Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


A. De traditionele godsdiensten

Dovnload 303.14 Kb.

A. De traditionele godsdienstenPagina6/6
Datum05.12.2018
Grootte303.14 Kb.

Dovnload 303.14 Kb.
1   2   3   4   5   6

B. Nieuwe religieuze bewegingen

1. Wicca


a. Wat is Wicca?

Wicca is een ervaringsgodsdienst wat impliceert dat deze beweging geen dogma's (of leerstellingen) kent zoals vele andere religieuze bewegingen. Er is geen openbaring geweest waardoor er geen enkel onfeilbaar wiccageschrift bestaat dat de rechte leer verkondigt. Een gevolg hiervan is dat wicca's, naast een aantal gemeenschappelijke overtuigingen, verschillende opvattingen hebben.
Het woord wicca en het engelse woord witch gaan terug op het Oud-Engelse wicce (heks) en wicca (tovenaar). Deze woorden stammen af van het Indo-Europese weik dat 'waarzeggerij' of 'toverij' betekent. De natuurreligie wicca boekt de laatste jaren zeer veel succes over de ganse wereld omdat deze beweging op diverse behoeften van de hedendaagse mens inspeelt:

Wicca speelt in op de individualiseringstendens zoals we deze aantreffen in onze maatschappij: de mens mag zelf op moreel niveau bepalen wat kan en mag en wordt niet verstikt door dogma's of door een autoritaire macht.
 

Wicca speelt in op het milieubewustzijn: de natuur wordt als goddelijk ervaren en mag daarom niet gemanipuleerd worden. Respect voor de natuur is een basisprincipe.
 

Wicca speelt ook in op de spirituele, emotionele en verbeeldingrijke behoefte van de mens. Het is een tegenbeweging die de intensiteit van magische ervaringen en rituelen verbindt aan het verhevene van een religie zonder de eis om bepaalde opvattingen van een autoriteit over te nemen.
 

Wicca werd voornamelijk populair in de jaren 50-60 door het opkomende feminisme. Bij aanvang is hekserij dan ook een protest tegen de dominante mannenwereld, maar na enige tijd komt er een betekenisverschuiving: hekserij staat voor kennis, macht, kracht, wijsheid, sterkte en onafhankelijkheid. Het belang van de vrouw blijkt voornamelijk op vlak van het goddelijke: er wordt zowel een god als een godin vereerd.

b. Wat is wicca niet?

De term hekserij kan allerlei associaties losmaken in verband met satanisme en duistere praktijken. De bewering dat hedendaagse heksen satan aanbidden is fout. De ethiek van het satanisme en deze van wicca zijn immers niet verenigbaar met elkaar: principes zoals wraak en het recht van de sterkste zijn wezensvreemd voor een wicca.c. Ethiek

Wicca's volgen één leefregel die vanuit de rede vorm krijgt: "Doe wat je wilt, mits het geen ander schaadt". Het doen wat je wilt, betekent je ware wil volgen en betekent geenszins dat je willekeurig mag handelen. Wanneer je de rede volgt, kom je onoverkomelijk in contact met dilemma's. Het opnemen van je verantwoordelijkheid is dan het belangrijkste principe om een keuze te maken die goed is voor jezelf en je medemens. De idee dat keuzes maken voor ieder mens even moeilijk is en iedereen verantwoordelijk is voor zijn daden, stelt alle mensen fundamenteel gelijk.

 d. GodsbeeldModerne heksen hebben een "duo-theïstisch" godsbeeld: ze vereren zowel een god als een godin. Dit polariteitsprincipe of principe van tweeledigheid is specifiek voor de wicca: het houdt in dat er een soort twee-eenheid bestaat tussen het mannelijke en het vrouwelijke aspect waardoor er een harmonie heerst. Deze polariteit weerspiegelt zich op verschillende gebieden in de natuur (voorbeelden: opbouwende en vernietigende krachten, licht en donker, warm en koud), in de mens (man en vrouw) en ook op goddelijk vlak (god en godin). Het polariteitsprincipe impliceert dat het mannelijke en het vrouwelijke, de god en de godin gelijkwaardig zijn. Deze goden worden beschouwd als echte, absolute wezens met wie contact kan worden gezocht via verschillende methoden. Zowel de materiële als de immateriële wereld worden door de wicca als goddelijk beschouwd. De onzichtbare wereld wordt bereikbaar door training van de geest om op deze manier zichzelf te verbinden met de god en de godin. Training bestaat uit meditatie, concentratie, ontspanning en visualisatie. Pas nadat men deze vaardigheden onder de knie heeft, kan men proberen de immateriële wereld te bereiken.

 e. MagieIn wicca is een centraal begrip magie: dit is de wetenschap van het veranderen van de wereld overeenkomstig de wil. Het element van de wil is erg belangrijk omdat magie enorm veel energie vraagt. De menselijke geest is bron van alle magie. Het is een techniek die een wicca inschakelt als hij iets voor mekaar wil krijgen. Wicca-magie is aarde-gericht en beoogt goede dingen voor de wereld, de natuur en de mens. De resultaten van magie komen niet met een bliksemflits tot stand, maar wel via de normale wegen van het leven die ook als toeval gezien kunnen worden.
1   2   3   4   5   6


Dovnload 303.14 Kb.