Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


6. cum als voorzetsel of als voegwoord

Dovnload 15.71 Kb.

6. cum als voorzetsel of als voegwoordDatum18.10.2017
Grootte15.71 Kb.

Dovnload 15.71 Kb.

6. CUM ALS VOORZETSEL of als VOEGWOORD

Nota vooraf  1. cum + indicatief (wanneer)

  2. cum + conjunctief (toen, opdat, hoewel)

drukt een feit, gebeurtenis uit.

geeft een gedachte van de schrijver, spreker weer.6.1. Voorzetsel cum + substantief in de ablatief.

  • Denique te (=Pontia) vidit Corsica cum lacrimis.

Je ziet dat cum een voorzetsel is en een voorzetselgroep vormt met een substantief of voornaamwoord in de ablatief.

Tenslotte zag Corsica jou met tranen.6.2. Voegwoord cum met een zin, gezegde: cum + conj.

1. Woordsoort van cum? Voegwoord.

2. Vertaal de hoofdzin: De slaven daalden langs de bergkloven tot aan de voet van de berg.

3. Vertaal de bijzin zonder voegwoord: De slaven werden door de Romeinse consul-generaal belegerd.

4. Hoe geef je best het verband tussen de twee zinnen weer: toen? omdat? hoewel?Toen de slaven… legt uit wanneer zij afdaalden.

Omdat de slaven…. is de uitleg waarom zij langs de moeilijke weg eruit geraakten.

  • P. Scipio Nasica, cum esset consobrinus Tib. Gracchi, tamen patriam cognationi praefert (Is verandering mogelijk?)

1. Vertaal de onderbroken hoofdzin: P. Scipio Nasica verkiest toch zijn vaderland boven zijn verwantschap.

2. Lees de bijzin als een hoofdzin (geen voegwoord): P. Scipio Nasica is de neef van Tib. Gracchus.

3. Denk na wat de beste weergave is: toen? omdat? hoewel?

Hoewel P. Scipio Nasica een neef van Tib. Gracchus is, verkiest hij toch zijn vaderland boven zijn verwantschap.

In deze cum -bijzin geeft de schrijver een bedenking (tegenstelling) mee aan de lezer over de hoofdzin.

Hierbij helpt het bijwoord tamen uit de hoofdzin om de tegenstelling te verduidelijken.

Vergelijk: weergaven van het participium/ losse ablatief.

6.3. Cum + indicatief drukt niets meer dan een gebeurtenis in het verhaal uit.


  • Agrippa, cum in castra intromissus est, nihil aliud quam hoc narravit: … (Fabel van de maag)

Toen Agrippa in het kamp binnen gekomen was, vertelde hij niets anders dan het volgende: …

6.4. Overzicht: cum als voorzetsel en cum als voegwoord


cum: voorzetsel

+ ablatief


(samen) met
cum: voegwoord

+ indicatief


toen, wanneer
cum: voegwoord

+ conjunctief


toen nu


omdat

alhoewel  • 6.2. Voegwoord cum met een zin, gezegde: cum + conj. Servi, cum
  • Vergelijk
  • 6.4. Overzicht: cum als voorzetsel en cum als voegwoord

  • Dovnload 15.71 Kb.