Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


A. De traditionele godsdiensten

Dovnload 303.14 Kb.

A. De traditionele godsdienstenPagina4/6
Datum05.12.2018
Grootte303.14 Kb.

Dovnload 303.14 Kb.
1   2   3   4   5   6

4. Islam


a. Ontstaan

De islam is ontstaan in Mekka, temidden van vele Arabische stammen en temidden van joden en christenen die een belangrijke invloed hadden op het ontstaan van de islam. De belangrijkste figuur en stichter van de islam is Mohammed.
Het woord islam is niet gegeven naar een stichter zoals het boeddhisme zijn naam ontleent aan Gotama Buddha of het christendom genoemd is naar Jezus Christus. Het Arabisch woord islam is afgeleid van de Arabische wortel S-L-M en betekent zich onderwerpen aan Allah, de enige God. Een moslim, afgeleid van het voorzetsel mu + de wortel S-L-M , betekent diegene die zich onderwerpt aan de Allah.
 
b. Heilig boek


Het heilig boek van de islam is de koran. De koran bestaat uit lofzangen die door Mohammed in Medina en Mekka tussen 610 en 632 na Christus zijn neergeschreven. De koran schijnt volgens wetenschappelijk onderzoek pas na de dood van Mohammed voltooid te zijn. Het heilig boek vertoont vele referenties naar personen uit de joodse en de christelijke godsdienst. Abraham, Mozes, David, Jezus et cetera zijn belangrijke profeten voor de islam.

Daarom beschouwen de moslims naast de koran ook de thora, het boek Psalmen en het Nieuwe Testament als heilige boeken die de boodschap van Allah bevatten. Volgens fundamentalisten hebben deze boeken in de loop van de eeuwen aanpassingen ondergaan en zijn ze niet meer zuiver het woord van Allah. Volgens hen is alleen de koran het zuivere geloofsboek van de moslims.
 
c. Een soera (vers) uit de koran

"Zeg: Wij geloven in Allah en wat tot ons is geopenbaard en wat is gesproken tot Abraham, Ismaël, Izaak en Jacob en de stamvaders, en aan wat gezegd werd tot Mozes en Jezus, en aan wat gebracht werd tot de profeten vanwege hun Heer, zonder dat wij onderscheid maken tussen een van hen, en terwijl wij Hem overgegeven zijn" (uit soera 2).d. Godsvoorstelling

De islam beleidt één God Allah en Mohammed is zijn eindprofeet. Vermits Allah de koran aan Mohammed dicteerde, moet de koran heel letterlijk opgevat worden om het woord van Allah te volgen. God moet nadrukkelijk vereerd worden door middel van rituele gebeden.


De mens wordt beoordeeld op zijn daden en bij de dood volgt er een laatste oordeel en een opstanding uit de dood.

e. Geloof

De geloofsartikels van de islam zijn :

  • geloof in één God

  • geloof in engelen als dienaren van Allah

  • geloof in de heilige boeken als woord van Allah

  • geloof in de profeten waarvan Mohammed de laatste was

  • geloof in het leven na de dood en het Laatste Oordeel

  • geloof in predestinatie; goddelijke voorbestemming hoewel de mens ook een vrije wil heeft. Voorbestemdheid en vrije wil vormen een complexe materie binnen de islam.

f. Gebed

Het gebed in de islam vindt vijf keer per dag plaats op geregelde tijdstippen. Deze tijdstippen zijn: de vroege ochtend (Fajr), de middag (Zuhr), het midden van de namiddag (Asr), bij zonsondergang (Magrib) en in de late nacht (Isha). Het ritme van de gebeden bepaalt het ritme van de dag. Er bestaan diverse websites waarin men de gebedstijden voor alle landen en woonplaatsen kan opvragen.
Bekijk bijvoorbeeld de gebedstijden voor Leuven, België.
Moslims kunnen bijna overal bidden: op kantoor, op de universiteit, thuis, in de moskee,…
Het gebed wordt bij voorkeur in groep gebeden. De sociale implicatie van het gebed is de fundamentele gelijkheid van alle mensen wanneer zij voor het aangezicht van God staan.

 
g. Het reciteren van de koran

De islam kent een verbod op het maken van beelden. Waarschijnlijk is dit de reden dat de kunst van de Arabische kalligrafie en de kunst van het reciteren van koranteksten zo'n belangrijke plaats in de islam inneemt. Bij het reciteren van teksten uit de koran dient men de regels van de voordracht in acht te nemen. Er bestaan wedstrijden recitatie op nationaal en internationaal niveau om voornamelijk jongeren te stimuleren zich te bekwamen in deze kunst. In de kunst van het reciteren bestaan er beroemdheden die erg populair zijn onder de moslims. Op het internet kan je luisteren naar koranrecitatie (de titels in het blauw zijn aanklikbaar).


1   2   3   4   5   6

  • b. Heilig boek
  • c. Een soera (vers) uit de koran
  • g. Het reciteren van de koran

  • Dovnload 303.14 Kb.