Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


A negatieve correlatie tussen snelheid en accuraatheid met puntenwolk van linksboven naar rechtsonder

Dovnload 178.62 Kb.

A negatieve correlatie tussen snelheid en accuraatheid met puntenwolk van linksboven naar rechtsonderDatum22.05.2018
Grootte178.62 Kb.

Dovnload 178.62 Kb.

Functieleer examen
1. In een grafiek met snelheid op de x-as (oplopend van links naar rechts) en accuracy op de y-as oplopend van onder naar boven, wat betekent een speed-accuracy tradeoff dan?

a. negatieve correlatie tussen snelheid en accuraatheid met puntenwolk van linksboven naar rechtsonder 

b negatieve correlatie tussen snelheid en accuraatheid met puntenwolk van linksonder naar rechtsboven

c. positieve correlatie tussen snelheid en accuraatheid met puntenwolk van linksonder naar rechtsboven

d. positieve correlatie tussen snelheid en accuraatheid met puntenwolk van linksboven naar rechtsonder

2. Welke namen staan niet in logische en chronologische volgorde?

a. brentano, meinong, benussib. brentano,von ehrenfels, meinong

c. weber fechner ebbinghaus

d. weber fechner wundt
3. Drie afbeeldingen van illusies met rondjes. (Delboeuf illusie & Ebbinghaus illusie)welk effect treed er op en waarom is dit?

a. kleiner door contrast, groter door assimilatie, kleiner door contrast 

b. assimilatie, assimilatie, assimilatie (nie?) ik had hier ook b ik ook

c.contrast, contrast, contrast

d)
4. verschillen tussen studie biederman en Brewer & Treyens?

- aanbiedingsmodaliteit: 1a. echte scene of 1b. afbeeling scene

- stimulusduur: 2a.minder dan seconde of 2b. meer dan een paar seconden

- achtivering van schema: 3a enkel vanuit verwerking van de prikkel zelf of 3b vanuit een verwerking van de prikkel en een verbaal label vooraf.

- bestudeerde functie: 4a. waarneming of 4b. geheugen

antwoord?: 

biederman is 1b, 2a, 3b en 4a

brewer & treyens is 1a, 2b, 3a en 4b
5. figuurachtergrondorganisatie en textuursegregatie voldoende/noodzakelijke voorwaarde

a. textuursegregatie noodzakelijk niet voldoende voor FA 

b. textuursegregatie noodzakelijk en voldoende voor FA

c. textuursegregatie niet noodzakelijk en niet voldoende voor FA

d.  textuursegregatie niet noodzakelijk wel voldoende voor FA

antwoord? Ik heb D, niet elke FA heeft andere structuur, maar als je een andere structuur hebt, zul je wel het verschil zien, maar dat is puur redenatie, niet uit de cursus...

Ik had A, omdat er je wel een verschil moet zien tussen Figuur en Achtergrond (dus noodzakelijk) maar dat niet bij alle textuursegregaties automatisch FA is (niet voldoende).
6. vraag met die vage figuurtjes...gezichtspuntonafhankelijk iets

(link naar de site van onze Japanse kameraad, Kazuki Takamatsu : http://kazukitakamatsu.web.fc2.com/index.htm )

a. 2,5 d

b. 3d 

c. geons


d. cilinders 

en ik had 2,5D ;p Welke is nu juist?


7. aktpsychologie is een voorloper van 

a.Behaviorisme en structuralisme 

b.Behaviorisme en functionalisme 

c.Gestaltpsychologie en structuralisme bd.Gestaltpsychologie en functionalisme
waarom d? ik heb c.. omdat aktpsychologie tegen het structuralisme is , dus c kan niet kloppen Ik had b...ik ooook akt & behaviour zelfde enz
8.gegeven een intercept van 350 msec en een slope van 50 msec, bereken de zoeksnelheid in items/ seconde 

a.10 


b. 20 

c. 25 


d.50 
Uitleg? 1 seconde = 1000 msec. slope = 50 msec --> op 50 msec check je 1 object. 1000/50=20. 

Klopt dit?) wat heeft die intercept = 350 ms er dan mee te make? overbodig?


9. welke stelling is waar over monisme?

a. idealisme en materialisme zijn twee verschillende vormen van het monisme

b. idealisme en monisme zijn vormen van materialisme

c) materialisme en monisme zijn vormen van idealisme

d) geen van allemaal is correct

Dankuwel wagemans voor deze vraag, zo mogen er meer zijn!
10. Wat zijn pareidolia?

a) Betekenisvolle prikkel met een betekenisvolle interpretatie

b) Betekenisvolle prikkel met een betekenisloze interpretatie

c) Betekenisloze prikkel met een betekenisvolle interpretatie

d) betekenisloze prikkel met een betekenisloze interpretatie


11. verband tussen afbeelding interactie geest-lichaam descartes en afbeelding neuronen iets?

a. er is geen verband de ene is filosofie de ander wetenschap

b. er is wel een verband, want het ene is 2 eeuwen voor eht andere

c.er is wel een verband, er wordt in beide gevallen gebruik gemaakt van het R-S model

d. er is wel verband want ze handelen allebei over dualisme(?)

Was hier geen optie dat het beide over het R-S model gaat? ik had die aangeduidt (ik had die ook :) )- Ik had ook C. Tweede tekening ging toch helemaal niet over dualisme?

dit is c -> als je goed kijkt naar de fysiologische afb zie je prikkel en (musculaire(spier)respons 


Waaruit haal je dualistisch gedachtegoed bij het plaatje over de neuronen? Ik denk A.

--> Je neemt een prikkel waar, via zenuwen gaat die naar de hersenen . Daar wordt de prikkel geïnterpreteerd  psychologisch).fysisch)

12. gewoontes, emoties, instincten

1. gestreept/ ongestreepte spieren

2. aangeboren of erfelijk

3. wat was hier de 3e ding ook alweer?? (was er een 3de ding?)gewoontes waren aangeleerd, emoties ongestreept en erfelijk en instincten gestreept en erfelijk..
13. wat heeft niets met S-R te maken (??!) / Wat is het verst verwijderd van het gewone S-R model?(ja dit was de vraag)

a. kritiek op S-R model van Dewey

b. TOTE ik gokte deze??? ik ook, ik ook :p ik ook:d ik ook

c. Pavlov ...."psychich reflexes"

d. skinners gedragsverandering
14. phi motion was het begin van wat?

a.psychofysica 

b.psychologie in het algemeen

c. gestaltpsychologie d. berlijnse school gestaltpsychologie

15. wat heeft geen verband met point light figures oid?

a. ecologische benadering

b. transactionalisme 

c. gestaltpsychologie

d.computationele benadering
 16. "Een koe is een dier" wordt sneller beantwoord dan "Een koe is een zoogdier". Door welk schema wordt dit verklaard?

a. TLC deze denk ik Ik denk van niet. Want Zoogdier staat lager in de hierarchie dan dier.Dus deze zou sneller moeten zijn ah ik herinnerde me dat er exact zo'n voorbeeld bij tlc stond, maar dat er achteraf kritiek op is gekomen (degene die jij zegt) maar dacht dat ze wilden weten waar het oorspronkelijk vandaan kwam, verkeerd begrepen dan

b. FST

c. SAM

d. proportioneel netwerkmodel


17. 

Waar sluit de distinctiviteitshypothese het best bij aan?

a) von restorff effect  (ik had deze)

b) perceptuele groepering

c) figuur-achtergrond organisatie

d) ?? höffding step

18. Welke stelling klopt

a. staafjes vooral gecontentreerd in de pupil

b. kegeltjes vooral geconcentreerd in de pupil

c. staafjes vooral geconcentreerd in fovead. kegeltjes vooral geconcentreerd in fovea

19. wat kan je zeggen over de gevoeligheid wanneer het percentage correct stijgt wanneer de gissingsbeurten afnemen? iets met gevoeligheid en aantal gissingsbeurten 

Ik denk dat de vraag was: Wat kan je met zekerheid zeggen van de Sensorische gevoelingheid als het percentage treffers stijgt en het aantal gissingsbeurten daalt?

a. zal de gevoeligheid toenemen want aantal treffers stijgtb. gevoeligheid neemt enkel toe als de verhouding van de fals alarmen nen de treffers niet te sterk stijgt

c) ja gevoeligheid neemt toe, want aantal fals alarmen daalt

d) gevoeligheid neemt altijd toe

antwoord?


20. er was ook nog iets met weber fractie en standaardstimulus 3 en differentiële drempel =1 "en wat als de standaardstimulus 6 is?

a) 1/3 en 1b) 1/3 en 2

c) 3 en 1

d) 3 en 2

Als de standaardstimulus 6 wordt, zal de DL toch stijgen aangezien deze in verhouding is met de standaardstimuli? Dus ik dacht als antwoord b... Ik had ook antwoord Bik ook

het is b... als k=1/3 -> 2/6, 3/9, enz
Functieleer September 2014
1. welke filosofische stroming past best bij transactionalisme? 

a. rationalisme

b. empirisme

c. materialisme

d. immaterialisme
2. Op welke vorm van conditionereing is angst voor spuit gebaseerd?

a. operante conditionering met pijn als straf

b. Klassieke met Spuit = UCS, pijn = CS , angst = UCR later CR 

c. klassieke met pijn = UCS, spuit = CS, angst = UCR, later CR

d. klassieke met 


3. wat is het verband tussen NAPS en extremal edges?

a. extremal edges zijn"non accidental properties"b. extremal edges worden als figuur gezien op verschillende gezichtspunten (gezichtspunt onafhankelijk)

c. ook iets met gezichtspuntafhankelijk

d. geen verband

" p.57: Extremal edges zijn randen waarvan de waarnemer ziet dat et oppervlak verder doorloopt maar uit het beeld verdwijnt door het gezichtpunt van de waarnemer." Iemand? :)


4. Uitspraken over verschillen/gelijknissen tussen Rorchasch en pareidolia 

Gelijkenissen:

-allebei bottom-up en top-down.

- Zowel algemene processen die voor iedereen gelden als specifieke processen die voor ieder verschillend zijn.

- beide te maken met perceptuele groepering en objectherkenning

Verschillen:

- vooral rorschach in klinish onderzoek, pareidolia niet

- rorschach door mens gemaakt, pareidolia niet

- rorschach symmetrisch, pareidolia niet

a. verschillen juist, gelijknissen fout

b. gelijkenissen juist, verschillen fout

c. gelijkenissen en verschillen juist

d. in beide zitten fouten
5. welk klassiek experiment ging niet over KTG?

a.Sternberg

b.Miller

c.Baddeley

d.Sperling : ging over sensorieel register
6. afbeeldingen van seriële reproductie demonstratie bartlett hoorcollege: welke overgang consistent/inconsistent met de interpretaties van de gestaltpsychologie?

a. 0-1, 1-2 inconsistent, de rest consistent

b. 1-2, 2-3, inconsistent, 3-4 consistent (dit?) deze heb ik

c. 2-3, 3-4 inconsistent, de rest consistent

d. 1-2, 2-3, 3-4 inconsistent, de rest consistent  ik heb deze.. 
7. Bij welke van deze had de eerste geen invloed op de tweede?

a. marr-gibson heb ik ook

b. fechner-ebbinghaus 

c. thorndike-skinner

d. Angell-watson
8. De term apperceptie uit de cognitieve psychologie was een voorloper van wat?

a. aandacht (waar staat dit?) geintroduceerd door Wundt

b. priming 

c. visuele iets waar ik nog nooit van had gehoord

d.
9. Kunstafbeelding Javier Perez Estrella niet gebaseerd op:

a. visueel geheugen --> heb ik gekozen, niet zeker..

b. semantische priming Het is semantische priming 100% YES AWESOME

c. perceptuele priming

d. perceptuele organisatie
10. Van wie is deze quote? (in het engels over 2 fases in de informatieverwerking. eerst parallel, snel en automatisch, 2e serieel, trager, gecontroleerd)

a. Koffka

b. Köhler

c. Marr


d Neisser ((p. 170) heb ik ook
11. Welke stelling over Fechner is fout?

a. Fechner is een monistb. Fechner is een dualist blz. 3 heb ik ook

c fechner is de grondlegger van psychofysica

d fechner is de grondlegger van psycho-esthetiek
12. Welke is foutief?

a. panpsychisme is een vorm van idealisme, reductionisme is vorm van materialisme

b. solipsisme is een vorm van idealisme, reductionisme is vorm van materialisme

c. idealisme en materialisme zijn vormen van monisme

d. Geen van bovenstaande heb ik ook
13. VP: verwerkingsprocessen, RS: representaties en structuren

topdown vs bottom up...

gelokaliseerd vs distributeerd oid

parallel vs serieel, Automatisch vs gecontroleerd, declaratief vs proceduraal

a.

b.RS: 2,3,5 VP: 1,4,6 c.

d. 
14. Alignering  bij de B's van bregman?

a. aligneering is noodzakelijk en voldoende

b niet voldoende, wel noodzakelijk

c niet voldoende, niet noodzakelijk

d. alleen voldoende, noodzakelijkheid kunnen we in dit geval niet weten
15. Iets met iconische geheugen en parts en wholes 

a. bij parts hogere capaciteit iconisch geheugen heb ik ook

b. bij wholes hogere capaciteit iconish geheugen

c. altijd 7+/-2 ongeacht methode

d.
16. Er zijn 4 broers met dezelfde aandoening. Die levert problemen op voor het semantisch geheugen, maar niet voor procedureel en episodisch. Wie zal er na 50 jaar het minste last van hebben?

a.      jazzpianist

b.      bankier

c.      operazanger --> heb ik 

d.      wetenschapsjournalist


17. Op welk vlak is het Gorilla experiment verwant met "Shadowing" bij dichotisch luisteren?

a. door de instructies ga je alleen aandacht besteden aan wat je moet doen volgens de instructies en niet aan de andere taak 

b. iets met maskering

c.een onverwacht iets

d. Je merkt de gorilla alleen op als die de naam van de proefpersoon zegt


18. Wat is fout met betrekking tot SPAUN?

a. 5 subsystemen van informatieverwerking gekoppeld aan een werkgeheugen en een actieselectiesysteem

b. neural niveaus ofzo

c.2 hierarchiesche systemen: 1 voor compressie van de input en 1 voor expansie van de output

d. taakspecifieke bouwstenen en daardoor verschillende taken doen (want Spaun is juist niet taakspecifiek zie blz. 198)
19. welke stelling over amnesie klopte niet? 

a. verschillende soorten van anterogade amnesie: implicaties wisselwerking KTG en LTGb. verschillende soorten van retrogade implicaties wisselwerking KTG en LTG --> heb ik

c. onderscheid tussen definitie retro antero heeft implicaties voor de wisselwerking tussen LTG en KTG

d. Door verschillende soorten amnesie vond men verschillen tussen impliciet en expliciet geheugen (?) 
20. Gelijkaardige onderzoeken van Kossly en dan verschillen en gelijkenissen

- 2 afhankelijke variabelen bij woorden, 1 AV bij landkaart

- 1 vast vertrekpunt bij woorden, geen vast vertrekpunt bij landkaart

- beelden werden na leerfase weggenomen

- monotone stijging blabla

--> deze kloppen allevier 


21. Wat is de belangrijkste afhankelijke variabele bij het Brown-Petersonparadigma

a.conditie

b.tijd tussen leerfase en testfase (= OV, niet AV)

c. Reactietijdd. Percentage correct
22. Wat vervangt het netvliesbeeld bij Gibson?

a. retinale dispariteitb. optic array

c. optic flow

d. bewegingsparralax
23. bij mentale rotatiesnelheids taak met rotatiehoeken tussen 20 en 120 graden is de snelheid respectievelijk 1 sec en 3 sec. Wat is de snelheid van rotatie? (graad/seconden)

a. 100


b. 50    120-20/3-1 = 100/2 = 50

c. 30


d. 20

Kan iemand er bij zetten hoe je dit moet uitrekenen? Ik denk dat je rekening moet houden dat iemand op een seconde max 120 graden moet kunnen afleggen. Dus dat 100 het juiste antwoord is.  ik had de vraag zo begrepen: er zijn verschillende rotaties die ze moeten doen.. dus ze moeten 20 graden draaien of 30 of 40 of 100 etc... en de snelste is dus 1 sec (dus dat is 20 graden draaien want dat duurt het minst lang) en de langzaamste is 3 seconden (de grotere rotatie duurt langer dus rotatie van 120 graden)


24. Wat heb je nodig om te berekenen wat de zoeksnelheid per seconde is, slope = 50 intercept = 350 (2-8 items)

a. slope

b. slope + intercept

c. slope + bereik + intercepts (deze heb ik!) (ik ook) (ik ook)

d. slope + intercepts + min en max waarde
25. Ook ergens een vraag over die odd man out enzo, over serieel en zelfbeeindigend zoeken

a. RT tijd stijgt ongeacht target of niet

b. RT tijd daalt...

c. RT tijd stijgt en 2 x zoveel als geen target

d. RT tijd stijgt en 2 x zoveel als wel target

26. wat wordt niet gebruikt om herrineringen in te planten die nooit plaats hebben gevonden?

a. lost in the mall techniqueb.DRM paradigma (blz. 159)

c.imagination inflation

d.reclamebrochure met foto van ontmoeting met buggs bunny
27.  Posner: cues ordenen op x-as zodat op linkerkant de benefits en rechterkant de costs staan

a) Afnemende validiteit van links naar rechts

b) toenemende validiteit van links naar rechts,

c) Neutraal links, ...

d) Neutraal links,...

28 Onderzoek van het vuren van de V1 cellen van apen (Lamme), welk proces duurt het langst?

a.      orientatie: optimaal en niet-optimaal (50ms)

b.      randdetectie 

c.      onderscheiden figuur-achtergrondd.      binnenkant van een figuur en de achtergrond (100ms)
29.Wat is phi motion?

a. phi motion is een speciaal geval van schijnbare beweging waarbij de som van de delen meer is dan het geheelb. phi-motion is een speciaal geval van schijnbare beweging waarbij de som van de delen meer en anders is dan het geheel (p. 21)

c. phi-motion is hetzelfde als schijbare beweging 

d. 

(Kwam ook iets in van subjectief iets als er geen fysische iets is ofzo. Amai, lekker vaag :p)


30. wat gebeurt er bij de ebbinghaus illusie met kleine bolletjes/grote bolletjes rond een ander boletje.. ?

a. - contrast tussen de centrale bolletjes, en de bolletjes daarrond

b  assimilatie

c.contrast & assimilatie

d.contrast tussen de centrale bolletjes onderling


Vragen tijdens de les
Vraag 1

Welke van volgende uitspraken is fout?

• pupilgrootte wordt bepaald door lichtsterkte

• pupilgrootte wordt bepaald door interesse

• pupilgrootte wordt bepaald door zowel lichtsterkte als interesse • pupilgrootte bepaalt hoeveelheid lichtinval en interesse
Vraag 2

Met welk begrippenpaar kan men best het onderscheid aangeven tussen de benadering gericht op het formuleren van algemene wetten die voor alle mensen gelden en de benadering gericht op het begrijpen van psychologische processen bij bepaalde individuen?

• functieleer vs persoonlijkheidsleer

• nomothetisch vs idiografisch

• nomothetisch vs ideologisch

• normatief vs descriptief


Vraag 3

Welke filosofische stroming kan zich niet vinden in het citaat van Albert Einstein: ”reality is merely an illusion, albeit a persistent one”

• rationalisme

• immaterialisme

• solipsisme

• fenomenologie


Vraag 4

Welke van volgende reeksen plaatst enkele belangrijke figuren uit de geschiedenis van de psycho- logie in de juiste chronologische volgorde en inhoudelijke logische volgorde?

• Fechner-Titchener-Weber-Wundt

• Fechner-Weber-Wundt-Titchener

• Weber-Fechner-Wundt-Titchener

• Wundt-Titchener-Weber-Fechner


Vraag 5

Welk formeel model is geen algemeen model van de psychologie?

• s= k logR
Vraag 6

Welke van volgende beweringen over de Weberfractie is correct als het ‚interval of uncertainty’ toeneemt?

• de Weberfractie moet groter worden
Vraag 7

Bekijk het filmpje op Youtube op slide 56 in de ppt van week 4 met de dansende meisjes. Wat is er zo grappig aan dit filmpje?

• De benen van de danseressen worden niet op de juiste manier samen gegroepeerd. • We weten dat de beweging van de benen in groepjes van twee zoals we ze zien, niet

overeenkomt met hoe ze in werkelijkheid samen horen als telkens twee benen van 1 lichaam, maar we kunnen het moeilijk anders zien doordat de visuele groepering zo sterk is.

• De meisjes dansen echt heel vreemd.

• De meisjes hebben gekke pakjes aan en zonnebrillen, wat helemaal niet past bij de

Duitse hoempapa muziek.
Vraag 8

Het experiment van Machilsen, Pauwels, en Wagemans (2009) over symmetrie, bestudeert:

• De rol van symmetrie in perceptuele groepering

• de rol van symmetrie in figuur-achtergrond organisatie

• de rol van symmetrie in vormdetectie

• de rol van symmetrie in perceptuele groepering en vormdetectie


Vraag 9

Waarom is het begrip “non-accidental properties” (NAPs) zo belangrijk voor de “Recognition-By- Components” (RBC) theorie van Biederman? Eén van volgende argumenten is geen goed argu- ment. Welk?

• NAPs helpen bij het oplossen van het “recovery problem”

• NAPs helpen bij het bepalen van de “geons” waaruit objecten opgebouwd zijn

• NAPs laten toe om gezichtspuntonafhankelijke objectherkenning te bekomen

• NAPs laten toe om het volledige object te reconstrueren met slecht enkele beeldfrag-

menten
Vraag 10

Welke assumptie blijkt de waarneming van de kamer van Ames meest te beïnvloeden?

Dat licht van boven komt

• dat mensen niet krimpen als ze verder wandelen van de waarnemer

• de je best met twee ogen kijkt

• dat de muren rechte hoeken vormen met elkaar en met de vloer


Examenvragen Functieleer: januari 2014

 1. Wat is het verschil tussen het paradigma van Theeuwen en het ‘pop-out’ principe

a. bij Theeuwes is het niet de target, maar heeft het wel een positief effect

b. bij Theeuwes is het niet de target, maar heeft het wel een negatief effect

c.

d. 1. Op wie had de sociale psychologie geen invloed

a. Wundt

b. Gestaltpsychologie

c. New look psychologie

d. geen van bovenstaande


 1. In welk model had structuralisme het minste invloed

a. FST

b. TLC


c. SAM

d. propositioneel netwerkmodel 1. Wanneer gebeurt filtering in het model van Broadbent

a. net na sensoriële

b. na betekenisverwerking

c. na opslag LTG

d.


 1. Treisman en Gelade vs…

a.

b.

c.d.

 1. Baby in keuken, analoog aan biederman experiment doen: hoe vragen

a. laten zien, vragen of er een baby is

b. “keuken” laten zien, scene laten zien, vragen of er een baby was

c. BABY laten zien, fixatiekruis op baby, scene, heb je een baby gezien?

d.
 1. Takamatsu: op wie lijkt dit het meeste

a. 2,5 schets

b. 3D want vanuit welk punt ook kan je object herkennen

c. Marr zijn pipecleaning

d. geons want bestaat uit allemaal aparte deeltjes


 1. Wat is geen reflex

a. bewustzijnsinhouden

b. emoties

c. gewoonten

d. instincten 1. Wat is juist over het histogram van kijktijd bij baby, naakte man etc

a. HE geslacht

b. HE afbeelding

c. Interactie effect, geen HE

d. interactie effect en 2 HE 1. Hol masker en bolletjes

a. assumptie da licht van boven komt bij bolletjes, convexiteitsassumptie bij masker

b.

c.d.

 1. Waar was William James pionier in?

a.

b.

c.d.

 1. Welk begrip introcudeerde W James?

a. zoomlight of attention

b. primary and secondary (attention?)

c. spotlight of attention

d.


 1. Wat klopt NIET over SPAUN?

a. 2,5 neuronen, maar enkel representatief op celniveau

b. uitvoerig getest met groot aantal taken

c. hiërarchie is compressie input, expansie output

d. 5 subsystemen
 1. Wat is fout over Fechner?

a. grondlegger psychofysica

b. grondlegger psychoestetiek

c. ontdekte dat voor een merkbaar verschil je een stimulus met constante fractie van zn waarde moest verhogen

d. dat absolute drempel nulpunt en JND meeteenheid kan zijn 1. Wat is hier juist over mensen met autisme qua: visuele illusies, embedded figures, configurality effect, meer voorwerpen vinden in lijntekeningen, scene categorisatie?

a. minder sterke visuele illusies, beter op EFT,

b.

c.d.

 1. Welk geheugen werkt niet meer bij Jan die niet meer weet wie pionier was van wetenschappelijke psychologie of in welk jaar het eerste lab voor psychologie werd opgericht, maar wel nog weet waar in de cursus het stond, wanneer ze het zagen op welk moment in de les, en waar hij zat in de aula en welke muziek hij toen luisterde?

a. procedureel geheugen

b. episodisch geheugen

c. impliciet geheugen

d. declaratief geheugen


 1. Wat is correct over s= k log R

a. meetkundig vs rekenkundige reeks

b.

c.d.

 1. Wat is correct over bewuste ervaring en hallucinaties?

a. voor bewuste ervaring is fysische prikkels noodzakelijke voorwaarde, voor hallucinaties niet

b. voor bewuste ervaring is fysische prikkels noodzakelijk en voldoende, voor hallucinaties enkel voldoende

c. voor bewuste ervaring is fysische prikkels noodzakelijk en voldoende, voor hallucinaties noodzakelijk

d. voor bewuste ervaring is fysische prikkels voldoende, voor hallucinaties niet voldoende 1. Wat is het symbolische afstandseffect

a. hoe verder de dingen qua betekenis van elkaar staan, hoe sneller antwoorden

b. hoe verder dingen qua betekenis van elkaar staan, hoe trager antwoorden

c.

d.


 1. Sternberg /treisman ofzo, exhaustief: wat is correct

a. Sternberg bewees dat het zoekproces bij visueel zoeken exhaustief is, treisman dat het zoekproces bij het KTG zelfbeeindigend is

b. Sternberg bewees dat het zoekproces bij KTG exhaustief is, treisman dat het zoekproces bij het KTG zelfbeeindigend is

c. Sternberg bewees dat het zoekproces bij visueel zoeken exhaustief is, treisman dat het zoekproces bij visueel zoeken zelfbeeindigend is

d. zoiets ongeveer allemaal? 1. Als je op een x-as links de benefits en rechts de costs wil hebben, hoe moet je dan ordenen?

a. neutraal, valide, invalide

b. neutraal, invalide, valide

c. hoe meer naar rechts, hoe meer afname invaliditeit

d. hoe meer naar rechts, hoe groter de toename van invaliditeit


 1. Rangschik van minst gevoelig naar gevoeligst voor: 1, IU is 2, standaardstimulus is 4. 2: Weberfractie is 0,3. 3. Differentiële drempel is 4 en de standaardstimulus 8.

a. 321

b.123


c. 312

d. …


 1. Wat is hier FOUT over contexteffect bij priming en affectieve priming

a. kunnen allebei zowel bewust als onbewust gebeuren

b. allebei semantische priming

c. allebei conceptuele priming

d. allebei associatieve priming

24. Tijdens welk proces is verval aanwezig?

a. opslaan

b. bewaren

c. oproepen

d.verwerken

25. Welke van de volgende stellingen is fout als het om het besparingsprincipe van Ebbinghaus gaat?a. dat het belangrijk is te weten dat vergeten niet bestaat

b. besparingsmethode is meer subjectief dan recall en recognition

c.

d.

25. Wat moet je doen als je bij het aantal items dat uit het begin van een reeks komt het percentage fouten wil doen dalen? (dus beter eerste items onthouden)a. moeilijkere rehearsal prevention task

b. geen rehearsal prevention task

c. aanbiedingstempo opdrijven

d. aanbiedingstempo doen dalen

26. Voor welke reeks klopt het NIET dat de eerste invloed op de tweede had

a. Wundt op Watson

b. Koffka op Gibson

c.


d. Gibson op Marr

27. Welke dieren toonden de hoogste cognitieve capaciteit ofzo, zijn het slimst

a. pingpongende duiven

b. Pavlov zijn hond

c. dieren uit de Puzzle Box

D. Apen van Kohler

28. Wat klopt als het gaat om het aantal gevuurde spikes?

Als 1: figuur licht en links, achtergrond rechts en donker

2. Figuur donker en links, achtergrond rechts en licht

3: figuur licht en rechts, achtergrond links en donker

4. Figuur donker en rechts, achtergrond licht en links

a. 1=2>3=4

b.

c. 1=3>2=4

D.
29. Hubel en Wiesel over dat cellen reageren op randen van stimuli ofzoiets??? OF wat het Zhou et al?

30. Waar lijkt het distinctiviteitsprincipe het hardst op?a. Von Restorff effect

b. spacing effect

c.

d.

30. Wat klopt in verband met flashbulb memories?a. momenten van intense emotie, mensen rapporteren dat ze die beter onthouden en een sterker gevoel bij hadden, enkel levendige herinneringen zijn echt, rest erbij verzonnen

b. momenten van intense emotie, mensen rapporteren dat ze die beter onthouden en een sterker gevoel bij hadden, geen correlatie tussen levendigheid en correctheid herinneringen

c.

d.Examenvragen Functieleer

Vraag 1

Welke filosofische stroming kan zich niet vinden in het citaat van Albert Einstein: “Reality is merely an illusion, albeit a persistent one”?a)Rationalismeb)Immaterialismec)Solipsismed)Fenomenologie


Vraag 2

Welke van volgende reeksen plaatst enkele belangrijke figuren uit de geschiedenis van de psychologie in de juiste chronologische en inhoudelijk logische volgorde?a)Fechner-Titchener-Weber-Wundtb)Fechner-Weber-Wundt-Titchenerc)Weber-Fechner-Wundt-Titchenerd)Wundt-Titchener-Weber-FechnerVraag 3

Welke van de volgende antwoorden is fout?:
a)pupilgrootte wordt bepaald door lichtsterkte
b)pupilgrootte wordt bepaalt door interessen
c)pupilgrootte wordt bepaald door zowel interesse als lichtsterkte
d)pupilgrootte bepaalt hoeveelheid lichtinval en interesse


Vraag 4
Welke begrippen geven het onderscheid tussen benadering algemene wetten vs. psychische processen bij individuen weer?
a)functieleer vs. persoonlijkheidleer
b)nomothetisch vs. ideografisch
c)nomologisch vs. ideologisch
d)normatief vs. descriptief

Vraag 5
Welke vorm van conditionering ligt aan de basis van de aangeleerde schrikreactie van “little Albert” voor een wittelaborat?a)Klassieke conditionering met rat als CS en lawaai als UCS.b)Klassieke conditionering met lawaai als CS en rat als UCS.c)Operante conditionering met rat als straf.d)Operante conditionering met lawaai als straf.Vraag 6

Welke van volgende beweringen over de Weber fractie is correct als het “interval of uncertainty” toeneemt?a)De Weber fractie moet kleiner worden.b)De Weber fractie moet groter worden.c)De Weber fractie zal enkel kleiner worden als de prikkelintensiteit toeneemt.d)De Weber fractie zal enkel groter worden als de prikkelintensiteit toeneemt.


Vraag 7
Welke uitspraak over het psychofysisch onderzoek over de rol van laterale maskering en collineaire facilitatie door Gabor flankers op detectie van lage contrast “Gabor patches” (Polat & Sagi, 1993) is correct?
a)De performantieverbetering door flankers op korte afstanden wordt collineaire facilitatie genoemd.b)De performantieverbetering door flankers op langere afstanden wordt collineaire facilitatie genoemd.c)De drempelverlaging door flankers op korte afstanden wordt laterale maskering genoemd.d)De drempelverlaging door flankers op langere afstanden wordt laterale maskering genoemd.


Vraag 8
Welke uitspraak over visuele illusies is fout? (Bekijk daarvoor het PDF-bestand “Functieleer, deel 1 (week 4)_in de les gebruikt.pdf”.)

a) De illusies getoond in slide nr. 177 zijn allemaal voorbeelden van verhoging van het waargenomen contrast aan de rand van een helderheidsovergang.
b) De illusies getoond in slide nr. 179 zijn allemaal voorbeelden van simultaan contrast.
c) De Ebbinghaus illusie getoond in slide nr. 182 is gebaseerd op assimilatie en contrast van de waargenomen grootte van de twee centrale cirkels en hun buurcirkels.
d) De geometrische illusies getoond in slide nr. 186 zijn allemaal concrete voorbeelden van het Gestaltprincipe dat eigenschappen van locale delen verstoord waargenomen kunnen worden door de configuratie waar ze deel van uitmaken.

Vraag 9
Waarom is het begrip “non-accidental properties” (NAPs) zo belangrijk voor de “Recognition-By-Components” (RBC) theorie van Biederman? Eén van volgende argumenten is geen goed argument. Welk?A. NAPs helpen bij het oplossen van het “recovery problem”.B. NAPs helpen bij het bepalen van de “geons” waaruit objecten opgebouwd zijn.C. NAPs laten toe om gezichtspuntonafhankelijke objectherkenning te bekomen.D. NAPs laten toe om het volledige object te reconstrueren met slechts enkele beeldfragmenten.


Vraag 10 
Welke assumptie blijkt de waarneming van de kamer van Ames meest te beïnvloeden?A. Dat licht van boven komt.B. Dat mensen niet krimpen als ze verder weg wandelen van de waarnemer.C. Dat je best met twee ogen kijkt.D. Dat de muren rechte hoeken vormen met elkaar en met de vloer.


Vraag 11
Als je snelheid van antwoorden op de X-as plaatst (oplopend van links naar rechts) en accuraatheid op de Y-as (oplopend van onder naar boven), wat betekent een “speed-accuracy tradeoff” dan?
a)Een positieve correlatie tussen snelheid en accuraatheid en dus een puntenwolk die van linksonder naar rechtsboven uitgestrekt isb)Een positieve correlatie tussen snelheid en accuraatheid en dus een puntenwolk die van linksboven naar rechtsonder uitgestrekt isc)Een negatieve correlatie tussen snelheid en accuraatheid en dus een puntenwolk die van linksonder naar rechtsboven uitgestrekt isd)Een negatieve correlatie tussen snelheid en accuraatheid en dus een puntenwolk die van linksboven naar rechtsonder uitgestrekt is


Vraag 12
James Gibson zou de computationele benadering van David Marr bestempelen als een indirecte theorie van perceptie. Waarom?a)Omdat Marr niet gelooft in de rijkdom van de beschikbare informatie.b)Omdat Marr een hele reeks tussenliggende processen veronderstelt tussen “input” en “output”.c)Omdat Marr niet uitgaat van een actieve waarnemer die zich in de omgeving verplaatst.d)Omdat Marr enkel “bottom-up” wil werken, niet “top-down”.


Vraag 13

Welk theoretisch concept uit het werk van Donald O. Hebb uit “The organization of behavior” (1949) is meest relevant voor de mogelijke rol van REM-slaap in het geheugen?a) “engram”b) “Hebbian learning”c) “cell-assembly”d) “reverberating cell-assemblies”


Vraag 14
 

Twee besproken studies gebruikten scènes met scène-consistente en scène-inconsistente voorwerpen als stimulusmateriaal: I. Biederman (1981; Biederman et al., 1982) en II. Brewer en Treyens (1981). Verder verschillen deze studies nogal sterk van elkaar op verschillende vlakken.

1. aanbiedingsmodaliteit: 1a. echte scène of 1b. afbeelding van een scène

2. stimulusduur: 2a. minder dan een seconde of 2b. meer dan een paar seconden

3. activering van schema: 3a. enkel vanuit een verwerking van de prikkel zelf of 3b. vanuit een verwerking van de prikkel en een verbaal label vooraf

4. bestudeerde functie: 4a. waarneming of 4b. geheugen

Op welke manier kunnen beide genoemde studies correct van elkaar onderscheiden worden?
a)

I = 1a, 2b, 3a, 4b; II = 1b, 2a, 3b, 4ab) I = 1b, 2a, 3b, 4a; II = 1a, 2b, 3a, 4bc) I = 1a, 2a, 3b, 4b, II = 1b, 2b, 3a, 4ad) I = 1b, 2b, 3a, 4a, II = 1a, 2a, 3b, 4b


Vraag 15
In de klassieke studie van Sternberg (1966) over het oproepen van informatie uit het korte-termijn geheugen is er één resultaat dat toelaat om te besluiten dat het zoekproces exhaustief is. Welk? A. Dat er geen verschil is tussen de procedure met variabele en vaste grootte van de set. B. Dat de gemiddelde reactietijd een lineaire functie is van de grootte van de set. C. Dat de gemiddelde zoeksnelheid ongeveer 25 à 30 items per seconde bedraagt. D. Dat er bijna geen verschil is tussen de reactietijden voor de Ja- en Nee-beurten.Vraag 16
Welke van volgende geheugentips is niet gebaseerd op onderzoek over factoren die het opslaan van informatie in het lange-termijn geheugen beïnvloeden?
A. Voldoende slapen is belangrijk voor betere consolidatie.

 

B. Diepere informatieverwerking leidt tot beter geheugen.

 


C. Zelf informatie genereren leidt tot beter geheugen.

D. Organisatie leidt tot beter geheugen.
Vraag 17
Het geheugen is op tal van verschillende manieren onderzocht. Er zijn heel wat verschillende procedures en metingen en er worden ook verschillende geheugensystemen onderscheiden. Welke van de volgende uitspraken over de samenhang hiertussen is correct?

a)Intentioneel leren leidt tot impliciet geheugen en incidenteel geheugen leidt tot expliciet geheugen.


b)Intentioneel leren leidt tot expliciet geheugen en incidenteel geheugen leidt tot impliciet geheugen.


c)Het onderscheid tussen intentioneel en incidenteel leren betreft een onderscheid m.b.t. de condities tijdens het opslaan (de studiefase); het onderscheid tussen expliciet en impliciet geheugen betreft een onderscheid m.b.t. de condities tijdens het oproepen (de testfase).


d)Het onderscheid tussen expliciet en impliciet geheugen betreft een onderscheid m.b.t. de condities tijdens het opslaan (de studiefase); het onderscheid tussen intentioneel en incidenteel leren betreft een onderscheid m.b.t. de condities tijdens het oproepen (de testfase).Vraag 18
De verschillende studies van Aude Oliva en haar collega’s over het massief geheugen voor visuele details van beelden vertonen heel wat gelijkenissen. Welke van volgende uitspraken daarover is fout?


a)Al deze studies werken uitsluitend met visuele prikkels.b)Al deze studies werken met visuele afbeeldingen van dagelijkse voorwerpen.c)Al deze studies werken met gedwongen keuze tijdens de testfase.d)Al deze studies gebruiken ook afleiders met verschillende exemplaren.


Vraag 19

Wat is het verband tussen blindheid door beweging en saccadische suppressie?


a)Normaal wordt blindheid door beweging onderdrukt tijdens een oogbeweging.b)Tijdens een oogbeweging ben je blind voor beweging.c)Blindheid door beweging is een variant van veranderingsblindheid tijdens een oogbeweging.d)Blindheid door beweging is een mogelijk neveneffect van een normaal mechanisme van suppressie van “smearing” tijdens een oogbeweging.Vraag 20
Op welke manier wordt visueel zoeken beïnvloed door de gelijkenis tussen de target en de distractoren en door de heterogeniteit van de distractoren?a)Visueel zoeken is het moeilijkst als de target-distractor similariteit en de distractor-heterogeniteit allebei hoog zijn.b)Visueel zoeken is het moeilijkst als de target-distractor similariteit hoog is en de distractor-heterogeniteit laag is.c)Visueel zoeken is het moeilijkst als de target-distractor similariteit laag is en de distractor-heterogeniteit hoog is.d)Visueel zoeken is het moeilijkst als de target-distractor similariteit en de distractor-heterogeniteit allebei laag zijnOplossingen:
1A
2C
3D
4B
5A
6B
7B
8C
9D

10D
11D


12B
13D
14B
15D
16A
17C
18B
19D
20A
1. Vergelijking 2 studies Biederman en Treyens (al eens gevraagd)
2. NAPs (al eens gevraagd)
3. Textuursegregatie(a) vs figuur-achtergrond organisatie(b) wat is correct?

a. a is noodzakelijk voor b en een voldoende voorwaarde

b. a is niet noodzakelijk voor b maar wel een voldoende voorwaarde

c. A is noodzakelijk voor b maar geen voldoende voorwaarde

d. A is niet noodzakelijk voor b en ook geen voldoende voorwaarde.

4. Wie had GEEN invloed op Wundt 1. Wertheimer

 2. Weber

 3. Fechner

 4. Von Helmholtz

5. Chronologische volgorde: Watson, Angell, James, Dewey


6. Hebb: begrip gerelateerd aan leren in remslaap (al eens gevraagd)


7. Aktpsychologie is voorloper van: 1. behaviorisme en functionalisme

 2. /.../.../...

8. Bereken Weberfractie als standaardstimulus 3 is en... 1 is?

a. Weberfractie 1/3 en differentiele drempel 1

b. Weberfractie 3 en differentië1/3

c. weberfractie 1/3 en drempel 2

d. weberfractie 3 en drempel 2

9. Holistisch, atomistisch, experimenteel etc?


10. Johansson met point light figures : welke theorie komt hier niet bij kijken?


a. Ecologische

b. gestalt

c. computationeel

d. transactionisme

11. De quote van “ I don't have 327, I have trees, houses” etc gaat IN tegen?

A.structuralisme

b. functionalisme

c. cognitieve psychologie

d. Gestaltpsychologie

12: Over zijn eigen onderzoek: wat hadden ze NIET anders kunnen onderzoeken


13: Wat is het gibsoniaanse alternatief voor het netvliesbeeld? 1. Optic flow

 2. Optic array

 3. Bewegingsparallax

 4. Retinale dispariteit

14. wat gebeurt er met de gevoeligheid als het aantal hits stijgt bij een dalend aantal catch trials?

a.Gevoeligheid stijgt omdat aantal false alarms daalt

b.Gevoeligheid stijgt omdat percentage correct stijgt

c.

d.15. Als men een intercept van 350ms heeft en een slope van 50ms, hoeveel is de zoeksnelheid dan?
A. 10ms
b. 15ms
c. 25ms
d. 50ms

16. Little albert is een vb van: 1. KC met rat als CS lawaai als UCS

 2. KC met rat als ucs en lawaai als CS

 3. operante cond met...

 4. operante cond met..

17: Leugendetector gaat af terwijl je de waarheid spreekt:

 1. hit

 2. miss

 3. false alarm

 4. correct rejection

18: Wat verklaart een antwoord bij een rorschachtest?
a. Enkel persoonlijke kenmerken
b. Niets omdat het niet wetenschappelijk betrouwbaar is
c. Eerst waarnemingskenmerken en daarna persoonlijkheidskenmerken als er iets extra bij komt
d. Zowel waarneming als persoonlijkheidskenmerken in gelijke mate.

19: Bij een hol masker vs die bolletjes: 1. Assumptie van convexiteit is sterker dan de assumptie dat de lichtbron van boven komt en dit is omgekeerd bij de bolletjes

 2. Assumptie van concaviteit is sterker dan de assumptie dat de lichtbron van boven komt en dit is omgekeerd bij de bolletjes

 3. / d/

20. Als men speed-accuracy tradeoff op een grafiek voorstelt, wat kunnen we dan besluiten?
a. Een negatieve correlatie ts snelheid en accuracy, en een lijn die van linksonder naar rechtsboven gaat
b. Een negatieve correlatie ts snelheid en accuracy, en een lijn die van linksboven naar rechtsonder gaat

c. positieve correlatie dus puntenwolk van linksonder naar rechtsbovend: positieve correlatie dus…. • Vraag 19

 • Dovnload 178.62 Kb.