Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aalst bouwt peuterbad

Dovnload 4.98 Kb.

Aalst bouwt peuterbadDatum31.07.2017
Grootte4.98 Kb.

Dovnload 4.98 Kb.


AALST BOUWT PEUTERBAD
De Aalsterse gemeenteraad keurde de bouw goed van een zwembad voor peuters en kleuters. De raming, BTW inclusief, bedraagt 2,4 miljoen fr. Dit bad met een gedeelte voor de peuters en een ander voor de kleuters, komt in de huidige zwembadhal te liggen tussen de kuip en het binnenterras van de cafetaria.

Schepen van Openbare Werken Patrick De Smedt hoopt dat hiermee het eerste in een hele reeks van projekten gerealiseerd wordt, die erop gericht zijn om het zwembad recreatief aantrekkelijker te maken : " In Oost-Vlaanderen zijn o.m. de openbare zwembaden van Londerzeel, Dendermonde en Beveren, met succes omgebouwd. Toen in Aalst in 1984 het nieuw zwembad in gebruik werd genomen was de keuze voor een sportzwembad bijna vanzelfsprekend. Wij moeten dus zoeken naar een goed compromis tussen het competitiezwemmen en het recreatief zwemmen. Voor mij is het duidelijk dat zowel binnen als buiten het gebouw nog heel wat interessante mogelijkheden te ontdekken zijn die de aantrekkingskracht van het Aalsters zwembad zullen vergroten. Met de bouw van een peuter en kleuterbad willen wij alvast het zwembadbezoek in familieverband stimuleren."

Patrick De Smedt, zelf gewezen sportschepen in Aalst, zegt dat het stadsbestuur nog meer plannen heeft met het zwembad : " Zo bijvoorbeeld wordt de mogelijkheid onderzocht voor het maken van een zgn. saunalandschap met behalve sauna's ook Turkse stoombaden. In principe is daar in het bestaande gebouw plaats genoeg voor. Jaren geleden was er ook even sprake van een ligweide naast het zwembad. Dit voorstel is toen omwille van een aantal praktische problemen, o.m. wat betreft de verbinding tussen zwembad en ligweide, afgevoerd. Toch blijft de gedachte aan meer recreatieve mogelijkheden binnen en buiten het zwembad, al dan niet in rechtstreekse verbinding met elkaar mij wel boeien."

In dezelfde gemeenteraadsvergadering keurden de raadsleden de plaatsing goed van een afscheiding in veiligheidsglas aan het terras van de cafetaria voor een bedrag van

90.000,-fr. De vernieuwing van de plafonds in de douchezalen kost 40.000,-fr. Voor de uitvoering van werken in eigen beheer wordt voor 100.000,-fr extra materieel aangekocht. De raad besliste ook een nieuwe zuurstofkoffer aan te kopen voor 143.000,-fr.Om te voldoen aan de geldende milieuwetgeving wordt voor 394.000,-fr een gescheiden rioolstelsel aangelegd, waardoor het hemelwater naar de belendende vijver kan gebracht worden.

Volledigheidshalve kan hier nog aan toegevoegd worden dat in de nabije toekomst nog een aantal belangrijke renovatiewerken uitgevoerd zullen worden. Zo wordt de dakbedekking met inbegrip van dakranden en lichtkoepels volledig vernieuwd, kostprijs 8,3 miljoen. Om het esthetisch uitzicht van het gebouw te verfraaien en om het zo goed mogelijk te beschermen tegen weersinvloeden worden alle noodzakelijke betonherstellingen uitgevoerd evenals buitenschilderwerken, zinkwerken en voegherstellingen voor 4,6 miljoen.Om te voldoen aan de Vlarem II wetgeving worden alle afvoeren en aansluitingen naar het rioleringsnet uitgevoerd. Hiervoor werd de bestaande bevloering in de cabinezaal vervangen. Deze werken kostten 2,9 miljoen. In combinatie hiermee worden nieuwe kleedcabines en nieuw sanitair geplaatst voor een totaal bedrag van 3,9 miljoen fr en ten slotte wordt voor 250.000,-fr de douche installatie vernieuwd en nieuwe voetsproeiers gemonteerd in de doorgangszone.


Dovnload 4.98 Kb.