Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


14e jaargang / nr. 1 / februari 2018

Dovnload 1.8 Mb.

14e jaargang / nr. 1 / februari 2018Pagina1/6
Datum30.10.2018
Grootte1.8 Mb.

Dovnload 1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6

K E R K B L A D


CONTACTBLAD
Protestantse Gemeente in wording

Vledder – Nijensleek en omstreken
14e jaargang / nr. 1 / februari 2018

Kerkgebouwen: Johannes de Doperkerk (Hervormde Kerk),

Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder


De Streekkerk (Gereformeerde Kerk),

Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, tel. 0521-381573


Dependance: De Gerf, De Hoek 8,

8381 BL Vledder, tel. 0521-381858


Predikant: Ds. Marianne Gaastra

Kattenwinkelweg 26, 8015 PW Zwolle

tel. 06 – 234 04 616

tel. 0529 – 49 77 50

e-mail: mariannegaastra@gmail.com

Redactieadres Froukje Poelman, Van Eemneslaan 20a,

Kerkblad: 8384 EA Wilhelminaoord, tel. 0521-380291

e-mail: froukjepoelman@gmail.com


Bezorging K. van der Kamp, Ten Berghe 4,

Kerkblad: 8381 DB Vledder, tel. 0521-588252
Website: www.kerknetvledder.nl

VAN DE REDACTIE
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende uitgave.
De redactie bestaat uit: Dineke Boevee (tel. 0521-382866), Hansje Kits Nieuwenkamp (tel. 0521-381413) en Froukje Poelman, tevens lay-out (tel. 0521-380291).
Kopij inleveren bij het redactieadres (zie hierboven), bij voorkeur via e-mail (bijlagen s.v.p. in Word). Uw e-mail wordt altijd beantwoord.
Inleverdatum kopij voor het Kerkblad van februari:

uiterlijk op maandag 19 februari voor 12.00 uur
Het Kerkblad wordt uiterlijk zaterdag 3 maart bij u bezorgd.
Inleverdatum voor het maartnummer: 19 maart 2018.
ZALIG ZIJ …
Zalig zij die begrip tonen voor mijn

onzekere stap en mijn bevende hand.


Zalig zij die weten dat mijn oren nu moeite

hebben met horen.


Zalig zij die mijn bijziendheid aanvaarden

en mijn trager verstand.


Zalig zij die niet lieten merken toen ik

vanmorgen morste met mijn koffie.


Zalig zij die even stilstaan om een praatje

met mij te maken.


Zalig zij die nooit zeggen: Het is al de

tweede keer dat u dit vertelt.


Zalig zij die de gave bezitten om gelukkige

dagen van vroeger op te roepen.


Zalig zij die aanvoelen hoe moeilijk het is

om mijn kruis te dragen.


Zalig zij die door hun liefde de dagen

verlichten, die nog te leven blijven op

mijn reis naar het huis van de Vader.
Ester May Walker


KERKDIENSTEN VLEDDER


4 feb

10.00 uur

Mevr. J. Molenaar (Steenwijk)

diac. coll.: Werelddiaconaat

uitgangscoll.: De Gerf11 feb

10.00 uur

Ds. H. Procee (Vledder)

diac. coll.: MAF

uitgangscoll.: kerkgebouw18 feb

10.00 uur

Gezamenlijke schoolgezinsdienst in Nijensleek, 1e zondag 40-dagentijd


21 feb

19.00 uur

1e vesper 40-dagentijd


25 feb

10.00 uur

Ds. M. Gaastra, 2e zondag 40-dagentijd

diac. coll.: binnenlands diaconaat

uitgangscoll.: De Gerf28 feb

19.00 uur

2e vesper 40-dagentijd


2 maart

15.00 uur

Wereldgebedsdag in de Dorpskerk


4 maart

10.00 uur

Ds. B. Metselaar (Beilen), 3e zondag 40-dagentijd

diac. coll.: voorjaarszendingsweek

uitgangscoll.:kerkgebouwKERKDIENSTEN NIJENSLEEK


4 feb

10.00 uur

Ds. P. Pit (Drachten)

1e coll.: Werelddiaconaat / 2e coll.: kerk

uitgang: bloemengroet11 feb

10.00 uur

Ds. E. v.d. Veen (Steenwijkerwold)

1e coll.: diaconie / 2e coll.: kerk (orgel)

uitgang: bloemengroet18 feb

10.00 uur

Ds. M. Gaastra, 1e zondag 40-dagentijd, gezamenlijke schoolgezinsdienst

1e coll.: project Hermien Roddenhof

2e coll.: kerk

uitgang: bloemengroet
21 feb

19.00 uur

1e vesper 40-dagentijd in Vledder


25 feb

10.00 uur

Ds. G. Venhuizen (Nijensleek), 2e zondag 40-dagentijd

1e coll.: binnenlands diaonaat

2e coll.: kerk

uitgang: bloemengroet
28 feb

19.00 uur

2e vesper 40-dagentijd in Vledder


2 maart

15.00 uur

Wereldgebedsdag in Vledder


4 maart

10.00 uur

Ds. H. Procee (Vledder), 3e zondag 40-dagentijd

1e coll.: zending / 2e coll.: kerkuitgang: bloemengroet

  1   2   3   4   5   6

  • VAN DE REDACTIE
  • Inleverdatum kopij voor het Kerkblad van februari: uiterlijk op maandag 19 februari voor 12.00 uur
  • KERKDIENSTEN VLEDDER
  • KERKDIENSTEN NIJENSLEEK

  • Dovnload 1.8 Mb.