Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanvraag tot aanvaarding als bevoegde deskundige

Dovnload 42.16 Kb.

Aanvraag tot aanvaarding als bevoegde deskundigeDatum01.08.2017
Grootte42.16 Kb.

Dovnload 42.16 Kb.Aanvraag tot aanvaarding als bevoegde deskundige

GOP-BD_01-170724
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL

T 02 553 79 97

GOP.omgeving@vlaanderen.be

www.omgevingvlaanderen.beIn te vullen door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en
-projecten

ontvangstdatum


Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten een aanvaarding aanvragen als bevoegde deskundige in de opslag van brandbare of gevaarlijke vloeistoffen als vermeld in hoofdstuk 5.6 en 5.17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM). De aanvaarding als bevoegde deskundige in de opslag van brandbare of gevaarlijke vloeistoffen wordt toegekend voor een termijn van maximaal vijf jaar. De aanvaarding kan op elk moment worden ingetrokken op gemotiveerd advies van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten of van de afdeling Handhaving.Wie vult dit formulier in?

Dit formulier bestaat uit twee delen: • Het eerste deel wordt ingevuld en ondertekend door de exploitant van de ingedeelde inrichting of activiteit.

 • Het tweede deel wordt ingevuld en ondertekend door de bevoegde deskundige.

Aan wie bezorgt u dit formulier?

U kunt uw aanvraagformulier op een van de volgende manieren indienen bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten: • door het aangetekend op te sturen naar het adres bovenaan op dit formulier

 • door het persoonlijk af te geven tegen ontvangstbewijs op het adres bovenaan op dit formulier

 • door het elektronisch op te sturen via een erkend ondernemingsloket.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Als u vragen hebt, kunt u bellen naar 02 553 79 97 of mailen naar GOP.omgeving@vlaanderen.be.
In te vullen door de exploitantGegevens van de ingedeelde inrichting of activiteit1

Vul de gegevens van de maatschappelijke zetel in.
naam en statuut

     
ondernemingsnummer

    

.

   .

   


straat en nummer

     
postnummer en gemeente

     
algemeen telefoonnummer

     
algemeen e-mailadres

     
website


     

2

Vul de gegevens in van de exploitatiezetel.

U hoeft deze vraag alleen in te vullen als de exploitatiezetel op een ander adres gevestigd is dan de maatschappelijke zetel. Het vestigingseenheidsnummer kunt u terugvinden in de Kruispuntbank van Ondernemingen op http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub.
vestigingseenheidsnummer

 


.

   


.

   


.

   


straat en nummer

     
postnummer en gemeente

     
telefoonnummer

     
e-mailadres

     


Bij te voegen bewijsstukken3


Voeg de volgende stukken bij uw aanvraag:

 1. een beschrijving van de ingedeelde inrichting of activiteit

 2. een lijst met de volgende gegevens over alle lopende milieuvergunningen of omgevingsvergunningen van de inrichting:

 • de datum van het besluit

 • het refertenummer van het besluit

 • de instantie die het besluit heeft genomen

 • de naam van de exploitant zoals die vermeld wordt in het besluit

 • de termijn waarvoor de vergunning is uitgereikt.
4


Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt.


een beschrijving van de ingedeelde inrichting of activiteit
een lijst met gegevens over alle lopende milieuvergunningen of omgevingsvergunningen
Ondertekening door de exploitant5


Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

Ik ben ervan op de hoogte dat ik de verantwoordelijkheid draag voor de aangevraagde controleactiviteiten van de bevoegde deskundige in zijn hoedanigheid van werknemer.

Ik verklaar dat ik heb kennisgenomen van de controlebevoegdheden van de bevoegde deskundige in de opslag van brandbare of gevaarlijke vloeistoffen.

Ik bevestig dat ik ervan op de hoogte ben dat de aanvaarding van de bevoegdheid als deskundige als vermeld in hoofdstuk 5.6 en 5.17 van titel II van het VLAREM, vervalt als de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt.
datum

dag  

maand


  jaar


    handtekening


     


voor- en achternaam


     In te vullen door de bevoegde deskundigePersoonlijke gegevens6

Vul uw persoonlijke gegevens in.
voor- en achternaam

     
rijksregisternummer

     
   
  

geboorteplaats

     
straat en nummer

     
postnummer en gemeente

     
telefoonnummer

     
gsm-nummer

     
e-mailadres

     Bij te voegen bewijsstukken7


Voeg de volgende bewijsstukken bij uw aanvraag:

 1. een kopie van uw diploma’s en getuigschriften

 2. een beschrijving van uw functie in de ingedeelde inrichting of activiteit

 3. een uitgebreide beschrijving van uw ervaring op het vlak van de controle van opslaghouders in het kader van hoofdstuk 5.6 én 5.17 van titel II van het VLAREM.
8


Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt.


een kopie van uw diploma’s en getuigschriften
een beschrijving van uw functie in de ingedeelde inrichting of activiteit
een beschrijving van uw ervaringOndertekening door de bevoegde deskundige9


Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

Ik verklaar dat ik heb kennisgenomen van de milieuwetgeving van het Vlaamse Gewest.

Ik ben ervan op de hoogte dat mijn controlebevoegdheid begrensd is tot de opslaghouders en de opslagplaatsen van mijn werkgever.

Ik bevestig dat ik ervan op de hoogte ben dat de aanvaarding van mijn bevoegdheid als deskundige als vermeld in hoofdstuk 5.6 en 5.17 van titel II van het VLAREM, in de bovenvermelde ingedeelde inrichting of activiteit vervalt als de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt.
datum

dag  

maand


  jaar


    handtekening


     


voor- en achternaam
     
h:\2014\huisstijl\logo\'s\logo vlaamse overheid.jpg


 • In te vullen door de exploitant Gegevens van de ingedeelde inrichting of activiteit
 • Bij te voegen bewijsstukken
 • Ondertekening door de exploitant
 • In te vullen door de bevoegde deskundige Persoonlijke gegevens
 • Ondertekening door de bevoegde deskundige

 • Dovnload 42.16 Kb.