Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


60 personeelsleden of 52,4 voltijds equivalenten (vte)

Dovnload 0.49 Mb.

60 personeelsleden of 52,4 voltijds equivalenten (vte)Pagina2/3
Datum28.10.2017
Grootte0.49 Mb.

Dovnload 0.49 Mb.
1   2   3

Dienstverlening bibliotheek

De werking van de publieksdiensten werd verder uitgebouwd, niet het minst dankzij de nieuwe website en de achterliggende Business Process Engine waarmee de verschillende bibliotheken van het netwerk de dienstverlening kunnen opvolgen. Voor gebruikers zijn de bestaande online formulieren sterk vereenvoudigd en alle foutmeldingen komen bij medewerkers terecht in plaats van bji eindgebruikers.
Ook het beheer van aanvragen en uitleningen is voor de gebruiker vereenvoudigd. De website laat nu ook toe om in real time informatie over de bereikbaarheid van collecties aan te passen. De dienstverlening uit het ondergronds depot en de verschillende externe depots verloopt vlot (depa, depb, depc). Grote winst inzake dienstverlening wordt gerealiseerd door alle tijdschriftaanvragen te interpreteren alvorens ze naar een specifieke bibliotheek worden gestuurd. Tegenover die winst staat uiteraard een niet te onderschatten investering aan werkkracht vanuit de Boekentoren.
Tot slot blijkt ondanks de vele perikelen met het gebouw dat de werking van de BKT-infobalie op een paar jaar tijd een centrale pijler is geworden van de publieksdiensten. Vorig jaar werden er meer dan 600 chatsessies opgevolgd, 2.500 mailtjes beantwoord, 400 telefonische vragen verwerkt en een 600-tal vragen aan de balie opgevangen.

  • Request scanned article: De belangrijkste vernieuwing is het digitaal leveren van tijdschriftartikels (sinds 1 september 2014). De meeste nummers van gedrukte tijdschriften zitten in bibliotheekdepots bij de diverse faculteiten. Om het gebruik van de gedrukte tijdschriften in depots te vergemakkelijken, scannen we voor UGent studenten en personeelsleden een artikel en bezorgen dat per e-mail (gratis).

In 2015 werden zo 10.630 artikels ingescand en nog eens 942 werden beantwoord met een link naar een bestaande digitale fulltext. 3.106 artikelvragen vielen buiten het UGent bezit en daarom werd een IBL levering gesuggereerd.

  • Interbibliothecair Leenverkeer / Documentlevering (IBL): in 2015 waren er voor de hele Universiteitsbibliotheek 8385 uitgaande aanvragen, waarvan er 4545 behandeld werden door de IBL-centrale van de Boekentoren (LW 88%, CA20+overige 12%). Aan 94% van deze aanvragen werd voldaan. Aanvragen voor artikels die in een UGent bibliotheek (intra UGent) of in open access beschikbaar zijn, werden niet langer via IBL behandeld, maar afgewerkt in de Circulation module, waardoor slaagpercentage hoger is dan anders. De IBL-centrale van de Boekentoren ontving daarnaast 1752 inkomende aanvragen, waarvan 85% geleverd werd.

Vanaf 2015 werden enkel de aanvragen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte nog behandeld in de Boekentoren, naast aanvragen van de eigen lezers (CA20, bezoekers) en inkomende aanvragen voor documenten uit de eigen collectie. De Boekentoren blijft voor het UGent IBL haar coördinerende en ondersteunende rol vervullen. Bij langdurige afwezigheden in de facultaire ibl-centrales fungeerde de Boekentoren ook als back-up voor de verwerking van ibl-aanvragen (DI, KO).

De IBL-dienst van de Boekentoren stond ook in 2015 in voor de levering van de gescande artikels die via de catalogus werden aangevraagd uit de depots van de Boekentoren .De IBL pendel tussen de verschillende Belgische universiteitsbibliotheken werd door de UA in vraag gesteld. Na overleg werd door alle partners beslist om de Brusselse pendel te behouden.


  • Scanatelier: in 2015 werd de uitgebouwde werking verder ontwikkeld. Hoeksteen blijft een snelle en kwaliteitsvolle ‘scan-on-demand’-dienstverlening. De (voorbereiding op de) verhuis naar het HIKO had een grote impact op de werking van het atelier. De opstelling van de Hasselblad-camera werd aangepast (~nieuwe led-lampen) en een nieuwe software werd geïmplementeerd. Naast de verwerking van scans voor de IBL-dienstverlening werd ook de opstelling voorzien om de request-a-scanned-article dienstverlening mogelijk te maken.
  • Beelddatabank: de beeldbank van de Universiteitsbibliotheek Gent bevat ondertussen een kleine 90.000 beelden uit de meest uiteenlopende collecties. Stukken van de historische collecties worden hier ontsloten en met een Creative Commons licentie gratis en in hoogste resolutie beschikbaar gesteld. Open access tot wetenschappelijk onderzoek wordt zo uitgebreid naar Open Access tot onderdelen van de erfgoedcollecties. In de loop van 2015 werden beelden 56.899 keer geconsulteerd.
  • Voor de virtuele bezoeken blijft het gebruik van Biblio in 2015 opnieuw spectaculair toenemen. Sinds 1 september 2014 bundelt de website alle diensten en dus heeft het bezoek van search.UGent.be en aleph.UGent.be zich naar lib.UGent.be verplaatst. Maar de website trekt nu ook afgetekend meer bezoek aan.1   2   3

  • Request scanned article
  • Interbibliothecair Leenverkeer / Documentlevering (IBL)
  • Beelddatabank

  • Dovnload 0.49 Mb.