Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aan: Ledenvergadering Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal West

Dovnload 3.31 Kb.

Aan: Ledenvergadering Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal WestDatum27.11.2017
Grootte3.31 Kb.

Dovnload 3.31 Kb.

Aan: Ledenvergadering Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal West

Van: kascommissie 2016, Hans Slot en Lodewijk van Paddenburgh

Betreft: financieel jaarverslag 2016 Vereniging PAL

Datum: 30 maart 2017

Ondergetekenden, Hans Slot en Lodewijk van Paddenburgh, beiden lid van de Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal West (PAL), hebben in hun hoedanigheid van kascommissie aan de hand van de door het bestuur aangeleverde boekhouding en stukken de jaarrekening van 2016 op 29 maart 2017 gecontroleerd en in orde bevonden. De administratie was ordelijk en controleerbaar.We adviseren de jaarrekening over 2016 goed te keuren en de penningmeester te dechargeren.
Leiden, 30 maart 2017

Hans Slot Lodewijk van Paddenburgh


Dovnload 3.31 Kb.