Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. De grondslagen van de psychologie als wetenschap Methoden van de psychologie

Dovnload 0.67 Mb.

1. De grondslagen van de psychologie als wetenschap Methoden van de psychologiePagina1/18
Datum28.12.2018
Grootte0.67 Mb.

Dovnload 0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1. De grondslagen van de psychologie als wetenschap
2. Methoden van de psychologie
3. De genetische en evolutionaire basis van gedrag
4. De basisprocessen van leren
5. Neuronen
6. Motivatie en emotie
7. Zintuigen
8. Zien
9. Bewustzijn en geheugen
10. Intelligentie en redenering
11. De ontwikkeling van denken en taal
12. Sociale ontwikkeling
13. Sociale perceptie en attitudes

    1. 14. Sociale invloeden op gedrag15. Persoonlijkheid
16. Psychische stoornissen
17. Behandeling

 1. 1. De grondslagen van de psychologie als wetenschap


De psychologie wordt gedefinieerd als de wetenschap van het gedrag en de geest. Met gedrag wordt verwezen naar observeerbare acties van mensen en dieren. Met de geest (mind) wordt bedoeld ‘alle menselijke subjectieve ervaringen zoals het geheugen, de gevoelens en de dromen van de mens’, maar ook alle onbewuste kennis en gewoontes die invloed hebben op het bewuste gedrag van mensen. De wetenschap wordt in dit boek gedefinieerd als 'Pogingen om door middel van systematische verzameling van observeerbare data, en de logische analyse daarvan, antwoorden te vinden op vragen'

De mens is het enige wezen dat zijn acties, gevoelens, dromen en gedachten kan overdenken. Deze mogelijkheid tot reflecteren hebben geleid tot het ontstaan van de psychologie als wetenschap. De belangrijkste vraag die we onszelf binnen de psychologie stellen is: “waarom denken, voelen en gedragen mensen zich zoals ze doen?” De geest is niet direct observeerbaar en daarom is men in de psychologie vaak aangewezen op het interpreteren van observeerbare gedragingen.

 1. De geschiedenis van de psychologie

Het jaar 1879 wordt vaak gezien als het jaar waarin de psychologie als wetenschap ontstond. In dat jaar opende Wilhelm Wundt het eerste universitaire, psychologische laboratorium. Ook onderwees Wundt in psychologie en was hij de auteur van het eerste boek over psychologie.. De ideeën die ten grondslag liggen aan de psychologie stammen echter al van vóór Wundt. De drie ideeën die als fundering van de psychologie bekend staan, zijn:
 1. Gedrag en mentale processen hebben een fysieke oorzaak en zijn dus op die manier toegankelijk voor wetenschappelijke analyse

Ideeën over de fysieke basis van gedrag en mentale processen worden al beschreven in werken van de oude Grieken. Dualisme is een filosofie die voortkomt uit het geloof en stelt dat het lichaam en de geest (mind) twee aparte maar nauw verbonden systemen zijn. Het lichaam wordt gezien als iets materieels dat kan worden bestudeerd, en de geest als zijnde iets bovennatuurlijks dat niet kan worden bestudeerd. Lange tijd was de invloed van de kerk zo groot dat er niet werd getwijfeld aan het idee van het dualisme.


 1. Decartes’ dualisme

Descartes (1596-1650) verschoof de nadruk van de geest naar het lichaam. Hij kwam hiertoe door het bestuderen van reflexen en door het ontleden van zowel het menselijk lichaam als dieren. Descartes ging er vanuit dat zelfs complexe gedragingen het resultaat zijn van lichamelijke mechanismen, zonder dat de geest daar invloed op heeft. Een reflex is dus een bepaalde stimulus uit de fysieke wereld die leidt tot een bepaalde reactie van het organisme. Als verschil tussen mens en dier noemt Descartes het vermogen tot denken. Het denkproces is alleen nuttig als het kan reageren op de sensorische input van het lichaam. Het probleem met Descartes dualisme is dat het niet verklaart hoe een niet-materieel systeem, zoals de geest, invloed kan uitoefenen op het materiële lichaam. Een andere beperking is dat de theorie strikt afbakent wat wel en wat niet kan worden bestudeerd door de wetenschap.Hobbes’ materialisme
De Engelsman Hobbes (1588-1679) ontwikkelde ongeveer tegelijkertijd met Descartes een visie die afweek van die van de kerk. Zijn filosofie stelt dat de geest of de ziel niet bestaat en dat alles bestaat uit materie en energie, deze visie noemt men nu materialisme Volgens Hobbes kan al het menselijke gedrag begrepen worden als fysieke processen in het lichaam, in het bijzonder processen in de hersenen. Het denkproces komt volgens hem voort uit de mechanismen van de hersenen. Het mag duidelijk zijn dat deze filosofie geen beperkingen stelt aan wat wetenschappelijk bestudeerd kan worden binnen de psychologie.
 1. Negentiende-eeuwse fysiologie

Het idee van het lichaam als machine heeft vele deuren geopend voor de fysiologie, de studie van het menselijk lichaam en haar werking. Vooral de ontdekkingen over het zenuwstelsel in de 19e eeuw zijn van groot belang geweest voor het begin van de wetenschappelijke psychologie.


Een ontwikkeling die vooral van belang was voor de latere opkomst van de psychologie, was een toegenomen inzicht in reflexen. De basisindeling van het zenuwstelsel was welbekend aan het begin van de negentiende eeuw. In 1822 demonstreerde Franҫois Magendie dat zenuwen die het ruggenmerg in gingen, twee verschillende paden bevatten: één om boodschappen vanuit de sensorische receptoren in de huid naar het centrale zenuwstelsel over te brengen, en één om boodschappen vanuit het centrale zenuwstelsel terug naar de spieren te sturen. Sommige fysiologen dachten dat al het menselijk gedrag plaatsvond via reflexen en dat zogenaamde vrijwillige handelingen eigenlijk complexe reflexen zijn. Deze visie wordt ook wel reflexologie genoemd, en één van de belangrijkste verdedigers van deze visie was M. Sechenov. Een andere belangrijke vooruitgang in de negentiende-eeuwse fysiologie was het concept van de lokalisatie van functies. Dat wil zeggen, het idee dat specifieke delen van de hersenen specifieke functies dienen in mentale ervaringen en gedrag. Personen die onderzoek deden op dit gebied waren Johannes Müller, Pierre Flourens en Paul Broca.


 1. De manier waarop een persoon zich gedraagt, wat hij voelt en hoe hij denkt wordt tijdens de levensloop beïnvloed door zijn omgeving  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 • 14. Sociale invloeden op gedrag
 • De geschiedenis van de psychologie
 • Decartes’ dualisme
 • Negentiende-eeuwse fysiologie

 • Dovnload 0.67 Mb.