Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1 het moderne wereldbeeld

Dovnload 152.22 Kb.

1 het moderne wereldbeeldPagina7/8
Datum04.04.2017
Grootte152.22 Kb.

Dovnload 152.22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

weten, niet weten en geloven


God heeft zijn openbaring gegeven.

Ons geloof omvat weten. Jezus is gestorven voor de zonden van de mensen. Door hem hebben wij eeuwig leven.

In de eerste brief van Johannes komen wij voortdurend de uitdrukking tegen: wij weten. Dat weten is bij Johannes een innerlijke overtui­ging over wie God is en dat wij met hem kunnen leven.

In de kerk kunnen wij niet zonder dit weten.

Maar geloven omvat ook niet-weten.

God is goed. Maar hoe kan hij dan zo’n wreed dier als een krokodil geschapen hebben?

Hoe zit het met natuurrampen?

Een kind van vijf kan ons vragen stellen waar we geen ant­woord op weten.

Onze geestelijke kennis is dus gebrekkig. Ook als we de Bijbel goed bestudeerd hebben blijven er vragen liggen.

Paulus zegt: we kijken in een spiegel en zien een vaag pro­fiel (1 Cor 13:9-12).

We zitten nog in onze puberteit als wij denken dat je in principe op alle vragen een antwoord kunt krijgen.

Door het geloof worden we wijs. Maar Paulus noemt het geloof ook een dwaasheid en hij zegt dat we eerst dwaas moeten worden en pas daarna kunnen wij wijs worden (1 Cor 1:21 e.v.; 3:18).

Soms is het dus een zaak van geloof hoe wij tegen deze wereld aankijken.

Een voorbeeld.

Vanuit een puur materialistisch standpunt kun je zeggen: liefde is een zaak van hormonen. Ondergetekende theoloog weet daar niet zoveel van af, maar het zou kunnen zijn dat daar biologisch wat voor valt te zeggen. Maar is daarmee dan het laatste gezegd? Als je echt liefde hebt ervaren, verliefd bent ge­weest, dan weet je toch: er is meer.

Een ander voorbeeld.

Je hebt echtparen die zeggen: we maken een kind.

Biologisch is dat een correcte uitspraak.

Maar iedereen die een kind heeft gekregen weet: er is zoveel meer. Dit kind is een wonder!

Het is dus maar hoe je er tegenaan kijkt.

Wetenschap geeft natuurlijke verklaringen voor verschijnselen die wij waar kunnen nemen. Het lijkt erop dat er steeds meer bewijzen komen voor evolutie, maar is daarmee alles gezegd?

Het kan zijn dat er een omvattende verklaring komt voor het ontstaan van het heelal. Maar is daar alles mee gezegd?

Het is maar hoe je het bekijkt.

Voor ons als gelovigen is het leven ondenkbaar zonder een Schepper.

De wetenschap zoekt verklaringen en moet daar mee doorgaan.

Maar is het een achterhaald standpunt om ons bestaan op te vatten als een mysterie?

Is er niet juist heel veel dat ons verwonderd doet staan?

Schieten verklaringen niet voortdurend te kort?

Met de grote gemeenschap van christenen geloven wij dat God aan het begin en het einde van deze wereld staat.

En hij staat ook aan het begin en het einde van ons leven.


Schrijf hieronder je eigen conclusies, hoe jij denkt over God, de Schepper van de hemel en de aarde

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
1   2   3   4   5   6   7   8


Dovnload 152.22 Kb.