Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aangetekend en per gewone post

Dovnload 4.48 Kb.

Aangetekend en per gewone postDatum02.09.2018
Grootte4.48 Kb.

Dovnload 4.48 Kb.
    Navigeren deze pagina:


AANGETEKEND EN PER GEWONE POST
Onderwerp: onterecht geschorst/op non actief gesteld

Datum: 1 September 2018
Geachte heer, mevrouw,
Op heeft u mij geschorst/op non actief gesteld. Als reden daarvoor heeft u opgegeven dat ik REDEN(EN) CITEREN UIT BRIEF OF MEDEDELING WERKGEVER. Ik ben het daarmee niet eens en ik betwist de door u genoemde reden. Naar mijn mening is er geen reden die rechtvaardigt dat u mij op non-actief stelt.
Vanzelfsprekend ben ik bereid om weer met mijn werk te beginnen zodra u mij daarom vraagt. Uiteraard ben ik ook bereid met u te overleggen over de redenen die u had om mij op non-actief te stellen. Ik hoop met dit overleg te bereiken dat ik op korte termijn weer met mijn werk kan beginnen.
Voor de duidelijkheid wijs ik u erop dat u verplicht blijft mij het volledige loon door te betalen.

Als het nodig is, zal ik gebruikmaken van de rechten die ik heb volgens de wet.


Graag ontvang ik uw reactie binnen 2 dagen na de datum van deze brief cq. e-mail.
Hoogachtend,


  • Dovnload 4.48 Kb.