Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


29 augustus 2014 namiddag 1) (mondeling)

Dovnload 37.46 Kb.

29 augustus 2014 namiddag 1) (mondeling)Datum21.04.2017
Grootte37.46 Kb.

Dovnload 37.46 Kb.

Examenvragen div. v. planten wieren, schimmels

Legende: • Eumycota

 • Wieren

 • ‘Mossen’: embryofyten – tracheofyten

 • Tracheofyten – spermatofyten

 • Spermatofyten

29 augustus 2014 namiddag 

1) (mondeling)


a. Geef de cyclus van de Basidiomycota

b. Vergelijk bovenstaande cyclus met deze van de Ascomycota en geef de belangrijkste gelijkenissen en verschillen

antwoorden zie oefeningen achteraal cursus oefening 3. 1 en 3.2

c. Duid de onderstaande 4 afbeeldingen aan in je verhaal


2) (mondeling met APG-III tabel gegeven)


a) De Ranunculaceae zijn een opmerkelijke groep wat betreft de relatie met de ANA-grade, de Magnoliides en de eudicotylen, verklaar deze relatie en wijs op de verschillende uiterlijke kenmerken

Ranunculus behoort tot de basale eudicotylen omdat het een soort mengeling is van eudicotyle kenmerken:  • triaperturate pollen

  • bouw van meeldraden en carpellen zoals bij kerneudicotylen

  • Synorganisatie kan voorkomen (let wel; ALTIJD een apocarp gynoecium)

  • zygomorfe bloemen kan maar meestal altijd actinomorf

maar ook een afwijkende morfologie:

 • vergroeiingen tussen bloemdelen zoals het gynoecium komen amper voor

 • talrijke meeldraden en crapellen zijn spiralig ingeplant

 • periant kan bestaan uit:

  • gewone sepalen en petalen maar de petalen zijn nectarifeer en wellicht van een andere oorsprong als de petalen van kerneudycotulen: andropetalen

  • uit petaloïde tepalen die eigenlijk gewijzigde steriele meeldraden zijn (nectarbakjes)

  • bracteopetalen: petalen met een bracteooloorsprong (soort schermbaderen)

Van de laatste kenmerken zijn zeker de (soms tepaloïde) spiralige veelledige bloemen met weinig vergroeiing een gemeenschappelijk kenmerk met de basale Angiospermen: ANAgrade en Magnoliiden. Ev vermelden theorie van inhiberend veld en het ontstaan van kransstandige fyllotaxie die aanleiding geeft tot vergroeiing delen????

b) De Brassicaceae zijn meer geëvolueerd dan de Ranunculaceae , geef enkele bloemkenmerken die dit illustreren.

Ranunculaceae hebben bloemen met talrijke, spiralig ingeplante meeldraden en crapellen (en een apocarp gynoecium) op een nog duideijk conische bloembodem. Vaak zijn er nog petaloïde tepalen aanwezig en er is een sterk fyllogenetisch vermoeden dat alle soorten perianten bij ranunculus van een andere oorsprong zijn dan die bij kerneudicotylen (ranunculus = basale eudicotyl!)
Brassicaceae : * K4 C4 A2+4 G(2) zijn meer geëvolueerd en behoren tot kerneudicoylen: de malvidae in de rosiden groep. Kenmerken zijn:


 • Kransstandige fyllotaxie

 • 4 talligheid met 4 petalen 4 sepalen, 2 kransen van 4 en 2 meeldraden: ‘talligheid’ -> evolutief!!

   • reduct van meeldraden  evolutief!

 • Periant dat niet vergroeid is (niet evolutionair)

 • Bladeren zonder stipules (niet evolutionair)

c) Van welke familie is dit de bloemformule : K(5) [C(5) A5 of 4] G(2)scrophulariaceae: helmkruidfamilie: meestal kruidige planten met tegenoverstaande bladeren en vaak sterk zygomorfe bloemen met 2 lippen (2/3de van de gavellen) sympetale kroon. Meeldraden zijn 4, 5 of soms zelfs 2(gereduceerd) in een paar families. REDUCTIES VAN MEELDRADEN GAAN GEPAARD MET STERKERE ZYGOMORFIE VAN DE BLOEM
let op, verwar niet met: )  (of *) K(5) [C(5) A5] G(2): solanaceae

25 augustus 2014 namiddag 

Vraag 1


1) zaadknop -> zaad gymnospermen in schema's (of van microspore tot stuifmeelkorrel) + bevruchting2) vergelijken met angiospermenBevruchting:3

3 foto's, inzoom van archegonia,... In ovule van gymnosperm, embryo en vrouwelijke strobili
Vraag 2


1)scrophullariaceae ? in APG III plaatsen

?? Scrophullariaceae: K(5) [C(5) A5 of 4] G(2) zit in de orde Lamiales binnen de Lamiiden (late sympetalie!) die 1 van de 2 kerngroepen binnen de Asteriden vormen: een groep van de kerneudicotylen.

Asteride kenmerken:


 • Petalen vergroeid

 • Ovules unitegmisch

 • Tenuinucellaat (eenlaggig) cellulair endosperm

 • Aanwezigheid van irridoiden (chemisch medicenale stoffen)

 • Tetracycische bloemen met meeldraden in 1 krans en sympetale kroon: aantal meeldraden die bovendien ingepant zijn op de kroonbuis bedragen evenveel (haplostemoon -> bij scrophullariaceae) of minder (oligomerie) dan het aantal petalen. (niet bij basale asteriden)

2) Kroon en androecium bij scrophulariaceae

scrophulariaceae: helmkruidfamilie: meestal kruidige planten met tegenoverstaande bladeren en vaak sterk zygomorfe bloemen met 2 lippen (2/3de van de gavellen) sympetale kroon. Meeldraden zijn 4, 5 of soms zelfs 2(gereduceerd) in een paar families. REDUCTIES VAN MEELDRADEN GAAN GEPAARD MET STERKERE ZYGOMORFIE VAN DE BLOEM

3) Bloemformule: K(5) C5 A(10) of A(9)+1 G1Fabaceae: Kruidige of houtige planten met verspreide, meestal samengestelde bladeren en steunblaadjes. 5-tallige bloemen in trossen (soms ook hoofdjesachtig), peulvruchten. Zaden bevatten geen endosperm maar een kiem die rijk is aan eiwitten. Typisch is de zygomorfe bloem met 2 zwaarden, een vlag en het kiel, waarin 10 meeldraden liggen: 9 ervan zijn vergroeid  morfologie aangepast aan bestuiving door insecten (sterk evolutief). Vruchtbeginsel bestaat uit 1 vruchtblad met 2 rijen van zaadknoppen.

18 juni 2014 voormiddag

1e mondelinge vraag:


 • geef de levenscyclus van Lycopodium (pijlenschema is voldoende) en bespreek mondeling de stappen • vergelijk de levenscyclus van Lycopodium en Selaginella • verwijs in bovenstaande vragen naar deze prenten (3 prenten: strobilus selaginella, jonge sporofyt selaginella, doorsnede stengel lycopodium


2e mondelinge vraag:


 • waarom is de oude methode van het onderverdelen van de angiospermen in de monocotylen en dicotylen niet juist. Welke onderverdeling van de angiospermen is er nu.

Dicotylen als in ‘2 cotyledonen’ is een plesiomorg kenmerk dat de ‘dicotylen’ een parafyletische groep maken. 2 cotyledonen komen ook voor bij basale angiospermen (ANITAgrade en magnoliiden), de rest van de dicotylen zitten binnen de eudicotylen die behalve 2 zaadlobben ook:

   • triaperturate pollen (apomorf!)

   • eustele met open collaterale vaatbundels

   • meestal allorize beworteling

   • meetsal netvormige nervatuur

verder zijn de eudicotylen dan onder te verdelen in de basale eudicotylen:

nog geen vaste ‘talligheid’ van de bloem, vaak nog spiralige fyllotaxis en ongedifferentieerde tepalen.

O.a.: Proteales en Ranunculus

En kerneudicotylen:

bloemen altijd kransstandig, 4 of 5 tallig en zygomorf. Synorganisatie allomtegenwoordig en meestal een periant met sepalen en petalen

O.a.: Caryophyllales, Rosidae en Asteridae (clades)
 • waar hoort Ranunculaceae thuis op het APG-III diagram? Verklaar met kenmerken waarom die daar thuis hoort

Ranunculus behoort tot de basale eudicotylen omdat het een soort mengeling is van eudicotyle kenmerken:

  • triaperturate pollen

  • bouw van meeldraden en carpellen zoals bij kerneudicotylen

  • Synorganisatie

  • zygomorfe bloemen etc

maar ook een afwijkende morfologie:

 • vergroeiingen tussen bloemdelen zoals het gynoecium komen amper voor

 • talrijke meeldraden en crapellen zijn spiralig ingeplant

 • periant kan bestaan uit:

  • gewone sepalen en petalen maar de petalen zijn nectarifeer en wellicht van een andere oorsprong als de petalen van kerneudycotulen: andropetalen

  • uit petaloïde tepalen die eigenlijk gewijzigde steriele meeldraden zijn (nectarbakjes)

  • bracteopetalen: petalen met een bracteooloorsprong (soort schermbaderen)

 • familie geven die bij de bloemformule hoort en uitleggen aan de hand van de formule en herbarium : * K5 C5 A ∞ G 1 - ∞

rosaceae: kerneudicotylen – Rosiden Clade – Rosales Orde

  • blad samengesteld/gedeeld

  • met stipules en meestal stekels

  • verspreide bladstand

  • 5-tallige bloem

  • talrijke meeldraden

  • hypanthium

  • vrucht(beginsels) zeer variabel

12 juni 2014 voormiddagEdit

1e mondelinge vraag:


 • Geef de cyclus van Bryofyten (het hoeft nog niet eens een echte tekeningschema te zijn gelijk in de cursus, een simpel pijlenschema is al goed genoeg, het belangrijkste is dat je genoeg info kunt geven over alle stappen van de cyclus) • Vergelijk de bovenstaande cyclus met de cyclus van de Pterofyten en haal via de 4 onderstaande foto's een paar verschillen aan tussen de 2 cyclussen.


2e mondelinge vraag:


 • De onderstaande APG-III cladogram is gegeven. Waar zou je de Scrophulariaceae plaatsen en waarom? Probeer via aanwezige kenmerken een verklaring te geven voor je keuze.

Zie 25 augustus vraag!!!

 • Kan je via voorbeelden aanhalen hoe verschillend de androecium- en bloemdekstructuren van de Scrophulariaceae zijn? (Scrophulariaceae in "ruime zin")

 • Duid in je herbarium de familie aan die de volgende bloemformule heeft en bespreek (de bloemformule van Fabaceae was gegeven)

13 Juni 2013 namiddag

Hoofdvraag 1:


 • cyclus rhodofyten is gegeven: wat voor cyclus is dit? (diplohaplont)

isomorf want gametofyt lijkt heel sterk op sporofyt. 2 sporofytstadia: carposporofyt op vrouwelijke gametofyt op een carpogoniale tak(vormt carposporen: mitosporen) en tetrasporofyt (vormt meiospore tetrasporen). Niet geflaggeleerde gametien uit gametangia van mannelijke gametofyt ‘bestuiven’ eicel in carpogonium. Zygoe wordt omgeven door pericarp. Zie p 48!!!! • Schets aan de hand van hun kenmerken de evolutionaire lijnen van de wieren.

Bezit chloroplasten met 2 membranen en phycobillisomen en chl a (zoals glaucofyten) en hulppigmenten fycoeruthrine en fycocyanine (zoals cyanobacterien!!)  voldoet ‘perfect’ aan primaire symniose theorie met glaucofytische voorouder. Akonte (geen flagellen) is niet speciaal? • Leg uit hoe de verschillen zich fylogenetisch van elkaar verhouden en hoe kan je dat zien aan de chloroplasten?

Vanaf secundaire endosymbiose : chromalveolaattheorie met ontstaan van o.a. chromofyten die 4 chloroplastmembranen hebben. Chromofyten uit rhodofyten want nooit chl b aanwezig (enkel aanwezig in chlorofylen dus deze apart ontw uit glaucofytische voorouder) nieuwvormingen bij chromofyten zijn dan heterokontie en chlorofyl c. zie ook oefeningen achteraan cursus!!!

Hoofdvraag 2:


 • Geef de evolutie van het androecium, betrek de ranunculaceae in het verhaal.

Ranunculaceae hebben bloemen met talrijke, spiralig ingeplante meeldraden en crapellen (en een apocarp gynoecium) op een nog duideijk conische bloembodem. Vaak zijn er nog petaloïde tepalen aanwezig en er is een sterk fyllogenetisch vermoeden dat alle soorten perianten bij ranunculus van een andere oorsprong zijn dan die bij kerneudicotylen (ranunculus = basale eudicotyl!)

Meeldraden zij geëvolueerd uit microsporofyllen, om dit te begrijpen moeten we terug gaan naar zaadloze tracheofyten bv Selaginella. Hier wordt een microsporangium (waarin microsporocyten microspore vormen die spermacellen ontwikkelen) beschermd/omsloten door een schubachtig blad: een microsporofyl. Wanneer echter de ‘bloem’ ontstaat vormen microsporofyllen met daarop bevestigde microsporangia zich geleidelijk om tot meeldraden met gedifferentieerde helmknoppen en helmdraden (zie figuur) . Vermits in de oude ‘strobili’ veel microsporofyllen met microsporangia voorkwamen komen er bij basale angiospermen en basale eudicotylen als ranunculus ook veel meedraden voor die spiralig (zoals een strobulus) zijn ingeplant. • Waar zou je de Lamiaceae plaatsen?

Lamiaceae (en alle andere families van de lamiiden) zijn vergeëvolueerde Euasteride kerneudicotylen: ze ondergingen late sympetalie en verloren vaak meeldraden (oligomerie) en petalen in de ontwikkeling (zie afbeelding + uitleg cursus p 123) tot een sterk zygomorfe bloem, aangepast aan o.a. complexe bestuiving bv salvia: het hefboommechanisme.


'13 juni 2013 voormiddag'

Hoofdvraag 1


 • cyclus Selaginella


hoofdvraag 2


 • evolutionaire afkomst van de delen van een zaad van gymnospermen a.d.h.v. deze cyclus

??? • indeling angiospermen geven en ranunculaceae plaatsen in deze indeling

zie cursus

10 Juni 2013 voormiddag

Hoofdvraag 1


 • Cyclus coleochaete

Coleochaete samen met charales en alle landplanten in groep streptomyceten! Gemeenschappelijke voorouder met embryofyten? Aanw:

 • Enzymatische peroxysomen

 • Oögamie en zygote wordt gevoed en rijpt een tijdje op haplonte thallus!!!

 • Laagje sporopolline in binneste wand zygote

 • Liginie achtige celwand verstevigingen

 • Persistente spoelfiguur!!

 • Bij charales: complexe thallus met nodien en internodien en strerk gedifferentieerde gametangiën. • welke aanpassingen (in de cyclus) voor landleven (Embryofyten)?

Embryofyten = Landplanten = Cormusplanten: Steeds diplohaplont met uitgesproken heteromorfe oögame generatiewisseling en retentie van eicel en diploïd embryo in gametangium (archegonium)

Aanpassingen aan landleven:

• cuticula met poriën (later stomata)

• aerenchym

• parenchymatische organisate

• geleidingsweefsel (later hout/bast)

• vasthechtingsorgaan (later wortel)

• apicale meristemen

sporen met sporopollenine

• sporangia en gametangia met laag steriele cellen rond

Zie ook Relatie met Coleochaete en Chara


 • hoe zien we dit bij de hepatofyten

  • hepatofyten hebben (meestal) gelobde afgeplatte thallus met chloroplasten bovenaan, een primitieve cuticula en primitieve stomata (kunnen niet sluiten) (alles na hepatofyten; anthocerofyten, bryofyten en alle tracheofyten hebben wel stomata!)

  • rhizoïden die eencellig zijn (primitief)

  • een aan het land (toch nog water nodig!) aangepaste voortplanting: paraplu vormige gametoforen op gametofyt om sporen en gameten te verspreiden ahoofdvraag 2


Zie eerder

 • Waar zou je de Lamiaceae (bij de volgende groep Brassicaceae) plaatsen in je verhaal en waarom?

20 juni 2012,namiddag

Hoofdvraag 1


 • Cyclus Rhodofyten beschrijven( tekening gegeven).

Zie eerder

 • Kenmerken Chlorofyten,Rhodofyten,Chromofyten.

Nog te doen

 • Evolutie chloroplasten ( primaire/secundaire endosymbiose) bespreken.

Hoofdvraag 2


 • Bespreek evolutie van meeldraden bij Angiospermen.

14 juni 2012, namiddag

Hoofdvraag 1


Geef de cyclus van Coleocheata. Welke aanpassingen zijn er in de evolutie gebeurd om vanuit Coleochaeta tot de cyclus van Embryofyten te komen? Zijn deze aanpassingen gebeurt in de cyclus van Hepatofyten?

Hoofdvraag 2


Geef in grote lijnen de evolutie van bloembekleedselen bij Angiospermen (cladogram is gegeven)

11 juni 2012, voormiddag

Hoofdvraag 1:


Bespreek de ontwikkeling van de zaadknop bij gymnospermen, in feite in het algemeen, maar mag met behulp van het voorbeeld dat gezien is in de les (Pinus). De ontwikkeling van de pollenkorrel hoeft niet. Duid de overeenkomstige structuren aan in de (gegeven) levenscyclus van Selaginella.

Hoofdvraag 2:


Bespreek de evolutie van de meeldraden in de groep van de Angiospermen. (ontwikkeling, inplanting, evolutie, ...)

Oudere vragen

22 juni 2011, namiddag


Roels

1. Geef de definitie van een zaad(knop) (! de exacte definitie, dus: een zaadknop is een geintegumenteerd megasporangium) en bespreek evolutionair (Selaginella) en ontwikkelings-morfologisch. Figuur van Pinus zaadschub gegeven met 2 archegonia plus met embryo een aantal weken later. Duid de delen aan

2. Geef de cyclus (schematsich) van de Hepatofyten en vergelijk met Coleochaeta. Welke aanpassingen zijn er in de evolutie gebeurd om vanuit Coleochaeta tot de Hepatofyten te komen? Geen figuren gegeven. Bijvraag: Geldt voor alle groenwieren dat de sporofyt vastgehecht blijft aan de gametofyt?

Smets:

2 families benoemen (kenmerken en bloemformules gegeven): Liliacea en Apocynacea, en dan de volgende raar geformuleerde vraag "geef eventueel enkele genera"

Wat is een cyathium en bij welke familie komt dit voor?

Het van primitief naar geevolueerd ordenen. (dit staat eigenlijk letterlijk op zijn slides)

Geef een nutsplant van Rosaceae en Apiaceae.

Geef de bloeiwijze van Lamiaceae, Betulaceae en nog 1 familie.


16 juni 2011, namiddag


Roels:

 • Bespreek de evolutie van een zaadknop tot zaad bij angiospermen en Pinus (niet de evolutie van de pollenkorrel). Gebruik ook de practicumfoto’s achterin de bundel.

 • Bespreek de bijgevoegde cyclus van een wier (figuur p 57 in de figurenbundel)

Smets:

 • 2 families + enkele genera geven. Veel kenmerken gegeven, ook bloemformules.
  Bij ons: Ranunculaceae, Rubiaceae

 • Ken je een nutsplant voor volgende families? Liefst wetenschappelijke naam.
  Brassicaceae, Euphorbiaceae

 • Wat is een utriculus? Bij welke familie komt dit kenmerk voor?

 • Rangschik volgende elementen van primitief (1) naar afgeleid (4):

  • Veel vrije bloemdelen, spiraalsgewijs ingeplant

  • Vergroeide bloemdelen, vruchtbeginsel bovenstandig, 5 stempels

  • Vergroeide bloemdelen, vruchtbeginsel bovenstandig, 1 stempel

  • Vergroeide bloemdelen, vruchtbeginsel onderstandig, 1 stempel

 • Ken je een typisch vruchttype voor:

  • Lamiaceae

  • Poaceae

  • Orchidaceae

10 juni 2011


Mondeling

 • · Wat is een zaad(knop). Bespreek de ontwikkeling morfologisch + evolutionair. Gebruik ook de foto’s van het practicum (zaten er ook bij achteraan)

 • · Bespreek de cyclus van de rhodofyt (gegeven in bijlage)

Benoem volgende planten (ze lagen vooraan): ginkgo, equisetum, korstmos, fijnspar, grove den, zilverspar

Smets:

 • 2 families geven, er stonden veel kenmerken bij, geen bloemformules. Bij ons rosacea, arecaceae

 • Geef een nutsplant van fabaceae en euphorbiaceae + liefst wetenschappelijke naam

 • Welke bloeiwijze is typisch bij: 1) araceae, lamiaceae, asteraceae

 • Rangschik kenmerken van primitief naar meest geëvolueerd

 • · 5 vrije kroonbladen, 5 vrije meeldraden

 • · 5 halfvergroeide kroonbladen, 4 epipetale meeldraden

 • · 5 vergroeide kroonbladen, 5 epipetale meeldraden

 • · 5 vergroeide kroonbladen, 2 epipetale meeldraden

 • 29 augustus 2014 namiddag 1) (mondeling)
 • 2) (mondeling met APG-III tabel gegeven)
 • 25 augustus 2014 namiddag Vraag 1
 • 18 juni 2014 voormiddag 1e mondelinge vraag
 • 12 juni 2014 voormiddagEdit 1e mondelinge vraag
 • 13 Juni 2013 namiddag Hoofdvraag 1
 • 13 juni 2013 voormiddag Hoofdvraag 1
 • 10 Juni 2013 voormiddag Hoofdvraag 1
 • 20 juni 2012,namiddag Hoofdvraag 1
 • Hoofdvraag 2 Bespreek evolutie van meeldraden bij Angiospermen. 14 juni 2012, namiddag Hoofdvraag 1
 • Hoofdvraag 2 Geef in grote lijnen de evolutie van bloembekleedselen bij Angiospermen (cladogram is gegeven) 11 juni 2012, voormiddag Hoofdvraag 1

 • Dovnload 37.46 Kb.