Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


141. nijswiller 11

Dovnload 33.5 Kb.

141. nijswiller 11Datum22.07.2017
Grootte33.5 Kb.

Dovnload 33.5 Kb.


141. NIJSWILLER 11km

www.wandelgidszuidlimburg.comDeze wandeling met enkele hellingen voert u eerst door het Platte- en Kolmonderbos.  Daarna door weilanden bergop naar Hilleshagen waar een brasserie ligt en via Wahwiller over een prachtig pad weer terug.  Halverwege kunt u naar de eetbar lopen voor een lekker broodje.
Startpunt: Eetbar Litlaf, Rijksweg 66 te Nijswiller.
Rechts van de zaak kunt u parkeren op de parkeerplaats van Bergmans & Wijnen.
Let op! Parkeerplaats geopend voor bezoekers eetbar LifLaf tijdens de
openingstijden op Vrijdag t/m Dinsdag van 10.00 – 18.00 uur, Woensdag en
Donderdag is eetbar LifLaf gesloten. (U kunt ook tegenover de zaak de Kerkstaat inrijden en meteen L parkeren).
Gps afstand: 10950m

Looptijd:2.25

Hoogteverschil: 98m


141. NIJSWILLER 11km

1. Met uw rug naar de eetbar gaat u R. Vlak daarna bij wegkruis gaat u L de Kerkstraat omlaag. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD en even verder steekt u de Selzerbeek over. Aan de 3-sprong bij pleintje/parkeerplaats en waterpomp gaat u R richting kerk. (De uit geheel uit kalksteen opgetrokken H. Dionysius kerk bestond reeds in 1178. De oude kerk werd in de jaren 1895-'96 aanzienlijk uitgebreid door de bouw van de oostelijke partij en in 1905 ingrijpend vernieuwd naar plannen van architect Pierre Cuypers). Aan de 3-sprong voor het H. Hartbeeld (1929) gaat u L (groen) langs de kerk omhoog. (De kapel is opgetrokken uit Kunrader breuksteen). Negeer alle zijwegen en blijf de Hofstraat RD (blauw/zwart) volgen. (U passeert rechts de dependance (afd. vmbo techniek) van de scholengemeenschap Sophianum en vervolgens het kerkhof van Nijswiller. Voor u heeft u mooi uitzicht op het Platte- en Kolmonderbos waar u straks doorheen loopt. Bij zitbank heeft u mooi uitzicht op de hooggelegen St. Martinus kerk in Vijlen). Steek de drukke voorrangsweg over en ga RD (zwart/blauw/rood/groen).
2. De asfaltweg buigt naar links en voor parkeerplaats naar rechts richting Bocholtz. Let op! De weg maakt 50 m. verder bij een dikke eiken- en beukenboom in de bosrand een flauwe bocht naar links. Ga nu 30 m. verder, net voorbij een dikke beuk in de bosrand, L via de opening in de bosrand het smalle bospad omhoog. (Dit is ca. 10 m. vóór een houten paal rechts en 30. m. voordat rechts weer de begroeiing langs de kant van de weg begint. Kunt u het bospaadje niet vinden, loop dan verder RD over de asfaltweg. Aan het einde van de asfaltweg, met links een afsluitboom, gaat u RD (rood/groen) de grindweg omhoog. Ga nu verder bij punt 4). Het pad buigt meteen naar rechts en gaat steil omhoog. (Het pad is soms moeilijk te zien). Loop omhoog, eerst tussen struikgewas en daarna tussen dunne berkenboompjes door.  
3. Boven aan de T-splitsing gaat u L over het brede pad verder omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R over het brede pad. Aan de kruising RD. Negeer zijpad rechts. Let op! Neem nu, 20 m. voor de Y-splitsing, het eerste (gras)pad R. Aan de 3-sprong gaat u weer R. Even verder begint het pad te dalen. Aan de T-splitsing, vlak voor de bosrand, gaat u R verder omlaag. Aan de T-splitsing voor hoge helling gaat u L omlaag. Voorbij groene afsluitboom gaat u L (rood/groen) de brede grindweg omhoog. Negeer twee zijpaden rechts.

 
4. Boven aan de 3-sprong voor veldkruis en grenssteen no. 204 gaat u scherp R (GR7/rood). (Links op de akker passeert u twee oude grensstenen. U loopt hier precies op de grens Duitsland en Nederland. Even verder ziet u links de kerk in het Duitse plaatsje Orsbach). Negeer twee zijpaadjes rechts. Aan het einde van de golfplaten omheining (voormalige nertsfokkerij op Duits grondgebied) gaat u bij twee staande bielzen R (rood) het bospad in en loop tussen de twee liggende bomen door. (U verlaat hier GR7). Negeer alle zijpaadjes en blijf het bospad RD (rood) volgen. Het pad wordt dan breder en wordt later een dalend hol pad. Steek beneden bij wegkruis de voorrangsweg over en ga RD (Kolmonderstraat) over de asfaltweg langs de dependance van de scholengemeenschap Sophianum.

 
5. U passeert links het rijksmonumentale kasteel Nijswiller (<1275). (In dit kasteel hebben van 1934 tot circa 1980 de zusters Franciscanessen van Heythuysen gewoond. De lagere school van Nijswiller is in dit gebouw ook nog gehuisvest geweest). Meteen voorbij het kasteelpark gaat u bij wegkruis en tegenover huisnr. 11 L het geasfalteerd voetpad in langs het kasteelpark. Via bruggetje steekt u de Selzerbeek over. Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg. Tegenover huisnr. 17 gaat u L de asfaltweg omhoog. Steek de voorrangsweg schuin links over. (Als u wilt pauzeren kunt u hier R naar de eetbar Liflaf lopen voor een lekker broodje). Neem nu links naast huisnr. 86 het smalle voetpad en volg dit pad even verder tussen de weilanden door omhoog. Via draaihekje (stegelke) komt u in een weiland. Loop nu schuin R naar het volgende stegelke. Loop in het volgende weiland RD omhoog richting grote eikenboom.

 
6. Ga hier R over het pad met links van u de akker en rechts de graft. Loop aan het eind van de akker RD en loop meteen daarna via het pad de graft omlaag. Beneden aan de smalle holle asfaltweg gaat u L omhoog. (Boven heeft u rondom prachtig uitzicht) Bij het zweefvliegveld van modelvliegsportvereniging Aero’79 wordt de asfaltweg een veldweg. Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u RD (blauw) de holle weg omlaag. Bijna beneden aan de 3-sprong in het buurtschap Hilleshagen gaat u R (zwart) het graspad omhoog.  (Als u hier RD het dorp in loopt komt u bij Brasserie Hilleshagen, een fijn pauzeadres).
7. Boven aan de T-splitsing gaat u L (rood/zwart) over de brede veldweg. (Links beneden ziet u de kerktoren van Mechelen, rechts de Tv toren Eys). Aan de 4-sprong bij veldkruis en 3 zitbanken gaat u R de veldweg even omhoog. Dit wordt een dalende veldweg met prachtig uitzicht en later een dalend hol pad. Steek beneden in Wahlwiller de voorrangsweg over en loop RD (Kruisstraat) omlaag richting kerk.. Aan de T-splitsing voor het grote wegkruis en kerk gaat u L. (Hier ligt rechts Gasterij A Gen Kirk, een mooie pauzeplek. Vermoedelijk is het kruis een Missiekruis uit ca 1870. Een bezoekje aan deze kerk is zeker de moeite waard. De Cunibertus kerk uit de twaalfde eeuw is bekend om haar zestien kruiswegstaties. Deze zijn in 1946 door de schilder Aad de Haas op panelen geschilderd). Neem nu bij Hostellerie ’t Klauwes. de tweede doodlopende weg R. De asfaltweg wordt een veldweg.


8. Via het bruggetje steekt u weer de Selzerbeek over. Meteen na de brug loopt u R het aan de natuur teruggegeven weiland in. Loop nu RD, parallel aan het beekje. Ga door het draaihekje en loop verder RD parallel aan de beek. (De 14.5 km lange Selzerbeek ook wel Sinselbeek genoemd ontspringt 250 meter over de grens bij Vaals in Duitsland. De Selzerbeek komt als Senserbach uit Duitsland. Ze vormt tussen Vaals en Mamelis de grens tussen Nederland en Duitsland en mondt even ten westen van Partij uit in de Geul). Via stegelke verlaat u het weiland en loop RD tot aan de brug. Ga hier bij zitbank L (zwart/geel) de asfaltweg omhoog. (Als u iets wilt eten of drinken, kunt u naar café terras Viva Lanterne lopen (200 m.). Steek hier dan R de brug over. Meteen daarna aan de 3-sprong RD (zwart/geel). Neem nu de eerste weg L omhoog. Boven aan de T-splitsing L).

 
9. Neem nu bij wegkruis en zitbank het eerste pad R (zwart) omhoog. (Hier begint de steile klim (max. 12.7%) van de Kruisberg, bekend van de wielerklassieker Amstel Gold Race). Volg nu dit prachtig panorama pad RD. Bijna aan het eind van dit pad staat rechts een oriëntatiebord en zitbank. (Hier heeft u bij helder weer prachtig uitzicht o.a. links op de 133 hoge Tv toren in het Aachener Wald en op de twee uitzichttorens op het Drielandenpunt in Vaals (Boudewijn- en Wilhelminatoren). Schuin links ziet u ook de hooggelegen kerk in Vijlen. Beneden ziet u rechts het wijndorp Wahlwiller). Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis gaat u R (geel) de smalle asfaltweg omlaag. Negeer bij wegkruis en stegelke zijpad links. Beneden bij het voetbalveld van Nijswiller buigt de asfaltweg naar links. Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing gaat u R. Steek de voorrangsweg over en ga R terug naar de eetbar.

Auteur: Jos Wlazlo


Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.
Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl • Gps afstand: 10950m
 • Aan de 3-sprong voor het H. Hartbeeld (1929) gaat u L (groen) langs de kerk omhoog.
 • . Steek de drukke voorrangsweg over en ga RD (zwart/blauw/rood/groen).
 • Het pad buigt meteen naar rechts en gaat steil omhoog.
 • Negeer twee zijpaadjes rechts.
 • Meteen voorbij het kasteelpark
 • Neem nu links naast huisnr. 86 het smalle voetpad en volg dit pad even verder
 • Bij het
 • Aan de T-splitsing voor het grote wegkruis en kerk
 • . Neem nu bij Hostellerie ’t Klauwes. de tweede doodlopende weg R.
 • Via stegelke verlaat u het weiland en loop RD tot aan de brug.
 • Volg nu dit prachtig panorama pad RD. Bijna aan het eind van dit pad staat rechts een oriëntatiebord en zitbank.

 • Dovnload 33.5 Kb.