Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


22e Pré 65 Grand Prix Motorcross te Lochem Zaterdag 16 Juni 2012

Dovnload 59.25 Kb.

22e Pré 65 Grand Prix Motorcross te Lochem Zaterdag 16 Juni 2012Datum06.06.2017
Grootte59.25 Kb.

Dovnload 59.25 Kb.

22e Pré 65 Grand Prix Motorcross te Lochem
Zaterdag 16 Juni 2012 wordt de 22e Internationale Classic Cross

Pré 65 georganiseerd op het bekende Grand Prix circuit te Lochem.

Deze cross is in principe bestemd voor Pré 65-motoren. Pré 70 motoren

starten in een aparte klasse. Zo ook de 50 cc klasse en de Twin Shock klasse

(luchtgekoeld, 2 schokbrekers achter en trommelremmen).

Alle motoren dienen voorzien te zijn van een deugdelijke demper.


Het geluid van de motoren mag maximaal 94 DB(A) bedragen. Alle

motoren dienen qua uitvoering en vering te voldoen aan de reglementen.

Motoren, welke niet aan de voorschriften voldoen, zullen niet mogen starten.

Voor een vlot verloop van de organisatie en het samenstellen van een goed

programmaboekje verzoeken wij u het inschrijfformulier juist en duidelijk

in te vullen, vooral de klasse waarin men wenst mee te rijden.


Voor reglementen Pre 70 motorcrossclub en Classic 50 cc motocross zie www.classicmotorsport.org
Indeling wedstrijden en prijzen:

50 50cc classic motor

A 4-takt pré 60 500 cc

A1 4-takt pré 65 Pré unit

B 2-takt pré 65 250 cc

B1 2-takt pré 65 500 cc

B2 2-takt pré 70 250 cc

B3 2-takt pré 70 500 cc

C 4-takt pré 65 250 cc

C1 4-takt pré 65 500 cc unit

C2 4-takt pré 70 500 cc

GA twinshock boven 50 jaar

GB twinshock onder 50 jaar

GC twinshock Pre 90 klasse


Klasse A + A1 starten in één groep

Klasse B + B1+ B2 + B3 starten in één groep

Klasse C + C1 + C2 starten in één groep
GEBRUIK VAN TRANSPONDER IS VERPLICHT VOOR ALLE RIJDERS !!!!!

THE USE OF A TRANSPONDER IS OBLIGED FOR ALL RIDERS !!!!!
22th Pré 65 Grand Prix Motorcross at Lochem
Saturday 16 June 2012 the 22th Dutch Pré 65 Grand-Prix will be organized at the

well-known Grand Prix-course of Lochem.

This motocross is in principle reserved to the Pré 65 motors. Pré 70 motors

shall start in a class by themselves. Also the 50cc and the Twin Shocks

(air-cooled, 2 shocks backside and drum-brakes) have there own racing-class.

All machines must be fitted with an effective silencer.


The noise of the bike is permitted by a maximum of 94 DB(A).

All motors should fulfill the rules of spring-action and construction.

Any bike out of these rules will not be accepted at the startingline.

For a smoothly progress of the organisation and to make up a good programm,

we ask you to fill in the entry-form clear and right. Especially the class in

which you want to compete needs the attention.
For rules Pre 70 Motocrossclub and Classic 50 cc motocross see the website

www.classicmotorsport.org
Classifying races and pricegiving:

50 50 cc Classic motors

A 4-stroke pré 60 500 cc

A1 4-stroke pré 65 Pré unit

B 2-stroke pré 65 250 cc

B1 2-stroke pré 65 500 cc

B2 2-stroke pré 70 250 cc

B3 2-stroke pré 70 500 cc

C 4-stroke pré 65 250 cc

C1 4-stroke pré 65 500 cc unit

C2 4-stroke pré 70 500 cc

GA twinshock age over 50 year

GB twinshock age under 50 year

GC twinshock Pre 90 class


Class A + A1 will start together in one group

Class B + B1 + B2 + B3 will start together in one group

Class C + C1 + C2 will start together in one group
GEBRUIK VAN TRANSPONDER IS VERPLICHT VOOR ALLE RIJDERS !!!!!

THE USE OF A TRANSPONDER IS OBLIGED FOR ALL RIDERS

INSCHRIJFFORMULIER / ENTRY FORM

Naam/name ................................................................................

Voornaam/1st name ................................................................................

Straat/street ................................................................................

Postcode/postal code ................................................................................

Plaats/city ................................................................................

Land/country ................................................................................

Geb.datum/birth date ................................................................................

Tel.no./phone.nr. ................................................................................

E-mail address ................................................................................Transponder nummer ……………………………………………………

Wenst deel te nemen in klasse / Wish to compete in class:


klasse

class


motormerk

brand of bike


bouwjaar

building year


cilinder inh.

capasity


rijnummer

riding nr.

50cc


A


A 1


B


B 1


B 2


B 3


C


C 1


C 2

GA


GB

GC

GEBRUIK VAN TRANSPONDER IS VERPLICHT VOOR ALLE RIJDERS !!!!

THE USE OF A TRANSPONDER IS OBLIGED FOR ALL RIDERS !!!!!
Verklaring / Declaration:
Hierbij verklaar ik dat ik, noch mijn familie of reisgenoten, de organisatie en/of één van de deelnemers op geen enkele manier aansprakelijk zal stellen voor persoonlijke en/of materiële schade, opgelopen tijdens de training en/of de wedstrijden of tijdens mijn/ons verblijf op het terrein en circuit gedurende de 22e Dutch Grand Prix op 16 Juni 2012 te Lochem. Alle gegevens op dit formulier zijn naar waarheid ingevuld.

************

I formally renounce for myself and those acting on my behalf, any claim of personal or civil responsability against the organizers, or any against the rider who, in the course of practice or during the race or during our stay at the terrain and racing-track at the 22th Dutch Grand-Prix on 16 June 2012 in Lochem, might cause personal hurt or material damage of any kind. I certify that all information on this form is correct.
Handtekening deelnemer / Driver’s signature
.....................................................................................................................
Plaats / City Datum / Date

...................................................................... .........../............./ 2012


Inschrijfformulieren graag vóór 01 Juni 2012 sturen of faxen naar:

Please send or fax your entry-form before 01 June 2012 to:
M.A.C. Sport En Vriendschap Voor technische informatie:

p/a Mevr. Willy Broeke For technical information:

Albert Hahnweg 51 Dik v.d. Kolk

7242 EA Lochem Phone: +31 573 253092

The Netherlands Rob van de Straat

Phone: + 31 573 25 61 00 Phone: +31 575 431097

E-mail: broeke.willy@gmail.com See also our website www.macsev.nl

Reglementen / Rules : see www.classicmotorsport.org


All bikes also will be scrutineerd at the meeting on Friday and before free practice on saturday according to time schedule.

!!!!!! Class A + A1 will start together in one group

!!!!!! Class B + B1 + B2 + B3 will start together in one group

!!!!!! Class C + C1 + C2 will start in one group
Er is een mogelijkheid transponders te huren !!

There is a possibilaty to hire a transponder for one day!!!
Bijzonderheden / Particulars


Inschrijving / entries:

Is bij deze open. Bevestiging wordt getoond op onze website.

Open immediately Acceptances will be listed on our website
Rennerskwartier / camping:

Rennerskwartier/camping is beschikbaar vanaf donderdagmorgen.

Men wordt verzocht het terrein te verlaten voor maandagavond.
Paddock/camping is allowed from Thursdaymorning.

We ask you to leave camping before Monday-evening.


***************************************************************

Wij, als organisatoren, zullen er weer alles aan doen om deze 22e Pré 65

Grand-Prix tot een geslaagd weekend te laten worden en rekenen, evenals

voorgaande jaren, weer op uw deelname.


We, the organizers of this meeting, shall do all what is possible to make

this 22th Dutch Pré 65 Grand-Prix a successful meeting and count on,

just as in past years, on your participation.
Inschrijfformulieren graag vóór 01 Juni 2012 sturen of faxen of mailen naar:

Please send or fax or mail your entry-form before 01 June 2012 to:
M.A.C. Sport En Vriendschap Voor technische informatie:

p/a Mrs Willy Broeke For technical information:

Albert Hahnweg 51 Dik v.d. Kolk

7242 EA Lochem Phone: +31 573 253092

The Netherlands Rob van de Straat

Phone: + 31 573 25 61 00 Phone : +31 575 431097E-mail: broeke.willy@gmail.com See also our website: www.macsev.nl
U ONTVANGT GEEN SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING !!!!!

Bevestiging van uw inschrijving en alle overige informatie is te vinden op onze website. www.macsev.nl
YOU WILL NOT RECEIVE A CONFIRMATION BY LETTER !!!!

Confirmation of your entry and all other neccessary information will be listed on our website. www.macsev.nl

22e DUTCH

PRÉ 65

GRAND PRIX
16 June

2012

M.A.C.

Sport en Vriendschap

LOCHEM


  • Bijzonderheden / Particulars
  • GRAND PRIX 16 June 2012 M.A.C.

  • Dovnload 59.25 Kb.