Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


16e jaargang december 2009

Dovnload 110.02 Kb.

16e jaargang december 2009Datum21.09.2017
Grootte110.02 Kb.

Dovnload 110.02 Kb.

Vogelvereniging

Noordwijkerhout en Omstreken.

Opgericht 8 mei 1957


16e JAARGANG


December 2009


Uitgifte maandblad januari week 1- 2010


Een punt van verbetering graag !!!
Het einde van een lange reeks tentoonstellingen loopt ten einde . Voor je het weet heb je ze allemaal weer gehad. Vele mooie vogels hebben we op de verschillende shows kunnen bewonderen. Het aantal vogels op de verschillende TT waren heel divers, maar ook het aantal inzenders per vereniging verschillen erg.

Het lijkt wel hoe kleiner de vereniging hoe meer inzenders er zijn. Zeker als je het procentueel gaat bekijken. Daar wordt je dan ook geregeld op aan gesproken. De waarheid kan dan ook hard zijn. 117 leden en dan maar 26 inzenders is dan het antwoord. Gelukkig toch nog 293 vogels. Een show waardig.

De Diamantvink met maar liefst 43 inzenders en 512 vogels. Dat zijn pas aantallen. Dat is het aantal waar wij ook naar toe kunnen / moeten. Meer mensen naar de TT trekken en zo ook met meer mensen de schouders onder de vereniging activiteit zetten. De show is de grootste activiteit van de vereniging, een ieder zou daar aandacht aan ( moeten ) schenken. Kijken wat de andere leden hebben neergezet, ontdekken wat zij met hun kweek bereikt hebben. Dat is wat mij betreft heel erg tegen gevallen op de laatste show, daar verwacht je veel meer van maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. Ik zou haast zeggen tegen de leden die er niet waren, door welke omstandigheid dan ook. Een punt van verbetering graag voor het volgend jaar.
Volgende week donderdag is het prijsuitreiking van de tentoonstelling en gaan we ook praten hoe deze is verlopen en wat we kunnen aanpassen / verbeteren. Ook komen de winnaars weer ruim aan bod.

Een avond om niet te vergeten, dus komen.


Afgelopen ledenavond heeft keurmeester L Polane een lezing c.g uitleg geven over vererving van vogels. Vele vogelliefhebbers waren er op af gekomen. We hebben met onze opkomst een goed indruk bij hem achter. Op een soms wat schoolse manier, en in kleuren en geuren vertelde hij over dit moeilijke thema.

Een ieder kon op haar / zijn manier dat gene oppikken wat voor hem van toepassing was.

Het blijft moeilijk om op 1 avond zo’n onderwerp aan te snijden maar alle lof voor hem. Hij stelde zich kwetsbaar op en kwam toch te zake. Een zeer leerzame avond voor de leden.
Dit is alweer het laatste maandblad van het jaar. Als het nieuwe blad uitkomt hebben we elkaar alweer de beste wensen toegewenst. Voor dat ik mijn voorwoord sluit wil ik het nu alvast doen. Ook al lijkt het nog zo ver weg. Veel mensen zijn vrij met de kerstdagen en ook daarvoor wens in u fijne dagen toe, veel geluk en plezierige dagen met familie en vrienden. Voor het nieuwe jaar veel gezondheid en dat al u wensen maar uit moge komen in het nieuwe jaar. Vergeet daarbij vooral de Kolibri niet, want u weet het de wens van De Kolibri is nog steeds een nieuwe penningmeester. Hij of zij heeft zich nog niet gemeld.
Ik hoop u allen op 10 december aanstaande te ontmoeten op deze belangrijke nabespreking avond van de tentoonstelling en vergeet niet ,,de prijzen worden ook uitgereikt.’’

Voor de kerst is er geen maandblad. Daarom wens ik u nogmaals alvast prettige en gezegende dagen toe, en hoop dat u dit alles in familie, en of kennissen kring mag beleven.


Graag tot de volgende keer.

B. Zwetsloot vzr.Agenda 2009 V.V. De Kolibri

10 december TT vergadering met prijsuitreiking
Agenda

 • Opening

 • Mededelingen

 • Ervaringen tentoonstelling

 • Rondvraag

 • Sluiting

 • Pauze met verloting

Prijsuitreiking
20:00 uur in ’t Victorhuis,

Maandagsewetering (Sporkenhout) Noordwijkerhout,
Vriendelijke groeten namens het bestuur,

A
Laat u zich niet weerhouden een ‘’Pen’’ te schrijven! Uw pen wacht op U!
rno Ooms, secretaris


Eerstvolgende Vogelmarkt19 december 12:00 – 16:00 uur

t Victorhuis

Agenda 2010 V.V. De Kolibri
14 januari Sprekersavond

30 januari Vogelmarkt


11 februari Jaarvergadering (leden)

27 februari Vogelmarkt

11 maart Sprekersavond

18 maart Bingoavond

27 maart Vogelmarkt

8 april Contactavond/sprekersavond

24 april Vogelmarkt

13 mei TT-vergadering

29 mei Vogelmarkt

17/7 of 24/7 Braderie Noordwijkerhoutzomerstop

28 augustus Vogelmarkt

9 september Openingsavond / Sprekersavond

17 september Braderie Voorhout

25 september Vogelmarkt

14 oktober Open Podium

21 oktober Bingoavond

30 oktober Vogelmarkt


27/10 Inbrengen vogels (leden) 17.00 – 20.00 uur

28/10 TT Keuring (organisatie)

29/10 TT-opening 20.00 – 22.00 uur

30/10 Tentoonstelling 10.00 – 18.00 uur

31/10 Tentoonstelling 10.00 – 17.00 uur

31/10 Uitkooien 17.00 uur


11 november TT vergadering met prijsuitreiking

27 november Vogelmarkt

9 december Sprekersavond

18 december Vogelmarkt
SEKSEBEPALING VIA DNA

UIT VEREN OF BLOED


VAN KROMSNAVELS (PAPEGAAIEN, PARKIETEN, edg.),

ROOFVOGELS EN UILEN


VIA VEREN VIA BLOED

1-5 vogels: € 15 € 12 per vogel

6-9 vogels: € 14 € 11 per vogel

10 of meer vogels: € 13 € 10 per vogel


DE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW

GRATIS MONSTERZAKJES EN CERTIFICATEN

SNELLE AFHANDELING

ADC-Holland

Drs. Salim Volger Langedijk 15, 9071 XE Oude Leije

Tel: 0518 - 419443 e-mail: svolger@adc-holland.com

Mobiel: 06 - 49920843 website : www.adc-holland.comSchrijf ook eens een ‘PEN’P.C. vd Berg Noordwijkerhout 25 december

P. Duindam Voorhout 31 december

J. Floris De Zilk 04 december

Th.H.J. Hogervorst Noordwijkerhout 20 december

E.M. van Noord Warmond 25 december

C.A.J. Turenhout Noordwijkerhout 03 december
Verslag ledenvergadering 8 oktober
Aanwezig 15 leden inclusief bestuur
Opening

Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.


I.v.m. het overlijden van Henk Veenman wordt een minuut stilte gehouden. Voorzitter is naar de crematie geweest en heeft de familie gesproken. Henk dacht naar het ziekenhuis te gaan omdat hij dacht wat hartproblemen te hebben. Echter bleek hij de gevreesde ziekte te hebben en had nog maar enkele maanden te leven. De klap was zeer hard, maar het stimuleerde hem wel al zijn zaken goed te regelen. Heel moeilijk maar zeer te respecteren. We verliezen met Henk een zeer betrokken Districtsvoorzitter, die bij ons diverse malen een tentoonstelling opende en leden huldigde met hun jubileum.
Mededelingen

Voorzitter is op bezoek geweest bij Willem Anthonissen in het ziekenhuis.

Willem is gedotterd na wat hart problemen. Hij mag na enkele dagen gelukkig alweer naar huis.
Rayonvoorzitter

Wie wordt nu de nieuwe Rayonvoorzitter? • Voorstel van Noordwijkerhout is om de rayonvoorzittersfunctie te rouleren binnen het rayon. (als punt verschoven naar 2010)

 • Rayonvoorzitter zit ook in het Districtsbestuur.

 • Rayonsecretaris Joost van Neerven stapt ook op. Hij maakt nog wel de laatste notulen.

 • Als niemand opstaat stelt Ben Zwetsloot voor nog1 vergadering te plannen om de zaken goed af te sluiten of om door te gaan. Mogelijk staat er intussen nog iemand op die de functie ambieert.


Ringen

De ringencommissaris gaat de ringen online bestellen.

Con heeft nu een pc en met hulp van Oege Rinzema wordt hij wegwijs gemaakt in de materie.
Opmerking; Bij bestellen van cultuurringen is het verplicht bij de bestelling het burgerservice nummer op te geven. Hierover is geen discussie mogelijk.
De WA verzekering van de Kolibri is opgezegd.

Alle vrijwilligers zijn bij alle verenigingsevenementen automatisch verzekerd via de Gemeente Noordwijkerhout.

We zijn als vereniging voor de TT collectief verzekerd via de NBvV. Dat blijft wel gehandhaafd.
12 November Sprekersavond

Louis Polane is uitgenodigd om op eenvoudige wijze vererving uit te leggen.


Ingekomen stukken.

 • Rayon TT inschrijfformulieren. Deze zijn bij de voorzitter af te halen.

 • Europarrot gaat in Voorschoten een tentoonstelling houden aan de Veurseweg gebouw ‘De Gieter’


Agendapunten

Tentoonstelling

De bekende medewerkerslijst wordt doorgenomen.


Reglementen

E
Altijd al penningmeester willen worden?

Wie het eerst komt het eerst maalt.

r blijken verkeerde prijzen te staan op de inschrijfformulieren als dit wordt vergeleken met de reglementen. Het formulier wordt aangehouden als leidend. Dus de leden zenden dit jaar nog in met de lagere prijzen.Stadsvogelbalans:

Helft van broedvogels in steden neemt in aantal af

Meer dan de helft van alle soorten broedvogels in de stad is in de afgelopen twintig jaar in aantal afgenomen. Het stedelijk oppervlak in Nederland groeit, maar soorten die hier het meest van zouden kunnen profiteren, zoals huismus en spreeuw, nemen in aantal af. Dit blijkt uit de eerste Stadsvogelbalans die Vogelbescherming Nederland presenteert.

Voor sommige vogelsoorten is de stad het belangrijkste leefgebied. De veranderingen in de stad, zoals sloop, nieuwbouw en stadsuitbreiding, zijn echter vaak in het nadeel van vogels. Zo verdwijnen nestplaatsen voor gierzwaluwen in hoog tempo en staan de huismus en de kuifleeuwerik zelfs op de Rode Lijst van bedreigde vogels. De Stadsvogelbalans, die is samengesteld op basis van telgegevens van SOVON Vogelonderzoek Nederland, geeft de meest recente stand van zaken weer van zowel de broedvogels als van de vogels die in de stad overwinteren.

Vogels gelden als een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het groen in de omgeving. Mensen die in een groene omgeving  wonen voelen zich niet alleen gezonder, uit onderzoek blijkt dat ze dat ook daadwerkelijk zijn. Aangezien 95 procent van de Nederlanders in de bebouwde kom woont, is er reden genoeg om goed te zorgen voor de vogels en het groen in de stad. Als sterk verstedelijkt land loopt Nederland hierin voorop, maar vergelijkbare problematiek speelt ook in andere landen. Vogelbescherming Nederland richt daarom een internationale werkgroep op die zich bezig gaat houden met de bescherming van vogels in steden wereldwijd.

De Stadsvogelbalans wordt aanstaande donderdag 5 november tijdens de Stadsvogelconferentie in Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden gepresenteerd. Tijdens de conferentie komen partijen samen die zich inzetten voor de vogels in de stad. Verschillende steden presenteren er hun project, er is een stadsvogelmarkt en er worden diverse lezingen gehouden over hoe stadsvogels beter beschermd kunnen worden.
TREKVOGELS, Euro Birdwatch verwaaid

Stormachtige wind was er de oorzaak van dat dit jaar, tijdens de landelijke vogelteldag op 3 oktober, veel minder vogels geteld werden dan vorig jaar. Vinken, spreeuwen en kokmeeuwen bleven in aantallen ver achter bij voorgaande jaren. Verspreid langs het 380 kilometer lange Trekvogelpad - van Bergen aan Zee tot aan de Duitse grens - telden duizenden vogelaars alle vogels die op trek zijn naar het zuiden. De teller bleef steken bij 145.450 vogels. Vorig jaar waren het er 663.550. Maar toen waren de weersomstandigheden ook extreem gunstig.Contributiebetaling 2010

U ontvangt hiervoor in de komende weken een acceptgiro. (apart van het maandblad)

v.v.” De Kolibri ”
holland centraal

Teletekst pagina 341


SUDOKU nummer 1.

2


7
3
7
1
8


7

6

3

8

9


2

3


1

4


5


8


8

1


7

6


4

1

8

9

2


7
3
6
9
9


8


Uitstervingsgolf neemt niet afHet wetenschappelijk bewijs neemt snel toe voor het vermoeden dat we met een grote uitstervingsgolf te maken hebben die ook nog aan snelheid wint. Begin deze maand kwam de nieuwe IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten uit. De aantallen zijn opnieuw ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen. Komend jaar zou een internationale doelstelling moeten worden gehaald; het keren van het verlies aan biodiversiteit. "Dat gaan we niet halen," zegt Jane Smart, een van de IUCN-directeuren. Van de 5490 zoogdiersoorten ter wereld zijn er nu 79 uitgestorven en 188 ernstig bedreigd. Hoeveel reptielensoorten er zijn weten we niet, maar afgelopen jaar werden er 293 op de Rode Lijst bijgeplaatst. Van de 6285 amfibieën dreigen er 1895 uit te sterven. Twee derde van alle planten op de Rode Lijst dreigt eveneens uit te sterven. Het aantal ernstig bedreigde vogelsoorten groeide tot 192, maar er waren ook enkele successen. Zo konden de Lears ara (Brazilië), de Chathamstormvogel (Nieuw-Zeeland) en de Mauritiuswever (Mauritius) afgelopen jaar van de ondergang worden gered. Meestal gebeurde dat door gecombineerde reddingsacties van nationale overheden en internationale beschermingsorganisaties.


Wij zoeken een betrouwbare penningmeester
Bent u betrouwbaar???
Meldt u zich dan snel aan bij ons bestuur.


Districtstentoonstelling Zuid Holland

10-11 en 12 december

Heerjansdam

Ringen bestellen voor 2010

Bestelronde 1
Uitleverdatum na 1 oktober 2009.
Inleverdatum bij de ringencommissaris uiterlijk 21 april 2009.
Inleverdatum bij bondsbureau uiterlijk 30 april 2009.
Bestelronde 2
Uitleverdatum na 15 december 2009.
Inleverdatum bij de ringencommissaris uiterlijk 20 september 2009.
Inleverdatum bij bondsbureau uiterlijk 1 oktober 2009.
Bestelronde 3
Uitleverdatum na 1 april 2010.
Inleverdatum bij de ringencommissaris uiterlijk 21 januari 2010.
Inleverdatum bij bondsbureau uiterlijk 31 januari 2010.
Bestelronde 4.
Uitleverdatum zodra gereed, echter uiterlijk 15 mei 2010.
Inleverdatum bij de ringencommissaris uiterlijk 20 maart 2010.
Inleverdatum bij bondsbureau uiterlijk 30 maart 2010.

De resterende ringenbestellingen voor het ringjaar 2009 alleen nog als spoedbestelling. Kijk hiervoor ook in de Onze Vogels van Februari 2009.

Neem contact op met onze ringencommissaris.


Van der Aart Diervoeders

Gespecialiseerd in vogelbenodigdheden


www.vanderaartdiervoeders.nl 0297540857

Ghiazaad: Veelzijdig zaadje met bijzondere voedingswaarde
Chia bevat niet minder dan 23% meervoudige vetzuren waarvan 18% linolzuur en is daarmee het zaad het hoogste gehalte aan omega-3 vetzuren. Omega-3 vetzuren zijn essentiële vetzuren die voor mens en dier van levensbelang zijn.

Wanneer men een handvol chiazaad in een glas water mengt, zal het water na enige minuten met pectineachtig slijm gevuld zijn. Deze slijmstoffen hebben een positieve werking op het stofwisselingsproces. Ze binden het twaalfvoudige van hun eigen gewicht aan water. Bij stofwisselingsstoornissen wordt snel de kwaliteit en samenstelling van de uitwerpselen verbeterd. Deze mucopolysacchariden vormen ook een soort lijmlaag op de darmwand zodat ziekte veroorzakende bacteriën weinig schade kunnen veroorzaken en het herstel van het darmslijmvlies bij darminfecties bevorderd wordt.

Verder heeft chia een goede basis aan hoogwaardige eiwitten met een heel goed aminozurenpatroon. Daarnaast is chia ook rijk aan mineraalstoffen o.a. 0,65% calcium.

Ook een belangrijk gegeven is dat chia een veel aangenamere smaak heeft dan lijnzaad. Het wordt beter gegeten door de vogels uit gebieden in Midden-Amerika, een plek waar nogal wat Amerikaanse soorten voorkomen


Het zand op de tentoonstelling werd deze keer gesponsord door van der Aart Diervoeders.


Aangeboden
20 nestkastjes voor Forpus papegaaien

J. Floris

Remmerswaalstraat 22

2191BK De Zilk

Telefoon 0252 518015
.Aangeboden

Kunststof broedkooien van Heesakkers

5 kooien 50 hoog x 50 breed, 1 kooi 50 hoog x 60 breed

Één koop 100 euro

André Weijers Telefoon 0252 375057


.

.


Vogelvereniging De Kolibri wenst u Prettige Kerstdagen

en een Gelukkig Nieuwjaar

VOGEL EN DIERVOERDERS


TEGEN SCHERPEN PRIJZEN
25

kgr

Kanariezaad

22,50

25

kgr

Tropenzaad

19,50

25

kgr

Parkietenzaad

17,00

25

kgr

Gr. Parkietenzaad

19,00

25

kgr

Volierezaad

19,00

25

kgr

Wildzangzaad

27,00

25

kgr

Postuurzaad

26,50

25

kgr

Agapornidezaad

19,00

25

kgr

Neophemazaad

19,00

25

kgr

Schelpenzand

6,00

25

kgr

Beukensnips

9,00

25

kgr

Witte snips

9,25

5

kgr

Cede kan. of Parkiet

18,00

4

kgr

Sluis eivoer

13,00

5

kgr

Wittemolen eivoer

14,50

2

kgr

Trosgierst Chinee

5,75

15

kgr

Trosgierst Chinee doos

26,00

25

kgr

Wittemolen eivoer

55,00Ook Himbergen en Witte molen voerders


Alle broed en nest materialen


Cor van Schaik


Eikenlaan 2


Harmelen


Tel. 0348 - 441920

Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri te Noordwijkerhout.


Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.Vogelbestand

Elegant en kleurmutatie's

W.P.Anthonissen

0252-375668
Q.G.C.Huijts

0252-212316
T.A.R.d' Hooghe

0252-373961
K.v.d.Niet

071-3614811
P.v.d.Pompe

071-5225056
Mevr. J.H.D.Witkamp

0252-373670
B.J.Zwetsloot

0252-216636


Roodrug en kleurmutatie's

P.C. v.d. Berg

0252-377455
N.A.C. Duindam

0252-375227
H.J.Haasnoot

0252-377097
R.Rotteveel

06-14965884
R.A. v.d. Zwet

0252-412386
B.J. Zwetsloot

0252-216636


Bluebonnet Red vented

N.P.C.M. v. Hage

0252-372218
J.G.M. v.d. Veek

06-12777197
L.Visser

071-5767548


Roodvleugel

P.N.M. v. Hage

0252-375118
Q.G.C. Huijts

0252-212316
J.G.M. v.d. Veek

06-12777197
B.J. Zwetsloot

0252-216636


Princes v Wales

J.H.Vink

071-3616125


Australie's Konigs parkiet

Th.H.J.Hogervorst

0252-374472
J.G.M. v.d. Veek

06-12777197


Kakariki

Q.G.C. Huijts

0252-212316
S.Nasveld

0252-217308
R.Rotteveel

06-14965884
C.v.d.Valk

0252-372545

Geef uw vogels op bij Henk Haasnoot.

Dit betreft ook wijzigingen in uw bestand.

Beste wensen


Sinterklaas
& Kerst
Dovnload 110.02 Kb.