Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


A. Stage Equator Foundation Diemen

Dovnload 12.3 Kb.

A. Stage Equator Foundation DiemenDatum22.04.2017
Grootte12.3 Kb.

Dovnload 12.3 Kb.

A.Stage Equator Foundation Diemen


Soort stage

Aandachtsgebied volwassenen. Stage psychotherapie en psychosociale behandeling en rehabilitatie van vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel met trauma-gerelateerde klachten - ambulant


Naam en locatie van de afdeling

Equator Foundation, Diemen.Doelstelling van de afdeling, doelgroep en verwijzers

Equator biedt behandeling aan vluchtelingen van oorlogs- en politiek geweld en slachtoffers van mensenhandel en recent sexueel geweld met trauma-gerelateerde klachten. Als specialistische GGZ heeft de instelling een bereik in de wijde regio, met voornamelijk verwijzingen voornamelijk vanuit de basis- en specialistische GGZ.

Als uitgangspunt voor behandeling geldt het gegeven dat systematisch geweld en onvrijwillige migratie zowel de mentale toestand als de sociale identiteit aantasten. De behandeling richt zich daarom tegelijkertijd op mentaal herstel en maatschappelijke binding, en de benadering volgt een rehabilitatiemodel. In het behandelprogramma zijn psychiatrische, psychotherapeutische, sociale en functiegerichte elementen geïntegreerd.

Equator verzorgt preventieve activiteiten, een diagnostisch programma, een rehabilitatiegerichte dagbehandeling en ambulante behandelingen. De volgende behandelmethoden worden in wisselende combinatie en al dan niet in groepsverband toegepast: ondersteunende/stabiliserende gespreksvoering; farmacotherapie; trauma-gerichte psychotherapie (Cognitieve Gedragstherapie; Narrative Exposure Therapy (NET); EMDR); op de persoonlijkheid gerichte psychotherapie; stabilisatiecursus; therapeutische vrouwengroep; sociotherapie; psycho-educatie; maatschappij-oriëntatie; psychomotorische therapie (sport/spel, concentratie/ontspanning, agressieregulatie); maatschappelijk werk ondersteuning; ergotherapie en trajectbegeleiding; Nederlandse taaloefening. Behandelgroepen zijn gemengd qua leeftijd (≥ 18 jr) en herkomst.

Naast haar behandelfunctie fungeert Equator als laboratorium voor het ontwikkelen en wetenschappelijk onderbouwen van geïntegreerde behandel-/rehabilitatiemethoden, ook ten behoeve van internationale post-conflictgebieden.
Teamsamenstelling

Equator, ontstaan binnen het AMC, heeft een lange opleidingstraditie. Dr. W.F. Scholte, leidinggevend psychiater, is ruim 25 jaar als supervisor en docent betrokken bij de opleiding Psychiatrie, en verzorgt verschillende cursorische onderdelen binnen de opleiding van het Amsterdamse consortium. Het team bestaat verder uit een tweede psychiater (R. Aarts), (GZ-)psychologen/psychotherapeuten, anios-en, maatschappelijk werkenden, psychomotorisch therapeuten, orthopedagogen en een ergoptherapeut. Er zijn ook psychologen i.o. , huisartsen i.o. en co-assistenten werkzaam.


Specifieke leerdoelen van de AIOS

Transculturele psychiatrische diagnostiek en kennis van (psychotherapeutische) behandelmethoden t.b.v. indicatiestelling voor behandeling.

Op rehabilitatie gerichte behandelmethoden: medisch-psychiatrisch; stabiliserende en ondersteunende psychotherapie voor complexe PTSS en comorbide stoornissen vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader; traumagerichte psychotherapie (NET of EMDR); ondersteuning bij aan migratie en vluchtelingschap gebonden maatschappelijke problematiek.

Het ontwikkelen van de rol van psychiater in een multidisciplinair team.


Taken van de AIOS

Het verzorgen van 1 of 2 intakegesprekken per week, de medisch-psychiatrische behandeling van tenminste 15 poliklinische patiënten. Psychotherapeutische kennis wordt verkregen via een verdiepende cursus in een van de psychotherapeutische referentiekaders en een training in één van de traumagerichte interventiemethoden (EMDR of Narrative Exposure Therapy). Psychotherapie ervaring wordt verkregen door het onder supervisie uitvoeren van 5 individuele psychotherapieën of tenminste één groepstherapie (als co-therapeut) in het gekozen therapeutisch referentiekader. Daarnaast door het onder supervisie uitvoeren van tenminste vijf traumagerichte behandelingen in de gekozen methodiek. Het uitvoeren van op stabilisatie gerichte gedragstherapeutische psychotherapie onder supervisie.


Vaste bijeenkomsten naast het algemene opleidingsprogramma

De AIOS functioneert in een multidisciplinair teamen neemt deel aan het dagelijkse rapport. Hij/zij krijgt een uur per week supervisie (W.F. Scholte) en een uur per twee weken mentoraat. Daarnaast wordt psychotherapie supervisie (1x/2wk) gegeven door een van de psychotherapeuten. Overige opleidingsactiviteiten waaraan alle AIOS deelnemen zijn de RINO cursus complex trauma, supervisie van de AIOSgroep door de opleider, vergaderingen van de opleidingsgroep, en de vakgroep en refereerbijeenkomsten. De AIOS voert onder supervisie een beperkt wetenschappelijk onderzoek uit en heeft daar 4 uur per week voor beschikbaar.Faciliteiten en relevante praktische informatie

Aanstelling 80-100%. Deelname aan bereikbaarheidsdienst van St. Centrum ’45.


Informatie over de stage: Pim Scholte, p.scholte@equatorfoundation.nl of de opleider Patricia Dashorst p.dashorst@centrum45.nl (071 5191500)

Equator FoundationNienoord 5, 1112 XE Diemen, Telefoon: 020 - 840 76 76

http://www.equatorfoundation.nl

  • Teamsamenstelling
  • Specifieke leerdoelen van de AIOS
  • Taken van de AIOS
  • Vaste bijeenkomsten naast het algemene opleidingsprogramma
  • Faciliteiten en relevante praktische informatie

  • Dovnload 12.3 Kb.