Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


22. gevelmetselwerk 22. 00. Gevelmetselwerken algemeen

Dovnload 45.17 Kb.

22. gevelmetselwerk 22. 00. Gevelmetselwerken algemeenDatum23.05.2018
Grootte45.17 Kb.

Dovnload 45.17 Kb.

bestek ACER

22. GEVELMETSELWERK

22.00. Gevelmetselwerken - algemeen

22.21.10. gevelstenen – baksteen/strengpersstenen |FH|m2

Meting

 • meeteenheid: m²

 • meetcode: netto oppervlakte. Alle openingen groter dan 0,2 m² worden afgetrokken. De dagzijden van openingen worden enkel meegerekend indien hun breedte groter is dan de breedte van de gevelsteen.

 • aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Materiaal

Specificaties

 • Fabrieksmaat (lxbxh): ca. 188 x 88 x 65 / …x…x… mm

 • Kleur: rood

 • Oppervlaktetextuur: bezand

 • Uitzicht: eenkleurig

 • Genormaliseerde gemiddelde druksterkte fb: min. 40 N/mm²

 • Porositeit: max. 12 %

 • Vorstklasse (volgens NBN B 27-009): zeer vorstbestand

 • De perforaties bedragen max. 30 % van het volume van de gevelsteen, en bevinden zich op min. 20 mm van de zichtvlakken.

 • Tolerantie op maat: T1 (volgens NBN EN 771-1)

 • Tolerantie op maatspreiding: R2 (volgens NBN EN 771-1)

 • Bruto droge volumieke massa: 1452 (tolerantiecategorie D2)


Aanvullend voorschrift (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing)

 • De gevelstenen worden toegepast met gelijmde voegen. Volgende bijkomende eisen zijn van toepassing:

 • de vlakheid en rechtheid van de legoppervlakken mag een gemiddelde maximale afwijking van 1% van de lengte van de diagonaal van het legvlak niet overschrijden, met een individueel maximum van 2 mm.

 • de maximale afwijking van de vlakevenwijdigheid van de mortelbedvlakken mag maximaal 2 mm bedragen.

 • De gevelstenen moeten precisiebakstenen zijn (met geslepen legvlakken, geschikt voor metselwerk met zeer dunne voegen (< 2 mm)). Volgende bijkomende eisen zijn van toepassing:

 • de afwijking van de vlakheid en rechtheid van de legoppervlakken mag maximaal 1 mm zijn.

 • de afwijking van de vlakevenwijdigheid van de mortelbedvlakken mag maximaal 1 mm zijn.Uitvoering

 • Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant. Het wordt ter plaatse gemetst volgens art. 22.01.

 • Het gevelmetselwerk wordt

(ofwel) gemetst met dikke voegen (voegdikte: 7 / 8 / 10 / 12 / … mm) met mortel voor algemene toepassing volgens art. 22.11.11.

(ofwel) verwerkt met dunne voegen (voegdikte: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm) met dunbedmortel volgens art. 22.11.12.

(ofwel) gelijmd met lijmmortel volgens art. 22.11.13. (voegdikte: 3 / 4 / 5 / 6 mm)

 • Metselverband: halfsteens verband / 1/3de verband / 1/4de verband / wildverband / kettingverband / …

 • Lateien: rollaag met haken / continu L-profiel uit verzinkt staal volgens art. 27.23. / regelbare console volgens art. 27.26. / …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing)

 • Het gevelmetselwerk wordt achteraf gevoegd met een voegmortel volgens art. 22.11.20.
  Het voegen gebeurt volgens TV 208 - Opvoegen van metselwerk.

 • kleur: toon op toon / keuze uit min. drie monsters / …

 • ligging van het voegvlak t.o.v. het steenvlak: vol / verdiept / uitspringend

 • oriëntatie van het voegvlak: parallel met metselvlak / schaduwvoeg / vooroverhellend

 • vorm van de voeg: plat / hol / bol / …

 • structuur van het voegvlak: glad gestreken / gekamd / getamponeerd met harde borstel / diagonaal geborsteld met ruwe borstel

 • Uitzettingsvoegen: minimaal om de 12 / 15 / 20 / 30 / … m / volgens NBN EN 1996-2 ANB.

 • Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 22.14. voorzien

 • op de plaatsen zoals aangeduid op de plannen / volgens de studie van de fabrikant van de stenen

 • om de 2 / 3 / … lagen / tussen elke laag metselwerk

 • in de 3 / 4 lagen onder en boven alle deur- en raamopeningen. Boven de lintelen en rollagen komt onmiddellijk een wapening. De wapening steekt 1 / … m uit aan beide zijden van de opening. • 22. GEVELMETSELWERK 22.00. Gevelmetselwerken - algemeen
 • Materiaal
 • Uitvoering

 • Dovnload 45.17 Kb.