Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


20e jaargang Nummer 5 september 2005 Inhoud

Dovnload 232.34 Kb.

20e jaargang Nummer 5 september 2005 InhoudPagina1/2
Datum04.04.2017
Grootte232.34 Kb.

Dovnload 232.34 Kb.
  1   2


51


20e jaargang Nummer 5 september 2005

-------------------------------- Inhoud -------------------------------

Van de redactie 3

Van de voorzitter 4

Mededelingen van het bestuur 5

Baanindeling 6

Lustrum 7

Jonge club op historische grond 8

Hoe TV Merlenhove ontstond-in gesprek met Leen Passchier 10

Herinneringen van twee ereleden 14

Interview met Jan Apon 15

Bloemlezing uit de 1ste jaargang van Dubbelspel 17

Foto van de omslag van het clubblad van TV Groenendaal 22

Merlenhove en Brenda Schultz 23

Interview met Alwin Schuurman 26

Interview met Constant Toolen Sr 30

Wandelbos Groendaal 32

Trainers tip 33

Smoesjes!!!! 35

Activiteitenkalender ook voor de jeugd 36

-------------------------------------------Jeugdjournaal---------------------------------------------

Bel voor de laatste ronde 37

Jeugdweek, georganiseerd door T-line 40

Baanindeling junioren 42

Als het maar meegeeft-Twee dames 44


Volgende kopijdatum: 8 oktober

COLOFON Tennisvereniging Merlenhove opgericht 14 november 1985


Clubhuis en bespeelbaarheid banen

Tennispark Groenendaal 5284738

Kantine clubhuis 5284919
Verenigingsbestuur

Voorzitter: Arend Reinink 5292832

Secretaris: Kees Veenhof 5281101

Penningmeester & vice-voorzitter:

Kees Veenhof 5281101

Herenweg 83A, 2105 MD Heemstede

John Peperkoorn 5285325

Alwin Schuurman 5358147

Joop ter Heijden 5285069
Sponsor Commissie

Voorzitter vacature

Michael Draijer 5477970

Tom Heijmeijer 5287581

Onno Wessel 5479668

Advertentiewerving vacatureTechnische Commissie

John Peperkoorn (voorz.) 5285325

Noortje Janmaat 5295772

Guido van Solinge 5284403

David Valstar 06 12388768

Vacature


Jeugd Commissie

Joop ter Heijden (voorz.) 5285069

Anneke Dunk 5473831

Marga Gerichhausen 5291546

Marja v.d. Heuvel

Ingrid Mense 5292571

Marijke Wouters 5290935

Denise Roest (jeugdlid)

Daan de Vries (jeugdlid)

Peter Collins 5471445Evenementen Commissie

Alwin Schuurman (voorz.) 5358147

Michelle Hoogenstein 5281033

Esmir Hoogendoorn 5271104

Tineke Schonewille 5284372

Thomas Vrolijk 5477747Aan- en afmeldingen/adreswijzigingen

Gerard Bettink 5284741

Van Merlenlaan 40

2101 GE Heemstede

mailadres: info@merlenhove.nl

Opzeggen en wijzigen lidmaatschap:

Uiterlijk 1 januari vóór aanvang nieuwe

zomerseizoen en uitsluitend schriftelijk
Betalingen: abn – amro 563016728

t.n.v. Tennisvereniging Merlenhove

Herenweg 83a, 2105 MD HeemstedeLedenadministratie

Gerard Bettink 5284741


Kas Commissie

Ad van Leuven 5289290

Theo Booms 5289297
Clubblad Dubbelspel

Redactie Boukje de Boer 5289920

Annette de Wilde 5285039

Niels Daane 5254487

Distributie Hayo de Jonge 5288844

Advertenties vacature


Baancommissariaat

Marie Louise de Boer 5295537

Margo van Daal 5285745
Attentiecommissie

Margo van Daal 5285745

Christien Jansen 5281300
Supportgroep

Loes Bakker (contact) 5289308

Renee Bervoets 5470258

Theo Booms 5289297

Roel Bosma 5284892

Len Daane 5289202

Frieda en Guus Diel 5287090

Jet Hart 5285049

Carla Mudde 5293071

Truus en Jan van de Sande 5292848

Jaap Schoo 5289235

Truus en Hans Smits 5294613

Bep Uitendaal 5287249

Kees Zandvliet 5289279


Website en Informatietechnologie

Niels Daane (webmaster) 5254487

Ragnar de Jongh 5328303

Website: www.merlenhove.nl


Tennishallen

Apollo-hal 5285131

T-Line Cruquius 5282018

Van de redactie
Foto tennispark Groenendaal ansichtkaart poststempel 5 juli 1934

Bron: collectie van Jan Apon


Heerst in onze club hier en daar nog wat aarzeling om met zijn allen club te zijn? Is het lustrum dan niet de gelegenheid samen een groot feest te bouwen?!

Wij wensen een ieder daarbij alle goeds voor zoveel mogelijk feest.

Wie nog oude foto’s heeft, we houden ons aanbevolen. Voor kopij ook .

Voor dit nummer veel dank aan Cor Visser, Gerben Zuijdam, René van Bruggen,Does Huyser en vele anderen

Laat de groei van het aantal ingestuurde artikelen een teken zijn.
Lieve Cees , Len, Niels en de meisjes, we wensen jullie heel veel sterkte.
Kopij gaarne naar Annette en Boukje. Niels is webmaster

mailadressen redactie: boukjedeboer@scarlet.nl

nielsdaane@hotmail.com

dewildeannette@zonnet.nl


Belangrijke data voor Dubbelspel

kopijdatum deadline uitkomstdatum

8 oktober 15 oktober 22 oktober

Voorlopige planning volgend nummer (kopijdatum): 3 december

(ongeveer 14 dagen later in de bus)


Van de voorzitter

Op 14 november 1985 werd TV Merlenhove opgericht. Dit jaar vieren wij dus het 20 jarige bestaan, het 4e lustrum. Een gebeurtenis die we niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Als opmaat voor de feestelijkheden op 1 oktober, blikken we in dit lustrumnummer van Dubbelspel terug in de tijd.

Weet u trouwens waarom ons clubblad de naam Dubbelspel heeft of wat aan de oprichting van TV Merlenhove allemaal vooraf ging? Simpele vragen waarop het leerzaam en tegelijkertijd leuk is om het antwoord te weten.

Oudere leden kunnen zich vast de tijd nog wel heugen dat het park Groenendaal domicilie was van KLM-ers, particulieren en twee tennisverenigingen: TC Groenendaal en HBC. TCG was van de beide verenigingen de grootste en oudste. Wat bewoog de beide verenigingen, die qua cultuur nogal verschilden, ertoe om zichzelf op te heffen en als één nieuwe vereniging verder te gaan? Wat was de drijvende kracht achter deze fusie? De meeste leden, zoals ikzelf destijds, hadden vooral oog voor de uitbreiding van de speelmogelijkheden, die in die tijd wel heel krap waren. In een onderhoud met de toenmalige voorzitter van TCG, Leen Passchier, hoor ik nu hoe de vork werkelijk in de steel zat. In dit nummer een verslag van dit gesprek.

Helaas is mijn plezier in het herontdekken van de TVM roots volledig overschaduwd door het afschuwelijke ongeval dat op dinsdagavond 9 augustus op het park plaatsvond. Bij het klimmen over het hek tussen baan 5 en het terras, waar hij een afgezwaaide bal had gehaald, gleed Cees Daane uit en kwam daarbij zo ongelukkig ten val dat hij een acute hartstilstand kreeg. Aanwezige leden reanimeerden hem waarna de snel gearriveerde ambulance hem naar het ziekenhuis vervoerde; daar aangekomen werd een halswervelfractuur vastgesteld. Op het moment dat ik dit schrijf, is zijn toestand nog steeds buitengewoon ernstig. Wij wensen Len, Niels en de andere leden van de familie sterkte in deze moeilijke periode.
Arend Reinink

Mededelingen van het Bestuur
Introducés
Het is gebleken dat de volgende regels ofwel niet bij alle leden in voldoende mate bekend zijn, ofwel in onvoldoende mate worden nageleefd.
Voor leden is het mogelijk met een niet-lid te tennissen. Er dient dan een introducé(e)-bedrag te worden betaald aan Bas van Velzen (die dit verrekent met TVM) van € 5 voor volwassenen en € 2,50 voor junioren.
Benadrukt moet worden dat Bas ons een dienst bewijst. Maak het hem dus niet moeilijk door allerlei uitzonderingsituaties te claimen en/of door een introducé(e) niet te melden.

Naseizoen
In het naseizoen 2005 huurt TVM weer 4 banen op zaterdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur vanaf 8 oktober t/m 26 november.zaterdag 1 oktober

Baanindeling tot einde seizoen


Lustrum 1 oktober 2005 Lustrum 1 oktober 2005
Op de laatste speeldag van dit seizoen organiseert de Lustrumcommissie een afwisselend programma voor jong en oud. Alle leden en aanhang(!) worden hiervoor uitgenodigd middels een bij de DS bijgevoegde brief. Wij rekenen op minimaal tweehonderd inschrijvingen, zodat het een super gezellige dag wordt! In grote lijnen staat het programma vast, zoals jullie wellicht al in de brief gelezen hebben. Toch wil ik graag onze oproep, die in het vorige DS stond nogmaals herhalen.

Om nog beter invulling te kunnen geven aan het programma, zoeken wij nog:
 • Helpers om te schminken, ballonnendraaien.

 • Leden die een of meer taarten/cakes willen bakken voor bij de thee.

 • Performers, artiesten, van welke aard dan ook.

 • Sponsors die de kosten van band, tent e.d geheel of gedeeltelijk voor hun rekening willen nemen.

Het moet een gebeuren worden voor en door Merlenhovenaren, dus aarzel niet en geef je gelijk op, als je iets wilt betekenen voor het Lustrum!

Voor eventuele vragen of ideeën kunnen jullie altijd bij een van ons terecht:
Esmir Hoogendoorn Janine van Schalkwijk

Tineke Schonewille Hilda Veenstra

Thomas Vrolijk Tim Bosma

Michelle Hoogenstein Saskia Heijmeijer

Alwin Schuurman Emmy Sonnemans
Tot slot: vergeet nou niet even in te schrijven, zo’n feestje is er pas weer over vijf jaar…het wordt echt gaaf!
Namens de Lustrumcommissie,

Alwin schuurman


NB. Inschrijvingen (antwoordstrook brief) naar:
Alwin, Rijnlaan 30 2105 XN Heemstede o.v.v. Lustrum,

of

bus Evenementencommissie in de kantine.Jonge club op historische grond
Bestuurdersreunie TV Merlenhove maakt tongen los

Tennisvereniging Merlenhove is alweer jaren een begrip in het Haarlemse


tennisdistrict. Toch bestaat de club pas veertien jaar. In 1985 besloten HBC
en TV Groenendaal de krachten te bundelen. Tijdens de onderhandelingen over de fusie werd overeengekomen dat de nieuwe clubnaam op geen enkele manier mocht doen denken aan de twee oorspronkelijke verenigingen. Aangezien het complex zich op de plaats van de voormalige groentetuin van generaalszoon en rentenier Jean Baptiste van Merlen bevond, lag de naam 'Merlenhove' voor de hand.
Een oplettende bezoeker van tennispark Groenendaal zal even verbaasd
opkijken als hij op de oude poort bij de ingang de tekst 'Anno 1695' leest.
”Zolang geleden tenniste men toch niet “, zal de wakkere geest direct
denken. Hij heeft gelijk. Pim Mulier introduceerde de racketsport in deze
regio iets meer dan honderd jaar geleden. De eeuwenoude ingang is tijdens de aanleg van het tennispark in 1930 geplaatst. Oorspronkelijk deed het bouwwerk dienst als tolpoort aan de Leidsevaart ter hoogte van het station
Heemstede-Aerdenhout. Bij de bouw van het NS-gebouw werd de poort steen voor steen afgebroken en kilometers verderop tussen de muren van het tennispark geplaatst. De twee stadswapens van Haarlem en Leiden zijn nog altijd duidelijk zichtbaar.
De muren, de poort en de stokoude eiken geven de thuishaven van TV Merlenhove de nodige statigheid.

Maar ook hier staat men op de rand van de 21ste eeuw.


Van witte tenniskleding is al lang geleden afscheid genomen en de discussie
over kunstlicht is inmiddels geen taboe meer.
Toch is het niet eens zo lang geleden dat er op het tennispark een
ballotagecommissie actief was. Tot 1978 was het de normaalste zaak van de
wereld dat een nieuw jeugdlid bij de rubriek 'Wat is het beroep van uw
vader?' op het betreffende stippellijntje de werkzaamheden van pa moest
invullen. Moeders werkten in die jaren duidelijk nog niet. “We deden niets
met die informatie, maar wilden het wel weten”, lacht oud- voorzitter van TC
Groenendaal, Leen Passchier anno 1999.
Jan Apon is secretaris van de stichting tennispark Groenendaal. Deze
stichting nam midden jaren tachtig het beheer en de exploitatie van de banen
van de gemeente Heemstede over. Apon was voor de fusie een 'HBC-mannetje'.
Ook hij kan zich 'die andere tijd' nog goed voor de geest halen. Vooral de
heer Kools, groundsman in de jaren vijftig is hem bijgebleven. “Vroeger ging
het bos 'op slot', waardoor de tennissers bijtijds moesten vertrekken”;
herinnert de bestuurder zich. “Als Kools het welletjes vond, stapte hij -
in kostuum - de baan op en tilde de netten omhoog. Zonder iets te zeggen en
soms midden in een rally”, grinnikt Apon.
Ook Jan Castien (oud HBC'er) en Constant Thoolen (al vijfentwintig jaar
wedstrijdleider op het park) hebben ineens grote hoeveelheden anekdotes
paraat. De plotselinge 'bestuurdersreunie' maakt de tongen duidelijk los.
Ook de huidige voorzitter van Merlenhove, Harry Borghouts, is van de partij.
Hij laat zijn kameraden praten maar houdt alles scherp in de gaten.

“Jongens even stil, Constant wil iets zeggen”,klinkt het gedecideerd als drie


sprekers elkaar overstemmen. Nadat alles is verteld, neemt de preses zelf
even het woord.

“Bij Merlenhove is sinds kort geen sprake meer van een


wachtlijst. Er is dus plaats voor nieuwe leden”, zegt de man met een groot gevoel voor PR.
Ook in zijn vrije tijd pakt de secretaris- generaal van het ministerie van
justitie de zaken dus goed doordacht aan. (Tegenwoordig Commissaris van de Koningin van Noord-Holland)

Bron: Haarlems Dagblad 1999, Rob Spierenburg
Hoe TV Merlenhove ontstond – in gesprek met Leen Passchier
Een verjaardag, in dit geval een lustrum is een goede gelegenheid om terug te kijken in het verleden, om in herinnering te brengen hoe “het zo gekomen is”. Terug naar de roots, dus.

Oudgedienden onder ons weten zich ongetwijfeld feilloos te herinneren dat Merlenhove is ontstaan door het samengaan van de tennisverenigingen TC Groenendaal en HBC, die beiden het park Groenendaal als thuisbasis hadden. Dit samengaan hield in dat beide verenigingen zich ophieven om de weg vrij te maken voor een nieuwe vereniging.

Afgesproken werd dat beide verenigingen een gelijk deel van hun vermogen aan de nieuwe vereniging zouden schenken. Omdat de TC Groenendaal wat meer bezat dan HBC, bleef er een bedrag over. Van dat bedrag is later, toen de kantine geheel was vernieuwd, het meubilair aangeschaft. Als u dus bij Bas uw koffie of iets anders drinkt, zit u meestal op of aan een gift van het oude TC Groenendaal.

Deze en andere wetenswaardigheden komen aan de orde als ik praat met de laatste voorzitter van de TC Groenendaal, Leen Passchier. Met hem haal ik herinneringen op aan de periode 1980 -1985, toen het idee voor een samengaan van de verenigingen vorm begon te krijgen.

Het einde van het bestaan van de TC Groenendaal betekende ook het einde van het voorzitterschap van Leen. Een nieuwe vereniging hield ook in een nieuwe voorzitter.

En zo werd Hibbe Selles de eerste voorzitter van TV Merlenhove. Een paar maanden later werd ik penningmeester, maar dat terzijde.

Leen en echtgenote Alice zijn daarna lid geweest van Merlenhove tot het moment dat ze 2 jaar geleden naar Vijfhuizen verhuisden. Leden van de TV Vijfhuizen hebben nu het genoegen geteisterd te worden door Leen’s vermaarde groundstrokes, resultaat van een niet aflatende passie bij de oud-voorzitter voor het spelletje.

Op een wat grauwe maandagochtend praat ik met Leen in zijn schitterend ingerichte huis in de nieuwe wijk naast het Floriadeterrein. Om er in te komen nemen we eerst de situatie van het tennis in het begin van de tachtiger jaren onder de loep.


Leen “Tennis was in opkomst; de toeloop van leden naar de verenigingen was enorm. TC Groenendaal, dat in 1979 zijn 50 jarige bestaan had gevierd, was een begrip in de regio. Er werd sterk gespeeld en vereniging straalde allure uit. Als je lid wilde worden (en dat waren er velen) moest je een proeve van bekwaamheid afleggen. De kandidaten werden door het bestuur, (in het pak!) ontvangen, met een kopje koffie op hun gemak gesteld terwijl er zijdelings werd geïnformeerd naar hun beroepsmatige bezigheden. En natuurlijk ook belangrijk, naar hun bereidheid om iets voor de vereniging te doen. Na dit informele samenzijn gingen de kandidaten dan de baan op om wat ballen te slaan met een TC-lid of ander prominent speler van de vereniging. Dit alles onder het toeziende oog van het bestuur op het terras. Zo kreeg men een idee of de kandidaat een aanwinst zou zijn voor de vereniging.”
Een nogal consciëntieus uitgevoerde ballotage dus. De uitslag van het bestuursberaad werd vervolgens na enige dagen schriftelijk aan de kandidaat mee gedeeld. Zo hield men de drempel hoog. En dat kon men zich gemakkelijk veroorloven met die ellenlange wachtlijsten. Het fenomeen van voorspelen was overigens niet exclusief des Groenendaals; diverse verenigingen in de regio hanteerden dit systeem. Sommige maakten hier echter meer werk van dan andere. Bij Groenendaal was men wat dat betreft strikt. Het hoge niveau diende te worden gehandhaafd. Het was dan ook geen wonder dat de “allure” van Groenendaal door buitenstaanders als “kak” werd bestempeld. Een imago wat Merlenhove erfde en maar langzaam kwijt raakte.
Leen: “de tennisvereniging HBC was als onderdeel van de grote omni- sportvereniging HBC veel toegankelijker. De sfeer was anders: gemoedelijker, minder prestatie, meer recreatie. Kortom, een andere cultuur, een andere wereld.”
Intrigerende vraag is dus waarom de besturen van deze twee werelden besloten om hun verenigingen op te heffen, de cultuurverschillen te overbruggen en een nieuwe vereniging op te richten. Wat zag men in een samensmelting.
Leen: “beide verenigingen, de KLM groep en de particulieren waren hoogst ontevreden over het beheer van het park, wat het eigendom was van de gemeente Heemstede. De accommodatie liet te wensen over en er werd niets gedaan om dat te verbeteren; kleedgelegenheid, kantine, onderhoud van de banen, het was van een niveau waarvoor de kwalificatie “pover” nog een fors understatement is. De huurprijs voor het park stond in geen verhouding tot de tegenprestatie van de gemeente
De verantwoordelijke wethouder, Reerink, had begrip voor de argumenten en wensen van de tennissers. In zijn agenda was terugtrekking van de gemeente uit de lastige dagelijkse sport beslommeringen een prominent punt. Verzelfstandiging van het beheer van de accommodaties moest de gemeente van die last bevrijden. Met de privatisering van het zwembad zette hij de eerste (weliswaar noodgedwongen) stap in die richting. Met dit beeld op zijn netvlies, was hij daarom zeer bereidwillig de tennis verenigingen inzicht te geven in de financiën van het park.
Leen: “het werd al snel duidelijk dat de gemeente hoge loonkosten aan het park toegerekende. Als de gebruikers van het park door de inzet van vrijwilligers er in zouden slagen deze kosten te kunnen beperken, zou de weg naar een evenwichtiger kosten-baten balans vrij zijn. Zo kreeg het idee om zelf het tennispark te exploiteren vastere vormen”.
Om dat te realiseren moesten de gebruikers de handen ineen slaan en als één partij optreden. Een lastige klus met zoveel gebruikers van verschillende pluimage. De gemeente van zijn kant had dan nog het lastige loonkosten probleem om op te lossen. Als die kosten niet meer op het park konden worden verhaald, waar moesten die dan worden ondergebracht.
Leen: “de KLM groep vond zichzelf te klein om in het toekomstige beheer een rol van betekenis te spelen. De particulieren waren per definitie “los zand”. Waarmee de bal dus bij de verenigingen TC Groenendaal en HBC lag. Samen verder was de enige mogelijkheid. Zo leverde de onvrede over het beheer van het park door de gemeente de brandstof voor de fusie motor”.
Voor de gewone leden van TC Groenendaal was de fusie vooral een middel om meer speel mogelijkheden te krijgen. In die tijd was het beslist niet abnormaal om

‘s avonds na een half uur gespeeld te hebben, 1 uur te moeten wachten. Geen wonder dus dat ieder voorstel voor uitbreiding van de speelmogelijkheid op een enthousiast onthaal kon rekenen. Eindelijk zou er naast de dinsdag en donderdag avonden (!) ook op woensdagavond (de HBC avond) kunnen worden getennist door de Groenendalers.


Leen: “ de Algemene Leden Vergadering waarin het voorstel van het bestuur tot opheffing van TC Groenendaal (opgericht in 1930!) en de oprichting van een nieuwe vereniging moest worden bekrachtigd, duurde nog geen uur. Unaniem waren de leden akkoord met het voorstel. In de ALV vergadering van HBC, die gelijktijdig werd gehouden, had het bestuur aanzienlijk meer moeite om de leden te overtuigen van de juistheid van hun visie. Pas na veel aandringen kreeg het bestuursvoorstel de zegen van een meerderheid. Daarmee was de weg naar één vereniging en het eigen beheer van het park vrij. De naam was toen nog niet vastgesteld, maar TV Merlenhove was geboren”
Enige tijd later werd de Stichting Tennispark Groenendaal opgericht. Bepaald werd dat het bestuur zou bestaan uit leden van de TV Merlenhove. Doelstelling was het park te exploiteren en de noodzakelijke verbeteringen zo snel mogelijk te realiseren.
Leen:onder de voortvarende leiding van het Stichtingsbestuur werd in de daarop volgende jaren de kantine geheel vernieuwd en de banen grondig gerenoveerd. De vruchten hiervan hebben de tennissers in de navolgende jaren geplukt”.

Dat geldt overigens ook voor de gemeente Heemstede. In de jaren dat de Stichting het park heeft geëxploiteerd, incasseerde de gemeente jaarlijks een aardig bedrag; terwijl ze in het verleden steeds rode cijfers schreven! De privatisering van de sport accommodaties in Heemstede is voltooid. Over de huurprijs van het park onderhandelt de Stichting nu met de huidige uitbater, Optisport BV. De gemeente Heemstede kijkt vol begrip van de zijlijn toe. Toch wel een vooruitziend man, die wethouder Reerink!


Leen: “voor de tegenstanders van de fusie bleef het cultuurverschil onoverbrugbaar. Ondanks de afspraak dat de naam van de oorspronkelijke verenigingen niet meer voor een tennisvereniging zouden worden gebruikt, werd een jaar later HBC opnieuw opgericht. Reactie van oude ‘Groenendalers’ bleef niet uit. Het bestuur van TV Merlenhove werd onder druk gezet om de nieuw gekozen naam weer te veranderen in Groenendaal. Dit voorstel kreeg echter geen meerderheid op de ALV en zo bleef de naam van de nieuwe vereniging TV Merlenhove, tot op de huidige dag”
Arend Reinink.

Herinneringen van twee ereleden
De heren Frits Vetter en Piet Seijffert zijn respectievelijk 87 en 90 jaar.

Beiden waren direct bereid tot een kort gesprek, ondanks hun hoge leeftijd.

Zij ontvangen nog steeds Dubbelspel (hun vroegere clubblad was Smashing Times), dat door Piet Seijffert ook wordt gelezen.

Dit is geen chronologisch verhaal, maar meer een aantal indrukken over de tijd van toen. Als erelid van onze vereniging maakten ze een aantal opmerkingen die thans nog goed herkenbaar zijn.

Beiden gingen graag terug naar de voor ons hele oude tijd vanaf de oprichting van Tennisclub Groenendaal (TCG) in 1930. Het ging over het geringe aantal banen in het begin, over de uitbreiding daarvan, over groundsmen (o.a. Jan Gaus), over een koffiehuisje en later een restaurant.

Frits Vetter: ”Ik was niet zo’n geweldig goede speler, maar ik was wel een ramp voor de tegenpartij. Ik gaf alles terug en daar werden ze gek van, vooral de betere spelers”. Ook toen waren er discussies over wie met wie zou spelen. Iemand moest dan de knoop doorhakken. “Ik had kennelijk wat overwicht, naar mij luisterden ze gewoon; het gebeurde zoals ik zei dat het moest” (kennen wij dat nog?).

Koffie en een broodje waren op een gegeven moment de versnaperingen die verkrijgbaar waren. Alcohol was er niet bij “Wij schaamden ons ervoor om als tennissers een biertje op het park te drinken; dat was beneden onze stand”.

Hoe hoog de contributie was werd niet duidelijk. Maar “wanbetalers kwamen niet voor!”.

Piet Seijffert herinnerde zich een speciale wedstrijd van Tom Okker met zijn zus Kea tegen een Amerikaan, die een willekeurig meisje van de kant vroeg met mee te spelen. Terwijl zij er niet aan te pas kwam won de Amerikaan glansrijk.

De sproei-installatie is er gekomen dankzij het voortdurend aandringen van Piet Seijffert.

Gezien hun leeftijd zijn beide niet actief betrokken geweest bij de Tennisvereniging Merlenhove. Ze hebben wel tot op hoge leeftijd getennist maar dan in een privé-clubje.

Bij de naamgeving van hun Tennisclub moest gekozen worden uit twee voorstellen ‘Groenendaal’ en TULP (Tennis Uit Louter Plezier).

Beiden benadrukten dat ze een hele gezellige tijd hebben gehad bij TCG en dat de sfeer heel ontspannen was. Ze hebben met louter plezier getennist bij de Tennisclub Groenendaal.

Frits Vetter is daar niet toe in staat, maar Piet Seijffert vindt het leuk om bij het Lustrum op 8 oktober ook even naar het park te komen.

Kees Veenhof

Interview met Jan Apon
Terugblik op 20 jaar secretaris van het Stichtingbestuur van TV Merlenhove.
Tijdens het gesprek met Constant Thoolen Sr.( zie elders in Dubbelspel) bleek dat, in de hele bestaansgeschiedenis van TV Merlenhove, het Stichtingbestuur een grote rol achter de schermen speelt.
Voor ondergetekende was dit reden om een gesprek met Jan te voeren.

Hij vertelde mij dat het bestuur uit vier leden bestaat. Vanaf het begin van TV Merlenhove zitten daar al drie leden in, te weten: Klaus Groot (voorzitter),Piet Hein van Hooijdonk (penningmeester) en Jan Apon (secretaris).De vierde plaats is door diverse mensen bezet geweest.


De hoeveelheid vergaderingen hangt sterk af van wat er speelt. In rustige tijden kan een telefoontje met elkaar volstaan, temeer daar de bestuursleden elkaar na zoveel jaar door en door kennen.
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van TV Merlenhove heeft het bestuur te kennen gegeven de komende jaren te willen aftreden. Het Stichtingbestuur is dus op zoek naar mensen die het stokje willen overnemen. Voor de continuïteit graag wel voor een wat langere periode, zodat het historisch geheugen bewaard blijft ( immers niet alles staat op papier!). Gelukkig heeft Roel Bosma zich inmiddels beschikbaar gesteld en hij loopt dus al een aantal maanden mee.
In de afgelopen jaren heeft het Stichtingbestuur heel veel zaken gerealiseerd: Zaken die eenmalig zijn, zoals:

Het nieuwe clubhuis dat er gekomen is.

De vereniging is meegegroeid met de wensen en behoeften van deze tijd: Vroeger was er een kantine die losstond van de kleedaccommodaties met maar één douche. Nu is er veel meer overzicht over de kleedruimtes en ook veel meer ruimte. Onlangs is het clubhuis weer geschilderd.
Alle opstallen zijn in bezit van de Stichting, met uitzondering van de muur! Deze heeft een cultuur historische betekenis en wordt onderhouden door de gemeente.
Ons terrein ligt trouwens op heel prettige grond: het bos neemt veel vocht weg en daardoor is er geen drainage nodig. Dit zou ook heel lastig worden, want er liggen hele dikke muren/ oude funderingen onder onze banen!
Ook zijn de banen gerenoveerd: Dat wil zeggen een grondige doorwerking van de bodem, nadat eerst al het gravel is weggehaald. Dit alles werd door een ingehuurd bedrijf gedaan. Dit moet binnen enkele jaren weer gebeuren.
Daarnaast zijn er de elk jaar terugkomende zaken, zoals:

Regelmatig overleg met de gemeente.

Contact met de huurders van een baan/banen op ons park. Aan het eind van elk seizoen gaat er een brief uit van de Stichting naar alle huurders: Elke huurder van een baan heeft het jaar daarop als eerste recht om die baan weer te huren.
In de loop der jaren blijkt dat de verhuur van de banen, vooral overdag, lastig is.

Het Stichtingbestuur zorgt ook voor de personele kant van onze vereniging en voor de verhuur van de kantine.

Kortom de Stichting zorgt voor heel veel randvoorwaarden om te kunnen (blijven) tennissen op ons park
Het leuke van al die jaren in het Stichtingbestuur is voor Jan wel dat ze het als bestuur voor elkaar hebben gekregen dat tennis in Heemstede betaalbaar is gebleven op ons uniek gelegen park.
Jan, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek en voor mij is het wel duidelijk geworden dat we mede door jouw inzet van vele jaren ( en van de andere Stichtingbestuursleden!) zo lekker kunnen tennissen op Merlenhove.

Het is wel duidelijk denk ik, dat het er dringend behoefte is aan nieuwe mensen in de Stichting!


Tineke Schonewille-Booy

Donderdag 25 augustus 2005Bloemlezing uit de 1e jaargang van Dubbelspel
Van de voorzitter (1e nummer)
Na een lange periode van voorbereiding is de oprichting van een nieuwe tennisclub dan toch een feit geworden. Nadat Groenendaal en HBC zich zelf hadden opgeheven vond op 14 november 1985 een kleine plechtigheid plaats, waarbij tennisvereniging Merlenhove werd opgericht. Dit gebeurde bij een notaris door de beide voormalige voorzitters, Leen Passchier en Jan Huyboom, en mijzelf als voorzitter van het voorlopige bestuur van de nieuwe vereniging. Dit in aanwezigheid van een klein aantal enthousiaste supporters.

…………………………….

Een totaal van ca. 600 leden (junioren en senioren) vereist een aantal spelregels bij de baanindeling op het park, maar biedt daarentegen een grotere mogelijkheid tot afwisseling in speelgenoten dan de meesten van ons gewend waren. Het bestuur hoopt dat alles goed zal gaan…….

……………………………………………………………………………

Tenslotte iets over ons verenigingsblad. We hebben een prima redactiecommissie. We kunnen daar echter niet van verlangen dat ze het blad ook nog eens vol schrijft. Een verenigingsblad is van en voor leden, aarzel daarom niet een bijdrage te leveren……………….

Hibbe Selles.


Van de redactie (2e nummer)

………..


Het interimbestuur en alle commissies werden op de ALV bij algemene stemmen verkozen als permanent bestuur. Nu kunnen we dus pas echt aan de slag. De redactie heeft het gemerkt, de kopij stroomde binnen. Doorgaan zo, dan kunnen we een leuk clubblad voor u samenstellen. U weet: “Een magere knecht maakt zijn heer te schande”, dus met onze grote vereniging maken we voortaan dikke uitgaves!

Ina Kinders.


Nieuwjaarsreceptie (2e nummer)

…………


Het was het eerste feestje van de nieuwe club en ik kan zo zeggen dat het erg geslaagd en gezellig was. Er werden drankjes gedronken, hapjes genuttigd en vooral de loterij was zeer geslaagd. ………………….

Na het festijn werd er nog een pittig sneeuwbal gevecht gehouden door enkele fanatieke jongelui.

………..

Spannie.Sportverdwazing? (2e nummer)

Er was eens…….. zo begint vaak een sprookje. Dit is geen sprookje, maar een waar gebeurd verhaal.

“ Er was eens een jongen die gek was op tennissen, hij kon het ook goed. Hij hield er zoveel van, hij wilde het wel iedere dag doen. Op een keer werd hij door zijn club gevraagd om in het Oliebollentoernooi mee te doen. Nou dat wilde hij wel…………..

Hij bereikte de finale met zijn partners. Maar op de finaledag kwam die jongen niet opdagen, had hij zich verslapen of was hij ziek……, nee hij speelde in een ander toernooi en liet zijn partners van het Oliebollentoernooi verdrietig, boos en opstandig in de kou staan. Dit noemen wij

a-sociaalgedrag………………
J.C. C. Hermans-Klaver
Banenschema senioren

Dinsdag 12.30-15.00: baan 7-9, 12

15.00-17.30: baan 9,10,12,13

18.00-21.30: baan 5-8

Woensdag 18.00-21.30: baan 6-13

Donderdag 12.30-15.00: baan 3-9, 12

15.00-17.30: baan 3,4,9

18.00-21.30: baan 5-8

Vrijdag 08.30-11.45: baan 6,10,11

12.30-15.00: baan 3,5,6

15.00-17.30: baan 5 en 6

Zaterdag 08.30-11.45: baan 5-8,11,12

12.30-15.00: baan 5-8, 11,12

15.00-17.30: baan 4-6,12

18.00-21.30: baan 1 en 2,5-13

Zondag 08.30-17.30: baan 4-13

18.00-21.30: baan 3-6
De richtlijnen voor het baancommissariaat uit 2005 zijn bijna gelijk aan de eerste richtlijnen uit 1986.
Competitie (2e nummer)

Het 1e competitieteam van Merlenhove bestond uit:

Remco Kinders Els de Jong-Borgerding

Gerben Zuijdam Petra van Daalen

Ze werden dit seizoen ook nog kampioen.

In het 7e team zaten moeder en zoon Kortleve: Betty en Paul.Van de redactie (3e nummer)

…………….


Naar zover bij ons bekend treft u in dit nummer de competitieuitslagen aan. Namens de redactie verzoeken we dringend aan elk team om een verslag van de gespeelde wedstrijden in te leveren, zodat de hele club met u kan meeleven.

Ina.
Van de redactie (4e nummer)

………………………..

Wilt u een gezelliger blad de volgende keer? Het leven is geen kleinigheid, maar bestaat we uit kleine dingen; laat in de komende maanden een van die kleine dingen eens een bijdrage aan ons clubblad zijn. “ Redacteuren kunnen niets, maar er is niemand anders die het kan” is reeds jaren achterhaald.

……………….

Ina.
Recreatiecommissie (4e nummer)…………………

Helaas moet bij herhaling worden vastgesteld dat er aan het einde van de speeltijd minder ballen “over” zijn dan er aan het begin van de speeltijd beschikbaar zijn gesteld. …………………………….


Competitie (4e nummer)
Merlenhove 1 kampioen in de overgangsklasse B
Wat we vorig jaar, toen als Groenendaal 1, nog niet durfden hopen, en dit jaar als Merlenhove 1 stilletjes wel hoopten, is gebeurd, al na 5 wedstrijden was het zo ver, we waren onbereikbaar voor de concurrenten. Tijd voor een feestje dus. De trouwe lezers van het plaatselijk dagblad weten er reeds het fijne van, ze hebben ons zelfs in onze mooie pakken met ons meest zondagse gezicht op de foto gezien, perfect PR-werk van Gerben, dit mag wel even vermeld worden………………………..

Vorig jaar in ’t laatste competitieverslag bedankte Gerben Petra, Remco en mij, ik vind dat we dat nu maar eens moeten om draaien: trainer/speler Gerben bedankt.

Els.
Van de redactie (6e nummer)

……………………..

Even terugkomen op het laatste Dubbelspel. Daar stond in dat er geen districtstitel te vermelden was, die was er wel, vandaar ook de verwijzing naar T-line, bovendien………… het dagblad is er ook nog. Mocht u dit soort

verwijzingen te miniem vinden: niets let u de pen te pakken en in een pracht stuk alle gespeelde wedstrijden te ontleden en te becommentariëren. De redactie is en blijft afhankelijk van de door u te geven informatie.


Slotfeest (6e nummer)


TVM Slotfeest

Za. 20 sept.a.s.

 • Met o.a. een autorally

 • een cabaret

 • onze jazzband

 • een disco

zie elders in DubbelspelVan de redactie (7e nummer)

Anders dan u van mij gewend bent moet dit keer eens iets van mijn hart.Ik ben tot de vervelende conclusie gekomen dat het schijnt dat onze vereniging absoluut geen clubverband heeft. Al zeven jaar met wisselende redactieleden (behalve trouwe Fien) een clubblad in elkaar draaien kost echt elke keer een heleboel werk en tijd. Na de fusie denk je argeloos : hoera, nu 600 leden, we worden overstelpt met kopij. Forget it…… niets!!! Alleen de jeugd is grandioos. Nu wil ik best ons blad vullen met vakantiebeschrijvingen of dat mijn Wim een enorme oogst druiven, appels, bramen en tomaten heeft binnengehaald ( en ik maar invriezen), maar ons blad is geen toeristen- of tuinbouwblad. Als redactie zouden wij het op prijs stellen eens van u te vernemen hoe u over het clubblad denkt, wat u erin of juist eruit wilt hebben…………………………….

Ina.
Het is niet te geloooooove (7e nummer)

Maar wel echt gebeurd. Dat een balletje raar kan rollen is bij iedereen bekend. Sterker nog, dat hebben we als rasechet tennissers vaak kunnen beleven. Maar dat een “merlenhovebal helemaal van ons park naar de Vondelkade kan rollen, dat zal niemand geloven………………..

Beste mensen dit kan niet, u krijgt ballen van de club en die zijn uitsluitend te gebruiken op ons park………………….

Ans Stevens


Van de redactie (8e nummer)

…………………………………….

Naar aanleiding van het verzoek om stukjes heeft deze optimist angstig de

postzakken afgewacht. ’t Ja, zolang je nog teleurgesteld kan zijn, blijf je jong, zullen we maar zeggen. Wel mondelinge reacties: “ je hebt gelijk, maar ik weet niet waar ik over moet schrijven”………………………………………..

Ina
Beste Ina

Zoals beloofd zou ik nog reageren op je hartenkreet in Dubbelspel nr 7. ……………..

Het overgrote deel van de leden heeft waarschijnlijk aan twee spreekwoorden gedacht: “ Spreken is zilver en zwijgen is goud” en “ Wie zwijgt stemt toe.” Je weet dat veel mensen het tegenwoordig druk schijnen te hebben, geen tijd, veel afspraken, overvolle agenda, recepties, vergaderingen, parties, meetings, talkshows, enz………………………………

Simon van de Schouw


Reactie huidige redactie:

Het is grappig om te lezen hoe weinig er eigenlijk is veranderd in de afgelopen 20 jaar.Het rare hoedjestoernooi van de weekleden( in het midden de heer en mevrouw van Duinen) 1979

(rode opdruk op wit)

Ook in 1980 werd stilgestaan bij een jubileum. Zover zijn we nu nog niet.

Nog dertig jaar

Merlenhove en Brenda Schultz
Voormalig topspeelster Brenda Schultz komt uit Heemstede. Haar vader woont hier nog steeds en hoewel hij nog drie andere huizen heeft elders in de wereld, gaat de voormalig meteoroloog hier nooit meer weg. Anders verging het zijn jongste dochter. Brenda reisde jarenlang rond de wereld en woont nu in Florida.
Haar verhaal begint in Heemstede bij toen nog TC Groenendaal (hoe dat precies zit lezen jullie elders in dit Lustrumnummer). Zij speelde al veel met haar ouders bij de Vliegende Hollanders, maar gaat op achtjarige leeftijd woensdagmiddagcompetitie spelen bij Groenendaal. Zij herinnert zich nog de mooie ligging van het park, vlak bij haar huis en school. Ze speelde competitie met Paul Kortleve, Constant Thoolen, ondergetekende en een meisje waarvan zij de naam even vergeten is…

Conditietrainingen op zaterdagmorgen in het wandelbos, groepstrainingen onder leiding van Dick Suyk en Pieter Verburg, de start van een mooie tenniscarrière.

Privé-training volgde Brenda bij Peter Abrams. Daar moest je eigenlijk negen jaar oud voor zijn, maar Brenda kreeg dispensatie. Ook toen was ze namelijk al groot en sterk voor haar leeftijd.

Er speelden in die tijd nog meer goede jeugdspelers bij Groenendaal, later Merlenhove. Digna en Karijn Ketelaar, Noëlla Tieken, Esmir Hoogendoorn, Haiko Fiekert, Remco Kinders, Arthur Ludlage om er een paar te noemen.

Een aantal blijft spelen, maar anderen vertrekken. Brenda is echt goed en gaat naar Joy Mozaik, waar ze op elfjarige leeftijd met coach Dick Suyk Nederlands kampioen wordt.

In Brabant tennist Brenda bij Henk Verhulst. Dit was geen succes, maar later spelend bij Popeye Goldstar wint zij met coach Kees Houweling op vijftienjarige leeftijd de juniorentitel van Wimbledon.

Dan gaat het snel. Deze titel levert haar wildcards op in $ 10.000 toernooien en ze stijgt op de wereldranglijst. Uiteindelijk is haar hoogste ranking no. 9, een positie waar de huidige topdames alleen maar van kunnen dromen!

Met haar harde service(197 Km/u!) en aanvallende spel is Brenda een opvallende speelster in het circuit, die veel goede resultaten haalt. Hoogtepunten: • Het bereiken van een top-10 ranking.

 • Overwinningen op o.a. Lindsay Davenport, Arantxa Sanchez-Vicario en Monica Seles.

 • Het winnen van de Fed-Cup tegen de VS in Haarlem.

 • Deelname aan de Olympische Spelen.Haar optreden in Barcelona was geen succes vanwege hitte, plankenkoorts e.d. In Atlanta ging het echter stukken beter. Brenda haalde daar de ¼ finale in de single en de ½ finale in het dubbelspel. Ondanks aanmoedigingen op de tribune van ondergetekende verloor ze daar samen met Manon Bollegraaf van 2x Fernandez.


Op dit moment woont en werkt Brenda samen met haar man (trouwreceptie destijds in restaurant Groenendaal) in Florida. Zij runt daar een grote ranch. Zomers doet zij kampen en de overige negen maanden een tennisacademy voor talenten. Dus Merlenhovejeugd opgelet. Wil je zomers op kamp, of wellicht je studie aan de universiteit van West Palm Beach combineren met tennis, bezoek dan even haar website: www.brendaschultztennis.com.

Volgens Brenda moeten we Alex Falcone, een vijftienjarige tennispupil (♀) van haar in de gaten houden, daar zullen we meer van horen in de toekomst.

Verder is de terugkeer van Brenda op competitief niveau dit jaar opmerkelijk.

Ze speelde in de Nederlandse competitie, maar het langzame gravel beviel haar niet. Haar rentree in het Fed-Cup team was wel succesvol en daarom zal ze volgend jaar weer meespelen.
We zien haar dus weer terug in Nederland en wellicht ook bij Merlenhove. Een jaar of wat geleden speelde ze nog een demowedstrijd tegen Paul Kortleve op het park en waren de jeugdspelers in de gelegenheid met en tegen haar te sparren. Wie weet strikken wij haar in de toekomst weer en kunnen wij haar allemaal op ons park ontmoeten…
Namens de Lustrumcommissie,

Alwin Schuurman

Interview met Alwin Schuurman
Voor degene die je nog niet kennen, zou jij jezelf willen voorstellen?

Mijn naam is Alwin Schuurman, ik ben 39 jaar en woon samen met Tess, die inmiddels ook lid is van Merlenhove, in de Rijnlaan in Heemstede.
Hoe ben je zelf bij Merlenhove terechtgekomen?

Ik ben lid geworden in 1978 van destijds TC Groenendaal, via de tennis-school van Peter Roodhart. Toen bestond er nog een ballotagecommissie en moest ik voorspelen. In eerste instantie was ik afgewezen tezamen met Ralph Tieken. Gelukkig vielen er daarna 2 jongens af en werden wij alsnog toegelaten tot de club en konden wij ook meedoen aan de wintertraining.
Kun je iets vertellen over TC Groenendaal toen en Merlenhove nu?

Ik vond de club toen een tikje elitair en erg prestatiegericht. Aangezien ik graag hoger wilde spelen sprak dit laatste mij wel aan. Destijds was het ook wel meer een kliekje en nu niet. Er bestond toen ook nog geen clubhuis, maar er stond een keet. Nu hebben wij een prachtig net clubhuis.
Sinds wanneer ben je zelf actief betrokken geraakt bij de club?

In 1984 ben ik gevraagd door Harold Perlstein om zitting te nemen in de evenementencommissie. Ik heb toen geoefend voor mijn huidige functie als voorzitter van de evenementencommissie. Daarnaast ben ik conditietraining gaan geven op de zaterdagochtend. Dit was ooit geïnitieerd door Raymond Goosens. Ik was de opvolger van Eli Berkelmans en Peter Bouten.

Later ben ik ook tennistraining gaan geven bij T-Line en ben ik een tijdje jeugdcoach geweest. Inmiddels heeft Tom Bulters dit laatste op zich genomen. Ook ben ik nog 3 jaar lang voorzitter geweest van het Open Merlenhove Toernooi. Al met al behoorlijk wat activiteiten dus.

Toen het minder ging met Merlenhove ben jij gebleven, waarom?Het klopt dat op een gegeven moment het leden aantal terugliep en er een hoop mensen overstapten naar een andere club. Ik vind dat echter de weg van de minste weerstand en heb juist samen met Esmir Hoogendoorn het initiatief genomen om de evenementencommissie nieuw leven in te blazen. Hier zijn we in 2004 weer mee begonnen en alle andere commissies zijn ook weer bezet. Je ziet dan ook dat het weer aantrekt met het ledental.

Tenslotte is Merlenhove een mooie club met een rijke historie en een fantastische ligging in het Groenendaalse bos. Ik ben er zelf trainer en woon in de buurt, dus voor mij genoeg redenen om te blijven.
Welke tenniss(t)er bewonder je het meest?

Ik vind Roger Federer redelijk uniek. Hij bezit het meest complete slagen-arsenaal en kan op alle ondergronden spelen. Ik vind het wel erg jammer dat er zo weinig Nederlanders op hoog niveau spelen.
Waarom is dat zo, denk jij?

Ik denk dat daar 3 redenen voor zijn:

er is niet voldoende geld beschikbaar voor een goede jeugdopleiding

er zijn niet voldoende internationale toernooien in Nederland

er wordt niet voldoende samengewerkt binnen de Nederlandse tenniswereld.


Heb jij zelf nog ambitie op het tennis vlak?Mijn ambitie ligt niet in de single, want dat vind ik niet zo leuk. Ik houd meer van de dubbel en de mix. Ambities heb ik op tennis gebied nooit gehad. Ik vind het leuk om nog een tijdje op niveau 4 te blijven spelen. Ik speel puur voor mijn plezier in het 1e team op de zaterdag, samen met Veronique, Marita, Monique, Mark en Bas.
Zou je nog iets willen veranderen bij Merlenhove?

Ik zou het heel leuk vinden als er verlichting op het park komt en dat we qua prestaties weer in de 2e klasse kunnen spelen. Maar Merlenhove moet vooral een gezellige plek worden om te spelen. Het zou fantastisch zijn als de aantrekkingskracht van 15 jaar geleden weer terugkomt!
Heb je hier vertrouwen in?

Het is moeilijk. Mensen hebben tegenwoordig veel hobby’s en hun sociaal leven draait niet rondom de club. Wel hoop ik dat er veel leden naar het lustrumfeest komen. Tenslotte zijn er veel mensen die zich inzetten voor de club en het moet wel van 2 kanten komen!
Ben je naast tennis nog actief met andere sporten bezig?

Ik speel pingpong in competitie verband bij HBC. Daarnaast houd ik van windsurfen, schaatsen, skiën, skaten en golf.
Heb je nog hobby’s die je beoefend?

Ik houd van koken, mijn lievelingseten is ketjap kip. Daarnaast ben ik afgelopen jaar actief aan het klussen geweest in mijn nieuwe huis en stort ik mij nu op het tuinieren. De rest van de tijd ben ik druk met mijn werk als gymnastiekleraar aan het Stedelijk Gymnasium in Haarlem.
Waarom vind jij dat nieuwe mensen lid moeten worden van Merlenhove?

Merlenhove is een heel mooi park, met een perfecte ligging. Voor nieuwe mensen is het systeem van baancommissariaat ideaal om ertussen te komen. Er is een brede groep wedstrijdtennissers lid en we hebben vooral veel jeugdleden. Bovendien worden er nu weer leuke dingen georganiseerd en hebben we een nieuwe enthousiaste pachter van het clubhuis die er ook wat van wil maken. Kortom er zijn heel veel mensen bereid om zich in te zetten voor de club en er iets gezelligs van te maken!!!

De evenementencommissie 2004


Met dank aan Alwin Schuurman
Hilda Hofkamp-Veenstra.

20 augustus 2005


Een oude bestuursfoto, uit het archiefInterview met Constant Thoolen Sr.
Terugblik op 20 jaar TV Merlenhove.

Aan het begin van ons gesprek liet Constant mij een stukje zien dat in 1999 in het Haarlems Dagblad stond.

Ook toen werd er teruggeblikt op de geschiedenis van onze tennisvereniging. De titel van het stuk was:”Jonge club op historische grond”. Op die historische grond waren TC Groenendaal en HBC gevestigd.

Begin jaren tachtig vond het toenmalige gemeentebestuur van Heemstede dat de sportaccommodaties moesten privatiseren. Dit kwam goed uit, want elk jaar werd er weer een contributieverhoging doorgevoerd (We waren één van de duurste parken van Nederland toentertijd) en veel geld vloeide in andere sportvoorzieningen van de gemeente. TC Groenendaal en HBC hebben toen gevraagd aan de gemeente om het beheer in eigen hand te mogen nemen. De gemeente ging hiermee akkoord en zo werd er een nieuwe stichting in het leven geroepen en zijn de clubs, na een stemming onder de leden, gefuseerd.

Er moest een nieuwe naam komen en zo is TV Merlenhove 20 jaar geleden ontstaan. Sinds die tijd is er nauwelijks nog sprake geweest van contributieverhogingen . De Stichting ( al jaren is Jan Apon daar de secretaris van, zie elders in Dubbelspel het interview met hem!) heeft zelfs het hele park kunnen renoveren en er is een nieuw clubhuis gekomen!
Toen Constant ongeveer dertig jaar geleden lid werd van TC Groenendaal (Als kind had hij al getennist, maar startte nu weer, gedreven door zijn zevenjarige zoon Constant ) ging dat via een ballotagecommissie: Met ieder nieuw lid werd een gesprek gevoerd, om te kijken wat voor specialiteit de nieuweling had. (Wellicht kon die ter dienste van de vereniging gebruikt worden.) Van de capaciteiten van Constant Sr. heeft de club ruimschoots plezier gehad. En nog steeds!

Bij TC Groenendaal en later bij TV Merlenhove is Constant jarenlang competitieleider geweest. Hier is hij een jaar of vier/vijf geleden mee gestopt, maar doet nu nog veel hand- en spandiensten voor onze club.

Samen met Simon van Daalen, Piet Dekker, Cor Visser en Leo de Vries maakt hij elk jaar het park in orde:

In het najaar alles bladvrij houden.

Per 1 december gaan de netten naar binnen en de palen en banken weg. De bollen worden geplant.

En dan in maart komt er 26 ton gravel op de baan!!!!

Allereerst wordt dan de toplaag en het mos van de baan gehaald ( Ja, alles met een schep, dus handwerk!).

Ten tweede wordt alles gefreesd ( losgewerkt).

Dan komt, met behulp van kruiwagens, het nieuwe gravel erop.

Nog een keer frezen, zodat de oude laag door de nieuwe komt.

De lijnen ( van 1 meter lengte met passtukken aan elkaar gemaakt) worden in de grond gestampt. Een lange balk wordt gebruikt om de lijnen ( die eigenlijk een omgekeerd U-profiel hebben) in de grond te bevestigen. Vroeger werden de lijnen van lint met spijkers vast gezet.

Tot slot wordt alles gewalst.

Kortom een verschrikkelijke klus en wij boffen maar met zijn allen dat er elk jaar weer leden zijn die dit karwij kunnen en willen klaren!

Een kleine moeite lijkt het mij om regelmatig de baan te slepen. Van Constant heb ik nu geleerd hoe: Je sleept van hek tot hek. Je kunt dat het beste doen naar het midden van de baan toe, dan je net op tillen en bij het hek neerleggen (dan ontstaat er geen gravelophoping aan de zijkant).


Constant, heel hartelijk dank voor dit gesprek. En voor de toekomst: we nemen je raad om, vanuit de verschillende evenementen, aandacht aan de nieuwe leden te geven, zeker mee.

Tineke Schonewille-Booy.

Dinsdag 23 augustus 2005


Wandelbos Groenendaal
Dit wandelbos is ontstaan uit twee landgoederen: Groenendaal en Meerenberg. Ook gedeeltes van Bosbeek en Mariënheuvel vormen tezamen het wandelbos. Grounendael was in 1634 een bescheiden pand met boomgaard, maar is pas in latere jaren door de famile d'Orville en later door David van Lennep uitgegroeid tot een echt landgoed.
Bosbeek.

Het werd in 1767 verkocht aan John Hope (van het bankiershuis Mees & Hope). Deze bouwde er o.a. een belvedère en liet het landschap aanpassen aan de toenmalige standaard. In de 19e eeuw is helaas veel van de vroegere allure verdwenen. Het huidige tennispark ligt in de moestuin van het vroegere landgoed.


Het Huis Meerenberg is nog in particuliere handen, op Bosbeek wonen de nonnen.

Foto molentje 1928Trainers tip
Dit keer aandacht voor de smash. Bij deze slag doet zich de eigenaardigheid voor dat spelers vinden dat ze met een smash moeten scoren, terwijl ze hem nooit oefenen.
De gemiddelde clubspeler oefent nog wel eens de forehand en de backhand, de volleys en de service krijgen al veel minder aandacht, de smash schiet er meestal bij in. Dat is jammer, want de smash is op zich een slag met een hoge scoringskans, maar ook daarvoor geldt dat de kans op succes groter is als er meer vastheid in zit.


De grootste fout die bij het slaan van een smash gemaakt wordt, is dat er vooral geprobeerd wordt om zo hard mogelijk te slaan. Alle agressie en frustratie moeten kennelijk in die ene smash gelegd worden met als gevolg dat het hele lichaam gebruikt wordt om kracht te zetten. Dit heeft als nadeel dat de bladstand vaak grote afwijkingen heeft, zodat de bal niet binnen de lijnen komt. Maar hij is dan wel lekker hard…
Het belangrijkste als je een goede smash wilt slaan, is vooral goed mikken, d.w.z. liefst bij de tegenstander vandaan (kort de baan uit of tussen de tegenstanders in bij een dubbel) of diep, want dan heeft de tegenstander weinig reactietijd. Om dit voor elkaar te krijgen moet je letten op de volgende aandachtspunten:

 • Bij een hoge bal beginnen met indraaien (zodat je in de houding staat waarin je ook serveert) en je racketarm gebogen achter je omhoog doen.

 • Dan is het bewegen naar de goede plek essentieel, zodat je de bal zo hoog mogelijk kan raken en vóór je.

 • Bewegen doe je met je schouders in de houding waarin je ook slaat en tot vlak voordat je slaat.

 • Daarna maak je de slag naar voren en niet omlaag, bij voorkeur vooral met de arm, zodat je lichaam in balans blijft staan.

 • Maak de zwaai zo lang mogelijk af in de richting waarheen je mikt.

 • Als het niet nodig is om te springen, doe dat dan ook niet.

 • Hoe verder je naar achter staat, hoe minder ver je de bal voor je kan raken.

 • Als je de bal niet voor je kan raken, kan je je slag niet vol doorhalen.

Zorg dat je ook de smash oefent, zodat je in een wedstrijd met vertrouwen een hoge bal tegemoet ziet, omdat je weet wat je moet doen en ook weet dat je dat kan.


Tom Bulters tom.bulters@planet.nl
Smoesjes!!!!
Stel je wint eindelijk eens een wedstrijd en dan komt je tegenstander met een slap excuus waarom het dit keer niet lukte… Wat betekenen die smoesjes eigenlijk?

“Mijn backhand liep vandaag helemaal niet”

Ja logisch lijkt me, een backhand kan niet lopen en die van jou zal het ook nooit leren!


Gisteren heb ik een feestje gehad en het werd nogal laat”…

Ja en vanavond vier ik feest sukkel want je hebt gewoon te veel gedronken!


Je speelt een trager niveau dan ik normaal gewend ben”….

Toe nou zeg….als je zo goed bent moet je hier ook iets tegen kunnen verzinnen, maak maar minder fouten en wees geduldiger!


Normaal gesproken had ik van je gewonnen”…

Ja nou wordt ie mooi zeg! Je bent gewoon niet goed genoeg en kunt niet uitstaan dat je hebt verloren en nu geef je mij de schuld!


Als mijn vrouw staat te kijken lukt het niet”….

Is dat zo???? Is niet zo best lijkt me! Je vrouw heeft volgens mij meer naar andere mannen lopen kijken en daardoor was jij afgeleid!


De ballen zijn anders dan ik gewend ben”….

Ik zou zeggen: De ballen!! Normaal gesproken speel je liever met een Nivea-bal zeker!


Mijn partner had haar dag vandaag niet”…

En jij ook niet dat je een ander de schuld geeft van je slappe spel….fijne partner ben jij zeg! Volgende keer maar weer enkelspel lijkt me.


Met zulk weer ben ik nooit op mijn best”….

Ja ja….het moet natuurlijk sneeuwen en stormen en dan met witte ballen spelen!


Als mijn service beter had gelopen dan had je zeker verloren”….

Wat moet ik met deze boodschap? Volgende keer het net laten zakken als je moet opslaan? Je kan gewoon niet serveren en speelt als een krant!


(een speler die anoniem wenst te blijven..maar enige bekendheid geniet omdat hij dit jaar al 3 keer een gemengd dubbel toernooi heeft gewonnen…)

Activiteitenkalender 2005
Senior clubkampioenschap za,zo,zo 10,11,18 sept

Jeugd clubkampioenschap single za,zo,zo 10,11,18 sept

(reserve 17 sept)

Tossavond junioren za 17 sept

P.I.P finales zo 25 sept

Ouder-kindtoernooi middelb.scholieren zo 25 septLustrumdag za 1 okt

Indoortoernooi za week 48

Laatste speeldag tennispark za 01 okt

Ladiesday di 04 okt

Wintertennis

Lustrumdag za 01 okt
Bel voor de laatste ronde!!!
De vakantie is voorbij en het seizoen gaat de laatste fase in.
Voor de komende 6 weken staan gelukkig nog allerlei leuke activiteiten gepland waar je je voor kunt opgeven. Natuurlijk verwachten we van je als clublid dat je met zo veel mogelijk activiteiten meedoet zoals:

Woensdagmiddag Jeugdtoss voor basisscholieren op 7 september:

Ja, hoor…we zijn er weer van de Jeugdcommissie om op deze dag jullie tussen 13.30 h en 17.00 h gezellig bezig te houden. Haal een sticker bij de organisatietafel en doe lekker mee met spannende wedstrijdjes en oefenen met het ballenkanon. Sla de kegels om met een volley en win een ijsje!

Merel, Eric , Naomi, Martijn, Diederik, Berend etc….ik reken op jullie!!

Op 14 en/of 21 september doen we het misschien nog een keertje maar dat hoor je later wel.Clubkampioenschap single op 10, 11 en 18 september:

Wie wordt de nieuwe kampioen en wie de “runner up”. Grijp je kans om je talenten te laten zien want elk jaar zijn er weer verrassingen.

Geef je als de bliksem op via internet en laat je kwaliteiten aan het publiek zien………niet wachten maar doen!!!
Toss avond voor middelbare scholieren op 17 september:

Altijd gezellig en druk. Spelen met vrienden of mensen die je nog niet kent. Met een speciaal menu van Bas maar dit keer helaas zonder disco omdat de buurvrouw rust nodig heeft. Dit keer mag je ook komen als je komend schooljaar naar de brugklas gaat en natuurlijk mag je een vriend of vriendin meenemen voor de gezelligheid. Deze moet natuurlijk wel een tennisracket vast kunnen houden.

Ouder/kind toernooi middelbare scholieren op 25 september:

Kan je vader of moeder (misschien buurvrouw, oom of tante) een beetje tennissen?

Dan is deze dag het geschikte podium om dit te etaleren. Meer dan het toernooi met de basisscholieren gaat het hier om (sportieve) wedstrijden.

Wat wordt de beste combinatie en wie zijn samen beter dan we gedacht hebben………..inschrijven met die “ouwe”dus!

Lustrumdag op 1 oktober:

Tevens de laatste dag dat het park open is. Een echt clublid mag op deze dag zeker niet ontbreken..........onze club bestaat alweer 20 jaar!!

Er is een leuk programma gemaakt waar je je voor kunt opgeven door een antwoordstrook in te vullen en op te sturen. Als afsluiting is er een buffet, een disco en speelt er een band.

Dus pak je agenda en regel meteen de inschrijving voor de evenementen van jouw keuze (of allemaal) want onze club is volop in beweging!


Tot ziens op het park !!!!

Joop ter Heijden

Jeugdweek, georganiseerd door T-line
Een groot aantal jeugdleden heeft meegedaan aan de jeugdweek, welke werd georganiseerd door T-Line, in de eerste week van de grote vakantie.

De jongste deelnemers brachten 3 dagen door bij het T-Line complex op de Cruquius.

De oudere jeugd werd de hele week bezig gehouden op het park en een aantal uren, toen het weer het even liet afweten, in de T-Line hal.

Tom Bulters en Ymco van Gorkum hadden hierbij de regie in handen.

Er werd natuurlijk volop getennist maar daarnaast werden er ook leuke spelletjes gedaan, fitness bedreven, vlaggenroof in het bos en was er ook een heerlijke barbecue op woensdagavond.
De rode duivels en de groene gifkikkers→
Wat hebben ze een lol gehad. De groep werd aan het begin van de week in vier ploegen verdeeld, die d.m.v. wedstrijdjes en spelletjes punten moesten verdienen. De punten konden ook ingezet worden bij een tenniswedstrijd tussen de groepsbegeleiders. De ploeg die hun punten op de winnaar van de wedstrijd had ingezet mocht deze behouden, de andere ploegen raakten hun inzet kwijt.

Ook kon je punten verliezen als je b.v. niet luisterde naar de leiding of dingen deed wat niet mocht. Dit werkte geloof ik perfect. Niemand wilde zijn ploeg benadelen.

Aan het eind van elke dag werd de tussenstand bekend gemaakt door Tom. Hij heeft er de hele week een behoorlijke klus aan gehad om alle punten precies bij te houden. Een rekenfout mocht natuurlijk niet voorkomen.

En ja, op vrijdagmiddag was het zover. De uiteindelijke winnaar van de hele jeugdweek werd bekend gemaakt. Tot het laatste moment was het spannend gebleven. Maar de winnaar werd de ploeg die zichzelf “De Rode Duivels” had genoemd. Zij mochten, in tegenstelling tot de andere ploegen die allemaal een perenijsje kregen, een ijsje naar keuze nemen.

Tot slot kregen alle deelnemers een leuk T-shirt met opdruk van de hele groep waar ze de jeugdweek mee hadden doorgebracht.

Moe maar voldaan ging iedereen naar huis.

Tom en Ymco, ontzettend bedankt voor de enorm leuke week die jullie onze jeugd hebben bezorgd.


Ingrid Mense


De blauwe beroemdheden De jonge vruchtenBaanindeling junioren
  1   2


Dovnload 232.34 Kb.