Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


3. 1 begrippen bodem en grond

Dovnload 1.36 Mb.

3. 1 begrippen bodem en grondPagina1/6
Datum22.11.2018
Grootte1.36 Mb.

Dovnload 1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Bodemfysica gaat over de natuurlijke eigenschappen van de bodem. Hierbij wordt vooral gekeken hoe stoffen en energie in de bodem worden getransporteerd. Zoals onder andere water.
We beginnen met een kleine begrippen lijst om alles een beetje te verduidelijken.

Hierna zullen we het hebben over de 3 fase van de bodem. De vaste, gas en vloeibare fase.


Aan het eind van een paragraaf zal er een stukje te vinden zijn hoe de gegeven informatie te implementeren valt op de paardensector.

3.1 BEGRIPPEN BODEM EN GROND

Een paardenhouder ziet grond als een factor waarmee geld verdiend moet worden. De kwaliteit van de grond moet zo goed mogelijk in stand gehouden worden zodat hij ook in de toekomst bepaalde services aan klanten kan verlenen. Het is een goede en waardevaste geldbelegging.


De begrippen grond en bodem worden in het dagelijkse spraakgebruik vaak door elkaar gebruikt. In de bodemkunde wordt er echter wel een duidelijk onderscheid gemaakt.
Bodem is de unieke ligging van het aardmateriaal, met een duidelijke rangschikking van de afzonderlijke gronddeeltjes en horizonten. Horizonten zijn lagen die door externe omstandigheden, zoals uitspoelingen, omzettingen en ophopingen van minerale en organische stoffen, te zien zijn. Deze lage hebben allemaal een codering. Horizonten zijn goed te zien bij het graven van onder andere sloten.
Met grond bedoelen we het losse materiaal dat aan de oppervlakte van de aardkorst gevonden wordt en waarvan je een handvol uit de bodem kunt pakken.
Er zijn verschillende grondsoorten met verschillende eigenschappen.

Bij een wandeling over de zandige Veluwe hoef je meestal geen laarzen aan te doen, maar in een bos op rivierklei heb je ze vaak nodig. Waait het hard, dan is een lange broek een goede bescherming tegen het stuivende strandzand. Op venige grond zet je je tent stormvast met houten haringen, maar in de bergen heb je grote spijkers nodig. Op een kleiig kampeerterrein kan narigheid beleven: bij regen glibberige weg, maar bij droogte vallen kinderen zich schaafwonden.

Zo is ook de ene bak heel mul en de ander juist heel erg nat en drassig.
Dit heeft allemaal te maken met wat voor soort grond de bodem bevat.

3.2 GROND ALS FASENSYSTEEM


We kunnen de grond beschouwen als een drie-fasen-systeem:organische stof en kalk.

  • vloeibare fase : het in de fijnere poriën vastgehouden bodemvocht.

  • gasfase : de grotere met lucht gevulde poriën en holten.

De eigenschappen van de grond worden bepaald door:

1. de verhouding tussen de verschillende fasen,

2. de eigenschappen van de afzonderlijke fasen,3. de samenstelling van elke fase.
Verschillen tussen de grondsoorten kunnen goed geïllustreerd worden door een aantal sterk verschillende gronden met elkaar te vergelijken. Voor een drietal gronden is in figuur 1 het volumeaandeel van de drie fasen weergegeven. Daarbij is de situatie in het voorjaar vergeleken met de situatie gedurende het beweidingsseizoen als het gras een groot deel van het bodemvocht hebben onttrokken aan de grond.


Figuur 1: Verhouding tussen de verschillende fasen op verschillende gronden op verschillende tijdstippen.  1   2   3   4   5   6

  • 3.1 BEGRIPPEN BODEM EN GROND
  • 3.2 GROND ALS FASENSYSTEEM

  • Dovnload 1.36 Mb.