Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1 het moderne wereldbeeld

Dovnload 152.22 Kb.

1 het moderne wereldbeeldPagina2/8
Datum04.04.2017
Grootte152.22 Kb.

Dovnload 152.22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2 in het begin

2.1. rapportage?


Lees met elkaar Gen 1:1 - 2:4 en probeer een antwoord te vinden op de volgende vragen:
* Hoe kan de hemel zowel "in den beginne" geschapen zijn als ook op de tweede dag (Gen 1:6-8)?
* maak een tekening van wat God deed op de tweede dag (1:6-8)

* Is de volgorde van Gods scheppingsdaden in Gen 1 het­zelf­de als in Gen 2:4 en verder?
* Hoe kan het licht zowel op de eerste als de vierde dag geschapen zijn?
* Is de volgorde van Gods scheppingsdaden in Genesis 1 de­zelfde als in de geologische kolom?volgorde van Gods scheppingsdaden

Gen 1 Gen 2

1. hemel en aarde

licht


2. uitspansel

3. land, zee

gras, bomen

4. licht, zon, maan,

sterren

5. vissen, vogels6. zoogdieren

de mens


hemel en aarde

adam
tuin, bomen

dieren

eva2.2. De betekenis van bepaalde woorden in Gen 1* Kijk eens in bijlage 1 en probeer te ontdekken wat water in het O.T. betekent.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................
In Gen 1:2 lezen wij:

De aarde was nog woest en doods,

en duisternis lag over de oervloed,

maar Gods Geest zweefde over het water

Als de Israeliet dit leest krijgt hij de rillingen over zijn rug.

Woest en doods is net zo iets als "bar en boos" (hebr: "tohoe webo­hoe"). Als hij bang is voor de dood, dan heeft hij het over de duis­ternis om zich heen (Ps 88:13,19). Duisternis is het woord voor eenzaamheid en godverla­tenheid (Spr 4:19) en de oervloed dat is als de peilloze diepte van de zee: ver­schrik­kelijk onheil­spel­lend. Bij de zondvloed breken de kolken van de oervloed open (Gen 7:11) en als je in nood bent dan zeg je:
De roep van vloed naar vloed

de stem van uw waterstromen -

al uw golven slaan

zwaar over mij heen

Psalm 42:8
De wateren zijn in de Bijbel het symbool voor de tegen­krach­ten, de bedreiging van het menselijke leven. Psalm 124:4,5 noemt het een over­stro­ming als de vijand moordend het land binnentrekt. In één zin wordt in Ps 65 gezegd dat God het bruisen van de zeeën en het rumoer der natiën doet bedaren (65:8, vgl. 144:7). Niet alleen in Gen. 1:2 vinden we een voorstelling van een oer­chaos, maar ook in ander bijbelge­deelten.


124 Was de HEER niet voor ons geweest,

– Israël, blijf het herhalen –

2 was de HEER niet voor ons geweest

toen de mensen zich tegen ons keerden,

3 ze hadden ons levend verslonden,

zo hevig was hun woede.


4 Dan had het water ons meegesleurd,

de stroom ons overspoeld,

5 wij zouden zijn overspoeld

door het ziedende water.


6 Geprezen de HEER, die ons niet

ten prooi gaf aan hun tanden:

144 7 Reik mij uw hand van omhoog,

bevrijd mij, ontruk mij aan de woeste wateren,

aan de greep van vreemdelingen

8 die leugens spreken met hun mond,

bedrog verbergen in hun handen.

Water heeft dus in het O.T. een bedreigende betekenis. Zoals wij ook in ons spraakgebruik water een negatieve gevoelswaarde geven: ik kan het hoofd net boven water houden, en: ik verzuip in het werk.

Als wij vaststellen dat er bij de schepping iets bedreigends en onheil­spellend moet zijn geweest, dan is de grote vraag natuur­lijk: waar komt dat griezelige, dat bar en boze dan vandaan? Van God? Dat kan niet, want God is goed. Van de duivel? Maar is de duivel dan sterker dan God?
* Waar komt volgens jou die oerchaos, waar Gen 1 over spreekt,vandaan?

2.3. de boodschap van Genesis 1


Zoals we gezien hebben is de volgorde van Genesis 1 verschil­lend van die van Genesis 2. Bovendien is Genesis 1 moeilijk in te passen in het moderne wetenschappelijke wereldbeeld. Tenminste als we het lezen als een verslag van wat er gebeurd is.

Hopelijk is uit de verwijzingen duidelijk geworden dat veel problemen worden opgelost als we begrijpen hoe de bijbel­schrijvers het zelf bedoeld hebben.

De inzet van de Bijbel is niet die van de theoretische na­tuurkunde of de paleontologie. Het gaat de Bijbel om veel diepere dingen. De vraag waar de Bijbel mee inzet is: wat is dit voor een wereld, waarin we leven? Kunnen we vertrouwen hebben, zijn we veilig, temidden van de vele bedreigingen?

Het water van de Bijbel is niet H2O en als er over licht gesproken wordt gaat het niet om een verzameling fotonen. Dat monster in de zee (Leviatan, Rahab) is niet een orka of een walvis, maar iets waar je verschrikkelijk bang voor bent.


Schepping betekent dat God orde schept in de chaos.

God maakt dat de aarde bewoonbaar wordt (Jesaja 45:18).

Dat wordt bedoeld met de beschrijving dat het licht geschei­den wordt van de duisternis op de eerste dag. Dat is het werk van het gewelf dat wateren scheidt op de tweede dag. De hemel maakt de aarde bewoonbaar en op de derde dag wordt een perk gesteld aan de wateren en valt de aarde droog.

God zegt dus drie maal tegen de chaos: opzij, opzij, opzij. en op de vierde dag schept God de zon en de maan, als waaklampje voor de nacht, zodat we niet meer bang hoeven te zijn in het donker.

De bijbel wil dus zeggen: wat er ook voor verschrikkelijks gebeurt, waar we ook bang voor kunnen zijn, deze wereld is in Gods hand.


1   2   3   4   5   6   7   8

  • 2.2. De betekenis van bepaalde woorden in Gen 1
  • 2.3. de boodschap van Genesis 1

  • Dovnload 152.22 Kb.