Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


… (pc en plaats) …(plaats), …(datum voluit geschreven)

Dovnload 4.8 Kb.

… (pc en plaats) …(plaats), …(datum voluit geschreven)Datum01.08.2017
Grootte4.8 Kb.

Dovnload 4.8 Kb.

… (naam)
… (tav)

… (adres)

… (pc en plaats)

…(plaats), …(datum voluit geschreven)


Betreft : LAATSTE AANMANING / INGEBREKESTELLING

Inzake : Openstaand factuuroverzicht

Referentie : …

Geachte heer/mevrouw …………………,


Helaas hebben wij nog steeds geen betaling ontvangen, met betrekking tot onderstaand factuuroverzicht.
Factuurnummer: Factuurdatum: Vervaldatum: Bedrag:

… VUL DE HIER GEGEVENS FACTUUR IN


Voor betaling van deze facturen heeft u al meerdere verzoeken ontvangen. Echter, tot op heden hebben wij geen betaling ontvangen.
Daarom verzoek ik u dringend en voor de laatste maal om alsnog tot betaling over te gaan. Uw betaling dient ontvangen te zijn, uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief.

U kunt uw betaling overmaken op …(IBAN) t.n.v. …(BEDRIJFSNAAM) onder vermelding van …(BIJVOORBEELD FACTUURNUMMERS).


Indien de betaling uitblijft, zullen wij de vordering uit handen geven aan Salvors Incasso Makelaardij. Zij zullen het incassotraject in gang zetten en coördineren. Daarbij zal tevens aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Ik ga er van uit dat het zo ver niet zal komen en dat u alsnog aan uw financiële verplichtingen zult voldoen.


Met vriendelijke groet,

…(NAAM)…(BEDRIJFSNAAM)

  • Factuurnummer: Factuurdatum: Vervaldatum: Bedrag

  • Dovnload 4.8 Kb.