan ke har ek rāste aur pag ke sarvatah, sāri rup ke har ek dil ki dharkan ke sarvatah, sāri rup ke har ek sās ke sarvatah, sab dishāye, sthān, shunyatā, samay aur kāl ke sarvatah, prithvi ke bhraman ki gati ke sarvatah, har ek sthiti me, chupe hai, base hai, ke sarvatah vyāpak hai, dhāran karte hai, asvār karte hai aur jitne rup se rukāvat bandhan dete hai, devāte hai, har ek rup se āge barhne me, sāri rup ke har ek kārya prāpt karne aur karvāne ke liye, uskā har ek bidj ki jar aur sāri astitva, sampurna shakti, sampurna chāyā aur sampurna ans, daso dishāye me se aur sarvatah, sāri rup ke har ek shakti, vastu, manushya aur tāmsik ashuddh ākarshan ke jāl me se, sadā ke liye vo sabhi kat ke, utar ke, ādi dharti, prakriti, surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti me sadā ke liye samā jāi, jal jāve. Nis-chit sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā pratigyā, sat surya agni me samā jānā.Jalānā mantra 2

Sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā se māngan, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā, mahādev, mahādevi, sarvadev, sarvadevi, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti se [eigennaam/namen] ke sāri rup ke har ek māngan puran kar denā aur karvā denā. Jab se vishva rachāye gaye hai aur jitne rup ke rukāvat bandhan [eigennaam/namen] ke jivan ke sarvatah ā-gaye, baithāye gaye, apne se āye hai, koi bhi pathāyā hai, koi manushya, sharirā-shakti aur sāri rup ki har ek nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek nirgun yā sagun vastu se, jitne rup ke bandhan de kar aur devā kar, jo is sāri gangā, dharti, prakriti, surya, mere kul aur kul ki asvāri shakti aur sāri milāvat, nirgun yā sagun shakti aur sāri milāvat, nirgun yā sagun vastu, mere janamsthān aur janamsthān ki asvāri shakti aur sāri milāvat, nirgun yā sagun shakti aur sāri milāvat, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ki har ek vishaili shakti, sāri rup ki har ek nās karnevāli aur karvānevāli shakti, sāri rup ki har ek nāmvāli, nirgun yā sagun shakti, sāri rup ke har ek nāmvāle, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ki har ek anāmak, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek anāmak, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ki har ek milāvat, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek milāvat, nirgun yā sagun vastu aur sāri rup ki har ek nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek nirgun yā sagun vastu ke sarvatah, sāri rup ke har ek agni, sāri rup ke har ek ākāsh, sāri rup ki har ek havā, sāri rup ke har ek pātāl, sāri rup ki har ek dharti, sāri rup ki har ek prakriti, sāri rup ki har ek gangā ke sarvatah aur iske vastu aur uski shakti me, sat dharti, prakriti, pavitra gangā se banāye hue sharir, sharirā-satta-shakti, sat sharirā-agni-shakti, sat sharirā-gangā-shakti, sat sharirā-dharti-shakti, sat sharirā-prakriti-shakti, sat sharirā-havā-shakti, sat sharirā-ākāsh-shakti ke sarvatah, sāri rup ke har ek dil ki dharkan ke sarvatah, sāri rup ke har ek sās ke sarvatah, sāri pag ke sarvatah, sab dishāye, sthān, shunyatā, samay aur kāl ke sarvatah, prithvi ke bhraman ki gati ke sarvatah, har ek sthiti me, sāri rup ke har ek kārya prāpt karne aur karvāne ke liye, jo bhi chupe hai, base hai, ke sarvatah vyāpak hai, dhāran kiye hai, asvār kiye hai, uskā har ek bidj ki jar aur sāri astitva, sampurna shakti, sampurna chāyā aur sampurna ans, daso dishāye me se aur sarvatah, sāri rup ke har ek shakti, vastu, manushya aur tāmsik ashuddh ākarshan ke jāl me se, sadā ke liye vo sabhi kat ke, utar ke, ādi dharti, prakriti, surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti me sadā ke liye samā jāi, jal jāve. Nis-chit sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā pratigyā, sat surya agni me samā jānā.Jalānā mantra 3

Sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā se māngan, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā, mahādev, mahādevi, sarvadev, sarvadevi, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti se [namen van alle gezinsleden] ke sāri rup ke har ek māngan puran kar denā aur karvā denā. Jitne rup ke rukāvat bandhan [namen van alle gezinsleden] ke jivan ke sarvatah ā-gaye, baithāye gaye, apne se āye hai, koi bhi pathāyā hai, koi manushya, sharirā-shakti aur sāri rup ki har ek nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek nirgun yā sagun vastu se, sāri rup ke bandhan de kar aur devā kar, sab dishāye, sthān, shunyatā, samay aur kāl ke sarvatah, sāri rup ke har ek grah-nakshatra ke chakra ke samān gati aur sāri rup ke har ek grah-nakshatra ke bhraman ki gati ke sarvatah, jitne yugo se, paksh me se, is janam aur prajanamo se, jitne yoniyo me se, jitne apne yā parāye kul me se, mrityulok, bhog yoni, gangā, dharti, prakriti, surya ke agni me se āye hai, pret, pitra, sharirā-shakti aur sāri rup ki har ek nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek nirgun yā sagun vastu se, guruttva-ākarshan kā sāri rup ke har ek ashuddh prabhāv har ek grah-nakshatra ke sarvatah, sāri rup ke har ek grah-nakshatra ke sarvatah aur uske sāri rup ke har ek nirgun yā sagun ashuddh prabhāv har ek grah-nakshatra ke, Nav-grah, Mula-grah, Mrityu-grah, Panchak-grah, sāri rup ke har ek nāmvāle-grah, nirgun yā sagun shakti, sāri rup ke har ek nāmvāle-grah, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ke har ek anāmak-grah, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek anāmak-grah, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ke har ek milāvat-grah, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek milāvat-grah, nirgun yā sagun vastu aur sāri rup ke har ek grah, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek grah, nirgun yā sagun vastu ke sarvatah, sāri rup ki har ek shakti se, jitne rup ke vachan-bandhan se, jitne rup ke nāte-rishte ki shakti, nāte-rishte ke vastu aur charhāvā aur baldāni bandhan se, sāri rup ke har ek rukāvat-bandhan se, sāri rup ke har ek bandhan se, to sabhi rup se, sab dishāye, sthān, shunyatā, samay aur kāl ke sarvatah, har ek grah-nakshatra ke chakra ke samān gati aur grah-nakshatra ke bhraman ki gati ke sarvatah, sāri rup ke har ek dil ki dharkan ke sarvatah, sāri rup ke har ek sās ke sarvatah, sāri pag ke sarvatah, har ek sthiti me, sāri rup ke har ek kārya prāpt karne aur karvāne ke liye, jo bhi chupe hai, base hai, ke sarvatah vyāpak hai, dhāran kiye hai, asvār kiye hai, uskā har ek bidj ki jar aur sāri astitva, sampurna shakti, sampurna chāyā aur sampurna ans, daso dishāye me se aur sarvatah, sāri rup ke har ek shakti, vastu, manushya aur tāmsik ashuddh ākarshan ke jāl me se, sadā ke liye vo sabhi kat ke, utar ke, ādi dharti, prakriti, surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti me sadā ke liye samā jāi, jal jāve. Nis-chit sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā pratigyā, sat surya agni me samā jānā.

Jalānā mantra 4

Sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā se māngan, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā, mahādev, mahādevi, sarvadev, sarvadevi, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti se [eigennaam/namen] ke sāri rup ke har ek māngan puran kar denā aur karvā denā. Jitne rup ki asvāri shakti aur sāri rup ke har ek sharir ki asvāri shakti, sāri rup ki har ek vishaili shakti, sāri rup ki har ek nās karnevāli aur karvānevāli shakti, sāri rup ki har ek nāmvāli, nirgun yā sagun shakti, sāri rup ke har ek nāmvāle, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ki har ek anāmak, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek anāmak, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ki har ek milāvat, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek milāvat, nirgun yā sagun vastu aur sāri rup ki har ek nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek nirgun yā sagun vastu ke sarvatah, jo [eigennaam/namen] ko rukāvat bandhan dete hai, krodh, gussā, mad, abhimān, chintā, dukh, pira, har ek bimāri aur vishaili tattva, suksham asvāsthya jivānu, hanikārak parjivi, atyant asvāsthya bhautik abhikriyāye, yudh, larāi-jhagarā, jalan, lobh, moh, irshyā-dvesh, ghamandi, anyāi, nindā, apmān, ultā kārya karne, asat, chal-kapat, bhram me rup dhāran kar ke, chut-achut, daridratā, ālasya, thakān, chakanāchur, garuvāi aur jitnā tāmsik ann man karnevālā aur karvānevālā, amal karnevālā aur karvānevālā, jitne man-chitbhrasht karnevāle aur karvānevāle vastu aur jitni man-chitbhrasht karnevāli aur karvānevāli shakti aur sāri rup ki har ek nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek nirgun yā sagun vastu ke sarvatah, jo [eigennaam/namen] ke sharir aur sharirā-satta-shakti, sat sharirā-agni-shakti, sat sharirā-gangā-shakti, sat sharirā-dharti-shakti, sat sharirā-prakriti-shakti, sat sharirā-havā-shakti, sat sharirā-ākāsh-shakti ke sarvatah, sāri rup ke har ek dil ki dharkan ke sarvatah, sāri rup ke har ek sās ke sarvatah, jo bhi chupe hai, base hai, ke sarvatah vyāpak hai, dhāran kiye hai, asvār kiye hai, uskā har ek bidj ki jar aur sāri astitva, sampurna shakti, sampurna chāyā aur sampurna ans, daso dishāye me se aur sarvatah, sāri rup ke har ek shakti, vastu, manushya aur tāmsik ashuddh ākarshan ke jāl me se, sadā ke liye vo sabhi kat ke, utar ke, ādi dharti, prakriti, surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti me sadā ke liye samā jāi, jal jāve. Nis-chit sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā pratigyā, sat surya agni me samā jānā.Jalānā (-māngan) mantra 5

Sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā se māngan, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā, mahādev, mahādevi, sarvadev, sarvadevi, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti se [namen van alle gezinsleden] ke sāri rup ke har ek māngan puran kar denā aur karvā denā. Jitne māngan kiye hai ādi dharti, prakriti, surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti me sadā ke liye samā jāne, jal jāne ke liye, sabhi ko sadā ke liye nirgun, nirshakti, nirvyāpār, prabhāv rahit kare aur vibhinna bhāg nā kar sake, nā chup sake, nā bas sake, ke sarvatah vyāpak nā kar sake, nā dhāran kar sake, nā asvār kar sake, pavanrath nā prayog kar sake aur sab dishāye, sthān, shunyatā, samay aur kāl ke sarvatah, sāri rup ke har ek grah-nakshatra ke chakra ke samān gati, grah-nakshatra ke bhraman ki gati ke sarvatah aur uske sāri rup ke har ek nirgun yā sagun prabhāv ke sarvatah, guruttva-ākarshan aur uskā sāri rup ke har ek nirgun yā sagun prabhāv ke sarvatah har ek grah-nakshatra ke sarvatah, sāri rup ke har ek grah-nakshatra ke sarvatah aur uske sāri rup ke har ek nirgun yā sagun prabhāv, sāri rup ke har ek dil ki dharkan ke sarvatah, sāri rup ke har ek sās ke sarvatah, kis prakār bhi punar utpanna ke sarvatah na vyāpak ho sake. Nis-chit sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā pratigyā, sat surya agni me samā jānā.

Nu kun je aan de positieve ware energiekracht (satta shakti) vragen om de ware energiekracht van de aarde, de natuur en de zon plaats te laten nemen in je leven en in alle opzichten je te beschermen. Je kunt alles vragen (māngan) aan satta shakti, zolang het maar positief is.

Voorbeelden van māngan:

Māngan mantra 1

Sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā se māngan, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā, mahādev, mahādevi, sarvadev, sarvadevi, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti se [eigennaam/namen] ke sāri rup ke har ek māngan puran kar denā aur karvā denā. [eigennaam/namen] ke jivan ke har ek rāste aur pag ke sarvatah, sāri rup ke har ek dil ki dharkan ke sarvatah, sāri rup ke har ek sās ke sarvatah, sab dishāye, sthān, shunyatā, samay aur kāl ke sarvatah, prithvi ke bhraman ki gati ke sarvatah, har ek sthiti me, āge barhne aur barhāne ke liye, sab kuch prāpt karne aur karvāne ke liye, sāri rup ke har ek kārya prāpt karne aur karvāne ke liye, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti sadā ke liye daso dishāye me aur sarvatah prakat ho, prakat raho, sarva-vyāpak ho, base aur asvār karo, asvār karte raho, āge barhte raho, barhāte raho, rakshā karte raho, rakshā karvāte raho, sat kā vijay karo, sat kā vijay karte raho aur sāri māngan [eigennaam/namen] ko puran karte raho. Nis-chit sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā pratigyā, sat surya agni me samā jānā.Māngan mantra 2

Sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā se māngan, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā, mahādev, mahādevi, sarvadev, sarvadevi, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti se [eigennaam/namen] ke sāri rup ke har ek māngan puran kar denā aur karvā denā. [eigennaam/namen] ko sadā ke liye sāri surya, dharti, prakriti, gangā, mere kul aur kul ki asvāri shakti aur sāri milāvat, nirgun yā sagun shakti aur sāri milāvat, nirgun yā sagun vastu, mere janamsthān aur janamsthān ki asvāri shakti aur sāri milāvat, nirgun yā sagun shakti aur sāri milāvat, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ki har ek vishaili shakti, sāri rup ki har ek nās karnevāli aur karvānevāli shakti, sāri rup ki har ek nāmvāli, nirgun yā sagun shakti, sāri rup ke har ek nāmvāle, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ki har ek anāmak, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek anāmak, nirgun yā sagun vastu, sāri rup ki har ek milāvat, nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek milāvat, nirgun yā sagun vastu aur sāri rup ki har ek nirgun yā sagun shakti aur sāri rup ke har ek nirgun yā sagun vastu ke sarvatah, sāri rup ke har ek agni, sāri rup ke har ek ākāsh, sāri rup ki har ek havā, sāri rup ke har ek pātāl, sāri rup ki har ek dharti, sāri rup ki har ek prakriti, sāri rup ki har ek gangā ke sarvatah, sat surya, dharti, prakriti, pavitra gangā ke jitne banāye vastu aur vastu ki shakti aur sāri rup ki har ek nirgun yā sagun shakti, [eigennaam/namen] ke sharir aur sharirā-satta-shakti, sat sharirā-agni-shakti, sat sharirā-gangā-shakti, sat sharirā-dharti-shakti, sat sharirā-prakriti-shakti, sat sharirā-havā-shakti, sat sharirā-ākāsh-shakti ke sarvatah, sāri rup ke har ek dil ki dharkan ke sarvatah, sāri rup ke har ek sās ke sarvatah, sāri pag ke sarvatah, sab dishāye, sthān, shunyatā, samay aur kāl ke sarvatah, prithvi ke bhraman ki gati ke sarvatah, har ek sthiti me, āge barhne aur barhāne ke liye, sab kuch prāpt karne aur karvāne ke liye, sāri rup ke har ek kārya prāpt karne aur karvāne ke liye, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti sadā ke liye daso dishāye me aur sarvatah prakat ho, prakat raho, sarva-vyāpak ho, base aur asvār karo, asvār karte raho, āge barhte raho, barhāte raho, rakshā karte raho, rakshā karvāte raho, sat kā vijay karo, sat kā vijay karte raho aur sāri māngan [eigennaam/namen] ko puran karte raho. Nis-chit sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā pratigyā, sat surya agni me samā jānā.Māngan mantra 3

Sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā se māngan, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā, mahādev, mahādevi, sarvadev, sarvadevi, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti se, [eigennaam/namen] ke sāri rup ke har ek māngan puran kar denā aur karvā denā. [eigennaam/namen] ko sat dharti, prakriti, pavitra gangā se banāye hue sharir, panch tattva ki shakti aur panch tattva ke vastu, sharirā-satta-shakti, sat sharirā-agni-shakti, sat sharirā-gangā-shakti, sat sharirā-dharti-shakti, sat sharirā-prakriti-shakti, sat sharirā-havā-shakti, sat sharirā-ākāsh-shakti ke sarvatah, har ek indriyo, chakra, lahu, pasine ke sarvatah, rom-rom ke sarvatah, har ek nas, haddi, mās ke sarvatah, sāri gangā ki pavitra satta shakti ke sarvatah, sāri rup ke har ek dil ki dharkan ke sarvatah, sāri rup ke har ek sās ke sarvatah, sāri pag ke sarvatah, sab dishāye, sthān, shunyatā, samay aur kāl ke sarvatah, prithvi ke bhraman ki gati ke sarvatah, har ek sthiti me, āge barhne aur barhāne ke liye, sab kuch prāpt karne aur karvāne ke liye, sāri rup ke har ek kārya prāpt karne aur karvāne ke liye, ādi surya ke sahasra rup ki akhand jyoti ke sat agni pavitra gangā ki teji ki satta shakti sadā ke liye daso dishāye me aur sarvatah prakat ho, prakat raho, sarva-vyāpak ho, base aur asvār karo, asvār karte raho, āge barhte raho, barhāte raho, rakshā karte raho, rakshā karvāte raho, sat kā vijay karo, sat kā vijay karte raho aur sāri māngan [eigennaam/namen] ko puran karte raho. Nis-chit sat agni, ādi surya, dharti, prakriti, pavitra gangā pratigyā, sat surya agni me samā jānā.

Volgens mijn visie bezit god onder andere de volgende kwaliteiten:


  • er is één God voor iedereen die er voor altijd is,

  • God is waarneembaar met je zintuigen,

  • God is weten, niet geloven,

  • God is gevend, niet nemend,

  • God is geen creatie van de mens, maar de mens is een creatie van God,

  • God is uniek en niet na te maken,

God is de aarde, de natuur en de zon in de vorm van satta shakti.

Nawoord

Wees bewust dat je op aarde niet zomaar in dit lichaam bent gekomen. Je hebt een bepaalde hoeveelheid tijd gekregen, met of zonder blokkades en belemmeringen, benut die tijd goed. Je kunt je tijd namelijk beter benutten als je geen blokkades en belemmeringen hebt. Pas dan kun je je werkelijk richten op je eigen leven en jezelf optimaal ontwikkelen. Dat geldt niet alleen op het gebied van het spirituele, maar ook op het gebied van het materiële of het maatschappelijke. Wees bewust dat alleen jij positieve veranderingen in je leven kunt brengen. Prārthnā kan je hierbij helpen!

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Mijn e-mail adres is: fransnandlal@ziggo.nlVerklarende woordenlijst
abhimān: arrogantie

ādi: oorspronkelijk

agni: vuur

ākāsh: atmosfeer

akhand: uiterst krachtig

ālasya: luiheid

anāmak: naamloos

ans: deeltje

anyāi: onrecht

apmān: belediging

ārogya: gezondheid

asat: onwaar

astitva: bestaan

asvāri-shakti: sturende energiekracht

atyant asvāsthya bhautik abhikriyāye: allergische reacties

bal: kracht

bandhan: binding

base: verblijven

bhram: verwarring, misleiding

bidj ki jar: met wortel en al

bimāri: ziekte

buddhi: verstand

chakanāchur: moe en uitgeput, helemaal gaar zijn

chakra: energiecentra in het lichaam

chal-kapat: misleiding en bedrog

chāyā: letterlijk: schaduw; hier: elk aspect

chintā: zorg

chit: geestelijke vermogen

chupe: verborgen

chut-achut: onrein, onaanraakbaar

daridratā: armoede, verwaarlozing

daso dishāye: acht windrichtingen plus de richtingen boven en beneden

devi: gevende vrouwelijke energiekracht

devtā: gevende mannelijke energiekracht

dhāran: plaatsgenomen

dharti: aarde

dhyān: concentratie

diyā: lichtje

drishti: inzicht, visie

dukh: leed

gangā: het element water

garuvāi: opgebrand zijn, burn-out

ghamandi: verwaandheid

grah: astrologische planeten

grah-nakshatra kā chakra ke samān gati: loopbaan van planeten en sterren

grah-nakshatra ke bhraman ki gati: omwentelingen om de eigen as

guruttva- ākarshan: zwaartekracht

gussā: boosheid

gyān: kennis en inzicht

haddi: bot

havā: wind

indriyo: zintuigen

irshyā-dvesh: jaloezie en haat

jāl: web, vangnet

jal jāve: verbranden

jalan: ziekelijke jaloezie

janam: geboorte

janamsthān: geboorteplaats

jivan: leven

jyoti: licht

kāl: kosmische tijd

krodh: woede

kul: familie, voorouders

lahu: bloed

larāi-jhagra: ruzie

lobh: hebzucht

mad: bedwelmde toestand

mahādev: het mannelijke gevende element i.e. de zon

mahādevi: het vrouwelijke gevende element i.e. de aarde

man: gemoedstoestand

māngan: aanvraag doen

mantra: spreuk in het Sanskriet

mās: vlees

milāvat shakti: gemengde zeer krachtige shakti’s

milāvat vastu: lichaamsvreemde stoffen

moh: gehechtheid

mrityu grah: astrologische planeet dood door ziekte, zelfmoord

mula grah: astrologische planeet die ongelukken veroorzaakt

nas: aders, zenuwen

nās karnevāli: datgene wat vernietigt

nav grah: de negen astrologische planeten

nindā: kwaadspreken, roddelen

nirgun: vormloos, zonder eigenschappen

nirshakti: zonder kracht, zonder energie

nirvyāpār: inactief, zonder handelen

nish-chit: vast en zeker

pag: stap

pahchān: herkenning

panch tattva: de vijf natuurlijke elementen

panchak grah: astrologische planeet ---massasterfte door rampen

pasinā: zweet

pātāl: de onderwereld

pavanrath: met de wind meebewegen

pavitra: zuiver

pirā: pijn

prabhāv: invloed

prabhāv rahit: zonder enige invloed

prakār: wijze, manier

prakat ho: verschijnen

prakriti: natuur

prārthnā: gebed

pratigyā: belofte

prayog: gebruiken

prithvi: planeet aarde

puran karnā: vervullen

punar utpanna nā ho sake: niet opnieuw kunnen ontstaan

rakshā: bescherming

rom-rom: kleine haartjes op het lichaam

rukāvat: belemmering

sadā ke liye: voor altijd

sagun: met vorm

sahasra: duizenden, talloze

samā jānā: opgaan in

samay: menselijke tijd

sampurna: volledig

sāri rup: alle vormen

sarva vyāpak: alles doordringend

sarvadev: alle gevende mannelijke elementen

sarvadevi: alle gevende vrouwelijke elementen

sarvatah: overal en volledig, op allerlei wijze

sat: waarheid

sat agni: het zuivere element vuur

satta: ware

shakti: energiekracht

shanti: vrede, rust

sharir: lichaam

sharirā-agni-shakti: sharirā-shakti voor o.a. de spijsvertering, temperatuur

sharirā-ākāsh-shakti: sharirā-shakti voor de huid

sharirā-dharti-shakti: sharirā-shakti voor botten, spieren, nagels en haren

sharirā-gangā-shakti: sharirā-shakti voor bloed,zweet,tranen,vochtregulering

sharirā-havā-shakti: sharirā-shakti voor ademhaling, longen

sharirā-prakriti-shakti: sharirā-shakti voor opname van voedingsstoffen

sharirā-satta-shakti: je eigen ware lichamelijke energiekracht

sharirā-shakti: lichamelijke energiekracht

shunyatā: leegte

sthān: plaats en ruimte

sthāphan: een plaats geven

suksham asvāsthya jivānu: bacterie

surya: zon

tāmsik ashuddh ākarshan: onzuivere aantrekkingskracht

thakān: vermoeidheid

ultā: omgekeerd, verkeerd

vanaspatiyo kā jiv tattva: vitaminen en mineralen uit plantendelen

vastu: objecten, voorwerpen

vibhinna bhāg: hier: verschillende kleinere delen

vidyā: kennis

vijay: overwinning

vishaili: giftig

vishaili tattva: virus

vishva: universum

yudh: gevecht, oorlog

Dovnload 126.8 Kb.