Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aantekeningen 3 vwo frans 2009-2010

Dovnload 36.02 Kb.

Aantekeningen 3 vwo frans 2009-2010Datum12.07.2017
Grootte36.02 Kb.

Dovnload 36.02 Kb.

Aantekeningen 3 VWO Frans 2009-2010

Hoofdstuk 1
la charcuterie de slager, de vleeswaren

la boucherie de slager

le pain het brood (algemeen)

la baguette het stokbrood

le sandwich het belegde stokbrood

la tartine de boterham

tartiner smeren
De plaats van en en y:


 • Voor de infinitief (hele werkwoord)

 • Anders: voor de persoonsvorm

Il parle de son école en France.


Hij praat over zijn school in Frankrijk.
Hij praat erover Il en parle.

Hij wil erover praten Il veut en parler

Hij heeft erover gepraat Il en a parlé

Hij praat er niet over Il n’en parle pas

Hij wil er niet over praten Il ne veut pas en parler

Hij heeft er niet over gepraat Il n’en a pas parlé


Je pense aux vacances.
Ik denk aan de vakantie.
Ik denk eraan. J’y pense.
Ik denk er niet aan. Je n’y pense pas.

Ik heb eraan gedacht. J’y ai pensé.

Ik heb er niet aan gedacht. Je n’y ai pas pensé.

Ik wil eraan denken. Je veux y penser.

Ik wil er niet aan denken. Je ne veux pas y penser.


Constructies met de
(vervangen door en)

Constructies met à, dans, en en sur
(vervangen door y)

Parler de (praten over)

Etre fier de (trots zijn op)

Avoir besoin de (nodig hebben)

Avoir envie de (zin hebben in)

Heureux de (blij met)

Content de (tevreden met)

S’occuper de (zorgen voor)


Penser à (denken aan)

Aller à/en (gaan naar)

Habiter à/en/dans (wonen in)

Parler à (praten tegen)Hij praat over school.
Il parle de l’école.
Hij praat erover.
Il en parle.
Hij wil niet praten over de vakantie.
Il ne veut pas parler des vacances.
Hij wil er niet over praten.
Il ne veut pas en parler.
Zij is heel blij met haar cijfer.
Elle est très heureuse de sa note.
Zij is er erg blij mee.
Elle en est très heureuse.

Ik heb aan de stoel gedacht.
J’ai pensé à la chaise.
Ik heb eraan gedacht.
J’y ai pensé.

Wij gaan wonen in Afghanistan.


Nous allons habiter en Afghanistan.
Wij gaan er wonen.
Nous allons y habiter.
Zij gaan niet naar Six Flags.
Ils ne vont pas à Six Flags.
Ze gaan er niet heen.
Ils n’y vont pas.


Exercice 12


 1. praten over parler de

 2. denken aan penser à

 3. trots zijn op être fier de

 4. nodig hebben avoir besoin de

 5. gaan naar aller à/en/au(x)

 6. wonen in habiter à/en/dans

 7. zin hebben in avoir envie de

 8. praten tegen/met parler à


Exercice 13


 1. Karima en vient.

 2. Elle y pense souvent.

 3. (…) elle y est allée.

 4. Elle y habite.

 5. Elle en est très fière.

 6. Elles en ont beaucoup parlé.

 7. Il en a envie.

 8. (…) il en a besoin.


Exercice 14


 1. vais en

 2. y mangeons

 3. y vit

 4. en a

 5. y trouve

 6. en avons

 7. en ai

 8. vais y


A l’agence de voyages


touristes

employés de l’agence de voyages

Wat kun je er zien/bezoeken?

Wat kun je er eten?

Hoe is het weer er?
je kiest een bestemming (land, stad of streek) en je vertelt
wat je er kunt zien/bezoeken

wat je er kunt eten

hoe het weer er is


Zet in de imparfait:
 1. Je prends le métro.
  (nous prenons) Je prenais le métro. 2. Nous sommes en France.
  Nous étions en France. 3. Vous faites du tennis.
  (nous faisons) Vous faisiez du tennis. 4. Ils ont dix ans.
  (nous avons) Ils avaient dix ans. 5. Les oiseaux chantent.
  (nous chantons) Les oiseaux chantaient.Bedenk dus eerst wat de nous-vorm is van het werkwoord. Haal –ons eraf en je hebt de stam. Na de stam plaats je de uitgang die je nodig hebt: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. Bij être kun je dat niet doen. Daarvan moet je de imparfait gewoon uit het hoofd leren: étais, enz.

Nous-vormen van enkele belangrijke onregelmatige werkwoorden:


aller nous allons gaan

avoir nous avons hebben

boire nous buvons drinken

connaître nous connaissons kennen

croire nous croyons geloven

devoir nous devons moeten

dormir nous dormons slapen

écrire nous écrivons schrijven

envoyer nous envoyons sturen

dire nous disons zeggen

faire nous faisons doen, maken

lire nous lisons lezen

mettre nous mettons leggen, zetten, aantrekken

ouvrir nous ouvrons openen

pouvoir nous pouvons kunnen

prendre nous prenons nemen

savoir nous savons weten

venir nous venons komen

vivre nous vivons leven

voir nous voyons zien

vouloir nous voulons willen
Denk ook aan de regelmatige werkwoorden op –er:
finir nous finissons eindigen

choisir nous choisissons kiezen


Zelf zinnetjes maken

Als je zelf Franse zinnetjes gaat maken, moet je rekening houden met de vaste zinsvolgorde in het Frans:


(bepaling) onderwerpgezegdelijdend voorwerp (bepaling)
bijzondere gevallen:


 1. persoonlijke voornaamwoorden
  - voor het hele werkwoord
  - anders voor de persoonsvorm

  Ik zie jou in de tuin.


  Je te vois dans le jardin.

  Ik wil je niet zien.


  Je ne veux pas te voir

  Ik heb je niet gezien.


  Je ne t’ai pas vu. 2. bijwoorden zoals déjà, toujours, souvent, bien, mal
  - achter de persoonsvorm

  Ik eet altijd chocoladeijs.


  Je mange toujours de la glace au chocolat.

  Ik wil vaak tennissen.


  Je veux souvent faire du tennis.

  Je hebt heel goed gezongen!


  Tu as très bien chanté.

  Heb jij meneer Gerrits al gezien?


  Tu as déjà vu monsieur Gerrits?


Vertaal:


 1. De wandeling naar de jeugdherberg was mooi.
  La promenade à l’auberge de jeunesse était belle/jolie. 2. Ik heb me vergist. Het was een grapje.
  Je me suis trompé(e). C’était une blague.

  (alle wederkerende werkwoorden (werkwoorden met se) worden vervoegd met être).

 3. Ik zie je gezicht nauwelijks.
  Je vois ton visage à peine. 4. Morgen ga ik uitslapen.
  Demain je vais faire la grasse matinée. 5. Waar is de halte?
  Où est l’arrêt? 6. Jammer genoeg heb ik vandaag koorts.
  Malheureusement j’ai de la fièvre aujourd’hui. 7. Op de postzegel staat het gezicht van de koningin.
  Sur le timbre il y a le visage de la reine.


Exercice 34
MILOU, UNE CHATTE GENTILLE
Milou a trois mois. Elle est née en juillet. Elle est douce avec les enfants. Ses hobbies sont jouer et manger. Ses couleurs sont noir et blanc. Elle est douce et gentille / Elle a un caractère doux et gentil. Elle cherche un maître sympa(thique) avec des enfants / qui a des enfants. Si vous aimez Milou / Si Milou vous plaît, vous pouvez téléphoner au 05.24.33.58.97
Exercice 37
Marseille, le 29 septembre 2009
Chers parents,
Les premiers jours j’ai beaucoup pensé à vous, mais j’ai trouvé une amie. Mon français est déjà meilleur. / J’ai déjà amélioré mon français. Je vais souvent à la plage et je visite Marseille. Je m’y amuse beaucoup. / Je m’amuse beaucoup ici.

Répondez-moi vite. / Je vous embrasse.

Grosses bises,

Trappen van vergelijking
(Les degrés de comparaison) 1. vergrotende trap

Je maakt een vergrotende trap door plus (= meer) voor het bijvoeglijk naamwoord te zetten.


un grand problème een groot probleem

un plus grand problème een groter probleem


un test difficile een moeilijk proefwerk

un test plus difficile een moeilijker proefwerk


Als je twee dingen met elkaar vergelijkt, dan gebruik je que in de betekenis van dan:
Le test d’anglais est plus difficile que le test de français.
Het proefwerk Engels is moeilijker dan het proefwerk Frans.
Let op! beter is niet plus bon (“goeder”), maar meilleur. En naast plus mauvais (“slechter”) bestaat ook de vergrotende trap pire (“slechter, erger”):
Mon frère est un meilleur chanteur que moi.
Mijn broer is een betere zanger dan ik.
Ce test est pire que le test de la semaine dernière.
Dit proefwerk is erger dan het proefwerk van vorige week.


 1. overtreffende trap

Je maakt van een vergrotende trap een overtreffende trap door le, la of les ervoor te zetten. Als het bijvoeglijk naamwoord achter het zelfstandig naamwoord staat, krijg je dus twee keer een lidwoord:


le plus grand problème het grootste probleem

le test le plus difficile het moeilijkste proefwerkla meilleure chanteuse de beste zangeres
Als je een bezittelijk voornaamwoord gebruikt, valt het lidwoord dat meteen daarna zou komen weg:
mon plus grand problème mijn grootste probleem
(dus niet: mon le plus grand problème)mon meilleur
ami mijn beste vriend
mon prof le plus drôle mijn grappigste leraar
(hier blijft het lidwoord gewoon staan, want het volgt niet direct op het bezittelijk voornaamwoord)
Het is van belang te weten welke bijvoeglijke naamwoorden voor en welke achter het zelfstandig naamwoord staan. De bijvoeglijke naamwoorden die voor het zelfstandig naamwoord komen, vind je op blz. 120 van je tekstboek. Leer deze uit je hoofd.
Vertaal nu:


 1. Mijn zus is jonger dan ik.
  Ma soeur est plus jeune que moi. 2. De leraar Frans maakt de moeilijkste proefwerken.
  Le professeur de français fait les tests les plus difficiles. 3. Aïcha is mijn beste vriendin.
  Aïcha est ma meilleure amie. 4. Zij heeft een kleinere auto.
  Elle a une plus petite voiture. 5. Wie heeft de mooiste pen? (de pen = le stylo)
  Qui a le plus beau stylo? 6. Mijn kleinste broertje is tien jaar.
  Mon plus petit frère a dix ans.


Extra informatie t.b.v. “Bonus”:
wij blussen = nous éteignons

réfléchir wordt vervoegd zoals “finir” en “choisir”

détenir wordt vervoegd als “venir” en “tenir”

se souvenir wordt vervoegd als “venir” en “tenir”

wij slaan = nous battons

wij bevallen = nous plaisons

wij gaan zitten nous nous asseyons
Oefenmateriaal


 1. Tu t’en souviens?

 2. Vous y avez réussi?

 3. Tu t’y es jeté?

 4. Vous allez y envoyer le courrier?

 5. Il y en a encore.
 1. nous finissions

 2. il prenait

 3. j’avais

 4. elle allait

 5. vous parliez

 6. ils savaient

 7. j’étais

 8. tu voyais

 9. il faisait

 10. nous disions
 1. la plus grande gaffe

 2. ma plus grande gaffe

 3. La pub(licité) en France est plus folle / dingue qu’aux Pays-Bas.

 4. la meilleure façon

 5. Le chien est notre ami le plus fidèle.

 6. Cette manche est plus longue que l’autre.


Exercice 15


 • Quelle est ta matière la plus intéressante?

 • C’est la gym. (ma matière la plus intéressante, c’est l’histoire)

 • Pourquoi tu aimes cette matière?

 • Parce que c’est amusant/chouette/cool.

 • Que penses-tu de monsieur Gerrits?

 • C’est le prof le plus sympa de l’école.

 • Quelle est ta matière la plus difficile?

 • (Ma matière la plus difficile,) c’est l’histoire.

 • Tu as beaucoup de devoirs pour cette matière?

 • Non, j’ai moins de devoirs que pour français.

 • Maintenant je dois aller en classe.

 • A tout à l’heure / à bientôt.


Exercice 16


 • Pourquoi est-ce que tu pleures?

 • Le prof est fâché contre moi.

 • Alors, pourquoi tu es si nerveux / nerveuse?

 • Je dois aller chez le proviseur.

 • Et pourquoi tu dois aller chez le proviseur?

 • Je suis arrivé en retard.

 • Bon courage / Bonne chance.

 • Merci. Au revoir!


Aantekeningen 3 VWO Frans 2009-2010 11-7-2017 • Constructies met de
 • A l’agence de voyages
 • Zelf zinnetjes maken Als je zelf Franse zinnetjes gaat maken, moet je rekening houden met de vaste zinsvolgorde in het Frans
 • Exercice 34 MILOU, UNE CHATTE GENTILLE
 • Trappen van vergelijking (Les degrés de comparaison)
 • Oefenmateriaal

 • Dovnload 36.02 Kb.