Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aantekenen met bericht van ontvangst

Dovnload 6.14 Kb.

Aantekenen met bericht van ontvangstDatum01.08.2017
Grootte6.14 Kb.

Dovnload 6.14 Kb.

AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST

[NAAM VERZEKERAAR]

T.a.v. de directie

[ADRES VERZEKERAAR]

[POSTCODE VESTIGINGSPLAATS VERZEKERAAR]

[WOONPLAATS], [DATUM]

Betreft: relatienummer: ..............................

Geachte heer, mevrouw,


In het verleden heb ik bij uw maatschappij één of meerdere beleggingsverzekering(en) afgesloten. Het betreft hier (onder andere) de verzekeringen met de volgend polisnummers (niet limitatief):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Uit de media begrijp ik dat het rendement dat men redelijkerwijs op deze beleggingsverzekeringen zou verwachten wellicht niet zal worden behaald . Uit die berichten blijkt dat er twee mogelijke (mede)oorzaken zijn voor deze tegenvallende resultaten.
1. Uw maatschappij heeft onredelijk hoge (administratie)kosten in rekening gebracht.
2. Ter afdekking van het overlijdensrisico heeft uw maatschappij premies gehanteerd die tevens onredelijk hoog waren en zijn.
Ik stel uw maatschappij uitdrukkelijk aansprakelijk voor de schade, te vermeerderen met de wettelijke rente, die ik lijd en mogelijk nog zal lijden als gevolg van bovenvermeld handelen voor zover van een dergelijk handelen sprake is.
U dient deze brief tevens te beschouwen als een stuiting van de verjaring van mijn (mogelijke) rechtsvorderingen op uw maatschappij als bedoeld in naar artikel 3:317 BW.

Hoogachtend,


[HANDTEKENING]

[NAAM ONDERTEKENAAR]………………………………

[ADRES ONDERTEKENAAR]

[POSTCODE WOONPLAATS ONDERTEKENAAR].[TELEFOONNUMMER ONDERTEKENAAR]


Dovnload 6.14 Kb.