Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


7 Na het afstuderen Promoveren

Dovnload 16.05 Kb.

7 Na het afstuderen PromoverenDatum17.09.2018
Grootte16.05 Kb.

Dovnload 16.05 Kb.

7 Na het afstuderen
7.1. Promoveren

Wil je je na je studie verder verdiepen in een juridisch onderwerp? Lijkt het je interessant om zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren? Wil je je ontwikkelen tot expert in een bepaald rechtsgebied? Denk dan eens aan een promotieplaats binnen of buiten de faculteit. De rechtenopleidingen die de faculteit biedt, zijn in beginsel voldoende uitgerust voor het welslagen van een promotieonderzoek. Het meest voor de hand ligt dat je solliciteert naar een promotieplaats op dat vakgebied waarnaar je interesse uitgaat. Advertenties van vacatures verschijnen in de regel in De Volkskrant, NJB en/of Ars Aequi. Vacatures worden ook op de website van de faculteit vermeld.


Een promotieonderzoeker aan onze faculteit wordt bij een vaksectie aangesteld als junior onderzoeker voor een periode van 4 of 5 jaar. In die tijd schrijft de promovendus onder begeleiding van een hoogleraar een proefschrift: een wetenschappelijke verhandeling over een juridisch onderwerp. Na de openbare verdediging daarvan ontvangt hij de graad van doctor. Het is doorgaans de bedoeling dat de junior onderzoeker naast het verrichten van onderzoek, onderwijs verzorgt. De praktijk leert dat deze combinatie uitstekend werkt. De junior onderzoeker ontvangt de eerste twee jaren van de aanstelling een opleiding waarin onder meer aandacht wordt besteed aan wetenschapsleer, zoeken en verwerken van informatie, onderzoeksmethoden en didactiek.
Wil je je loopbaan beginnen in de wetenschap? Meer informatie vind je op de website van de faculteit (www.jur.ru.nl, klik bij ‘na je studie’ op 'promoveren'). Via deze site kun je een brochure opvragen. Deze kun je ook verkrijgen bij Bureau In- en Externe Betrekkingen (6.00.11). Voor meer informatie kun je ook terecht bij een van de docenten of de promovendi-decaan, mw. dr. T.Havinga, kamer 8.02.08, tel.3615915, e-mail T.Havinga@jur.ru.nl.


7.2 VSB-Beurzen

De VSB Beurs is een initiatief van het VSB Fonds. Met een VSB Beurs kunnen studenten na afronding van hun opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit die aangesloten is bij het VSB Beurzenprogramma, een studie in het buitenland volgen of onderzoek doen. De aanvullende studie moet minimaal 3 en mag maximaal 24 aaneengesloten maanden duren en moet binnen die periode af te ronden zijn. De beurs is niet bestemd voor stages.

De VSB beurs bedraagt -afhankelijk van de begroting van de aanvrager - maximaal

€ 7.000,--,- en is een totale schenking.

De selectie van de kandidaten voor een VSB beurs bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge fase; zij worden beoordeeld door een selectiecommissie van de eigen universiteit.

Voor nadere informatie over de VSB Beurzen dient u de Ad-Valvas borden te raadplegen (nieuwe informatie verschijnt ongeveer in november), kunt u de VSB-website bezoeken (www.vsbfonds.nl/beurzen) en kunt u terecht bij mw. P. Bouman, kamer 6.01.04, tel. 024-3616162.

Kandidaten die in aanmerking willen komen voor een VSB beurs dienen vóór 1 maart van het desbetreffende jaar een volledig ingevuld aanvraagformulier VSB Beurs, op te vragen op de VSB-website, in te leveren bij de eigen onderwijsinstelling.


7.3 Postdoctorale opleidingen CPO / Juridisch Onderwijs voor

Professionals7.3.1 Inleiding
CPO / Juridisch Onderwijs voor Professionals is actief op het gebied van postacademisch onderwijs voor de praktijkjurist. CPO ontwikkelt en organiseert postacademisch juridisch onderwijs voor diverse beroepsgroepen in het spectrum van beroepsopleidingen voor de beginnende jurist tot specialisatieopleidingen voor de gevorderde jurist. Als aanvulling op de wetenschappelijke opleiding biedt CPO een evenwichtige combinatie van theorie en praktijk, toegespitst op de actuele ontwikkelingen in het recht. Tevens biedt CPO managementondersteuning, waaronder de beleidsvoorbereiding en –uitvoering, voor opdrachtgevers die de opleidingsorganisatie aan CPO uitbesteden.

Meer weten?


Indien u overweegt deel te nemen aan één of meer van onze cursussen, raadpleeg dan www.cpo.nl. Overweegt u de ontwikkeling en organisatie van uw opleidingsbehoefte uit te besteden, neemt u dan contact op met één van de opleidingsmanagers.

Samenstelling CPO


De directie van CPO wordt gevoerd door:

• mr. drs. H. (Hendrik) C. Noppen (directeur)

• mw. mr. M. (Marianne) L.A. van den Bosch (adjunct-directeur)
De onderwijsactiviteiten worden ontwikkeld en georganiseerd door 8 opleidingsmanagers:

• drs. R.A. Boes (René)

• mw. mr. F. Brugman (Franca)

• mw. mr. N.M. Heyster (Natascha)

• mw. mr. P.P.J.M. Janssen (Peggy)

• mw. mr. K. Laumans-Bakers (Katja)

• mw. W.R. Paulsen (Wieneke)

• mw. drs. M.G.M. van Poucke (Martine)

• W.J.P. Tijsse Claase (Werner)

• mw. drs. M.A.J. Verkaart (Marloes)7.3.2 Activiteiten CPO
I Postacademisch onderwijs

Cursussen


Op basis van open inschrijving biedt CPO actualiteiten-, basis- en verdiepingscursussen op diverse rechtsgebieden, variërend van 4 tot 20 contacturen. Tweemaal per jaar verschijnt het PAO-aanbod met een compleet overzicht van alle activiteiten.
Informatie PAO-cursussen: tel. 024-3612256 / e-mail: pao@cpo.ru.nl

In company


Op verzoek ontwikkelt en organiseert CPO maatwerk-opleidingstrajecten voor advocaten- en notariskantoren, overheidsinstellingen, bedrijven en banken. Afhankelijk van de opleidingsbehoefte kan worden ingegaan op specifieke problemen, onderwerpen en ontwikkelingen die voor de desbetreffende opdrachtgever relevantie en urgentie hebben.
Informatie in company: tel. 024-3611496 / e-mail: incompany@cpo.ru.nl

Congressen & symposia


De congressen & symposia vormen het trefpunt van kennis- en informatieoverdracht rondom een actueel thema. Wij belichten thema’s waar mogelijk integraal, vanuit verschillende perspectieven, zodat u zich volledig geïnformeerd weet.

Informatie congressen: tel. 024-3613090 / e-mail: symposia@cpo.ru.nlII Management van stichtingen (beroeps- en specialisatieopleidingen)
CPO voert het management van en/of organiseert de navolgende beroeps- en specialisatieopleidingen:


 • Beroepsopleiding Notariaat (Stichting Beroepsopleiding Notariaat, SBN), Informatie SBN: tel. 024-3612255 / e-mail: sbn@cpo.ru.nl

 • Voortgezette Stagiaire Opleiding (advocatuur, VSO), Informatie VSO: tel. 024-3611852 / e-mail: vso@cpo.ru.nl

 • Beroepsopleiding Octrooigemachtigden (Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden, SBO), Informatie SBO: tel. 024-3611851 / e-mail: sbo@cpo.ru.nl

 • Beroepsopleiding Merken- en Modellengemachtigden (BMM), Informatie BMM: tel. 024-3611497 / e-mail: bmm@cpo.ru.nl

 • Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen, SBB), Informatie SBB: tel. 024-3611227 / e-mail: sbb@cpo.ru.nl

 • Beroepsopleiding Gemeentejuristen (Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen i.o., BGJ)), Informatie BGJ : tel. 024-3611493 / e-mail: gemeentejurist@cpo.ru.nl

 • Grotius specialisatieopleidingen (Stichting Grotius Academie), Informatie Grotius: tel. 024-3612492 / e-mail: grotius@cpo.ru.nlAlgemene informatie/brochures/aanmeldingen:

CPO / Juridisch Onderwijs voor Professionals


Bezoekadres: Thomas van Aquinostraat 8, Nijmegen

Postadres: Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen


Tel. 024-3612409

Fax. 024-3611207

E-mail: cpo@cpo.ru.nl

Informatie via internet: www.cpo.nl7.4 Alumnizaken

Afgestudeerd, en wilt u toch betrokken blijven bij de universiteit? Dan kunt u lid worden van de Vereniging van Reünisten; een prima manier om contact te houden met oud medestudenten, nieuwe contacten op te doen en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast biedt een lidmaatschap kortingsfaciliteiten en is er een jaarlijkse alumnidag met allerlei lezingen en activiteiten: een uitstekende gelegenheid om te netwerken. Wanneer u binnen 1 jaar na afstuderen lid wordt van de VvR, krijgt u het eerste jaar gratis aangeboden door uw faculteit.

Voor meer informatie, kijk op onze website www.ru.nl/er onder Alumnizaken.
Externe Relaties, bezoekadres: Comeniuslaan 4

Postadres: Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen

Tel.: 024-3612979

alumni@er.ru.nlOpen: op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur

 • 7.2 VSB-Beurzen
 • 7.3 Postdoctorale opleidingen CPO / Juridisch Onderwijs voor Professionals
 • Meer weten
 • Cursussen
 • In company
 • Congressen symposia
 • Algemene informatie/brochures/aanmeldingen
 • 7.4 Alumnizaken

 • Dovnload 16.05 Kb.