Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1 oktober 2015. Identificatiegegevens sportvereniging

Dovnload 103.17 Kb.

1 oktober 2015. Identificatiegegevens sportverenigingDatum05.12.2018
Grootte103.17 Kb.

Dovnload 103.17 Kb.

SUBSIDIEAANVRAAG SPORT AFFLIGEM 2015

-----------------------------------------------------------------------
Dit aanvraagdossier heeft betrekking op het werkingsjaar 2014.

Uiterste inleverdatum: 1 oktober 2015.


Identificatiegegevens sportvereniging:


Naam sportvereniging:

Rekeningnummer sportvereniging:(waarop de sportsubsidie mag gestort worden)

Lid Vlaamse sportfederatie:(noteer de naam van de sportfederatie waarbij de sportvereniging is aangesloten)
Gegevens dossierverantwoordelijke:

Naam en voornaam:

e-mailadres:

telefoon:

 1. Startsubsidie

Vink aan indien onderstaande stelling voor uw sportvereniging van toepassing is.
De sportclub is een vzw.


De sportclub is aangesloten bij een Vlaamse erkende sportfederatie.

Meer info over de erkende Vlaamse sportfederaties: zie link:

https://www.bloso.be/Subsidiering/sportfeds_VSF_OSV/Statistieken/VlaamseSportfederaties/Pages/Erkenning.aspx


De sportclub heeft een organogram van het bestuur.


Het clubbestuur vergadert minstens 4 maal per jaar.


Er wordt een verslag opgemaakt van elke vergadering.


Clubactiviteiten worden geëvalueerd.


De club heeft een clubvisie.


Het bestuur beschikt over actieve commissies of werkgroepen.


De club heeft een logo.


De club geeft een clubblad of e-zine uit.


De club beschikt over een recent bijgewerkte website.


De club heeft een aanspreekpunt voor nieuwe leden.


De club organiseert infomomenten voor nieuwe leden.


De club stelt jaarlijks een begroting op.


De club heeft een eigen boekhouding.


De club heeft een gedifferentieerd lidgeld, vb: kansarmen,…


De club is lid van de sportraad.


De club heeft een afgevaardigde in het dagelijks bestuur van de sportraad.


De club heeft actief meegewerkt aan een organisatie van de sportdienst:

Sportcafé (10 januari 2014)

Affligem Kermist (1 februari 2014)

Opruimactie aan de pastorijvijver (maart 2014)

Free to Run (voor- en najaar 2014)

Dauwtrip (30 maart 2014)

Ronde Van Affligem (15 mei 2014)

GP Affligem Vissen (8 juli 2014)

G-sportkamp Sportregio (12-14 augustus 2014)

Scholenveldloop (19 september 2014)

Sporteldag Affligem (18 november 2014) • Restsubsidie

  De restsubsidie = werkingstoelage – startsubsidie en subsidie voor gevolgde opleiding

  De geldwaarde van 1 punt wordt bepaald door de restsubsidie te delen door het totaal aantal punten van de ingediende subsidieaanvragen.


   1. Volgen of organiseren van opleiding en bijscholing:
  De club organiseert een bijscholing of vorming voor bestuursleden.


  De club organiseert een bijscholing of vorming voor de trainers.


  Clubbestuurders beschikken over een vormingsattest.

  Noteer hierbij maximaal 5 bestuursleden, hun bestuursfunctie en een beschrijving van de gevolgde vorming(en) (vb: vzw-wetgeving, boekhouding, EHBO,…)  Naam bestuurslid:

  Functie bestuurslid:

  Beschrijving vorming:   1. Clubleden:
  sportende
  leden

  mannen

  vrouwen

  < 18 jaar

   

   

  18 - 50 jaar

   

   

  > 50 jaar

   

   

  aantal leden die in Affligem wonen:


  Gelieve een ledenlijst 2014 met adresgegevens van de leden als bijlage toe te voegen.   1. Sportactiviteiten van de sportvereniging:
  Activiteit

  Frequentie per jaar

  15 x

  wekelijks

  trainingen

   


  wedstrijden  De club organiseert een gratis initiatiemoment voor nieuwe leden 
  sportstage: noteer het aantal dagen per jaar: dagen per jaar   1. Club met jeugdwerking:

  Jeugdwerking = minstens 15 leden zijn jonger dan 18 jaar.

  Een gediplomeerde trainer = trainer heeft een sporttechnische VTS (of gelijkgesteld) diploma in de sport van de vereniging.


  De club heeft geen jeugdwerking


  De club heeft een jeugdwerking zonder gediplomeerde trainer(s)


  De club heeft een jeugdwerking met gediplomeerde trainer(s)


 • Trainers:

  Diploma = diploma afgeleverd door VTS (Vlaamse Trainersschool of gelijkgesteld)  Enkel de diploma’s waarvan een kopie tijdig werd afgeleverd op de sportdienst, komen in aanmerking voor subsidiëring.
  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • jeugdsportbegeleider = trainer van kinderen tot 18 jaar

  • trainer volwassenen = trainer van volwassenen vanaf 18 jaar

  Een trainer die zowel jeugd als volwassenen begeleidt, mag genoteerd worden bij jeugdsportbegeleider.
  De sportdienst zal op basis van de ingevulde gegevens een opdeling maken voor werkingssubsidie of jeugdsportsubsidie (zie subsidiereglement). Hierdoor hoeft de club geen twee subsidieaanvragen in te dienen.
  Enkel het hoogste diploma per trainer komt in aanmerking. Een trainer met zowel een VTS diploma als met een bachelor (of master) diploma mag voor beide diploma’s meegeteld worden.


  Noteer het totaal aantal:

  Jeugdsport-begeleider

  Trainer volwassenen

  trainers zonder diploma

  trainers met een diploma: Aspirant-initiator, bewegingsanimator, wegkapitein of scheidsrechter

  trainers met een diploma: Initiator (trainer C)

  trainers met een diploma: Instructor B (trainer B) of jeugdsportcoördinator

  trainers met een diploma: Trainer A

  trainers met een diploma: LO niet-universitair (bachelor) of LO universitair (master)  1. Subsidie voor gevolgde opleidingen in het voorbije jaar (2014)
   1. Bestuurstechnische opleiding:

  Bestuurstechnische opleiding is een ruim begrip en staat voor heel wat vormingen die een sportclubbestuurder kunnen helpen om een goed clubbeleid uit te voeren (vb: boekhouding, vzw-wetgeving,…).

  Vergeet niet om de deelnameattesten en betalingsbewijzen als bijlage bij de subsidieaanvraag te voegen.


  Naam bestuurslid

  Naam opleiding

  kostprijs deelname   1. Sporttechnische opleiding:

  Heeft een sportbegeleider of sportbegeleider in wording (vanaf 16 jaar) een sporttechnische opleiding gevolgd en beëindigd?

  Vul de tabel in en voeg het getuigschrift en betaalbewijs bij de aanvraag.
  De sportdienst zal op basis van de ingevulde gegevens een opdeling maken voor werkingssubsidie of jeugdsportsubsidie (zie subsidiereglement). Hierdoor hoeft de club geen twee subsidieaanvragen in te dienen.  Naam sportbegeleider

  Naam opleiding

  kostprijs deelname

  Nodige bijlagen:
  Vergeet niet om de gevraagde bijlagen toe te voegen:

  • Ledenlijst 2014 (met adresgegevens)

  • Kopie trainersdiploma’s

  • Kopie bestuursbijscholing gevolgd in 2014 + betalingsbewijs

  • Kopie sporttechnische vorming gevolgd in 2014 + betalingsbewijs

  Ik, ondergetekende, dossierverantwoordelijke bij de sportvereniging bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is.


  Handtekening:

  Indien de aanvraag via mail wordt ingediend, geldt de datum, uur en verzender als handtekening.

  Indien de aanvraag via de post wordt bezorgd, geldt de poststempel.

  Bij afgifte op de sportdienst, geldt de datum van afgifte.

  Dossier indienen voor 1 oktober: Sportdienst Affligem – Bellestraat 99 – 1790 – sport@affligem.be

  Gemeentelijk subsidiereglement sport 2014 - 2019