Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1 het moderne wereldbeeld

Dovnload 152.22 Kb.

1 het moderne wereldbeeldPagina4/8
Datum04.04.2017
Grootte152.22 Kb.

Dovnload 152.22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4. Goed en kwaad

4.1. en God zag dat het goed was


Nu de wateren en de duisternis opzij zijn geschoven, kan met recht gezegd worden: en God zag dat het goed was.

Voor de jood is de aarde goed. Er mag op geleefd worden. Je mag met volle teugen van het aardse genieten.

Dit is bijzonder.

Soms overheerst er in godsdiensten een negatieve kijk op de wereld.

Er zijn stromingen in het christelijk geloof met een erg negatieve beleving van ons leven op aarde.

In oosterse godsdiensten overheerst vaak eveneens een negatieve kijk op deze wereld. Alle leven is lijden en het lijden komt door de begeerte zegt Boeddha bijvoorbeeld. In het hindoeïsme en boeddhisme is het doel te ontko­men aan de Sjamsjara, de kringloop van geboren worden, ver­wekken en sterven. Belangrijk is daarom de asce­se, het jezelf ontzeggen van genoegens. Dat kan bijvoor­beeld vasten zijn, of seksuele onthouding in het huwelijk.

De geest van de Bijbel is anders. De Bijbel spreekt over een land vloei­end van melk en honing. Als de messias komt dan zal iedereen zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vij­geboom (Micha4:4). Als God ons zegent, dan betekent dat dat wij voorspoed hebben, veel kinderen krijgen, goede oogsten zullen hebben, lekkere wijn zullen drinken, enz. (Deutr28:1-14).

Met andere woorden:

Houd je van een pintje op zijn tijd?

Ben je gek op vakantie?

Houd je van uitgaan?

Mag je graag aan een brommer sleutelen?

Kun je genieten van sport?

Houd je van muziek?

Dan is dat een teken dat je door God gezegend bent!

Van de theoloog Van Ruler wordt verteld dat hij op zijn sterfbed een vriend op bezoek kreeg, die vroeg hoe het nu met hem ging. Van Ruler zei dat hij dankbaar was dat hij nog twee momenten van genade had mogen meemaken: hij had die zondag het avondmaal mogen vieren en had nog een goede voedbalwedstrijd gezien.


* Waarvan kun jij genieten in je leven?

4.2. Nee tegen de Schepper


Mysterie - ‘t leven

mysterie - ‘t lot.

De schepping predikt geen liefderijk God.

Natuur - wat deert haar uw vreugde uw leed?

Ze is zielloos lieflijk en redeloos wreed

P.A. de Genestet

* Verklaar dit gedicht
De Bijbel zegt: God heeft de wereld geschapen.

In de psalmen is dat reden voor een stevig halleluja, maar de natuur heeft ook zijn schaduwkanten.

Een kat is een gezellig huisdier (als je ervan houdt), maar heel zijn gestel, zijn maag, zijn bek en zijn conditie zijn erop gebouwd om in een snelle aanval een vogel of een muis te grazen te nemen.

Een reiger is een prachtig beest, maar zijn lichaam is erop gebouwd om flit­send en trefzeker een vis te verschalken.* Zou je kunnen zeggen dat deze slechte eigenschappen na de zondeval zijn gekomen?

* Kent de evolutietheorie zoiets als een zondeval?

* Hoe vind je het om vlees te eten?

Heb je er wel eens over gedacht om vegetariër te wor­den?

In de tweede eeuw dacht Marcion over deze vragen na en kwam tot de con­clu­sie: het lichamelijke en stoffelijke van ons bestaan is onvol­maakt en kan daarom nooit geschapen zijn door God de Vader. Daarom heeft niet de God van de liefde deze wereld geschapen maar een andere god, een demiurg, ambachtsman. De mens is een gevangene van de schepping. Door de God van de liefde, die Jezus predikte, wordt hij nu bevrijd uit de ‘armzalige elementen’. Marcion verwierp het Oude Testament, omdat die hem te veel over de god van de schepping sprak. Maar ook van het N.T. (dat toen overigens nog niet als verzameling van boeken bestond) liet Marcion niet veel heel. Alleen Paulus en stukken van Lucas vond hij goed. Marcion werd als ouderling van de kerk van Rome afgezet, maar zijn beweging bleef bestaan tot in de 5e eeuw.* Waarom zou de kerk Marcions opvattingen hebben afgewezen?

Eigenlijk leerde Marcion dus het bestaan van twee goden. Tertullianus bestreed hem vanuit de centrale gedachte dat God alleen God is als hij ons heeft geschapen.

Marcion is de eerste ketter in de kerkgeschiedenis. Toch is hij nog steeds actueel, omdat hij het tragische in de schepping heeft aangevoeld. Hij zag dus kort gezegd een spanning tussen God de Schepper en God de Verlosser.

Ik vroeg het aan de vogels

de vogels waren niet thuis

ik vroeg het aan de bomen

hoog­hartige bomen

ik vroeg het aan het water

waarom zeggen ze niets

het water gaf geen ant­woord


als zelfs het water geen ant­woord geeft

hoewel het zoveel tongen heeft

wat is er dan

wat is er dan


er is alleen een visser man

die draagt het water

onder zijn voeten

die draagt een boom

op zijn rug

die draagt op zijn hoofd een vogel


Guil­laume van der Graft
* Verklaar dit gedicht

5. God en de kosmosEen cluster van sterrenstelsels dat 5 miljard lichtjaar verwijderd is, werkt als een zwaarte-

krachtlens ten opzichte van sterrenstelsels die twee maal zo ver verwijderd zijn (blauw)

Als je naar de sterren kijkt kun je diep verwonderd zijn.

De afstanden zijn onvoorstelbaar groot.

In boeken kun je lezen over zwarte gaten, pulsars, supernova’s, enz.

De relativiteitstheorie van Einstein gaat ons besef verre te boven.

Er is hier één ding waar we verder op zouden willen ingaan.

Dat is namelijk de vaststelling dat als de natuurwetten ook maar enkele procenten zouden

afwijken in hun parameters een heelal als dat we hebben onmogelijk zou zijn.

Dat moeten wij verder uitleggen.


Volgens het standaardmodel van de moderne kosmologie dat uitgaat van de oerknal, zijn elementen als koolstof, zuurstof en ijzer gevormd in het binnenste van sterren die aan het einde van hun bestaan zijn gekomen. Bij een supernovaexplosie ontstaan elementen zwaarder dan ijzer. Uit de interstellaire nevels van het oude stermateriaal onstaan later nieuwe sterren. Onze zon is een dergelijke latere-generatie-ster. Om de aarde zoals wij die kennen te laten ontstaan moet dus eerst een ster aan het einde van zijn bestaan zijn gekomen.
Er zijn vier natuurkrachten. De electromagnetische kracht, de zwaartekracht, de zwakke wisselwerking en de sterke wisselwerking op atoom-niveau.

Voor de vorming van koolstofatomen heeft de sterke wisselwerking (1040 maal de gravitatiekracht) precies de goede sterkte. Bij 1% meer kracht zouden heel veel elementen zeer moeilijk ontstaan. Bij 2% meer kracht zouden er zelfs geen waterstofatomen bestaan. Bij een verzwakking van de sterke wisselwerking met 5% kan deuterium niet bestaan, een combinatie van één neutron en één proton, die heel belangrijk is in ons heelal. De chemische evolutie van het heelal zou dan gestopt zijn bij waterstof.

Vervolgens: als de electromagnetische kracht iets sterker zou zijn of de zwaartekracht iets zwakker, zouden alle sterren rode dwergen zijn. Dat zijn koele zwakstralende sterren met een betrekkelijk geringe massa.

Het aantal elektronen en protonen in het heelal is exact gelijk. Bij een afwijking van 1 op 1037 zal de electromagnetische kracht zoveel sterker zijn dan de zwaartekracht dat melkwegstelsels, sterren en planeten nooit kunnen ontstaan.

Bij een te snelle uitdijing van het heelal scheuren sterren aan stukken voordat ze gevormd kunnen worden. Bij een te langzame uitdijing volgt al snel een implosie. De afwijking mag hier niet groter zijn dan 1 op 1060!

Onze zon heeft een massa die precies ligt binnen de smalle marge tussen rode dwergen en blauwe reuzen. Blauwe reuzen zijn sterren die zeer heet zijn en slechts enkele miljoenen jaren bestaan. De levensduur van onze zon is 10 miljard jaar. Dat is lang, maar noodzakelijk om het leven de tijd te geven zich te ontwikkelen.

De zon ligt in de melkweg in de gordel van leven en de aarde ligt eveneens precies op de goede afstand ten opzichte van de zon. De omloop snelheid van de aarde is goed. Bij een te grote omloopsnelheid zou er teveel wind zijn op aarde. Bij een te langzame loopt de temperatuur plaatselijk te hoog op. De planeet Jupiter beschermt ons tegen meteorietinslagen.


Als wij al deze bijzonderheden achter elkaar zetten, dan is er maar één conclusie mogelijk: onze kosmos is buiten gewoon onwaarschijnlijk. Je kunt deze situatie vergelijken met een naald die al duizenden jaren rechtop staat en maar niet om wil vallen.

Er zijn twee oplossingen voor dit problemen.

De eerste veronderstelling is dat onze wereld inderdaad zeer onwaarschijnlijk is, maar er zijn ook veel andere werelden, maar die kunnen wij niet zien. We leven niet in een universum maar in een multiversum.

Het probleem van deze visie is dat er niets aan te controleren valt. Deze visie lijdt dus aan ‘metafysische buitensporigheid’.

De tweede veronderstelling is dat wij geloven dat deze wereld geschapen is. Onze kosmos is zeer fijn afgesteld. Anders zou niets kunnen zijn zoals het is.

1   2   3   4   5   6   7   8

  • 4.2. Nee tegen de Schepper
  • 5. God en de kosmos

  • Dovnload 152.22 Kb.