Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1 het moderne wereldbeeld

Dovnload 152.22 Kb.

1 het moderne wereldbeeldPagina6/8
Datum04.04.2017
Grootte152.22 Kb.

Dovnload 152.22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

7. geloof en wetenschap

interview

Houd een interview met je leraar biologie.

Stel hieronder de vragen op die je wilt stellen.

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

de vrijheid van de wetenschapGalilei (1564-1642) was hoogleraar wiskunde aan de universi­teit van Padua, maar hield zich ook bezig met astronomie, mechanica, architectuur en filosofie. In die tijd waren bijna alle geleer­den universele geleerden.

Galilei doet sterrenkundige waarnemingen en ontdekt bergen en 'zeeën' op de maan, de manen van Jupiter, zonnenvlekken en de schijngestalten van Saturnus.Vanaf 1611 is hij lid van de katholieke Accademia dei Lincei.

Al snel komt hij in navolging van de pool Copernicus tot de ont-

dekking dat de planeten en de aarde om de zon draaien.

Dit levert moeilijkheden op.

Copernicus' werk wordt in 1616 door Rome verboden.

In 1632 verschijnt Dialogo, een gesprek tussen drie mannen.

Simplicio volgde de kerkelijke leer, Salviati vertolkte de ideeën van

Galilei en Sagredo was de bemiddelaar. Het ironi­sche plot is dat

Simplicia zegeviert met de instemming van Salviati.


het wereldbeeld dat Galilei niet meer kon aanvaarden...Door dit werk komt Galilei in de problemen. Hoewel gedrukt met kerkelijke toestemming wordt de 'Dialogo' onmiddelijk verboden.

Onder bedreiging van martelingen moet hij de opvat­tingen van Copernicus afzweren en Galilei werd veroordeeld tot de kerker. Uit gratie werd dit een soort huisarrest. Hij kwam onder voortdurende bewaking van de Inquisitie en het ontvangen van bezoek was niet toegestaan. In 1638 nam hij - nog steeds bewaakt - zijn wetenschappelijk werk weer op.

Hij werd in het buitenland, ook door protestanten, bewonderd, maar in zijn eigen land was hij een besmet figuur. Aan het eind van zijn leven was Galilei blind. Maar ondanks dat mengde hij zich in de wetenschappelijke discussie.


Het verhaal van Galilei leert ons dat de kerk of een geloof onmogelijk aan de wetenschap bepaalde visies mag opleggen. Dat eindigt altijd in gezichtsverlies voor die kerk of dat geloof.

Als een astronoom met sterke telescopen miljarden jaren terugkijkt in de tijd, dan mag het geloof hem nooit beperkin­gen opleggen.

Als een geoloog op grond van wetenschappelijke argumenten een aardlaag dateert op 500 miljoen jaar, dan moeten wij niet vanuit ons geloof zijn wetenschappelijke methode in twijfel trekken.

Als een bioloog op grond van verwantschap aanneemt dat de ene soort uit de andere is voortgekomen, dan is dat in principe geoorloofd.

Wetenschappelijke theorieën mogen alleen bestreden worden met wetenschappelijke argumenten. Wetenschap is niet onaantastbaar, maar als we op grond van ons geloof resultaten van 200 jaar wetenschappelijk onderzoek afwijzen moeten we wel beseffen, dat wij dan ook er de oor­zaak van kunnen zijn dat mensen ons geloof niet kunnen aan­vaarden.

Wat voor effect heeft het als wij algemeen aanvaarde visies verwerpen en als alternatief het geloof in de Bijbel presen­teren? Kan het niet zo zijn, dat wij op die manier ook een barrière opwerpen voor mensen om tot geloof te komen?

Daartegenover is het een uitdaging om ons bijbels geloof te verbinden met de verworvenheden van de wetenschap, maar ook met de onopgeloste vragen en de raadsels waarvoor het moderne wereldbeeld ons stelt.het conflict tussen geloof en wetenschap


Als er een conflict is tussen geloof en het moderne wereld­beeld, dan is dat niet omdat de volgorde van de scheppingsda­gen niet overeenstemt met de geologische kolom.

Het ligt eigenlijk ook niet op het vlak van de tijdrekening, dat de aarde veel ouder is dan 6000 jaar.

Dat er geen geologische bewijzen zijn voor een wereldwijde zondvloed is ook niet een groot probleem.

Het grote probleem is dat de Bijbel zegt dat de aarde goed geschapen is. Het was een paradijs en door de schuld van de mens is de ellende en de dood in de wereld gekomen (Rom 5:12).

In het moderne wereldbeeld bestaat er niet zoiets als een paradijs in de oertijd. Ziekte en dood zijn er altijd geweest en wreedheid - dat dieren elkaar opvre­ten - dat heeft altijd bestaan.

Hoe kunnen we dan zeggen dat God de aarde goed heeft gescha­pen?


1   2   3   4   5   6   7   8


Dovnload 152.22 Kb.