Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. 2 Aard van natuurwetenschap Cursusactiviteit Aard van natuurwetenschap in de lespraktijk 1 Oriënteren

Dovnload 12.63 Kb.

1. 2 Aard van natuurwetenschap Cursusactiviteit Aard van natuurwetenschap in de lespraktijk 1 OriënterenDatum14.10.2017
Grootte12.63 Kb.

Dovnload 12.63 Kb.

Handboek natuurkundedidactiek | hoofdstuk 1: Natuurkunde


1.2 Aard van natuurwetenschap

Cursusactiviteit
Aard van natuurwetenschap in de lespraktijk
1 Oriënteren

Lees het hoofdstuk Nature of Science: Past, Present, and Future (Lederman, 2010) uit het Handbook of Research on Science Education (Abell & Lederman, 2010). 1. Identificeer in het hoofdstuk het door Lederman gepresenteerde beeld van de aard van natuurwetenschap. Vergelijk dit beeld met de negen in de Delphi-studie geïdentificeerde thema’s die minimaal in het (voortgezet) onderwijs aan de orde zouden moeten komen (Osborne et al, 2003). Welke overeen­komsten en verschillen zie je?

 2. Identificeer in het hoofdstuk het beeld dat leerlingen en leraren van de aard van natuurwetenschap hebben. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er met de in opdracht 1a geïdentificeerde opvattingen? Welke consequenties zou dat kunnen hebben voor het vakonderwijs?

 3. Identificeer in het hoofdstuk de opvattingen over welke plaats de aard van natuurwetenschap in het vakonderwijs zou kunnen innemen.

 4. Bedenk hoe je zelf de aard van natuurwetenschap in de lespraktijk zou kunnen onderbrengen.


2 Ontwerpen

Lees het hoofdstuk Avoiding De-Natured Science: Activities that Promote Understandings of the Nature of Science (Lederman & Abd-El-Khalick, 1998) uit het boek The Nature of Science in Science Education: Rationales and Strategies (McComas, 1998). 1. Identificeer de naar jouw idee sterke en zwakke punten van de gepresen­teerde (voorbeeld)activiteiten.

 2. Vergelijk de gepresenteerde (voorbeeld)activiteiten met wat je zelf bij opdracht 1d hebt bedacht. Beargumenteer aan welk soort activiteiten je de voorkeur zou geven.

  Uitvoeren en evalueren

  Je kunt natuurlijk de ontworpen leer­lingactiviteit – al dan niet na bijstel­ling – uitvoeren en evalueren als dat te zijner tijd op je (stage)school aan de orde is. 3. Ontwerp een leerlingactiviteit rond de aard van natuurwetenschap die op je (stage)school op een bepaald moment (bij de behandeling van een bepaald onderwerp) ingezet zou kunnen worden. Dit ontwerp mag een variatie op de gepresenteerde (voorbeeld)activiteiten zijn. Zo’n ontwerp omvat niet alleen de leerlingactiviteit zelf, maar ook de verantwoording (waarom, en waarom zo) alsmede de uitvoering daarvan (hoe).


3 Uitwisselen

Wissel je ervaringen met het ontwerpen van een leerlingactiviteit rond de aard van natuurwetenschap bij opdracht 2c onderling uit. Bespreek wat er lastig was en wat er nog voor verbetering vatbaar is: wat kan er hoe anders, en mogelijk beter?


Literatuur

Lederman, N.G. (2010). Nature of science: Past, present, and future. In S.K. Abell & N.G. Lederman (Eds.), Handbook of Research on Science Education (pp. 831-879). New York: Routledge.Lederman, N.G. & Abd-El-Khalick, F. (1998). Avoiding de-natured science: Activities that promote understandings of the nature of science. In W.F. McComas (Ed.), The Nature of Science in Science Education: Rationales and Strategies (pp. 83-126). Dordrecht: Kluwer.

Osborne, J., Collins, S., Ratcliffe, M., Millar, R. & Duschl, R. (2003), What “ideas-about-science” should be taught in school science? A Delphi study of the expert community. Journal of Research in Science Teaching 40(7), 692-720.


Dovnload 12.63 Kb.