Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


20100930_Model_van_abonnement_(Kermis).doc [Abonnement]

Dovnload 97.89 Kb.

20100930_Model_van_abonnement_(Kermis).doc [Abonnement]Datum25.10.2017
Grootte97.89 Kb.

Dovnload 97.89 Kb.
Model abonnement standplaats kermis

VVSG Model (zie Modelreglement kermissen en kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten de kermissen)

Gelet op artikel ……………………… van het kermisreglement wat voorziet in een abonnement van vijf jaar voor uitbaters van kermisattracties die gedurende drie ononderbroken jaren eenzelfde standplaats met eenzelfde attractie ingenomen hebben
Wordt
Tussen het STADSBESTUUR VAN, vertegenwoordigd door …………………………………………………., Burgemeester en …………………………………………………. secretaris, handelend overeenkomstig artikel ……………………… van het kermisreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad, in zitting van
En …………………………………………………. (naam abonnementhouder),
wonende te …………………………………………………. (woonplaats)
overeengekomen:


  • Het stadsbestuur verleent de abonnementhouder een standplaats van ………………………. tot ………………………. op de kermis ………………………. voor attractie ………………………. met een gevelbreedte van ………………… (lengte) meter en een diepte van ………………… (breedte) meter.

De abonnementhouder gaat akkoord met de hem toegewezen plaats.

  • De abonnementshouder verklaart ontvangen te hebben, alsook kennis genomen te hebben van het van kracht zijnde kermisreglement en zich stipt te gedragen naar de daarin voortkomende voorschriften.

Aldus opgemaakt te …………………………………………………. op …………………………………………………. in twee exemplaren waarvan elke partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen.


Namens het stadsbestuur:
De Secretaris, De Burgemeester, De abonnementhouder,30 september 2010 - /


Dovnload 97.89 Kb.