Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanmeldingsformulier abs sporttak handbal

Dovnload 20.69 Kb.

Aanmeldingsformulier abs sporttak handbalDatum04.04.2017
Grootte20.69 Kb.

Dovnload 20.69 Kb.

algemene Pasfotoabs-logo

bathmense bijsluiten!!

sportvereniging
AANMELDINGSFORMULIER ABS

SPORTTAK HANDBAL

Voorletters:

Adres:

Roepnaam:

Postcode:

Achternaam:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Tel.nr.:

Man/Vrouw:

Mobiel nr.:

Email-adres:
Gegevens ouder/voogd (invullen als het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar):

Voorletters:

Man/Vrouw:

Achternaam:

Ouder/Voogd:

Wenst met ingang van ……………………… lid te worden van de sporttak handbal

Handtekening:


Indien lid jonger dan 18 jaar: handtekening van ouder of voogdDOORLOPENDE SEPA-INCASSO-MACHTIGING

Door ondertekening van dit formulier geeft u de Algemene Bathmense Sportvereniging toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Algemene Bathmense Sportvereniging.

IBAN Rekeningnummer:

Gegevens incassant:

BIC Bankidentificatie:

Algemene Bathmense Sportvereniging

Ten name van:

Adres:

Adres:

IncassantID:

Woonplaats:

Kenmerk machtiging:

Land:

IBAN:

Datum:

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Handtekening:Hierbij vragen wij even uw aandacht:
Regelmatig komt het voor dat wij foto’s willen plaatsten in ons vereniging boekje en op onze website.

Uiteraard willen wij i.v.m. privacy redenen netjes met deze foto’s omgaan en de ouders / verzorgers vragen of wij foto’s mogen plaatsen.

Het betreft ook alleen foto’s die door vereniging ABS Handbal zijn gemaakt (dus niet door derden).

Goedkeuring is voor onbepaalde tijd, zodat geen goedkeuring voor elke foto apart gegeven hoeft te worden.

Handtekening voor akkoord:

Bepalingen aangaande Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Inleveren aanmeldformulier

De gegevens zoals vermeld op dit ‘Aanmeldformulier ABS’ worden opgenomen Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren bij DE LEDENADMINISTRATIE van de sporttak handbal.

in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigings-

activiteiten. Met ondertekening wordt toestemming verleend om zijn/haar Correspondentieadres: Larenseweg 11, 7437 BL Bathmen

gegevens door te geven aan de landelijke sportorganisatie waaronder de

desbetreffende sporttak van ABS valt. De landelijke sportorganisatie kan deonderzoeksactiviteiten.


  • DOORLOPENDE SEPA-INCASSO-MACHTIGING
  • Gegevens incassant
  • Bepalingen aangaande Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Inleveren aanmeldformulier

  • Dovnload 20.69 Kb.