Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


413 Fysieke distributie 1 Ontvangst goederen

Dovnload 55.67 Kb.

413 Fysieke distributie 1 Ontvangst goederenDatum31.12.2018
Grootte55.67 Kb.

Dovnload 55.67 Kb.

413 Fysieke distributie
1 Ontvangst goederen
Ontvangstruime indeling:

 • goederen binnenland

 • goederen buitenland (inklaren)

 • retourgoederen (groothandel of klant)

 • emballage

Indeling ontvangstruime afhankelijk van: • aard van de goederen

 • hoeveelheid en frequentie van aanvoer

 • transportmiddelen voor aanvoer, lossen en doorvoer

 • bereikbaarheid

 • tussenopslag


Werkzaamheden

Lossen – melden, registratie, aanwijzingen, lossen

Controleren – (kwalitatief, kwantitatief

Opslag – gereedmaken 1. aanbrengen artikelgegevens

 2. sorteren naar opslagwijze

 3. e.v.t. ompakken/verpakken

Transport (intern)

Administratieve afhandeling


Lossen (afhankelijk van de aard v/d goederen)

Mogelijkheden

Aanvoer


 • Open losplaats (weinig investering, geen bescherming)

 • Gesloten losplaats (veel investering, wel bescherming)

 • Los voorzieningen (snel, efficiënt en ergonomisch)

Bouwkundige voorzieningen • Bordes/perron

 • Autoplein met opstelvakken

 • Laadkuil

 • Dockshelter

 • Accommodatie voor chauffeurs

Overige voorzieningenNiet aan de vrachtwagen:

 • Rijplaat los (draagbaar of verrijdbaar)

 • Rijplaat gemonteerd (ingebouwd of aangebouwd)

 • Schaartafel/heftafel

 • Rollenbaan/wieltjesbaan

 • (telescopische) bandtransporteur

 • Verrijdbare oprit

 • Truck (s), magazijnwagen en steekwagen


Wel aan de vrachtauto

 • Autolaadkraan (grijper, klem, vork of strop)

 • Autolaadklep

 • Meeneemstapelaar

 • Glijbanen, hangbanen of rollenbaan


Taken leidinggevende

 • Informatieverwerking

 • Planning werkzaamheden

 • Organisatie van bezetting (materieel en personeel)

 • Leidinggeven

 • Controleren/toezicht houden/veiligheid (arbeidsinspectie)

Dus:Controleren

Mogelijkheden

 • Kwalitatief (op de staat van de verpakking)

 • Kwantitatief (aantal, gewicht, lengte, inhoud M3 (meetinstrumenten)
 • Steekproef

 • Volledig

Afhankelijk van betrouwbaarheid van de leverancier of de waarde van de goederen
Vervoersdocumenten (3 partijen, afzender-vervoerder-geadresseerde)

 • Vrachtbrief

 • Rechtsgeldig document

 • Remboursement (betalen bij acceptatie)

Bovenstaande drie – weigeren, tekenen onder voorbehoud of accepteren (=tekenen). Dit afhankelijk van: tekorten, zichtbare schade of ervaring

 • Pakbon

Aftekenen voor: aftekenen door:Aantal colli tekeningsbevoegde (register)
Inhoudscontrole (soort, staat en hoeveelheid)

Aansprakelijkstelling

Uitwendige schade niet zichtbaar


Wegvervoer
direct
3 dagen

Spoor
direct
5 dagen

Post
direct
2x24 uur

Retourgoed (voorzien van retourbon)Van afnemer terug:

 • Vernietigen

 • Terug naar voorraad

 • Terug naar leverancier

Naar leverancier terug
Sorteren (na controle)


Taken leidinggevende

 • Regelmatig contact met inkoop/leveringscondities

 • Magazijn medewerker op de hoogte houden van informatie

 • Inzetten van magazijnmedewerker op de taken

 • Tijd + ruimte + materieel planning

 • Kennis van documenten/formulieren

 • Voorstellen doen ter verbetering

 • Controle op de uitvoering

 • Instructie + begeleiding


Aanbrengen artikelgegevens/coderen

Doel: verdere afhandeling van de goederen in het magazijn correct en efficiënt en soepel te laten verlopen.Mogelijkheden

 • Artikelnaam of codenummer/streepjescode

doel:

  • verwarring voorkomen

  • administratie eenvoudiger

  • identificatie

 • kleurcode

 • eisen voor opslag/eisen aan de verpakking

 • locatiegoederen

 • behandelvoorschriften/pictogrammen/gevarenetiketten

Taken leidinggevende

 • Controleren van werkzaamheden

 • Instructie + begeleiding

 • Voorstellen doen ter verbetering

 • Afstemmen ontvangst op opslag


Verpakken/ompakken

Doel verpakken:

Vervoer/transport


 • Bescherming

 • Laten zien wat er in zit

 • Aantrekkingskracht op mensen

Doel ompakken: verpakking moet voldoen aan de eisen ter verwerking door opslag afdeling (e.v.t. ook afnemer)

Mogelijkheden

Verpakkingssoorten • Retourverpakking

 • Eenmalig

 • Standaard verpakking (=voorgeschreven verpakking) door leverancier aangebracht of door groothandel aan te brengen

Ompakken:

 • Andere doos/pallet

 • Hoeveelheidverkleining

 • Door andere bewerking

 • Uit commerciële overwegingen (concurrentie)


Taken leidinggevende

 • Controle op werkzaamheden

 • Instructie + begeleiding

 • Materieel planning

 • Op de hoogte zijn van verpakkingseisen

 • Info naar de magazijnmedewerkers

Planning ontvangst

Voordeel = structuur in de planning(en)


Leverancier

Groothandel

Aanmelden voor levering←Aangeven datum/tijdstip/dock

Losplanning opstellen

Losorganisatie a.d.h.v. gegevens zendingen en normtijden


Melden bij aankomst→←Controle van lev. Datum/tijd/planning/dock/personeel/materieel gereed hebben

Lossen→←Vrachtbrief, controle/aftekenen/administratief afhandelen

Vertrekken, na aftekenen vrachtbrief→←Controleren, sorteren/ompakken, aanbrengen artikelgegevens, opslaggereed maken

(noodzakelijk is voldoende – ruimte, personeel, materieel, tijd, informatie (tbv opslag, locatie) en administratieve afhandelingEvaluatie planning a.d.h.v. uitvoering – indien nodig bijstellen/planning en/of normtijden

Normtijden berekenen

Om goed te kunnen plannen en organiseren moet je weten hoeveel tijd het kost om een wagen te lossen. Je kunt daar een onderzoek naar doen. Je observeert een bepaalde tijd het lossen van de goederen. Je neemt de tijd op die nodig is om de loswerkzaamheden uit te voeren en je noteerd de verschillende tijden.

De tijd die nodig is voor het lossen wordt beïnvloed door: • Het soort goederen

 • De hoeveelheid goederen

 • De gebruikte transportmiddelen

 • De persoon die de goederen lost

Bij het berekenen van de gemiddelde tijd is het belangrijk dat je vaststelt wanneer je begint met het opnemen van de tijd en wanneer je stopt. Met het lossen van pallets m.b.v. een motorpallettruck kun je bijvoorbeeld de tijd opnemen vanaf het moment dat de medewerker met de motorpallettruck de vrachtwagen inrijdt t/m het moment waarop hij de goederen op hun plaats zet.

Voorbeeld

Een magazijnchef wil graag weten hoeveel tijd het kost om een pallet met kratten te lossen met een vorkheftruck. Hij heeft een onderzoek gedaan waarbij hij het lossen 10 vrachtauto’s met pallets met kratten geobserveerd. De onderstaande gegevens heeft hij uiteindelijk gekregen.


Ladingnummer

Aantal pallets

tijd in minuten en seconden

1

5

6.15

2

7

8.49

3

10

12.42

4

9

10.16

5

4

5.00

6

8

10.12

7

5

6.15

8

4

5.08

9

7

9.00

10

5

6.23

De magazijnchef wil weten hoeveel minuten het gemiddel kost om 1 pallet te lossen met een kratten te lossen. Om het gemiddelde lostijd te berekenen moet je hij het totale tijd delen door het totale aantal pallets

Totaal benodigde tijd = 77 minuten en 180 seconden. Dus 80 minuten
Lostijd per pallet geeft dan totaal aantal minuten/totaal aantal pallets = 80/64 = 1.25 min.

Omgerekend is dit 1 minuut en 15 seconden per pallet


Opgave

Bereken met de onderstaande tabel de gemiddelde lostijd voor een rolcontainer
Ladingnummer

Aantal rolcontainers

tijd in minuten en seconden

1

8

7.34

2

6

5.19

3

10

9.00

4

5

4.24

5

7

6.26

6

10

9.12

7

6

5.18

8

8

6.47


Voor de uitwerking van deze opgave kan je me mailen op wkramer1965@gmail.com

Geef even aan welk hoofdstuk en waar het over gaat. Ik mail vervolgens de uitwerking
W aalko Kramer

Januari 2009 • Lossen (afhankelijk van de aard v/d goederen) Mogelijkheden
 • Controleren Mogelijkheden
 • Aanbrengen artikelgegevens/coderen
 • Voor de uitwerking van deze opgave kan je me mailen op wkramer1965@gmail.com Geef even aan welk hoofdstuk en waar het over gaat. Ik mail vervolgens de uitwerking

 • Dovnload 55.67 Kb.