Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


• 85% van de tienerzwangerschappen is ongepland

Dovnload 25.5 Kb.

• 85% van de tienerzwangerschappen is ongeplandDatum25.10.2017
Grootte25.5 Kb.

Dovnload 25.5 Kb.

Tienerzwangerschappen 
• Elk jaar worden 15 miljoen meisjes in de leeftijdsgroep 15-19 zwanger. Deze meisjes hebben een twee tot vijf keer grotere kans te overlijden aan de gevolgen van zwangerschap en bevalling dan vrouwen boven de 20. 
• 85% van de tienerzwangerschappen is ongepland. 

Onveilige abortus neemt 13 % van de 530.000 sterfgevallen die te maken hebben met zwangerschap voor zijn rekening. Dat zijn bijna 70.000 vrouwen per jaar. 


• Van de 19 miljoen onveilige abortussen die jaarlijks worden uitgevoerd, vindt 99% plaats in ontwikkelingslanden, waar abortus vaak is verboden of slechts toegestaan om het leven van een vrouw te redden en waar informatie over gezinsplanning en voorbehoedsmiddelen en zorg ook vaak schaars zijn. 
• Andere oorzaken van onveilige abortus hebben te maken met bijvoorbeeld culturele opvattingen die abortus stigmatiseren; juridische en ‘administratieve’ obstakels die geen relatie hebben met geneeskunde; gebrek of tekort aan toegang tot informatie, technologie en zorg rond family planning; en slecht opgeleid medisch personeel. 
• Bijna een 4e van alle onveilige abortussen vindt plaats in India, waar abortus al dertig jaar legaal is. 
• In Afrika waar toegang tot uitgebreide reproductieve gezondheidszorg (inclusief voorbehoedsmiddelen) grotendeels ontbreekt, gebruikt maar 13 % van de getrouwde vrouwen moderne voorbehoedsmiddelen. Bijna de helft van de sterfgevallen die te wijten zijn aan onveilige abortus, komen voor in Afrika. 
• Veel nationale gezondheidszorgvoorzieningen moeten noodgedwongen een een hoog percentage van het aantal bedden te reserveren voor vrouwen die onmiddellijk zorg nodig hebben na een abortus. In Afrika ten zuiden van de Sahara wordt 50% van de ‘gynaecologische bedden’ wordt ingenomen door patiënten met abortuscomplicaties. 

Oorzaak:
In de Soedanese strafwet wordt verkrachting gedefinieerd als geslachtsgemeenschap tussen een man en een vrouw die niet met elkaar getrouwd zijn, zonder wederzijds goedvinden.


De wet eist dat de vrouw vier mannelijke getuigen heeft om te bewijzen dat er sprake was van onvrijwillige seks. Als ze aangifte doet van verkrachting zonder dat bewijs, is er volgens de wet sprake van overspel. Voor een ongetrouwde vrouw is de straf daarvoor honderd zweepslagen, voor een getrouwde vrouw dood door steniging.
"Een hervorming van de wet is belangrijk voor alle vrouwen, omdat overspel en verkrachting dan van elkaar gescheiden worden en de pleger een lange straf krijgt", zegt Amro Kamal, een advocaat die als vrijwilliger werkt voor de Soedanese Mensenrechten Monitor.

De Soedanese strafwet wordt verondersteld gebaseerd te zijn op de islamitische sharia-wetgeving, zegt hij, "maar het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen overspel en verkrachting is problematisch en onislamitisch."

Ontheemden

Verkrachting was in de afgelopen jaren vooral in de door oorlog verscheurde regio Darfoer een groot probleem. Het conflict tussen niet-Arabische rebellen, het Soedanese leger en Arabische Janjaweed-milities, heeft naar schatting driehonderdduizend burgers het leven gekost. Meer dan twee miljoen mensen raakten ontheemd.

Vrouwen in Darfour lopen nog steeds een groot risico verkracht te worden of te moeten vluchten. Veel ontheemde vrouwen wonen (soms al jaren) in opvangkampen van de overheid. "Een vrouw die verkracht is, heeft het erg moeilijk, vooral als ze zwanger raakt en er een baby geboren wordt", zegt Mahbouba Abdur Rahman Ali, van de Women Empowerment Organisation. "Haar omgeving zal die baby niet accepteren."

Internationaal rechtHet vredesakkoord dat in 2005 na 21 jaar een einde maakte aan het conflict tussen het Arabische, islamitische Noorden en het christelijke, zwarte zuiden van Soedan, eist wettelijke hervormingen in overeenstemming met internationale mensenrechtenstandaarden.
"Soedan heeft de Conventie inzake Eliminatie van Alle Vormen van Vrouwendiscriminatie (Cedaw) niet ondertekend", zegt een woordvoerder van Family and Child Unit. "Dat maakt het moeilijk om de huidige wetten over vrouwenkwesties te hervormen, omdat niemand verantwoordelijk is voor vrouwenzaken."
Bron: http://www.mo.be/artikel/verkrachting-geen-overspel

Dat laatste is volgens het DFID nodig omdat jaarlijks 70.000 vrouwen in ontwikkelingslanden overlijden aan de gevolgen van een ‘onveilige' abortus. Dat is 0,35 procent van de 20 miljoen ‘onveilige' abortussen en 0,2 procent van het totaal van 35 miljoen. Daarnaast is in 8 miljoen gevallen medische zorg nodig na een abortus – slechts in 5 miljoen gevallen krijgen de betrokken vrouwen deze zorg.Bron:http://www.katholieknieuwsblad.nl/archief/Kort/2010/8/4/35_miljoen_abortussen_in_ontwikkelingslanden


Dovnload 25.5 Kb.