Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. College Serena Daalmans De wereld van televisiereclame

Dovnload 35.72 Kb.

1. College Serena Daalmans De wereld van televisiereclameDatum01.08.2017
Grootte35.72 Kb.

Dovnload 35.72 Kb.

1. College Serena Daalmans

De wereld van televisiereclame
Vanuit culturele visie op media, culturele indicatoren.
CI bestaat uit:

Zenderkant: institutional process analysis: machtsverhoudingen

Inhoud: message system analysis: tv werkelijkheid  inhoud

Ontvangerskant: cultivation analysis


Storytelling: 3 soorten verhalen

1. verhalen over hoe dingen werken (o.a. dramaprogramma)

2. over hoe dingen zijn (nieuws)

3. over dingen ondernemen (preken, commercials)


Potentiele problemen:

- vertekend wereldbeeld

- creëert en onderhoudt schadelijke stereotypen

- slecht zelfbeeld minderheidsgroepen

- slecht voor beeldvorming minderheidsgroepen
Onderzoek: tv werkelijkheid & echte werkelijkheid  ook tv reclames zijn vertekend.
- Artikel 1: An exploration of a gender portrayal in Dutch television commercials (Daalmans etc.)

Hieruit blijkt dat geslachten in tv reclames niet gelijk zijn, vrouwen worden stereotype afgebeeld.


- Artikel 2: A content analysis of the portrayal of mature individuals in television commercials (Peterson & Ross).

Hieruit blijkt dat volwassenen (vanaf 45 jaar) niet even vaak in tv commercials voor komen als jongeren. Ouderen worden vaak ook minder positief getoond, tenzij de commercial zich op die leeftijd richt.


- Artikel 3: Advertising & cultural values: reflections in the distorted mirror (Pollay & Gallagher).

Hieruit blijkt dat reclame ook ‘the distorted mirror’ genoemd wordt, want reclame laat wel een cultuur zien maar toont alleen bepaalde houdingen, waarden en gedrag.


- Artikel 4: What do young people learn about the world from watching television? (Morgan).

Hieruit blijkt dat jongeren veel van tv kunnen leren, zowel positief als negatief.


2. College Henk Westerik

De onbedoelde effecten van mediagebruik
Geschiedenis effect onderzoek:

- Payne Fund (vanaf 1927)

- invloed ‘Pulp Fiction’

studies zijn controversieel (omstreden) vanwege methode van onderzoek.


U & G  je krijgt wat je wilt, media bevredigen behoeften van mensen.

Maslow’s pyramide


Mediagebruik heeft onbedoelde effecten:

- onbedoeld door de makers Bv. Dik worden door tv

- onbedoeld door het publiek

- effecten op:

het alledaagse leven

op het mediagebruik zelf – mediagebruik als verslaving


Mediagebruik heeft ook bedoelde effecten.
Sociaal cognitieve theorie (Bandura 1997)

Belangrijke concepten:

- Self-efficacy: dat je gelooft dat je iets kan

- Self-regulation: weten wanneer het genoeg is (tegenovergestelde se)

- monitoren eigen gedrag

- bijsturen

- Self control: het kiezen van een grote beloning op lange termijn i.p.v. kleine nu

- Self-depletion: je zelfbeheersing is niet eindeloos maar wel te trainen


Onderzoek: mediagebruik & eetgedrag

Panel onderzoek:

voordeel t.o.v. gewoon survey: aanwijzing voor causaliteit

nadeel: geen keihard bewijs voor oorzaak gevolg relatie

- in andere opzichten beter (relevanter) dan experimenten: representatieve steekproeven

Tv & pc invloed op overgewicht.

Resultaat: 20% van iemand relatieve gewichtstoename (BMI) van het ene op het andere jaar wordt verklaard door de mate waarin hij of zij ‘gameverslaafd’ is.
Vormen van mediagebruik beïnvloeden elkaar maar vooral zichzelf.
- Artikel 1: Television addiction is no mere metaphor (Kubey).

Zware kijkers zijn angstiger dan lichte kijkers.


- Artikel 2: Internet Abuse: Emerging Trends and lingering questions (Morahan-Martin).

Sommigen vragen zich af of IA wel bestaat. Mensen met stemmingswisselingen, eenzame of sociaal angstige mensen kunnen IA krijgen.3. College Rik van Baaren

Postbus 51 & gedragsverandering (&Sire)
Doel van spotjes:

Bewustwording OF gedrag?


Welke norm stuurt gedrag: de regel of wat andere mensen doen?

Injunctieve en descriptieve (=conjunctieve) normen.

Injunctieve normen schrijven voor hoe we ons zouden moeten gedragen.

Descriptieve normen beschrijven hoe we ons in bepaalde situaties gedragen.
Hoe zorg je dat mensen wel het goede gedrag vertonen? Straf, voorlichting.
Gedragsverandering: Methode

Analyse – interventie – evaluatie


Zowel naar lok als weerstand kijken

WEERSTAND:

- Reactance = opstandigheid, vrijheidsberoving

- Skepticism = twijfel/niet mee eens zijn

- Inertia = niet bewegen (wel eens, niet doen)
- Erkennen van weerstand/opstandigheid: bv. ‘Ik weet dat je het niet graag doet’

- Definiëren van relatie: ‘samen’ i.p.v. ‘ik’, geen ‘moeten, maar’

- Keuzes geven

- Weerstand erkennen = Jijitsu resistance


Mensen hebben garanties (zekerheid) nodig

In toekomst ‘beter’

Implementatie:

Gedrag X

Situatie Y (tijd en/of locatie)

is iets anders dan doel.


- Artikel 1: Crafting normative messages to protect the environment (Cialdini).

Over injunctieve en descriptieve normen, vervuiling onderzoek in Amerika.4. College Paul Hendriks Vettehen

Aandacht trekken voor mediaboodschappen: hoe doe je het, en werkt het ook?
Aandacht als probleem.

Het begrip ‘aandacht’

Aandacht = selectief
Gecontroleerde vs. automatische aandacht

Meer concurrerende boodschappen, dus meer (automatische) aandachttrekkerij?


- Cocktail party fenomeen: men bepaalt zelf waar aandacht naar uit gaat.

Automatische aandachttrekkers in video


Competitie en tv nieuws
Aandachttrekkers in tv nieuws: automatisch aandachttrekkers in nieuws:

Prikkelende inhoudskenmerken tabloid vormgevingskenmerken

Studie 1: competitie in Nederlands TV nieuws (1980-2004)

 inhoudsanalyse van nieuwsberichten

Resultaten: meer aandachttrekkerij in nieuwsberichten (1980-2004):

- door komst commerciële zenders

- die nieuws (extra aandachttrekkende) genres ontwikkelen

- bestaande (ook publieke NOS) volgt de concurrentie.


Heeft aandachttrekkerij invloed op de kenniskloof?
- Artikel 1: Over overvloed en tekort in de informatiesamenleving (Cuilenburg).

Communicatiemarkt: informatiemarkt & aandachtsmarkt (ruil van info tegen aandacht)

Vraagzijde markt: communicatieprijs is naast geld vooral de inspanning en aandacht die de ontvanger moet leveren bij het luisteren, lezen of kijken.

Zender wil in ruil voor boodschap aandacht.


Schaarste aan aandacht  niet alleen individuen, ook organisaties.
Bv. Tv presentatoren: wie eenmaal een publiek wist te verwerven, heeft de volgende keer een nog groter publiek.

‘Wie aandacht schenkt, krijgt aandacht’


Niet voortdurende interruptie, maar voortdurende interactie is het parool van permissiemarketing.
Internet beter voor info overdracht dan televisie.

- Artikel 2: Competitive pressure and arousing television news: a cross-cultural study (Vettehen etc.).

Onderzoek naar of journalisten nieuws opwindender/spannender maken vanwege de concurrentie. In West-Europese & Chinese cultuur. Tv nieuws werd geanalyseerd.

Conclusie: competitieve druk heeft in tv nieuws markten een positief effect op het voorkomen van ‘arousing news characteristics’. Iets meer in Chinese cultuur dan in West-Europese.

West Europa: privatisering had positief tot geen effect op voorkomen van arousing news characteristics. In Chinese cultuur juist negatief effect.
- Artikel 3: De invloed van inhoud en vorm van tv nieuwsberichten op voorkeuren en cognitieve verwerking bij hoog- en laagopgeleiden jongeren (Vettehen etc.).

Knowledge gap, tv = (volgens sommigen) knowledge leveler.


Onderzoek richt zich op:

- aanwezigheid van negatieve nieuwsonderwerpen

- aanwezigheid van vlotte, flitsende audiovisuele vormgeving
Activation model: ieder mens streeft een bepaalde prikkeling na, waarbij diegene zich het prettigst voelt.

Meer prikkeling bij (eerder onderzoek):

- berichten met negatieve inhoud

- tv nieuwsberichten met tabloid vormgeving (veel camerawisselingen)


Conclusie:

- Jongeren, ongeacht hun opleidingsniveau, hebben een voorkeur voor negatief nieuws t.o.v. neutraal nieuws.

- voor hoogopgeleide jongeren leidt negatieve inhoud ook tot betere cognitieve prestaties. Laagopgeleiden blijven bij dergelijke inhoud relatief sterk achter bij hoogopgeleiden.

- Dus toename van negatieve onderwerpen (verhogen wel aantrekkelijkheid van tv nieuws voor jongeren) in tv nieuws vergroot kenniskloof.

- Geen invloed vormgeving

- Negatieve inhoud kan de kenniskloof vergroten in tegenstelling tot eerder onderzoek (verkleinen). Verklaring: verschil in voorkennis laagopgeleide jongeren.
5. College Doeschka Anschutz

Media invloed op lichaamsbeeld
Wat is de rol van het slankheidsideaal in de media?
Negatief lichaamsbeeld risicofactor voor:

- Extreem lijngedrag

- Eetstoornissen

- Overgewicht!

- Depressie
20e eeuw: slank = mode
Tv toont maar 10% vrouwen met overgewicht, in werkelijkheid 50%!
Slankheidsideaal wordt niet echt sterker, maar invloed media wordt sterker.

- Meer blootstelling aan slankheidsideaal

- Tegenwoordig geavanceerde technieken  onrealistische beelden
Vraag: Wat gebeurt er eigenlijk bij blootstelling aan het schoonheids/slankheidsideaal?
Negatieve contrast theorie: blootstelling slankheidsideaal leidt tot lichaamsontevredenheid door het ervaren van contrast.

VS.


Inspiratie theorie: blootstelling slankheidsideaal  inspiratie

Beter voelen over eigen lichaam na zien slanke mediamodellen.


Conclusie studie 1: alle vrouwen eten minder als ze zich slechter voelen. Lijners voelen zich beter als ze slanke vrouwen zien.

Conclusie studie 2: geen positief effect van Dove reclames op lichaamsbeeld.

Conclusie studie 3: de zelf-perceptie verandert, niet het ideale beeld (bv. Na zien HNTM).

Ook veel jonge kinderen willen dunner zijn.


- Artikel 1: The bold and the beautiful. Influence of body size of televised media models on body dissatisfaction and actual food intake (Anschutz etc.).

Over studie 1 (dunne vrouw of dikkere vrouw laten zien, kijken hoeveel vrouwen eten).


- Artikel 2: The direct effect of thin ideal focused adult television on young girls ideal body figure (Anschutz etc.).

11-12 jarigen hadden een slechter lichaamsbeeld na het zien van de ‘dunne’ filmpjes (voor volwassenen) dan na het zien van het neutrale filmpje.


- Artikel 3: A critical review of evidence for a causal link between media, negative body image, and disordered eating in females (Levine & Murnen).

Conclusie: de inhoud, het gebruik en ervaring van massamedia is een mogelijke risicofactor.6. College Matthijs van Leeuwen

Aantrekkelijkheid
- Waarom aantrekkelijkheid?

1e indruk


- Wat is het precies?

- symmetrie  biologisch bepaald

- doorsnede  ‘gemiddelde’ van gezichten 3 belangrijksten

- secundaire geslachtskenmerken (gezichtsvorm)


- huidtextuur

- jeugdigheid/kindsheid

- haar

Maar toch: geen gouden standaard


Geen culturele verschillen
Aantrekkelijke mensen hebben een beter(e) immuunsysteem, mentale gezondheid, sperma kwaliteit.
- Evolutionaire oorsprong? Verschillende theorieën
- Effecten van aantrekkelijkheid:

meer aandacht, worden gezien als slimmer, positiever, worden eerder geholpen, meer dating. Ook invloed op werk en straf.


Aantrekkelijke mensen zijn niet anders maar worden anders gezien/behandeld!!
- Product associaties

- Imitatie & aantrekkelijkheid


- Artikel 1: The influence of facial attractiveness on imitation (van Leeuwen etc.).

Kameleon inkleuren.

Conclusie: aantrekkelijke vrouwen/mannen worden vaker geïmiteerd dan onaantrekkelijke vrouwen/mannen.

7. Gaby Schaap

De effecten van nieuws
Invloeden op en van nieuws (krant, tv, social media).

Framing
Productie, inhoud & effecten van nieuws.


Knowledge gap: wie krijgt veel kennis, wie niet?
Extreme meningen: cynicism gap
Hoe komt het dat mensen weinig nieuwe kennis opnemen van nieuwsberichten?

Misschien door:

- onderwerp

- moeilijkheid vorm & inhoud

- negativiteit

- relevantie

- sensatie/aantrekkelijkheid, drama, emoties
of door ontvanger?

Wat doet die met de informatie?

- Wat is het effect van nadenken op kennis en de extremiteit van meningen?

- Wat is het effect van nieuws op nadenken?

- Welke rol speelt motivatie?

Cognitieve verwerking: informatieElaboratie: voortborduren op iets/nadenken/jouw gedachten toevoegen aan info die je uit nieuws hebt.

Nieuwe info  oude kennis


Cognitive mediation:

Motieven  Cognitive Processing (elaboratie)  Kennis & Meningen


Methode: input  ?  output

Thought listing technique = hardop denken tijdens kijken naar nieuwsitem.


Resultaten:

1. mensen denken soms bijna niks, soms heel veel

2. men vervormt onmiddellijk de info tot iets ‘eigens’

3. sommigen heel gedetailleerd en samenhangend, anderen nauwelijks

4. verschillen bepaald door motivatie/persoonlijke relevantie
Conclusie: Gemotiveerde mensen nemen meer kennis op. Dit komt doordat ze meer nadenken.
- Artikel 1: Effects of media use on complexity and extremity of attitudes toward the death penalty and prisoners’ rehabilitation (Sotirovic).

Conclusie: media gebruik kan indirect effect hebben op extremiteit van steun voor de doodstraf relatief tot gevangenenherstel door zijn invloed op complexiteit.

Complex denken leidt tot meer neutrale mening over deze onderwerpen. Blootstelling en aandacht voor meer complexe media formats leidt tot complexer denken, simpele formats remmen complex denken.
- Artikel 2: Effects of attention and motivation on complexity of thinking: measuring on-line processing of tv news using thought listing.

Sociaal cognitieve motivaties en aandachtig kijken beïnvloedt complexiteit van het denken al op het moment van ontvangst.Complexiteit van uitwerking meten draagt bij aan het begrijpen van online informatie verwerking van het nieuws.

Als alle inhoud gelijk is, aandachtige en gemotiveerde kijkers ontwikkelen eerder ‘deep processing’ van het nieuws. De al info rijke (goed gemotiveerde) mensen worden rijker, terwijl armen dat niet worden.

  • 2. College Henk Westerik De onbedoelde effecten van mediagebruik
  • 3. College Rik van Baaren Postbus 51 gedragsverandering (Sire)
  • 4. College Paul Hendriks Vettehen Aandacht trekken voor mediaboodschappen: hoe doe je het, en werkt het ook
  • 5. College Doeschka Anschutz Media invloed op lichaamsbeeld
  • 6. College Matthijs van Leeuwen Aantrekkelijkheid
  • 7. Gaby Schaap De effecten van nieuws

  • Dovnload 35.72 Kb.