Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


A wat zijn beschrijvende aardrijkskundige vragen?

Dovnload 8.85 Kb.

A wat zijn beschrijvende aardrijkskundige vragen?Datum14.09.2017
Grootte8.85 Kb.

Dovnload 8.85 Kb.

Samenvatting Aardrijkskunde. 2.1 & 2.2
2.1 Hoe beantwoord je een beschrijvende aardrijkskundige vraag?
A Wat zijn beschrijvende aardrijkskundige vragen?

Aardrijkskundige gaan altijd over het WAT en het WAAR. Een beschrijving geeft de situatie of de ontwikkeling van verschijnselen in een gebied weer. Het verschijnsel wat je beschrijft, is een gebiedskenmerk of een bevolkingskenmerk. Gebiedskenmerken zijn bijv: klimaat,hoogteligging en reliëf. Bevolkingskenmerken: bevolkingsdichtheid en welvaart. Maar je hebt ook welvaart,inkomen,macht en buitenlandse investeringen. Een voorbeeld van een beschrijvende aardrijkskundige vraag is: In welke deel van Rusland is het inkomen het hoogst?


B Hoe beantwoord je een beschrijvende vraag?

Je hebt 5 deelvragen die je bij een beschrijvende aardrijkskundige vraag kunt beantwoorden:Vraag1: Waar ligt het gebied? Vraag 2: Om welk verschijnsel gaat het? Geef een omschrijving. Vraag3: Hoe is het verschijnsel in dit gebied? Vraag 4: Hoe is het meestal? Wat is het gemiddelde? Geef achtergrond van verschijnsel. Vraag 5: Klopt het gemiddelde van stap 4 ook voor dit gebied?

Soms kun je vraag 4 en 5 niet beantwoorden.


2.2 Wat is de positie van Rusland in de wereld?
A Is Rusland een wereldmacht?

De Sovjet-Unie was een wereldmacht. Het was één van de sterkst bewapende landen ter wereld. Het BNP behoorde tot het hoogste in de wereld. Ze hadden een grote voorraad natuurlijke hulpbronnen. Ook hadden ze veel politieke invloed. Binnen de Sovjet-Unie had Rusland de meeste macht. Nadat de Sovjet-Unie uiteen viel ging een groot deel van de politieke invloed van Rusland weg. Ook veranderde de planeconomie in een vrijemarkteconomie. Eerst regelde de overheid alles,maar nu moesten bedrijven ineens alles zelf organiseren. De overheid regelde ook eerst de prijzen en toen waren ze laag. Maar nu werden ze veel hoger. Bedrijven konden hun grondstoffen niet meer betalen en mensen hun producten niet meer. Bedrijven moesten sluiten en mensen verloren hun baan. Het BNP daalde en Rusland was niet langer de wereldmacht van vroeger.


B Hoe kan Rusland haar positie in de wereld versterken?

- Enorme afzetmarkt. Omdat Rusland veel inwoners heeft, gaan veel bedrijven in Rusland investeren. Daardoor komen er nieuwe producten in Rusland. En stijgt het BNP een beetje.

- Buitenlandse betrekkingen. Relaties met het buitenland aangaan is belangrijk. Rusland kan zich richten op het westen. Rusland kwam in de G8. Dat zijn acht invloedrijke landen die overleggen over zaken als economie,handel,energie en terrorisme. Rusland kan zich ook richten op China en Japan. Met de Islamitische buren in het zuiden heeft Rusland nooit goed contact gehad. Verder kan Rusland zich richten op de vroegere Sovjetrepublieken. Ze richtten samen het GOS op. Ze maken afspraken over bijv. handel en gezamenlijke buitenlandse politiek.- Aardolie en aardgas. Rusland bezit een enorme voorraad aardolie en aardgas, en veel landen hebben daar niks van en moeten dat dus van andere landen kopen en dat levert geld op.
C Hoe ontstaan aardolie en aardgas?

Het ontstaan duurt miljoenen jaren. In zee leven miljoenen kleine beestjes en die zakken meestal naar de bodem als ze dood gaan. Ze vormen dan een dikke laag organisch sediment. Organisch sediment is een laag achtergelaten materiaal dat bestaat uit de resten van planten en dieren. Deze laag wordt bedekt met andere lagen sediment zoals zand en klei. Klei sluit het organisch sediment af van zuurstofrijk water,anders zou het organisch sediment verdwijnen. De dikke lagen sediment komen vooral voor in het voorland van gebergten, bij mondingen van rivieren en op het continentaal plat. Een continentaal plat is een ondiepe zee aan de rand van een continent. Door de hoge druk die komt op het organisch sediment door de andere lagen en door de hoge temperaturen in de diepere aardlagen, is uit het organisch sediment aardolie en aardgas ontstaan. De sedimentlaag waarin olie en gas ontstaan heet het moedergesteente. In het moedergesteente zit dus olie,gas en water. Door de hoge druk van de andere lagen word het water,olie en gas uit het moedergesteente geperst en komen in de sedimentlaag erboven terecht, die laag noem je het reservoirgesteente. Olie,gas en water blijven alleen in het reservoirgesteente zitten als het afgesloten word door een ondoorlatende laag zoals zoutsteen of klei. Als door bewegingen van de aardkost de gesteentelagen geplooid worden, ontstaan er boven in die plooien olie en gas. Zo ontstaat een voorraad olie en gas die een mens met een boortoren uit de aarde kan halen.

  • B Hoe beantwoord je een beschrijvende vraag
  • A Is Rusland een wereldmacht
  • B Hoe kan Rusland haar positie in de wereld versterken
  • C Hoe ontstaan aardolie en aardgas

  • Dovnload 8.85 Kb.