Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


6170 aa stein tel. 0032 89 47 26 49

Dovnload 55.04 Kb.

6170 aa stein tel. 0032 89 47 26 49



Datum21.09.2017
Grootte55.04 Kb.

Dovnload 55.04 Kb.



DCL


Martin Sneepers

Postbus 36

6170 AA Stein

tel. 0032 89 47 26 49

martin.sneepers@tiscali.be
Districtsviertallencompetitie 2002/2003

Algemene Bepalingen


1 De competitie wordt gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge 1997, het Competitie-reglement, dd. september 2000 en Wedstrijdreglement dd. september 1999 en de hieronder vermelde aanvullende bepalingen.

2 Voor het invallen van spelers is het bestuur van de betreffende vereniging verantwoordelijk. Dat bestuur kan in geval van twijfel, of als het dispensatie van bovenstaande reglementen wenst, de competitieleiding raadplegen.

3 De competitieleiding toetst op grond van klachten achteraf of een invaller gerechtigd was en legt dan eventuele straffen op. Een wedstrijd met een ongerechtigde invaller wordt ongeldig verklaard en het hiervoor verantwoordelijke team zal beboet worden met een straf van 12 WP’s op hun totaal in deze competitie behaalde WP’s. De wedstrijd wordt niet overgespeeld. Het resultaat wordt door het districtsbestuur kunstmatig vastgesteld.

4 Alerteren is in alle klassen verplicht. Zie voor een toelichting op de alerteerverplichting de uitgave van de N.B.B. september 2001.

5 De arbitrage wordt zo mogelijk verzorgd door gediplomeerde arbiters of technisch clubleiders. Zijn die niet aanwezig dan zal de taak worden vervuld door de captain van de ontvangende vereniging, na overleg met de captain van hun tegenstander.

6 Bij het voorkomen van onregelmatigheden is men verplicht de wedstrijdleider te raadplegen.

7 Alle wedstrijden beginnen om 20.00 uur precies. Een viertal waarvan minstens één speler 5 tot 10 minuten te laat aan tafel verschijnt wordt automatisch bestraft met 1 WP. Voor elke volgende 5 minuten dat minstens één speler te laat aan tafel verschijnt wordt de straf verhoogd met 1 WP.

8 Een wedstrijd mag - na overleg van beide teams - worden uitgesteld tot uiterlijk zaterdag in de week waarin de wedstrijd gespeeld moet worden. De competitieleiding moet van tevoren van dit uitstel op de hoogte worden gebracht.

9 De laatste wedstrijd mag alleen op de vastgestelde dag gespeeld worden (niet voorspelen en niet uitstellen). Bij wedstrijden die voor- of nagespeeld worden, draagt de captain van de ontvangende vereniging er zorg voor, dat het uitslagformulier nog diezelfde dag wordt doorgestuurd naar de D.C.L.

10 Indien een wedstrijd in het geheel niet wordt gespeeld, degradeert het hiervoor verantwoordelijke team. Tevens vervallen alle resultaten van dit team.

11 Hoogst Ongebruikelijke Methoden zijn in alle klassen verboden. Bruine Sticker conventies zijn in de tweede en derde klasse niet toegestaan. Zie voor een definitie van beide de uitgave van de N.B.B. , september 2000. In de hoofd- en eerste klasse moet een uitleg van gebruikte Bruine Sticker-conventies uiterlijk 5 september in het bezit van de D.C.L gesteld zijn. De D.C.L zal ervoor zorg dragen, dat de tegenstanders op tijd op de hoogte worden gebracht. De tegenpartij mag zijn verdediging tegen deze afspraken gedurende de bieding raadplegen

12 In hoofd- en eerste klasse worden per wedstrijd 28 spellen gespeeld; in de overige klassen bestaat een wedstrijd uit 24 spellen. Bij 28 spellen dient de wedstrijd om 23.45 uur beëindigd te zijn, bij 24 spellen om 23.15 uur. Voor een tijdsoverschrijding van meer dan 5 minuten worden beide of één van beide teams bestraft met 1 WP per 5 minuten overschrijding.

13 Het gebruik van twee volledig ingevulde en door de N.B.B. goedgekeurde systeemkaarten is verplicht, terwijl beide spelers van een paar volledig hetzelfde systeem dienen te spelen. De systeemkaarten moeten ongevraagd voor aanvang van de wedstrijd aan de tegenstander overhandigd worden. De volgende systeemkaarten zijn toegestaan: grote systeemkaart en verder TAS, Interpolis of sterk daarop lijkende systeemkaarten ( kleine systeemkaart NBB, MF).

14 Indien een viertal in een wedstrijdweek geen wedstrijd hoeft te spelen, omdat er in de poule een oneven aantal viertallen is, krijgt dat viertal voor deze bye 18 WP.

15 Het bij zich hebben van geluid producerende apparaten tijdens de wedstrijd is slechts toegestaan na vooraf verkregen toestemming van de wedstrijdleider. Iedere keer dat een apparaat, waarvoor geen toestemming is verkregen geluid maakt is een overtreding. Ook iedere vorm van telecommunicatie tijdens de wedstrijd is een overtreding. Een paar dat één van deze regels overtreedt krijgt een automatische straf van 1 WP.

16 De competitieleiding is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in publicaties op internetsites betreffende het wedstrijdprogramma, reglementen en/of uitslagen.


Competitieleiding

De competitieleiding berust bij Martin Sneepers, Heirstraat 575, 3630 Opgrimbie (België), postadres: Postbus 36, 6170 AA Stein,  0032 89 47 26 49. Bezwaren tegen vermeend onterecht invallen moeten hem binnen een termijn van twee weken telefonisch gemeld worden.


Plaats van de wedstrijden

In alle klassen wordt gespeeld volgens een van onderstaande schema’s. De in de schema’s eerstgenoemde viertallen zijn de ontvangende teams.


Afdelingen met 7 of 8 viertallen:


01-10

1-2

3-4

5-6

7-8

08-10

8-1

2-7

4-5

6-3

29-10

1-7

8-2

3-5

6-4

05-11

5-1

2-3

7-6

4-8

12-11

6-1

5-2

3-8

4-7

19-11

1-3

2-4

7-5

8-6

26-11

4-1

6-2

3-7

5-8


Afdelingen met 9 of 10 viertallen:


24-09

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10


01-10

8-1

7-2

10-3

6-4

9-5

08-10

1-7

2-8

3-5

4-9

6-10

15-10

3-1

10-2

5-4

7-6

9-8

29-10

1-5

2-3

4-7

6-9

8-10

05-11

1-6

2-4

3-8

5-10

7-9

12-11

4-1

9-2

6-3

8-5

10-7

19-11

9-1

5-2

7-3

10-4

8-6

26-11

1-10

2-6

3-9

4-8

5-7

Protesten


Alle protesten moeten schriftelijk bij de secretaris van het district, J.H.M. Snakkers, Sphinxlunet 173F, 6221 JL Maastricht ,worden ingediend onder gelijktijdige storting van Є 11,= op de rekening van de penningmeester van de N.B.B., district Zuid-Limburg, onder nummer 59.23.29.968 bij de ABN/AMRO.
Promotie en Degradatie

De nummer één van de hoofdklasse is districtskampioen en promoveert naar de tweede divisie. Als de betreffende vereniging niet wil promoveren moet zij dit de D.C.L. uiterlijk 1 januari 2003 meedelen. Indien dit op een later tijdstip gebeurt, vervalt haar recht op een hoofdklasseplaats.

In de eerste, tweede en derde klasse promoveren de als eerste geëindigde teams.

Uit de hoofd-, eerste en tweede klasse degraderen de teams, die geëindigd zijn op de laatste twee plaatsen.

Indien twee of meer teams gelijk eindigen op een plaats, waar promotie, degradatie of een extra wedstrijd hiervoor in het geding is, wordt geen beslissingswedstrijd gespeeld maar beslist


  1. de uitslag in WP’s van de onderlinge wedstrijd(en),

  2. de uitslag in imp’s van de onderlinge wedstrijd(en).

Afhankelijk van het aantal degradaties vanuit de tweede divisie worden de hoofd-, eerste en tweede klasse op sterkte gebracht (dit betekent 10 teams in de hoofdklasse, 20 teams in de eerste klasse en 40 teams in de tweede klasse) met extra promoties en/of degradaties.

Deze promotie- en degradatiewedstrijden worden gespeeld op donderdag 12 december.


Inzenden van de uitslagen

Direct na het beëindigen van de speelavond worden de volledig ingevulde wedstrijdformulieren (voorzien van de namen en lidnummers van mogelijke invallers) door de wedstrijdleider van de ontvangende vereniging verzameld en opgestuurd naar de:


D.C.L., Postbus 36, 6170 AA Stein.
Voor niet juist of onvolledig ingevulde formulieren wordt het verantwoordelijke team beboet met 1 WP straf. Bij herhaling zal bovendien de betreffende vereniging een boete van  10,= worden opgelegd.

Het meteen toesturen van de formulieren zal het mogelijk maken dat de D.C.L. er zorg voor draagt, dat vóór de volgende dinsdag de officiële uitslag en stand aan de secretaris van de verenigingen wordt toegezonden.


Rookregeling

In de speelzaal is roken niet toegestaan vanaf een half uur voor aanvang van de competitiewedstrijd en zolang er competitiewedstrijden in de speelzaal gaande zijn.
Recreantencompetitie

De viertallen spelen op hun eigen clubavond en houden zich aan de regels, zoals die op hun eigen club gehanteerd worden. De nummers een in elke poule spelen op 12 december om het Recreanten-kampioenschap van Zuid-Limburg.


Kampioenswedstrijden

In alle klassen wordt een feestelijke kampioenswedstrijd met prijzen georganiseerd.

Deze wedstrijden zijn alle op donderdag 12 december.

Deelname aan kampioenswedstrijden is verplicht. Met de invallersregeling zal daarbij soepel worden omgegaan.


Meesterpunten

Aan bijna alle deelnemers die voor de competitie zijn ingeschreven en meer dan de helft van de wedstrijden hebben gespeeld worden meesterpunten toegekend volgens de geldende tabellen. In de uitslag die wordt vermeld in Bridge Local van december, wordt het aantal meesterpunten per speler vermeld. Namen van spelers die eveneens in aanmerking komen voor meesterpunten (wanneer deze voor één viertal eenderde van het aantal wedstrijden gespeeld hebben – bv. bij een vijf- of zestal) moeten direct aan het eind van de competitie door de secretaris worden doorgegeven.






Speelgelegenheden
B.C. d’Artagnan Brunswick Bowling Porseleinstraat 3 , Maastricht 043 - 343 34 41
B.C. De Brök Brunswick Bowling Porseleinstraat 3 , Maastricht 043 - 343 34 41
B.C. De Burght Platte Zoal Griend 6 , Maastricht 043 - 326 20 36
B.C. Bronsbeek Casino Treebeek Treebeekplein 133 , Brunssum 045 - 521 15 37
B.C. Coriovallum Caumerbron Corisbergweg 197 , Heerlen 045 - 541 80 57
B.C. Exodes Carmelhof Heerlenseweg 143 , Landgraaf 045 – 531 51 16
B.C. Geleen Reüniegebouw Wilhelminastraat 1 , Geleen 06 – 15 50 24 44
B.C. De Kroon Café De Kroon Kloosterstraat 11 , Simpelveld 045 - 544 24 02
B.C. Maasbracht Café De Weegbrug Loperweg 10 , Echt 0475 - 48 13 47
B.C. Maasvogels Platte Zoal Griend 6 , Maastricht 043 - 326 20 36
B.C. Margraten Wittevrouwenveld Edisonstraat 4 , Maastricht 043 - 362 11 76
B.C. Meerssen Wittevrouwenveld Edisonstraat 4 , Maastricht 043 - 362 11 76
B.C. Mijnstreek ‘t Leiehoes Limburgiastraat 36 , Heerlen 045 - 572 48 32
B.C. MiljoenenlijntjeGemeenschapshuis Schaesbergerstraat 22, Kerkrade 045 - 572 48 32

Terwinselen


B.C. No Smoking Casino Treebeek Treebeekplein 133 , Brunssum 045 - 521 15 37
B.C. Sittard De Baandert Frans Erenstraat 12 , Sittard 046 - 451 35 36
B.C. Susteren ‘t Stift Salvatorplein 2 , Susteren 046 - 449 21 71
B.C. Tam Wittevrouwenveld Edisonstraat 4 , Maastricht 043 - 362 11 76
B.C. Vaals Caumerbron Corisbergweg 197 , Heerlen 045 - 541 80 57
B.C. VM Platte Zoal Griend 6 , Maastricht 043 – 326 20 36



  • Algemene Bepalingen
  • Protesten

  • Dovnload 55.04 Kb.