Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1 De Telegraaf, 24 juli 2009: "Afluisteren van journalisten moet stoppen"

Dovnload 4.79 Kb.

1 De Telegraaf, 24 juli 2009: "Afluisteren van journalisten moet stoppen"Datum05.12.2018
Grootte4.79 Kb.

Dovnload 4.79 Kb.

2009Z14318
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het afluisteren van journalisten. (Ingezonden 27 juli 2009)

 

1Waarom hebt u tot vier keer toe toestemming gegeven voor het laten afluisteren en/of volgen van journalisten van De Telegraaf? 1) Deelt u de opvatting dat de inzet van bijzondere bevoegdheden door de veiligheidsdiensten niet is bedoeld om het falen van deze diensten te verdoezelen?
2

Wat is uw reactie op de uitspraak van de kortgedingrechter in Amsterdam van 23 juli 2009 dat de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) onmiddellijk moet stoppen met het afluisteren, uitpeilen en volgen van journalisten van De Telegraaf?


3

Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de inzet van bijzondere bevoegdheden tegen politici, journalisten, advocaten en andere beroepsgroepen die niet kunnen functioneren zonder een afdoende bronbescherming?


4

Welke journalisten, politici en advocaten zijn de afgelopen 25 jaar om soortgelijke redenen afgeluisterd, uitgepeild of gevolgd door de AIVD of door andere veiligheidsdiensten?


5

Wanneer beantwoorden u en de minister van Justitie mijn vragen over de inval van de Rijksrecherche bij een journaliste van De Telegraaf? 2)

1) De Telegraaf, 24 juli 2009: “Afluisteren van journalisten moet stoppen”

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 3213


 

 

  


Dovnload 4.79 Kb.