Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanvullende gegevens voor scheidsrechters afab ere divisie, eerste divisie en hoofdklasse

Dovnload 7.1 Kb.

Aanvullende gegevens voor scheidsrechters afab ere divisie, eerste divisie en hoofdklasseDatum07.04.2017
Grootte7.1 Kb.

Dovnload 7.1 Kb.

AANVULLENDE GEGEVENS VOOR SCHEIDSRECHTERS AfAB ERE DIVISIE, EERSTE DIVISIE EN HOOFDKLASSE

 1.     De scheidsrechtersaanwijzingen voor de AfAB ere divisie, eerste divisie en hoofdklasse vinden plaats door het bondskantoor en zullen door publicatie op de site bekend gemaakt worden.


De op de site gestelde indeling geldt tevens als aanschrijving. Indien u moet invallen of een andere wedstrijd krijgt toegewezen, zult u middels een automatisch emailbericht en of telefonisch op de hoogte worden gebracht van deze inzet c.q. wijziging.

 1. Indien u moet afberichten, doe dit dan tijdig. Er zal direct na ontvangst van de afschrijving een nieuw koppel worden aangewezen. Voor de volgende regeling, welke hierbij van kracht is, vragen wij uw bijzondere aandacht!

  Voor de AfAB ere divisie, eerste divisie en de hoofdklasse:

 2. afmeldingen dienen te geschieden van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur bij de competitieleider, de heer Reijer Louw, telefoonnummer 026 – 7071425.

  Alleen in uiterste noodgevallen in het weekend: 3. zaterdag van 09.00 tot 09.30 uur
  – zondag van 09.00 tot 09.30 uur
  bij de competitieleider, de heer Reijer Louw, tel. 06 – 53 24 67 76.

  Het koppel dat heeft afgeschreven, zal door de indeler op de hoogte worden gesteld van de wijziging. Wij verzoeken u dringend de hand te houden aan deze regeling, daar anders het risico bestaat, dat vervanging niet meer geregeld kan worden. In deze gevallen wordt uw partner eveneens vervangen, zodat u hem of haar ook dient in te lichten.

 3.   Elk niet ingedeeld scheidsrechterskoppel is automatisch reserve.

Indien u reserve bent, zult u, indien u voor het betreffende weekend nog geen bericht betreffende een eventuele inzet hebt ontvangen, tussen 09.30 en 10.00 uur bereikbaar moeten zijn overeenkomstig de wijze als door u aangegeven op het vragenformulier. Tussen 09.30 en 10.00 uur kunt u dus niet meer afschrijven.

Ook als reserve bent u verplicht af te schrijven en uw koppelgenoot in te lichten, indien u door omstandigheden niet beschikbaar bent. De regeling weergegeven in punt 2 is eveneens van toepassing op de reserve - scheidsrechters.

 4.     De reiskosten zullen op basis van € 0,18 per kilometer per scheidsrechter worden vergoed. De verwerking zal in het programma SportLink geschieden op basis van postcode woonplaats en postcode sporthal. 

 5.     De competitieleiding behoudt zich het recht voor van de bekend gemaakte scheidsrechtersindeling af te wijken en een ander koppel aan te wijzen, indien zij dit noodzakelijk acht.

 6.     Daar de beschikbare tijd in veel hallen beperkt is, verzoeken wij de scheidsrechters stipt op tijd met de wedstrijd aan te vangen en er zorg voor te dragen, dat tussen het eindsignaal van de 1e helft en het beginsignaal van de 2e helft niet meer dan 10 minuten verloopt. Wij doen een dringend beroep op iedereen hier strikt de hand aan te houden. De ervaring heeft geleerd, dat uitloop van het programma in veel gevallen wordt veroorzaakt door de landelijke wedstrijden!

 7.     De scheidsrechters dienen er op te letten, dat de teams spelen in het tenue, zoals vermeld in de lijst verenigingsgegevens”. Slechts indien de tenues onvoldoende verschillen, mag c.q. moet het bezoekende team van tenue wisselen. Indien teams niet in het goedgekeurde tenue verschijnen en niet tijdig over dit tenue kunnen beschikken, dan moet de wedstrijd wel doorgaan, doch op het wedstrijdformulier dient een en ander vermeld te worden, opdat de competitieleiding maatregelen kan treffen.

AANVULLENDE GEGEVENS VOOR SCHEIDSRECHTERS IN DE REGIOKLASSE

 1.  De scheidsrechtersaanwijzingen voor de regioklasse vinden plaats door de regio c.q. afdeling waaronder de betreffende verenigingen ressorteren. Aanschrijvingen en andere richtlijnen zullen u door de indelers of afdelingen worden toegezonden. 2.   Let s.v.p. op punten 6 en 7 van de aanvullende gegevens voor de scheidsrechters AfAB ere divisie, eerste divisie en hoofdklasse.

 • Voor de AfAB ere divisie, eerste divisie en de hoofdklasse
 • Elk niet ingedeeld scheidsrechterskoppel is automatisch reserve.
 • AANVULLENDE GEGEVENS VOOR SCHEIDSRECHTERS IN DE REGIOKLASSE

 • Dovnload 7.1 Kb.