Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. 1 Aanleiding

Dovnload 446.54 Kb.

1. 1 AanleidingPagina2/7
Datum13.03.2017
Grootte446.54 Kb.

Dovnload 446.54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Hypothese 1: Het succes van mannelijke popartiesten wordt vooral toegeschreven aan hun muzikaal talent, originaliteit en autonomie en het succes van vrouwelijke popartiesten wordt vooral toegeschreven aan hun uiterlijk, authenticiteit en hard werken. Vrouwen hebben hun succes meer te danken aan sociaal netwerk en samenwerkingen.

2.5 Verandering in de tijd
Hiernaast zal er een verschuiving in de tijd onderzocht worden. Vrouwen hebben over de jaren heen meerdere posities verkregen in de muziekindustrie die voornamelijk gedomineerd wordt door mannen (Clawson, 1999; Dowd et al., 2003). Deze verandering is te zien zowel aan de productiekant als artiesten. Zo hebben vrouwen in de rockindustrie steeds meer een plek weten te bemachtigen. Naast dat vrouwen meestal zangeressen zijn, speelt de vrouw steeds vaker de basgitaar in rockbands (Clawson, 1999). De verklaring hiervoor wordt gezocht in het feit dat mannen het minder aantrekkelijk vonden om de bas te spelen. Vrouwen hebben gevoel voor ritme en het bespelen van de bas is niet moeilijk in vergelijking met de gitaar. Hier is een verschuiving in de tijd waar te nemen in een industrie waar gender duidelijk toe te schrijven is. Tuchman (1984) spreekt hier over een ‘empty field’, zoals eerder besproken. Het is vrouwen gelukt om een plek te bemachtigen in een industrie dat voornamelijk gedomineerd wordt door mannen. Clawson (1999) ziet dit als een verandering in de mogelijkheden die er voor vrouwen zijn in de muziekindustrie. Ze veronderstelt dat vrouwelijke muzikanten in de toekomst meer succes en mogelijkheden zullen hebben dan voorheen (Clawson, 1999). Ook Dowd et al. (2003) hebben in hun onderzoek een verandering aangetroffen in de mogelijkheden voor en het succes van vrouwelijke popartiesten. Hiernaast hebben Pheterson et al. (1971) geconcludeerd dat als het werk van een vrouwelijke visuele artiest als succesvol is beoordeeld, dan wordt deze op dezelfde manier beoordeeld als mannelijke artiesten. Op basis van deze theorieën heb ik de volgende hypothese geformuleerd bij de derde deelvraag:

Hypothese 2: Met betrekking tot de verandering in de tijd verwacht ik te vinden dat vrouwelijke popartiesten tegenwoordig nog steeds erg beoordeeld worden op hun uiterlijk, maar dit is over de jaren heen steeds minder het geval. Ze worden, dan meer beoordeeld met criteria die gehanteerd worden bij mannelijke popartiesten.

2.6 Verklaringen
Het populaire muziekdiscours heeft een invloed op de receptie van genres en performers (Shuker, 1994). Media aandacht speelt een rol in een succesvolle ontwikkeling van de carrière van popartiesten. Hiernaast heeft de variabele gender een invloed op de manier hoe mannelijke en vrouwelijke popartiesten besproken worden. Hoe kunnen deze genderstereotypen geduid worden?
Een aanduiding voor het anders bespreken van het succes van mannelijke en vrouwelijke popartiesten zou de auteur van de recensie kunnen zijn. Vrouwelijke popartiesten krijgen minder erkenning in de populaire media dan mannelijke popartiesten (Schmutz, 2009: 311). Een mogelijke duiding voor dit zou de recensent kunnen zijn. Kruse (2002) heeft onderzocht wie de recensies heeft geschreven; is het een mannelijke of een vrouwelijke auteur? Ze is tot de conclusie gekomen dat vooral mannelijke auteurs in populaire muziekbladen schrijven. En dat dit een mogelijke verklaring is voor de inhoud van de recensies. In dit onderzoek zal de invloed van het geslacht van de auteur en de manier van schrijven ook nader onderzocht worden.
Een ander duiding voor de genderstereotypen kan gevonden worden in de organisatie van de muziekindustrie. Populaire muzikanten, producenten, ontwikkelaars, technici en ingenieurs zijn voornamelijk mannen (Frith & McRobbie, 1990). Vrouwen hebben te maken met barrières in de populaire muziekwereld (Schmutz, 2009). Vrouwelijke taken zijn gelimiteerd en beïnvloed door mannelijke noties van het vrouwelijke kunnen (Frith & McRobbie, 1990; Dowd et al., 2005; Coulangeon et al., 2005). En dit zou een duiding kunnen zijn dat waarom het discours over het succes van vrouwelijke popartiesten vooral gebaseerd is op het uiterlijk en minder op het muzikaal talent.
Hiernaast zal een verschuiving over de tijd onderzocht worden. Duidingen voor dit zouden de jaar van de publicatie kunnen zijn en de veranderingen in de muziekindustrie die hebben plaatsgevonden. Zoals hierboven besproken is er op sommige gebieden sprake geweest van een verschuiving in de mogelijkheden voor vrouwelijke popartiesten (Clawson, 1999). Hiernaast kunnen veranderingen in het productieproces een duiding zijn voor de verandering over tijd. Het productieproces is verschoven van een focus op centralisatie en concentratie naar decentralisatie en diversiteit. Deze ontwikkeling heeft zich over de jaren heen steeds meer ontwikkeld. Met de komst van meerdere platenmaatschappijen, nieuwe acts, personeel en inhoud is de muziekindustrie gegroeid in diversiteit. Diversiteit vergroot de mogelijkheden en de kans op succes voor vrouwelijke artiesten (Dowd et al. 2005). Vrouwelijke popartiesten die steeds meer succes krijgen, worden door platenmaatschappijen gesteund zodat hun succes in de toekomst gewaarborgd wordt. Hierdoor wordt hun muziek legitiem. Of het gaat om hoge of populaire kunst, het verkrijgen van succes is een vorm van legitimiteit (Baumann, 2007). Het succes dat geboekt is kan verklaard worden doordat er consensus is ontstaan over de handelingen. In dit onderzoek zal over een bepaalde periode onderzocht worden hoe er geschreven wordt over het succes van mannelijke en vrouwelijke popartiesten. Hierdoor zal er specifiek gelet worden op het jaar van de publicatie.


3. Methode

In dit hoofdstuk zal ik de onderzoeksopzet en de specifieke methode bespreken. De data verzameling, codeerschema en de data –analyse zullen nader toegelicht worden en het gevormde onderzoeksmodel zal aan bod komen.3.1 Selectie popartiesten
In dit onderzoek zal er vanuit de keus van de popartiesten onderzocht worden hoe de media succes toekennen aan deze artiesten. Daarom is er eerst een selectie geweest van de popartiesten. In het theoretisch kader is er besproken dat popartiesten afgebakend zullen worden als geïntegreerde popartiesten die in de commerciële sector werkzaam zijn (Alexander, 2003; Becker, 1982). Het uitgangspunt voor dit onderzoek is popartiesten die op basis van populaire erkenning bekendheid hebben verkregen. Daarom is er gekeken naar artiesten die een plek in de Nederlandse hitlijsten hebben verkregen. Hiervoor is er gebruik gemaakt van de site dutchcharts.nl.18 Op deze site kan er onder andere gezien worden welke albums vanaf het jaar 1969 wekelijks een plaats in de top 100 lijst bemachtigd hebben door populaire erkenning gemeten aan de hand van verkoopcijfers.19 Deze lijsten zijn de populatie voor dit onderzoek.
De opzet van dit onderzoek ziet er als volgt uit. Ten eerst zullen er een aantal artiesten per jaar nader onderzocht worden over een bepaalde periode. Hierdoor wordt er beter beeld geschetst van het succes dat toegeschreven wordt aan popartiesten in de media; de mogelijke verschillen tussen de geslachten en de verandering over de tijd. Ten tweede zal de verandering over tijd onderzocht worden door een periode van 17 jaar te onderzoeken, namelijk de jaren 1993 tot en met 2009. Vanaf 1993 zal om de jaar een keus plaatsvinden van artiesten. De jaren die gebruik zullen worden zijn dus: 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 en 2009. De criteria die gehanteerd is voor de selectie van de popartiesten ziet er als volgt uit: Op dutchcharts.nl is allereerst van elke toetsjaar gebruikt gemaakt van de laatste lijst beschikbaar van de Dutch Album top 100. Ten tweede is er alleen gekeken naar artiesten die in de top 50 staan. Dit is gedaan om het aantal popartiesten in te perken. Tevens zijn deze artiesten populairder in de samenleving dan artiesten die verder in de top 100 lijsten staan. Ten derde zijn alleen artiesten in de selectie gevallen die met hun debuutalbum in deze lijst stonden. Het is interessant om te onderzoeken hoe de media succes toekennen aan debutanten, aangezien het succes van deze popartiesten voor het eerst in de media besproken wordt. Een onderscheid in het toekennen van het succes kan hierdoor duidelijk onderzocht worden. Is er vanaf het debuut al duidelijk een onderscheid in gender waar te nemen? Andere factoren, zoals eerder uitgebrachte albums, kunnen geen invloed hebben op het toekennen van het succes in de media. En ten vierde, er is alleen gekeken naar Engelstalige artiesten. Aangezien gender van belang is, zal de focus niet liggen op gemengde bands, maar op popartiesten waar duidelijk te onderscheiden is of het gaat om een mannelijk op vrouwelijk artiest/ groep. Bands en groepen waar mannelijke en vrouwelijke leden in zitten vallen meteen uit de selectie. Artiesten die met een verzamelalbum, live –album of een samenwerkingsalbum in de top 50 staan vallen meteen af. Ook zal er niet gekeken worden naar artiesten die vallen in het genre klassiek en soundtracks vallen ook uit de keuze. Op basis van deze criteria zijn de Dutch Album top 100 lijsten van bovenaf afgegaan tot alle debuutartiesten geselecteerd waren die in de top 50 van deze lijsten staan.
In tabel 3.1 is de uiteindelijke lijst te zien met de artiesten, die op basis van de ‘Dutch Album top 100’ gekozen zijn. De cijfers voor de artiestnamen geven aan welke positie deze hadden in de lijst:


Tabel 3.1 Selectie popartiesten (met jaar, album, genre, aantal weken, nummer 1 hits en prijzen).

Jaar

Artiest

Geslacht

Album

Genre

Aantal wk.

Nr.1 hits

Prijzen

1993

43. Valensia

Man

Valensia

Rock

18

Nee

Ja

1995

-

-

-

-

-

-

-

1997

-

-

-

-

-

-

-

1999

33. Westlife

Man

Westlife

Pop

21

Nee

Ja

2001

24. Linkin Park

Man

Hybrid Theory

Alt. rock

83

Nee

Ja
49. Gorillaz

Man

Gorillaz

Rock/Hiphop

33

Nee

Ja

2003

36. Justin Timberlake

Man

Justified

Pop/R&B

74

Nee

Ja

2005

10. James Blunt

Man

Back to bedlam

Folk rock

63

Ja

Ja

2007

15. Mika

Man

Life in a Cartoon Motion

Pop

63

Ja

Ja
19. Wouter Hamel

Man

Hamel

Jazz

58

Nee

Ja
50. Moke

Man

Shorland

Indie rock

43

Nee

Nee

2009

47. Waylon

Man

Wicked Ways

Soul

40

Nee

Ja

1993

-

-

-

-

-

-

-

1995

-

-

-

-

-

-

-

1997

3. Anouk

Vrouw

Together Alone

Pop

95

Nee

Ja
26. Jewel

Vrouw

Pieces of you

Pop/rock

31

Nee

Ja
44. Spice Girls

Vrouw

Spice

Pop

97

Ja

Ja

1999

20. Britney Spears

Vrouw

Baby one more time

Pop

76

Ja

Ja

2001

22. Alicia Keys

Vrouw

Songs in A Minor

R&B

83

Ja

Ja
41. Anastacia

Vrouw

Not that kind

Pop

24

Nee

Ja

2003

15. Hind

Vrouw

Around the World

Pop

44

Nee

Ja
26. Norah Jones

Vrouw

Come away with me

Pop

104

Nee

Ja

2005

4. Lucie Silvas

Vrouw

Breathe in

Pop

9

Nee

Nee
47. The Pussycat Dolls

Vrouw

PCD

Pop/R&B

96

Nee

Ja

2007

-

-

-

-

-

-

-

2009

18. Lisa Lois

Vrouw

Smoke

Pop

27

Ja

Nee
19. Adele

Vrouw

19

Pop

104

Nee

Ja

Bron: Dutch Album top 100, www.dutchcharts.nl

In deze tabel is te zien dat de verdeling qua gender redelijk gelijk verdeeld is. Tien mannelijke popartiesten staan met hun debuutalbum in de top 50 van de Dutch Album top 100. En twaalf vrouwelijke popartiesten hebben met hun debuutalbum populaire erkenning verkregen. In totaal zullen 22 artiesten onderzocht worden. Het merendeel van de artiesten komen uit het buitenland. Zeven van de 22 artiesten komen uit het binnenland, namelijk Valensia, Wouter Hamel, Moke, Waylon, Anouk, Hind en Lisa Lois. Opvallend is dat in 1993, 1995 en 2007 geen vrouwelijke artiest met haar debuutalbum en plekje heeft bemachtigd in de Dutch Album top 100 op basis van de uitgevoerde selectie. En voor mannelijke popartiesten is dit het geval in de jaren 1995 en 1997. Als er naar de verdeling van genre wordt gekeken, dan valt op dat mannelijke popartiesten over het algemeen meer vertegenwoordig worden in het genre rock en vrouwelijke popartiesten komen meer voor in het genre pop. Debuutalbums van vrouwelijke popartiesten staan over het algemeen langer in de hitlijsten. Het album van Adele en Norah Jones hebben maar liefst 104 weken in de hitlijsten gestaan. Hiernaast hebben vrouwelijke popartiesten meer nummer één hits gehad. In de bijlage is per artiest te zien welke singles van het debuutalbum nummer één hits zijn geweest en welke prijzen de artiest heeft ontvangen in de periode dat het debuutalbum in de hitlijsten stond. Opvallend is dat Britney Spears zelfs met twee singles van haar debuutalbum op de eerste plek heeft gestaan in de hitlijsten (Zie Bijlage 1: Nummer 1 hits en prijzen). Als er naar de prijzen wordt gekeken, dan hebben bijna alle mannelijke en vrouwelijke popartiesten een prijs ontvangen tijdens de periode dat hun debuutalbum in de hitlijsten stond. Prijzen zoals ‘Beste nieuwkomer’, ‘Album van het jaar’, ‘Beste single’ en ‘Beste act’ worden ongeveer evenveel toegereikt aan mannelijke en vrouwelijke popartiesten. Opvallend is dat James Blunt een prijs heeft ontvangen, die hem de ‘World’s Best New Artist’ noemt. Gorillaz wordt beloond om het feit dat ze innovatief zijn en Mika is de ‘Songwriter of the Year’. Vrouwelijke popartiesten zijn naast de eerder genoemde prijzen, ook in de prijs gevallen voor hun uiterlijk. Britney Spears is onder andere de best geklede artiest en heeft een prijs ontvangen voor haar kapsel.


Nu de keus van de popartiesten gemaakt is, kan er onderzocht worden hoe de media succes aan deze popartiesten toekennen. Hieronder zal besproken worden, hoe dat gedaan gaat worden.

3.2 Lexis Nexis
Nu is het tijd om te bespreken hoe data over deze artiesten is verzameld. Om een duidelijk beeld te krijgen van de wijze waarop succes wordt toegekend in de media is er gebruikt gemaakt van kranten. Het is interessant om te onderzoeken hoe er geschreven wordt over popartiesten in kranten, omdat de krant gezien wordt als een representatie van de huidige samenleving. Het is een bron die informeert over actuele gebeurtenissen. Lexis Nexis is een online databank die beschikt over buitenlandse en Nederlandstalige krantenartikelen. Voor de dataverzameling is er gebruik gemaakt deze databank. Ten eerste is er alleen gekeken naar Nederlandstalige kranten, waarbij specifiek geselecteerd is op landelijke kranten. Deze worden massaal verspreid over het hele land en geven hierdoor duidelijk weer waar het succes van popartiesten aan toegeschreven wordt in de media. Lexis Nexis beschikt data over veertien landelijke kranten.20
Ten tweede is het uitgangspunt geweest om alle artikelen over het succes van de artiest te zoeken die uitgebracht zijn in de periode dat de artiest zijn of haar debuut maakte. Hier vallen artikelen onder met achtergrondinformatie over de artiest. Ook zullen bruikbare interviews meegenomen worden in de dataverzameling. Met de gehele periode dat de artiest zijn of haar debuut maakte, wordt bedoeld de periode dat de debutant met zijn of haar album in de Dutch Album Top 100 stond. Hiernaast brengen popartiesten meestal voor het uitbrengen van hun album eerst een single uit. Daarom zal het tijdsbestek bepaald worden door het moment dat de single binnenkwam in de Dutch Single Top 100 en het moment dat het album voor het laatst in de Dutch Album Top 100 heeft gestaan. Om het aantal artikelen over het succes van de popartiesten te vergroten en de resultaten te optimaliseren, zal dit voor elk gekozen artiest onderzocht worden. Het is mogelijk dat de single vooraf het album geen plek in de Dutch Single Top 100 heeft bemachtigd, maar het debuutalbum wel een plek in de top 100 lijsten. Als dit het geval is, zal de begindatum voor het zoeken van artikelen het moment zijn wanneer het album in de Dutch Album Top 100 is binnengekomen.
In tabel 3.2 is overzichtelijk per artiest te zien over welk tijdsbestek gezocht zal worden naar artikelen over het succes. In de bijlage is met meer informatie te zien hoe het tijdsbestek bepaald is (Bijlage 2 – Tijdsbestek popartiesten).
1   2   3   4   5   6   7

  • Hypothese 2
  • Tabel 3.1 Selectie popartiesten (met jaar, album, genre, aantal weken, nummer 1 hits en prijzen).
  • Bron: Dutch Album top 100, www.dutchcharts.nl

  • Dovnload 446.54 Kb.