Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


A. De traditionele godsdiensten

Dovnload 303.14 Kb.

A. De traditionele godsdienstenPagina3/6
Datum05.12.2018
Grootte303.14 Kb.

Dovnload 303.14 Kb.
1   2   3   4   5   6

3. Christendom


a. Oorsprong

De benaming christendom is afgeleid van Jezus Christus. Jezus werd geboren in Bethlehem in Judea, vermoedelijk tussen 6 en 4 voor Christus als zoon van een vroom joods echtpaar, Maria en Jozef. Hij groeide op in Nazareth in Galilea, bleef onbekend tot zijn dertigste jaar en trad dan openbaar op om zijn opvattingen publiekelijk te maken. Informatie over Jezus' kindertijd vinden we daarom bijna niet (slechts in de kindheidsevangelies van Matteüs en Lucas vinden we - vermoedelijk niet historische - informatie over zijn kindertijd). Alle bijbelse en buitenbijbelse bronnen die over Jezus handelen, betreffen de periode waarin hij openbaar optrad. Jezus trok rond met een groep volgelingen om te preken, te onderwijzen en om zieken te helpen.Hij kondigde de komst van Gods rijk aan en spoorde de mensen aan om berouw te tonen voor hun zonden. Zijn leer botste met overtuigingen van gezaghebbende politieke leiders die Jezus als bedreiging ervoeren. Na één jaar (volgens de synoptische evangeliën) of na drie jaar (volgens het evangelie van Johannes) beëindigde men Jezus' optreden: hij werd veroordeeld en gekruisigd. Na zijn dood waren het de apostelen die zijn leer verder verkondigden. Vanaf de apostelen en in de tijd van de vroege kerk groeide Jezus' leer uit tot een godsdienst met rituelen en symbolen. Jezus' verkondiging groeit uit tot het christendom, een godsdienst die zich wereldwijd zou verspreiden.

 
b. Heilig boekDe christelijke bijbel omvat het Oude en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament handelt voornamelijk over Jezus (de evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes), de verrijzenis (Handelingen), de vroege kerkgemeenschappen (de brieven van Paulus) en het komende Rijk (Apocalyps). De volgorde van de boeken in het Nieuwe Testament weerspiegelt de chronologie van hun ontstaan niet. De oudste nieuwtestamentische geschriften zijn de brieven van Paulus waarvan de oudste brief in 50 geschreven is. Het Oude Testament van de christenen komt in grote lijnen overeen met de Tenak van de joden omdat het christendom binnen de joodse context vorm gekregen heeft.
 
c. Een fragment uit de bijbel

"In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is" (Joh 1,1-3).

 


d. Godsvoorstelling

In het christendom is er één God die als een drie-eenheid aanzien wordt. God is de Vader die liefde geeft (deze visie ontstond door het exemplarische gebed van Jezus tot de Vader), de Zoon die liefde ontvangt en de Heilige Geest die deze twee met elkaar verbindt.


Jezus wordt beschouwd als de incarnatie van God in menselijk gedaante. Hij verbindt het menselijke met het Goddelijke. Deze trinitaire godsvisie wordt onder andere bestudeerd in het vak systematische theologie in het onderdeel Dogmatische theologie: christologie en triniteit . Dit godsbeeld is het resultaat van concilies waar men debatteerde over de goddelijkheid en de menselijkheid van Jezus (over zijn twee naturen), over de Heilige Geest en andere aspecten van het christelijk geloof.

In het hedendaagse lied: "If God had a name" stelt Joanna Osborn zich vragen over God. Hoe moeten we ons God voorstellen? Is hij misschien iemand onder ons? Is hij misschien de vreemde die we ontmoeten op de bus? Hoe zou God eruit zien als hij een gezicht zou hebben?ONE OF US

If God had a name, what would it be?


And would you call it to his face
if you were faced with Him
in all His glory?
What would you ask
if you had just one question?

EEN VAN ONS

Als God een naam had, hoe zou die zijn?


En zou je Hem zo aanspreken
Als je tegenover Hem
in al Zijn glorie zou staan
Wat zou je vragen
als je één vraag mocht stellen

And yeah, yeah, God is great.
Yeah, yeah, God is good.
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
What if god was one of us,
just a slob like one of us,
just a stranger on the bus
trying to make his way home?

En yeah, yeah God is groot
En yeah, yeach God is goed
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
Wat als God één van ons was
Gewoon een sukkel als wij
Gewoon een vreemde op de bus
Die tracht thuis te raken

If God had a face
what would it look like?
And would you want to see
if seeing meant
that you would have to believe
in things like heaven
and in Jesus and the saints
and all the prophets?

Als God een gezicht had,
hoe zou dat eruit zien
En zou je het willen zien
Als dat zou betekenen
dat je ook moet geloven
In dingen zoals de hemel
en Jezus en de heiligen
En alle profeten?

And yeah, yeah, God is great.
Yeah, yeah, God is good.
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
What if god was one of us,
just a slob like one of us,
just a stranger on the bus
trying to make his way home?
Just trying to make his way home,
back up to heaven all alone.
Nobody calling on the phone,
'cept for the Pope maybe in Rome.
Yeah, yeah, God is great.
Yeah, yeah, God is good.
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
What if god was one of us,
just a slob like one of us,
just a stranger on the bus
trying to make his way home
just trying to make his way home,
just like a holy rolling stone?
Back up to heaven all alone,
just trying to make his way home.
Nobody calling on the phone,
'cept for the Pope maybe in Rome.

En yeah, yeach God is groot
En yeah, yeach God is goed
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
Wat als God één van ons was
Gewoon een sukkel als wij
Gewoon een vreemde op de bus
Die tracht thuis te raken
Iemand die gewoon tracht thuis te raken
Terug naar de hemel helemaal alleen
Niemand die Hem opbelt
Behalve de paus uit Rome misschien
En yeah, yeach God is groot
En yeah, yeach God is goed
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Wat als God één van ons was
Gewoon een sukkel als wij
Gewoon een vreemde op de bus
Die tracht thuis te raken
Iemand die gewoon tracht thuis te raken
Zoals een heilige Rolling Stone
Terug naar de hemel helemaal alleen
Gewoon tracht thuis te raken
Niemand die Hem opbelt
Behalve de paus uit Rome misschien.

 
e. Ons cultureel erfgoed

Hoewel het christendom in ons post-moderne tijdperk niet meer dé religie bij uitstek is, zijn er in onze huidige cultuur verscheidene elementen vanuit bijbelse traditie aanwezig. Kerkgebouwen, kapelletjes, kunstwerken, rituelen zoals het doopsel, de eerste communie, het vormsel, het kerkelijk huwelijk en de uitvaart geven blijk van ons christelijk erfgoed. In het alledaagse leven neemt religie bij vele mensen een minder evidente plaats in, maar bij diepte- (bijvoorbeeld een geboorte van een kind) en grenservaringen (bijvoorbeeld het overlijden van een dierbaar iemand) beroepen vele mensen zich nog steeds op bijbelse rituelen.
1   2   3   4   5   6

  • b. Heilig boek
  • c. Een fragment uit de bijbel
  • EEN VAN ONS

  • Dovnload 303.14 Kb.