Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


136 Modelleren-vertikale worp en Coach-Tools Het ophalen van het model

Dovnload 23.78 Kb.

136 Modelleren-vertikale worp en Coach-Tools Het ophalen van het modelDatum05.12.2018
Grootte23.78 Kb.

Dovnload 23.78 Kb.

p136 Modelleren verticale worp; oefenen met alle Coach Tools

136 Modelleren-vertikale worp en Coach-Tools

1. Het ophalen van het model.

Ga achtereenvolgens naar:Start, Programma's, Coach 6, Modelleren/ bestand openen/ modellen voor natuurkunde/ Model verticale worp en Coach Tools.

Het is de bedoeling "alle" mogelijkheden van modelleren te leren kennen.

Voer daarom de opdrachten uit op de voorgeschreven wijze.
1. In modelregel 2 staat: -v/abs(v)*Fw.

Leg uit dat zo verrekend wordt dat bij het stijgen Fw omlaag is en bij het dalen omhoog.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


2. De arbeid die Fw verricht wordt omgezet in warmte.

In modelregel 8 staat abs(Fw*dy). Leg uit dat daardoor dQ altijd positief is.

______________________________________________________________________________

3. Leg uit dat in laatste modelregel de berekening op een goede manier wordt gestopt.

______________________________________________________________________________
4. Het maken van een grafiek.

Het scherm is in vier “vensters” verdeeld. Maak in het venster links boven een grafiek met y

vertikaal en t horizontaal. Let op de eenheden.

Breng een raster aan.

Klik daartoe in de menubalk op het diagram-icoon en Nieuw diagram, Klik op C1 en kies t,

klik op C2 en kies y.

Geef de eenheden aan en geef de grafiek een titel. De waarden van de grootheden y en t met

2 decimalen.

Laat de grafiek tekenen (Start-knop). Klik op Automatisch zoomen (=loepje).

Lees af: de bal bereikt een hoogte van ________ m en komt op de grond op t = __________ s.


5. Het maken van een tabel

Kies Tools, Tabel tonen. Plak de tabel in het kader links boven.

Zet deze tabel weer op dezelfde wijze om naar het y-t diagram. (Gebruik Tools, diagram tonen)
6. Een waarde in een diagram uitlezen

Kies Tools en Uitlezen. Klik op linker muisknop. Rechtsboven in het venster verschijnen de

waarden van y en van t.

De bal bereikt een hoogte van ________ m en komt op de grond op t = __________ s.

Kies Tools en Stoppen met uitlezen.
7. Een raaklijn tekenen en de helling bepalen.

Kies Tools, Analyse/Verwerking en Helling. Kies het raakpunt en draai de lijn met Ctrl en muis

tot je tevreden bent.

De helling op t = 0 is _____________ m/s

Volgens de startwaarden is deze gelijk aan _____________.
8. De afgeleide tekenen.

Kies Tools, Analyse/Verwerking en Afgeleide.

Geef de afgeleide de juiste naam en eenheid, kies Berekenen en Nieuw diagram.

Plak het diagram in het venster rechts boven.

N.B.: Leg uit waarom er een knik in dit v-t dagram zit:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.
9. De optie “Oppervlak”

Bepaal de oppervlakte onder de v-t grafiek die je bij bij 8. hebt gevonden van t = 0 en tot op het hoogste

punt dat het voorwerp bereikt. Gebruik Tools, Analyse/Verwerking en Oppervlak.

Sleep de stippellijnen naar de juiste plaats.

Het oppervlak = _____________ m. De maximale hoogte is dus __________________________.
10. Het a-t diagram

Teken het a-t diagram (afgeleide van het v-t diagram)

Lees uit: Bij het stijgen is de versnelling (vertraging) = ___________________ en bij het dalen is de

versnelling (vertraging) = ____________________________

Bepaal met de optie Oppervlak de snelheidsverandering tijdens het stijgen. Deze is ____________

Volgens startwaarden is deze waarde = _______________________

11. Voer in het model de formules in voor de Ek en Ez.

x2 voer je in als x*x of x^2. x voer je in als Sqrt(x) of x^0,5.


12. Laat met behulp van een geschikte grafiek zien dat de wet van behoud van energie geldt.

Welke modelregel voeg je dan toe? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________

Ik laat het volgende diagram tekenen: ________________________________________

Waaruit blijkt nu dat de wet van behoud van energie geldt? ______________________


13. De integraal van een grafiek

Bepaal de Integraal van de v-t grafiek. Kies als startwaarde _____________.

Als het goed is krijg je zo de ___________________ grafiek weer terug!
14. Functiefit: Een formule zoeken die bij waarnemingen past.

Teken de y-t grafiek voor geval er geen wrijving is. Klik op Tools, Analyse/Verwerking, Functiefit.

Kies de formule y=ax^2 + b.x + c.

Geef met de punaise een snijpunt aan van beide grafieken. Kies Schatting en wacht af.

Het resultaat is a = __________________, b = _____________________ en c = _______________

y=ax2 + b.x + c wordt dus (x is de tijd t!) y(t) = _____________________________.

Bepaal de eerste afgeleide: ___________________________ dus v(0) = ______________________

Wat is de waarde van v(0) volgens het model? _________________

Bepaal de tweede afgeleide: _______________________________.

Komt dat overeen met de waarde van het model?__________________________________________.

  • Het maken van een grafiek
  • Start
  • Tools en Stoppen met uitlezen. 7. Een raaklijn tekenen en de helling bepalen
  • Tools, Analyse/Verwerking en Afgeleide
  • De integraal van een grafiek

  • Dovnload 23.78 Kb.