Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


2010 Veel wetenschappers hebben goed aangegeven dat de aarde warmer wordt en sneller dan gebruikelijk is. En de enige aantoonbare afwijkende factor is de mens

Dovnload 363.38 Kb.

2010 Veel wetenschappers hebben goed aangegeven dat de aarde warmer wordt en sneller dan gebruikelijk is. En de enige aantoonbare afwijkende factor is de mensPagina1/2
Datum12.05.2019
Grootte363.38 Kb.

Dovnload 363.38 Kb.
  1   2

2010

*Veel wetenschappers hebben goed aangegeven dat de aarde warmer wordt en sneller dan gebruikelijk is.
En de enige aantoonbare afwijkende factor is de mens, en de hypothese dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming (door CO2 uitstoot) houd tot noch toe stand en word eigenlijk alleen maar sterker.
Dat is hoe dat werkt in de wetenschap; Observeren -> Hypothese Formuleren -> Hypothese pogen te bewijzen/ontkrachten.


*Helaas staan de anti-groepen ‘sceptici’ (tussen haakjes want eigenlijk zijn het geen sceptici maar contrarians en veelal ook complot theoretici ) erop deze (voorlopig verzamelde ) evidenties te marginaliseren en te bagitaliseren of domweg te doen alsof het niet bestaat.
En dat doen ze niet in het lab met meetbare, controleerbare methodes maar door klimaat wetenschappers zwart te maken.
Ik kan je vertellen dat moddergooien en zwartmakerij geen wetenschappelijke methoden zijn.Wordt het warmer?
En heeft (menselijk uitstoot van) CO2 invloed?http://pubs.giss.nasa.gov/docs/2006/2006_Hansen_etal_1.pdf

Is dat een op zich staande opinie of is dat breed gedragen consensus ?


http://historyweb.ucsd.edu/oreskes/Papers/ScientificConsensusonclimate.pdf

Wat zijn de mogelijke consequenties?
http://www.pik-potsdam.de/research/research-domains/earth-system-analysis/projects/integration/objectives/rg99.pdf

*n nee 100% bewezen is het niet, maar dat is niks in de wetenschap behalve een paar mathematische theorema's .
Dat is ook niet het doel van de wetenschap maar dat is een andere discussie.


*Een wetenschappelijke uitspraak zou zijn dat er veel onderzoek is wat uitwijst dat de eventuele verandering van het klimaat deels wordt veroorzaakt door de mens, maar dat kan door nader onderzoek weer ontkracht of gerelativeert worden.

* De hele opmerking dat het klimaat opwarmt is al politiek geweest van het begin.We zitten er namelijk allemaal in dezelfde schuit , en als er maatregelen en beslissingen moeten worden genomen om dit globaal aan te pakken
is dat uiteraard (wereld)politiek


* ALLE sceptici worden echter als "contrarians" weggezet ook voor bijna elke geloofwaardige conclusie , zeggen de anti's

Althans dat is ook zo in het het onvermijdelijke openbare maatschappelijke debat en dito ( zogenaamd democratische)politieke besluitvorming

Maar dat tegenwoordig iedere schreeuwlelijk "met een mening"(bekwaam of onbekwaam ,ter zake beslagen of niet ) zich er tegenaanbemoeid is gewoon een kwalijke zaak en een belediging van het werk dat wetenschappers doen.


* Wetenschap werkt trouwens niet volgens het democratisch principe ...Het gaat om ontdekken van tendenzen en feitelijke gegevens uit de werkelijkheid , niet om het vaststellen van de "overeengekomen waarheid" door compromisvorming en stemmingsrondes

*Consensus is in het openbaar debat alleen maar politiek en geen wetenschap : daar koop je dus helemaal niks voor
Er is zelden meer reden tot scepsis in het breed maatschappelijk debat dan wanneer er in een semi-wetenschappelijke of bredere discussie met ‘consensus’ wordt geschermd.


Het is volkomen kansloos om "Al Gore," " global warming swindle" of elke andere niet wetenschappelijke bron te gebruiken als "bewijs".
Allemaal zitten ze vol fouten en onvolkomenheden.


Het zijn slechts stemmings en smaakmakers met in de eerste plaats lobby en politieke motivaties; en uiteraard is dat ook het (vooropgestelde ) bestaansrecht van de "kwaliteits" pers ...

Wetenschap kun je beter aan wetenschappers overlaten.
Daar heeft de maatschappij al genoeg financieel toe bij gedragen ; het negeren van de uitslagen waarmee dit in,strument vervolgens komt is een kwalijke zaak


Niet één alternatieve hypothese ( met wetenschappelijke pretenties )over waarom de aarde warmer word, heeft tot nu toe stand gehouden,"by peer-review" en dat is wel een onderdeel van de wetenschappelijke methode

*Het IPCC is opgezet om hier onderzoek naar te doen. Om hun resultaten daarna niet te "geloven" is gewoon dom.


Dat er ook wetenschappers zijn met alternatieve theorieën weten ze bij het IPCC ook wel, deze zullen ook wel gewoon netjes behandeld of genoemd worden in de rapporten en/of wetenschappelijke publicaties.
Dat het hele klimaat-CO2 verhaal verpolitiekt is, lijkt me onderhand wel overduidelijk. Het maakt het voor de leek niet meer te volgen en bovendien onbetrouwbaar. Toch kun je ook als leek, als je je hoofd koel houdt, de grote lijnen in de smiezen houden. Dan blijkt dat een aantal bestaande (fossiele brandstof=eindig) of al dan niet aangelulde problemen (CO2 scare) grotendeels dezelfde oorzaken en oplossingen hebben.

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat er een direct verband bestaat tussen de hoeveelheid mensen op aarde en de mate van energieverbruik en viezigheid-uitstoot. Ook kappen we met z’n allen de bomen om en jagen lieve aapjes hun ‘huizen’ uit.

Dan lijkt het me logisch dat bevolkingsplanning een van de speerpunten in de energie- en klimaatdiscussie zou moeten zijn. Bevolkingsplanning met als doel om op termijn tot een mondiale bevolkingsomvang te komen die duurzaam te onderhouden is. Met voldoende ruimte voor zowel de Homo sapiens, de bomen en lieve aapjes.

Niets is minder waar.

Bevolkingsplanning stond (o.m. Club van Rome) ooit op de agenda, maar is hier al decennia weer geruisloos van verdwenen.

De politiek lijkt zich (in DBeneleux ) voor ongeveer 90 procent op het wegverkeer te storten als bron van alle kwaad.

Niet de mens zelf, maar zijn wielen zijn de boosdoener.

Overigens is dat wegverkeer maar voor 15 procent (CBS) verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. Een geval van ‘penny wise and pound foolish’.
Iets waar politici vaak last van hebben naar mijn idee.


Bevolkingsplanning ligt tegenwoordig niet lekker, met al die oprispende religieuze tendenzen.

God heeft immers een pesthekel aan neuken zonder kindjes te maken.
De verwevenheid van religie met macht , politieke agenda's ( nuttige idioten en morosofie ) is een kenmerk van alle
anti-wetenschap ; kijk maar naar de creationisten ...

Ook hier weer :
We moeten kijken naar wie welke belangen heeft in deze discussie(s) .
Het gaat dus niet om een welles/nietes van klimaatverandering, maar om een machtsanalyse van de discussie.
Blijkbaar is ook dat voor velen te ingewikkeldAls ik dat zo allemaal bekijk moet ik vaak aan de titel van een boek van Barbara Tuchman denken.
The March of Folly,// de Mars van de Waanzin.


Dat het hier om complexe materie gaat betekent uiteraard niet, dat wetenschappers geen verantwoordelijkheid dragen voor de resultaten en dat ze in de publieke arena niet ter verantwoording geroepen mogen worden.
Je waagt je als wetenschapper op dun ijs als je daartoe niet bereid bent en moet ook niet raar opkijken als je dan niet meer serieus wordt genomen.


Dit debat hoort nadrukkelijk WEL in de publieke arena thuis, omdat het relevant is voor ons allemaal.


Dat het ook deel van een zo politiseerd debat is geworden, en de manier waarop dat is gebeurd, is iets dat ook veel wetenschappers(= mensen ) zich mogen aanrekenen.
Vooral omdat het hun overtuigingskracht enorm heeft gecompromitteerd.


De felheid waarmee je van van alles wordt beschuldigd wanneer je ook maar licht kritische vragen stelt( En dat geldt voor beide zijden van het debat)
is ook iets dat ook in het "openbaar" evo-creato debat regelmatig opduikt
Wie niet met ons is ,is tegen ons ...


.

Complottheorieën. zo van: klimaattheorieën worden ontworpen vanuit economisch belang. Balls!
Ik geloof er niks van.


Ben ervan overtuigd dat de global warming onderzoekers integer tot hun verontrustende conclusies zijn gekomen.

Evenzeer geloof ik dat de sceptici die de modellen doorgerekend hebben en/of conclusies trokken uit andere historische opwarmingsperioden, integere wetenschap bedrijven.

Ben het echter eens dat een aantal lobbyisten van de "klimaat" wetenschap en anti's aan de haal gaan met de voor hen economisch gunstige uitkomsten. Zij willen dat hun huidige handel niet in gevaar komt.

Eén wrijvend probleem blijft altijd onbesproken .

Ook al zou het IPCC 100% gelijk hebben.
Het is irrelevant in vergelijking met de bevolkingsgroei.
De focus zou daarop moeten liggen i.p.v. CO2-uitstoot.


Alsof je al die opklimmende mensen in Afrika en Oost_Azië, binnen een exponentiëel groeiende populatie, hun auto, PC en vlees kunt ontzeggen.

Het "redden van de aarde" gaat via de klimaatroute alleen, echt niet lukken. De vraag is dus, waarom ligt de focus zo op de zogenaamde klimaat-alarmisten?
als men doorlinkt vind men wel degelijk belanghebbenden en niet de minsten.
Met "de focus" bedoel ik dus allerlei voorlichting; milieubelasting; geld voor onderzoek etc., terwijl ik nog nooit ook maar de allerkleinste, geringste voorlichting tegen overbevolking heb gezien van de zogenaamd bezorgd-om-het-milieu-zijnde overheid.
Vanwege economische gevolgen neem ik aan.Waarom zouden die economische afwegingen dan niet meespelen bij hun ‘normale’ milieu-voorlichting en -regels?Olie gas en steenkool komen van planten. Planten absorberen zonneenergie. In de voorraden olie en kool ligt dus de energie ( en de kookstof )opgeslagen die gedurende miljoenen jaren is verzameld.


Nu wordt die energie in het tijdsbestek van enkele honderden jaren door de mens weer vrijgemaakt daarbij onstaan verbrandingsgassen met die koolstof Co2, die gedurende die miljoenen weggezuiverd waren uit de atmosfeer ,. En dat zou geen gevolgen hebben voor het milieu?


Twijfelen over het klimaat

Door Science Palooza, 13 Juli 2010,

Door Tim van Opijnen

Het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde deze week een verslag over het klimaatrapport uit 2007 van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) waaruit bleek dat de aarde opwarmt als gevolg van menselijk handelen. Waarom een rapport over een rapport? Omdat het IPCC bomvol fouten zou staan. Maar het gebrek aan aandacht in de pers voor het PBL rapport onderstreept het non-nieuws gehalte: de conclusies van het IPCC blijken gedegen, het mag allemaal alleen wel wat zorgvuldiger. Betekent dat dan dat we nu echt werk gaan maken van het klimaat? Waarschijnlijk niet.Twijfel zaaien

Zo’n drie jaar geleden beleefde het onderwerp klimaatverandering een ongekende populariteit. Na het zien van “An Incovenient Truth” van Al Gore, kon je zonder goed fatsoen niet langs de kant blijven staan. Met z’n allen op de praalwagen, verandering moest er komen. Al Gore en het IPCC verdienden de Nobelprijs voor de Vrede, en aan klimaatverandering zou een einde worden gemaakt. Niet lang daarna ontstonden er haarscheurtjes in ‘de beweging’ toen niet alle beweringen en dramatische foto’s in de PowerPoint van Al Gore z’n oorsprong bleken te vinden in klimaatverandering.

Door deze domme actie zagen de klimaatsceptici hun kans schoon en was de weg vrij om een welbekende tactiek toe te passen. Om iets tegen te spreken hoef je helemaal niets te bewijzen, twijfel zaaien is genoeg; twijfel rond de onafhankelijkheid van de hoofdpersonen en hun bewijs. Net zoals het de rooklobby decennia lang is gelukt om het gevaar van roken te bagatelliseren, is diezelfde strategie ook nu uiterst succesvol gebleken.

Fout op fout

Een hoogte- dan wel dieptepunt (dat ligt eraan hoe je er tegen aan kijkt) in deze soapserie werd in November bereikt met het ontvreemden van een collectie e-mails van klimaatonderzoekers van de Universiteit van East-Anglia in Engeland. Uit die berichten zou onomstotelijk blijken dat klimaatwetenschappers data hadden vervalst; klimaatverandering was een hoax! Uiteindelijk bleken de gepubliceerde ‘oneliners’ niet meer dan uit z’n verband gerukte botte opmerkingen van over het algemeen vakkundige wetenschappers, wat in de afgelopen week officieel door twee onafhankelijke onderzoeken is bevestigd.

Nog geen twee maanden na ‘e-mail-gate’ bleken er fouten in het IPCC rapport te staan. Niet alleen zouden alle gletsjers in de Himalaya rond 2035 zijn gesmolten (waarvoor ze in een voor onmogelijk gehouden recordtempo zouden moeten smelten), ook zou Nederland voor 55% onder de zeespiegel liggen. Ook dat laatste klopte niet; 26% van Nederland ligt onder de zeespiegel, 55% slaat op het percentage Nederland dat kans maakt onder te lopen door de grote rivieren en de zee tesamen. Die onzorgvuldigheid over Nederland lieten we ons niet op de kop zitten en dus stelde Diederik Samson van de PvdA voor dat er een onafhankelijk onderzoek door het PBL moest komen naar de conclusies van het IPCC. En zo geschiedde. Beetje pijnlijk werd het, toen bleek dat het PBL zelf de verkeerde data over Nederland aan het IPCC had doorgespeeld.

Rapport der rapporten

Maar deze week verscheen dan toch het PBL verslag, en zo werd duidelijk dat er verder niet veel mis is met het IPCC rapport van 2007. Er werd nog een kleine fout gevonden, zo zouden niet 75 tot 250 miljoen Afrikanen bedreigd worden door watertekort rond 2020 maar 90 tot 220 miljoen; een ‘verwaarloosbaar’ verschil. Ook vindt het PBL het IPCC nogal zwaar op de hand. Zo zijn de enkele mogelijke positieve gevolgen van klimaatverandering uit de uiteindelijke samenvatting gelaten. En ook vindt het PBL dat het IPCC veel te makkelijk generaliseert, wat volgens het IPCC soms onvermijdelijk is door gebrek aan data.

Niettemin heeft Nederland gesproken en de conclusie is dat het IPCC de bal in de kruising schiet wat betreft de verandering van het klimaat. Toch zal er in Augustus nog een rapport verschijnen, deze keer opgesteld door een VN commissie geleid door onze eigen Robbert Dijkgraaf. Ook daar zullen naast adviezen van meer openheid en zorgvuldigheid niet veel opzienbarende feiten aan het licht komen (anders was dat al wel gelekt). Dat komt niet omdat alle wetenschappers in de wereld in het zelfde team spelen, dat komt omdat de klimaatwetenschap een gedegen veld is. Dagelijks zijn wetenschappers overal ter wereld keihard bezig om het klimaat van heden en verleden in kaart te brengen en naar de laatste inzichten voorspellingen te doen voor onze nabije toekomst.

Risicovolle toekomst

Dat de toekomst er naar die inzichten niet zo rooskleurig uitziet moet voor iedereen evident kunnen zijn. Het probleem is misschien wel dat we het ons gewoon niet voor kunnen stellen (of is het accepteren?) dat wij zo’n potentieel desastreuze invloed kunnen hebben op de toekomst van onze planeet (lees bijvoorbeeld: De zwarte zwaan, door Nassim Nicholas Taleb).

Het meest dramatisch is dat we drie jaar na het verschijnen van het IPCC rapport geen steek zijn opgeschoten, erger nog, we zijn achteruit gehold; klimaatverandering lijkt allang geen prioriteit meer en het vertrouwen in wetenschap en wetenschappers heeft een flinke knauw gekregen. Op de website van the Economist stond tekenend commentaar. Klimaatverandering, zo stelde de reageerder, is maar een theorie, niets meer niets minder. Quantum mechanica is ook maar een theorie, maar wel één die aan de basis staat van de werking van transistors en al onze elektronica. Klimaatverandering is inderdaad ook een theorie en ook eentje die is gebaseerd op onze huidige wetenschappelijke kennis. Waarom twijfelen we nu plotseling aan al die kennis en zijn we het geneigd aan de kant te schuiven? Blijkbaar durft een substantieel aantal van ons de weddenschap tussen onderbuikgevoel en de wetenschap wel aan. Ongelofelijk stoer voor de twijfelzaaiers als ze straks gelijk blijken te hebben. Triest is het voor de mensheid als de wetenschappelijke theorie straks tot feit wordt verklaard.

Dit stuk verscheen oorsponkelijk op www.sciencepalooza.nl.

The Great Global Warming Swindle, RDF - 2007.

Opwarmingslarie

The Great Global Warming Swindle is een bijzonder overtuigende maar omstreden documentaire. Na de uitzending op Channel4 kwam er een stortvloed van reacties, voor én tegen...

We mogen dan allemaal overtuigd zijn van ons aandeel in de opwarming van aarde. Sommigen proberen er alles aan te doen om de klimaatswijziging te verkopen als iets waar de mens niet veel uitstaans mee heeft.* Het klimaat doet niet anders dan opwarmen en afkoelen, deze keer is anders omdat we er ons druk in kunnen maken.

* Wetenschappers, die er best betrouwbaar uitzien, kunnen met grafieken en computermodellen aantonen dat er eventueel wel van een opwarming kan gesproken worden maar dat dat met COen dus met de mens niets van doen heeft.Globale Samenzwerings-theorieeen ; The Denial Machine ....

Onmisbaar bij deze reportage is de " denial machine " ; die gaat over de soms hechte band tussen wetenschap en industrie ( en politiek ) en wie dat het beste uitkomt.

The Great Global Warming Swindle

http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_SwindleThe Great Global Warming Swindle (Engels voor: "De grote zwendel van de opwarming van de Aarde") is een documentaire over de mogelijke opwarming van de Aarde die op 8 maart 2007 door Channel 4 op de Britse televisie werd uitgezonden. In de documentaire wordt kritiek samengevat die door wetenschappers is geuit op An Inconvenient Truth. Deze laatste documentaire werd in 2006 door de Amerikaanse ex-vice-president Al Gore uitgebracht. In die documentaire uitte Gore zijn zorgen over de opwarming van de Aarde.

Op 12 juli 2007 werd de documentaire (in een zeer verkorte versie) uitgezonden door de KRO op de Nederlandse televisie met een Nederlandstalige voice-over en ondertiteling. De documentaire werd hierbij gevolgd door een debat over de opwarming van de aarde.

type=text/javascript> //

In The Great Global Warming Swindle worden twijfels geuit over de gedane beweringen in An Inconvenient Truth en het klimaatonderzoek en de bijbehorende voorspellingen zoals ze door het IPCC gedaan zijn. Een alternatief model wordt gepresenteerd dat het verband tussen CO2 (kooldioxide) in de atmosfeer en de globale temperatuur zou verklaren. De meeste modellen die uitgaan van een door mensen genduceerde stijging van de temperatuur op Aarde, zien de stijging van de temperatuur als gevolg van de stijging van de hoeveelheid CO2. In The Great Global Warming Swindle wordt een alternatief model gepresenteerd dat juist het omgekeerde stelt; de stijging van de concentratie CO2 zou juist veroorzaakt worden door een stijging in de temperatuur.

Vraagtekens worden gezet bij de invloed die de mens zou hebben op het klimaat op Aarde. Gewezen wordt op de relatief warme Middeleeuwen en de daling van de globale temperatuur tussen 1940 en 1970. De stijging van de temperatuur op Aarde zoals die zich volgens de temperatuurcurve voordoet sinds begin jaren 70 wordt in de documentaire verklaard door een verhoogde zonneactiviteit en een stijging van het aantal zonnevlekken.

Verder suggereert The Great Global Warming Swindle dat wetenschappers die kritiek hebben op de IPCC-bevindingen systematisch worden genegeerd of zelfs bedreigd door milieuorganisaties, politici en andere wetenschappers. De film trekt verder ook de onafhankelijkheid van de wetenschap in twijfel aan de hand van de stelling dat het verkrijgen van subsidies makkelijker gaat wanneer het broeikaseffect binnen het onderzoeksgebied wordt gehaald.

Kritiek

Er is veel kritiek geweest uit wetenschappelijke hoek over de voorstelling van de feiten in The Great Global Warming Swindle. Vooral het gebruik van achterhaalde cijfers en onderzoeken voor het ondersteunen van de stellingname van de documentaire is bekritiseerd. In sommige gevallen worden de conclusies onderuitgehaald door niet gepresenteerde, nieuwere kennis. In ieder geval is er 챕챕n wetenschapper geweest die zijn medewerking aan de film heeft ingetrokken, waarop deze film van internet is verwijderd.In een open brief[1] aan de maker van The Great Global Warming Swindle wijzen 40 klimaatwetenschappers zeven belangrijke misvattingen aan:

 1. De gemiddelde temperatuur van de Aarde is niet zo hoog als tijdens de middeleeuwen. De documentaire verwijst hierbij naar een grafiek uit een rapport van het IPCC uit 1990. Deze grafiek toont slechts temperaturen tot 1975 en is in de afgelopen 17 jaar achterhaald door nieuw onderzoek. De United States National Academies publiceerde in 2006 een rapport waarin staat dat "geen enkele grootschalige temperatuur-reconstructie blijk geeft van middeleeuwse temperaturen die zo hoog waren als de laatste decennia van de 20e eeuw."

 2. De gemiddelde temperatuur van de Aarde nam sterk af tussen 1940 en 1980. In de documentaire wordt een grafiek vertoond waarvan NASA als bron wordt gegeven. NASA heeft echter nooit een dergelijk grafiek gepubliceerd met betrekking op de gehele aarde. De temperatuur op het noordelijk halfrond nam af tussen 1940 en 1976, maar niet zo sterk als in het programma wordt gesteld.

 3. De troposfeer warmt sterker op dan wat verwacht kan worden op basis van de modellen, en is dus niet door mensen veroorzaakt. In een wetenschappelijk review van 2006 stelt het US Climate Change Science Programme dat de temperaturen in de modellen soms boven, soms onder de geobserveerde temperatuur zitten. Er wordt geconcludeerd dat "gegeven de variatie in de resultaten van de modellen en de onderlinge overlap en de overlap met de beschikbare metingen, is er geen conflict tussen de geobserveerde veranderingen en de resultaten van klimaatmodellen."

 4. Vulkanen produceren meer CO2 dan mensen. Hiervan wordt geen bron gegeven. Deze uitspraak is onwaar, vulkanische emissies zijn minder dan 2 procent van de menselijke emissies[2] [3].

 5. In het verleden volgde een stijging van de concentratie CO2 een temperatuurstijging, en dus is de huidige stijging van de temperatuur niet het gevolg van de toename van CO2. Deze conclusie staat lijnrecht tegenover de huidige wetenschappelijke inzichten volgens peer-reviewed journals.

 6. Oceanen stoten grote hoeveelheden CO2 uit bij opwarming, en dus zijn menselijke emissies niet verantwoordelijk voor de stijgende temperaturen. Emissie van CO2 uit de oceaan kan wel een bijdrage leveren aan het versterkte broeikaseffect, dit is een positive terugkoppeling, maar geen oorzaak.

 7. Variatie in de zonnecyclus kan de stijgende temperatuur verklaren. De in de documentaire gebruikte grafiek loopt slechts tot 1975, is niet afkomstig uit bekend wetenschappelijk werk en een bron wordt niet gegeven. Recent onderzoek[4] wijst uit dat er zeker in de laatste decennia geen goede correlatie is tussen activiteit van de zon en de temperatuur op Aarde.

Zie ook

 • Opwarming van de Aarde

 • Klimaatverandering

 • Broeikaseffect

 • An Inconvenient Truth

 • Salomon Kroonenberg: De menselijke maat (2006 - Uitg: Atlas - ISBN 90-450-1464-5) - Plaatst de huidige discussie over klimaatverandering in een z.g. big history perspectief.

Externe links

 • Dossier The Great Global Warming Swindle op Klimaatportaal.nl

 • (en) The Great Global Warming Swindle op Channel4.com

 • (en) Global warming: The chilling effect on free speech

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. ^ The Great Global Warming Swindle: open letter to Martin Durkin. Climate of Denial (2007-04-24). Geraadpleegd op 2007-05-03.

 2. ^ Verklaring van het British Antarctic Survey op het Channel 4 programma over Global Warming

 3. ^ IPCC Third Assessment Report "Climate Change 2001: The Scientific Basis" p. 189

 4. ^ No solar hiding place for greenhouse sceptics. Nature (2007-07-09). Geraadpleegd op 2007-07-09.

An inconvenient truth

Video


http://video.google.com/videoplay?docid=2078944470709189270

The great swindle

http://www.newscientist.com/blog/environment/2007/03/climate-change-who-is-swindling-who.html

http://environment.newscientist.com/channel/earth/climate-change/mg19325955.900-fake-fights-are-not-helping-climate-science.html;jsessionid=GLADNOCCPEDA

http://kalimna.blogspot.com/2007/03/rebutting-errors-in-great-global.htmlThe Denial Machine

Video


http://video.google.com/videoplay?docid=522784499045867811

http://www.msnbc.msn.com/id/20122975/site/newsweek/

http://www.msnbc.msn.com/id/20122975/site/newsweek/page/0/

Global-Warming Deniers: A Well-Funded Machine

Global Warming Gives Nuclear Energy New Life

Interactive: Global Warming Timeline

Talk Transcript: Climate Change Deniers

Archive CoverageOpen brief ;

Ht hoofdargument van die film is gebaseerd op een alternatieve verklaringshypothese voor de moderne globale opwarming. Aanhangers van die zogenaamde Svensmark-hypothese zoals kroongetuige Richard Lindzen stellen de natuurlijke cyclus van de zonneactiviteit verantwoordelijk voor de huidige opwarming. Het betreft enerzijds de intensiteit van de zonnebestraling zelf en anderzijds de hoeveelheid kosmische stralen die indirect een invloed hebben op het klimaat via de vorming van wolken.

Dat wijzigende zonneactiviteit een grote rol zou spelen in de opwarming van de aarde wordt in kringen van Nature en Science al lang in vraag getrokken.

Ook in het jongste VN-klimaatrapport werd deze hypothese uitvoerig onderzocht. Hoewel het opwarmende effect van wijzigende zonneactiviteit expliciet erkend werd door het VN-klimaatpanel, kwam het tot de conclusie dat dit (netto) temperatuurverhogende zonne-effect slechts miniem is in vergelijking met de opwarmende invloed van de menselijke uitstoot van broeikasgassen.

Inmiddels is een nieuwe studie verschenen in het vakblad Proceedings of The Royal Society die aantoont dat de zon op geen enkele manier verantwoordelijk kan zijn voor de (versnellende) opwarming sinds 1985-1987.

De reden is simpel. Sinds 1985-1987 is de zonneactiviteit net in de klimaatafkoelende richting gevolueerd. Als de zonneactiviteit dan al een markante invloed zou hebben gehad, dan zou die met andere woorden een afkoeling moeten hebben veroorzaakt sinds 1987. In de praktijk zag men evenwel een verdere temperatuurstijging van 0,3C, die grotendeels verklaard kan worden door de versnelde toename van (door de mens uitgestoten) broeikasgassen in de atmosfeer.

In The Great Global Warming Swindle projecteert men een figuur waarbij men een verband tracht aan te tonen tussen zonneactiviteit en temperatuur. Vreemd genoeg loopt de figuur maar tot 1980. Van manipulatie gesproken.

De basisstelling van The Great Global Warming Swindle deugt niet. De manier waarop kritiekloos wordt omgegaan met de Svensmark-hypothese is typerend voor de rest van de film. De reacties op de vele gebreken bleven niet lang uit. Ofcom, de verantwoordelijke uitzender van de Channel 4-documentaire, ontving 246 klachten over de film.

Professor Carl Wunsch een van , de personen die figureerde in de film, stelde dat zijn opvattingen totaal uit de context waren gerukt en verkeerd werden voorgesteld. Hij opperde dat de film niet minder dan pure propaganda was, volledig in de lijn met die van de Tweede Wereldoorlog.

In een open brief aan Martin Durkin stelden 37 klimaatexperts dat de film de werkelijkheid verdraait, misleidend is en bijgevolg uit de handel zou moeten worden genomen.

De kritiek is begrijpelijk want deze reportage zondigt tegen een van de meest fundamentele journalistieke principes: woord en wederwoord.

Tegenstanders van het VN-klimaatpanel noemen het panel een politiek orgaan en vegen de hypothese van het panel van tafel als grote leugens. Dat is niet niks: het kompas waarop de wereld momenteel vaart inzake klimaatbeleid, wordt hier dus een leugen genoemd. Toch vinden de reportagemakers het helemaal niet nodig om de tegenpartij te laten reageren. Dat is geen ernstige journalistiek meer. Zeker, als je woord en wederwoord toelaat, krijg je een veel complexer beeld, en wordt je product in een zekere zin ’minder sexy’ zoals dat in modern mediajargon heet. Maar dit probleem is ernstig genoeg om ernstige journalistiek te vereisen.

Zo stelt het programma ook dat ’de milieubeweging’ tegen de ontwikkeling van ontwikkelingslanden is, en wil dat die enkel wind- en zonne-energie gebruiken. Opnieuw krijgt ’de milieubeweging’ geen kans om te reageren.China opent momenteel elke week een kolencentrale; het ontwikkelt zich net als vele andere ontwikkelingslanden aan een razend tempo. Toch kunnen we ons niet herinneren dat ’de milieubeweging’ daar moord en brand over schreeuwt. De consensus is veeleer dat de rijke landen eerst inspanningen moeten doen en dat ontwikkelingslanden zich eerst moeten kunnen ontwikkelen. Dat is zelfs zo vastgelegd in het VN-klimaatverdrag. Over dat alles geen woord in de reportage.

Waarom acht Canvas het noodzakelijk om deze misleidende documentaire te vertonen?

Is het een kwestie van vrije meningsuiting?

Het is inderdaad opvallend hoe vandaag haast iedereen zijn eigen ’mening’ meent te moeten ventileren over de oorzaken van de klimaatwijzigingen, alsof het gaat over de esthetiek van een kunstwerk. Hoewel het principe van vrije meningsuiting een fundament van onze samenleving is en absoluut moet blijven, is het recht op een ’eigen’ mening over de (fysica van de) opwarming van de aarde compleet irrelevant.Het gaat hier over wetenschappelijke feiten.

Wanneer klimaatscepsis verhindert dat er een stringent klimaatbeleid wordt gevoerd, dan heeft dit vandaag en in de toekomst verregaande gevolgen voor miljoenen tot zelfs miljarden mensen.

Dat is het verschil met het onschuldige karakter van de afwijkende ’mening’ van lieden die anno 2007 nog zouden geloven dat onze planeet plat is.

Media die zeer eenzijdige en dus onjuiste informatie over de oorzaken van de opwarming en de risico’s van klimaatverandering verspreiden, laden bijgevolg een grote verantwoordelijkheid op zich.

Media die over dit complexe en ernstige onderwerp reportages uitzenden die zelfs de meest elementaire journalistieke principes niet naleven, zijn niet goed bezig. Dit onderwerp is te belangrijk om de amusementswaarde te laten primeren op de journalistieke kwaliteit.

Door het uitzenden van Durkins documentaire voedt Canvas eens te meer de klimaatscepsis. De gevolgen laten zich raden. Een recente Ipsos-opiniepeiling heeft aangetoond dat in dit land 챕챕n op de drie mensen nog altijd niet overtuigd is dat de mens de hoofdverantwoordelijke is voor de hedendaagse klimaatopwarming. We zijn nochtans aanbeland op een punt in de geschiedenis waar gebrek aan actie om de broeikasgasuitstoot ernstig terug te dringen zware gevolgen kan hebben".Peter Tom Jones (KU Leuven), Philippe Huybrechts (VUB), Jean-Pascal van Ypersele (UCL), Serge de Gheldere (klimaatambassadeur), Alma De Walsche en John Vandaele (journalisten MO*)

(bron: Opinie, De Standaard, 27 augustus 2007)The Climate Wars (1)

Gert Korthof

http://evolutie.blog.com/3899003/


Er is helemaal geen klimaatopwarming en bovendien wordt het niet door de mens veroorzaakt, maar door de zon, en bovendien is de huidige opwarming

geologisch gezien helemaal niet uniek.Wat is hier fout? Ik bedoel nu even niet wat er feitelijk fout is, maar logisch gezien. Het moge duidelijk zijn: als je eerst ontkent dat er opwarming van het klimaat is, dan kun je vervolgens niet claimen dat die opwarming niet door de mens veroorzaakt is, want je hebt net ontkend dat die opwarming bestaat! Dit is een bekende variant van: "Ik heb hem niet vermoord en bovendien was het zelfverdediging!" of: "Ik heb het niet van hem gestolen en bovendien is het een rijke stinkerd en bovendien was het niet op zaterdagavond".
Het aardige en spannende van de driedelige door de BBC uitgezonden en door de geoloog Iain Stewart gepresenteerde documentaire The Climate Wars (1) is dat Stewart ook skeptics aan het woord laat. Hij heeft een congres bezocht van klimaatsceptici en heeft een aantal bekende sceptici genterviewd. Bovendien laat hij de interactie van klimaatwetenschappers en klimaatsceptici heel duidelijk zien. En die interactie geeft behalve een hoop ruis ook positieve resultaten. De vragen die gesteld worden en de antwoorden daarop zijn in de loop der jaren veranderd. Klimaatwetenschap is er beter door geworden volgens Stewart.

Belangrijk vond ik ook dat Stewart de geschiedenis van de klimaatdiscussie liet zien. Eerst werd er getwijfeld over de temperatuurmetingen. Of er wel echt een stijgende trend was in de laatste 50 jaar. En kritiekpunt bleek terecht: vele meetpunten, die eerst buiten steden lagen, kwamen in de loop der jaren door de groei van steden in een stedelijke omgeving te liggen. Dit had tot gevolg dat die metingen te hoog uitvielen. Critici stelden dat daardoor de hele opwarming een artefact, een illusie was. Maar het bleek dat meetpunten ver buiten steden ook een stijging vertoonden (zij het iets minder dan in steden). Later werden er satellietmetingen vanuit de ruimte gedaan door Roy Spencer (4). Het onverwachte resultaat was een lichte daling van de gemiddelde temperatuur van de aarde. Sceptici waren wild enthousiast en claimden de overwinning. Een andere wetenschapper (5) vond uiteindelijk een fout in Spencer's data. Spencer heeft de fout toegegeven, en de berekeningen gecorrigeerd met als resultaat dat de laatste 10 jaar een kleine temperatuursverhoging tonen. Na die periode werd de stijging alleen maar groter. Zelfs beroemde sceptici gaven toe dat opwarming nu een feit was. Door hun kritiek was klimaatopwarming een sterkere claim geworden!

Maar klimaatsceptici gaven niet op. Ze kwamen met de volgende aanval: de opwarming is niet door de mens, maar door de natuur veroorzaakt! En het was in het verleden wel eerder gebeurd. Als het natuurlijk was zouden we er niets aan kunnen doen [dat betwijfel ik]. Ook bijv. Engeland heeft een warme periode gekend: de Medieval Warm Period (1000 jaar geleden). Er is dus niets ongewoons aan de huidige opwarming (Fred Singer). Er ontstond controverse over de warmteperiode in de Middeleeuwen. Nieuwe data waren nodig.

Klimatoloog Michael Mann ging verder terug dan de traditionele thermometermetingen. De oudste levende wezens op aarde zijn bomen. Sommige bomen zijn 4000 jaar oud! Deze tak van wetenschap heet: dendro-climatology. Het gaat hierbij om jaarringen. Jaarringen geven een indicatie van het temperatuur verloop in een paar duizend jaar. Ook zijn koralen (Rode Zee) en sneeuwlagen (in de bergen van Peru) gebruikt om aanwijzingen over het klimaat in het verleden te krijgen (5). Alles bij elkaar opgeteld gaf dit de hockeystick grafiek, beroemd geworden door Al Gore's documentaire An Inconvenient Truth.

Sceptici haten deze grafiek! De grafiek zou fout zijn omdat de 'Medieval Warm Period' ontbreekt. Mann werd door klimaatsceptici van fraude beschuldigd! En omdat Al Gore de grafiek gebruikte werd hij ook van leugens beschuldigd op het internet.

Later zijn er nog vele nieuwe data bij gekomen, die aangeven dat er een grote spreiding is, vooral naar beneden, maar ze bevestigen de hypothese dat er over de hele periode de temperaturen nooit zo hoog waren als de laatste 50 jaar (volgens Stewart). Dus de afgelopen 50 jaar waren ongewoon warm. Hoe reageerden de sceptici? Volgens hen bewijst dit nog steeds niet dat de mens de schuld is van de opwarming. Zie de drogreden waar ik dit blog mee begon! Het kwam door het wisselend aantal zonnevlekken. Grafieken werden geproduceerd (The Great Global Warming Swindle, 2007). Maar niemand kon uitleggen waarom het aantal zonnevlekken iets te maken had met de temperatuur op aarde.

Maar de grafiek eindigt in 1980. Daarna daalt de zonneactiviteit terwijl de temperatuur op aarde blijft stijgen. Er zijn nu nog maar een zeer klein aantal wetenschappers die antropogene invloed ontkennen zegt Stewart. Maar, op het internet zie je nog steeds weerlegde claims dat de temperatuur niet stijgt! Hoe komt dat?

Volgens Stewart komt dit door belangen van industrie en consument. Een belangrijke speler was de Global Climate Coalition (2) die bestond uit: Exxon, BP, General Motors, Royal Dutch Shell, Ford. Ze gebruikten de media en het internet om de sceptische wetenschappelijk minderheid te promoten. Ze huurden consultant Frank Luntz in om twijfel te zaaien (3).

Klimatoloog Pat Michaels was 챕챕n van de luidruchtigste sceptici [Stewart overdrijft een beetje], maar erkent nu dat 'global warming bestaat en dat mensen er iets mee te maken hebben: 'get over it!'.

Eigenlijk had ik maar 챕챕n blog aan de Climate Wars willen besteden, maar er zijn nog veel meer boeiende zaken te melden. Dus: ik kom er op terug. Vrees ik. Bovendien zijn er zoveel overduidelijke parallellen met de Evolution Wars. Tenslotte: Intelligent Design is oersaai en vervelend! Een goede portie Climate Wars maakt je weer helemaal wakker!Noten

 1. The Climate Wars deel 2 en 3 werden op zondag 14 en 21 september 2008 op BBC2 uitgezonden. Deel 1 heb ik niet gezien. David Attenborough heeft ook een documentaire over klimaatopwarming gemaakt, maar ik vond die van Iain Stewart beter. Mede doordat Stewart de interactie van klimaatwetenschappers met klimaatsceptici laat zien. Zie hier voor een informatief interview met Stewart op de site van de BBC.

 2. Ik heb gezocht naar hun website www.globalclimatecoalition.org maar die bestaat niet meer. Toch moet hij bestaan hebben want hij is bekend bij het webarchief. Het gekke is dat het webarchief de site wel kent, maar niet heeft gearchiveerd!

 3. Ik heb gecontroleerd wat Stewart zegt over Luntz. Die uitspraken van Luntz die hij citeert zijn terug te vinden op het internet. Hier staat de tekst van zijn beruchte memo. En hier staat het complete memo (op pag 137 - 138 de beruchte uitspraken). Ook Greenpeace heeft er over geschreven.

 4. Roy Spencer is een zeer complexe maar boeiende wetenschapper (zie ook wiki verhaal). Hij is o.a. aanhanger van Intelligent Design! Volgens het wiki verhaal is hij skeptischer dan de meeste klimaatwetenschappers. Dit wordt niet duidelijk uit de documentaire van Iain Stewart. Spencer schreef dit jaar het boek met een titel die niets te raden overlaat: Climate Confusion: How Global Warming Hysteria Leads to Bad Science, Pandering Politicians and Misguided Policies that Hurt the Poor''.

 5. Een andere methode is temperatuur meting met behulp van weerballonnen. Die methode geeft volgens sommigen het beste bewijs dat temperatuur toename door de mens veroorzaakt is (Benjamin Santer). Santer was ook degene die de fout in de satellietdata vond. Hij toonde aan dat de gecorrigeerde metingen goed overeenkwamen met klimaatmodellen.
  1   2


Dovnload 363.38 Kb.