Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


912. heerlen 11km – 5,5

Dovnload 25.71 Kb.

912. heerlen 11km – 5,5Datum21.09.2017
Grootte25.71 Kb.

Dovnload 25.71 Kb.


912. HEERLEN 11km – 5,5km

www.wandelgidszuidlimburg.comTijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u over voetpaden en rustige weggetjes naar Voerendaal waar u kunt pauzeren. Dan loopt u een mooi stuk langs de Geleenbeek en komt u bij het prachtige Kasteel Terworm met kasteeltuin. Iets verder passeert u ook een oude kasteelruïne en loopt u langs de Geleenbeek terug naar de Geleenhof waar u de wandeling kunt afsluiten met koffie en gebak. Onderweg staan ook enkele zitbanken. U kunt de wandeling ook starten bij de kerk van Voerendaal en pauzeren bij de Geleenhof. U kunt de route inkorten tot 5,5km wat ook een leuk rondje is.

Startpunt: Bras-restaurant Hoeve de Geleenhof, Valkenburgerweg 54, Heerlen. Dagelijks open vanaf 10.00 uur, woensdag gesloten. U mag de parkeerplaats gebruiken.Gps afstand: 11000m, Looptijd: 2.30, Hoogteverschil: 23m912. HEERLEN 11km – 5,5km

1. Met uw rug naar de ingang loopt u door de platanenlaan terug naar de Valkenburgerweg en ga R. Neem meteen voorbij het links gelegen mooie huis “Valkennest 1912 (nr. 83-85) het eerste tegelpad (fietspad) R omhoog. Neem nu bij tenniscomplex het eerste tegelpad (voetpad) L en u loopt een woonwijk binnen. Aan de 3-sprong gaat L over de klinkerweg langs huisnr. 72. Meteen daarna aan de volgende 3-sprong loopt RD langs huisnr. 84. Aan de T-splitsing gaat u R. Steek meteen daarna via de oversteekplaats de rotonde aan de rechterkant over en loop RD. (U loopt hier heel even over het kantorenpark Coriopolis). Aan de T-splitsing gaat u bij bedrijven infobord “Eyckholt” RD over het asfaltpad door het park. Bij driehoekige vijverbak gaat u L en meteen daarna gaat u R verder over het asfaltpad. Aan de 3-sprong bij de volgende vijver gaat L. Steek de asfaltweg over en volg RD het pad. (U loopt nu door het 220 hectare grote Landgoed (natuurpark) Terworm). Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw/rood). (Rechts in het weiland ziet u een restant van de adellijke hoeve/huis Onderste Douvenrade die rond 1870 afgebroken is). Aan de asfaltweg gaat u R (blauw). (Links ziet u hier aan de asfaltweg Hoeve Overste Douvenrade (18e eeuw), die nu een onderdeel is van de daarachter gelegen Hogeschool Zuyd). Aan de 3-sprong gaat u L (blauw/rood) Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R. Waar de asfaltweg naar links buigt, loopt u RD over de veldweg met links van u de monumentale met Kunradersteen gebouwde hoeve “Den Dries” (1733), die in de 15e eeuw al werd genoemd.

2. Neem na enige tijd het eerste bospad L (blauw), dat vlak daarna voor vijver naar links buigt. (Hier lag van 1920 tot 1984 het openluchtzwembad van Heerlen, dat vlakbij kasteel Terworm lag. Zie infobordje). Volg nu verder tussen twee vijvers door het bospad. U verlaat het bos en volg het graspad RD langs een alleenstaande boom. (Rechts in de verte ziet u de carréhoeve Gitzbach en in het bos kasteel Terworm waar u straks nog langs komt). Aan de bosrand, waar het pad naar links buigt, loopt u RD het bospaadje in en even verder steekt u een waterstroompje over. Negeer zijpaden en volg nu geruime tijd het kronkelende bospaadje RD het Terwormer bos. Aan de asfaltweg gaat u L (rood/geel) door de bomenlaan omhoog. (Degene die 5,5 km loopt, gaat hier R omlaag. Ga nu verder bij **** in punt 4). Negeer meteen zijweg (fietspad) links. Boven aan de 3-sprong voor autowegviaduct loopt u RD (blauw/rood) en u steekt de autoweg Aken-Antwerpen over. (Hier komt u straks weer terug). Aan de 3-sprong bij zitbank, meteen na het viaduct, loopt u RD (blauw/rood).

3. Negeer zijpaden en blijf de smalle, die voor de spoorlijn Maastricht-Heerlen naar links buigt, 800 m. RD volgen. (Schuin links voor u ziet u de torentjes van het prachtige kasteel Cortenbach, dat oorspronkelijke uit de 14e eeuw stamt).Steek in Voerendaal de voorrangsweg over en loop RD (zwart/geel/rood) het klinkerpad/ fietspad omhoog. Boven passeert u het treinstation Voerendaal. (Het rijksmonumentale stationsgebouw is gebouwd in 1913, evenals het in 1913 gebouwde rijksmonumentale stationsgebouw Klimmen-Ransdaal. Beide stations liggen aan de op 1 maart 1915 geopende lijn Schin op Geul –Heerlen). Loop verder RD (blauw/groen) over het fietspad en ga na 100 m. bij grasveld en vijver L het stenen trapje omlaag. Volg nu RD het (grind)pad met links van u achtertuinen en rechts het moerasgebied ‘t Brook. Aan de grote parkeerplaats gaat u R. Bij de ingang van de begraafplaats gaat u L. Aan de kruising bij winkelcentrum en kerk gaat u R. (Als u wilt pauzeren kunt u naar Grand café De Borenburg lopen (200 m.). Ga hier dan RD (Furenthela) de brede winkelstraat/voetgangerszone en aan het eind ligt rechts het café). U passeert de ingang van de St. Laurentius kerk. (De romaanse toren dateert uit 1049, evenals de zich hierin bevindende altaarsteen en doopvont. Het middenschip dateert uit 1840. De kerk is de enige door een paus (Leo IX) ingewijde kerk van Nederland. De kerk is te bezichtigen). Aan de 4-sprong gaat u R (Kerkplein later Molenbeekstraat). Negeer zijwegen en loop bij speeltuintje RD (groen/blauw) onder het spoorwegviaduct door.

4. Aan de 3-sprong gaat u RD (geel). (Links ziet u hier kasteel Puth. daterend uit de 17e eeuw) Meteen daarna loopt u over het links van de Oude Voerendaalse molenbeek gelegen pad. (U kunt over het rechts gelegen breder pad lopen). Steek bij zitbank de doorgaande weg schuin links over en loop RD het bospad (voetpad) omlaag en volg het pad langs de Hoensbeek. (Aan het eind van het pad stroomt het Cortenbacherbeekje in de Hoensbeek). Aan de klinkerweg gaat u R en meteen daarna gaat u links door het klaphek. Volg nu RD het graspad met links van u de Hoensbeek. Waar deze beek uitmondt in de Geleenbeek gaat u R over het graspad met links van u de Geleenbeek. (De 48 km lange Geleenbeek ontspringt in een put op het erf van de Hoeve Benzenraderhof in het buurtschap Benzenrade (Heerlen) en mondt vlakbij Stevensweert via de Oude Maas in de Maas uit). Aan het eind van het graspad loopt u RD onder het viaduct door. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L over de smalle asfaltweg met rechts van u de meanderende Geleenbeek. (Even verder ziet u links in het weiland sporen van een motte waarop het middeleeuws  kasteel Struyver heeft gestaan. Het was een abschnittsmotte waarbij voor de aanleg geen heuvel is opgeworpen, maar in plaats daarvan aarde is weggehaald, hetgeen in het weiland nog te zien is. Het kasteel Struyver is in 1381 voor het eerst vermeld. Doordat er nog geen archeologisch onderzoek is verricht, is het niet duidelijk wanneer de bebouwing van de motte verdwenen is). Waar de asfaltweg links omhoog buigt, gaat u R over smalle pad en u steekt een eindje verder de Geleenbeek over. Aan de asfaltweg gaat u L. Volg geruime tijd de rustige weg langs de bosrand. Aan de 3-sprong gaat u R (blauw) onder het spoorwegviaduct door en u passeert meteen daarna een zitbank. Aan de T-splitsing bij autowegviaduct gaat u L door de bomenlaan omlaag. Negeer aan de bosrand zijweg (fietspad) rechts. **** Negeer beneden doodlopende zijweg links naar de monumentale carréhoeve Gitzbach (17e/18e/19e eeuw).

5. Meteen daarna gaat u bij twee zitbanken R. Bij de huidige ingang van het mooie kasteel Terworm gaat u L over de doodlopende smalle asfaltweg. (Het kasteel dateert waarschijnlijk uit rond 1400 en werd bewoond door diverse adellijke families. Halverwege de 16e eeuw brandde het kasteel vrijwel volledig af en werd daarna weer opgebouwd). Aan de mooie voorkant van het kasteel gaat u L en via de poort loopt u de mooie kasteeltuin binnen. Bij de fontein en de bijzondere zitbank (kunstwerk) gaat u R en u verlaat weer de kasteeltuin. (Het huisje genaamd “de Oranjerie”, dat in de kasteeltuin ziet, is één van de trouwlocaties van de gemeente Heerlen). Aan de smalle asfaltweg gaat u L. Let op! Meteen na de brug gaat u L over het pad met links van u de Geleenbeek. (U kunt ook de smalle asfaltweg RD (rood) blijven volgen. Negeer meteen veldweg rechts. Aan de 3-sprong bij zitbank en oude (1744) dikke platanenboom, lokaal bekend onder de naam “de Eik van Terworm”, gaat u L (Eikendermolenweg) omlaag. Ga nu verder bij **** in dit punt). Volg geruime tijd dit weinig belopen pad en een eindje verder loopt u langs de afrastering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Heerlen. (Hier wordt het afvalwater van de huishoudens en bedrijven uit de plaats Heerlen en omgeving biologisch gezuiverd en vervolgens afgevoerd via de Geleenbeek). Aan de smalle asfaltweg gaat u L omlaag. **** U steekt de Geleenbeek weer over. (Meteen na de brug passeert u rechts een kastanjeboom, die circa 300 jaar oud is en waarschijnlijk de oudste boom van Heerlen is). U passeert rechts (huisnr. 4) de watermolen Eikenderveld (1476/zie infobordje). Neem nu het eerste pad R (fietspad) en u passeert rechts de ruïne van kasteel Eyckholt. (De eerste vermelding stamt uit 1385. In 1736 brandde de nabijgelegen kasteelhoeve af en het kasteel werd steeds bouwvalliger. Omstreeks 1760 is het kasteel, dat evenals de kasteelhoeve en de watermolen op het riddergoed Eyckholt lag, afgebroken. Riddergoed Eyckholt was een leengoed van het aartsbisdom Keulen. Bij de kasteelruïne zijn delen van het in 2005 gerestaureerde herenhuis en de ronde weermuur met schietgaten uit de 15e eeuw nog zichtbaar. U heeft hier mooi uitzicht over de vijver, een apart plekje). U passeert een picknickbank met mooi uitzicht op de ruïne. Aan de ruime 3-sprong bij infobord gaar u L (blauw) met links van u een haag en het bos waar doorheen de Geleenbeek stroomt en rechts van u een groot grasveld. Neem het eerste pad L. Steek voorzichtig de twee rijbanen van de doorgaande weg over en loop RD over de smalle rustige asfaltweg met links van u de Geleenbeek en even verder rechts van u de monumentale Hoeve Geleenhof met de mooie binnenplaats. Aan de volgende doorgaande weg gaat u R en via de oprijlaan komt u weer bij brasserie/restaurant de Geleenhoeve, de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op terras op de binnenplaats nog iets kunt eten of drinken. Wandelaars zijn van harte welkom. (De Geleenhof wordt al in 1381 genoemd, De huidige gedaante van de Geleenhof dateert uit eind 18e eeuw).
Auteur: Jos Wlazlo

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

Dovnload 25.71 Kb.