Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanvullende informatie bij invulling Digitaal Wedstrijd Formulier d d. 1 september 2010

Dovnload 53.35 Kb.

Aanvullende informatie bij invulling Digitaal Wedstrijd Formulier d d. 1 september 2010Datum13.04.2019
Grootte53.35 Kb.

Dovnload 53.35 Kb.

Aanvullende informatie bij invulling
Digitaal Wedstrijd Formulier
d.d. 1 september 2010De afgelopen weken is bij de gespeelde competitiewedstrijden in de Topklassen zaterdag- en zondagvoetbal en de Landelijke Jeugdcompetities reeds gewerkt met het Digitaal Wedstrijd Formulier.

Vastgesteld kan worden dat dit van uitstekend tot redelijk goed is verlopen. Wij hebben echter geconstateerd dat enkele handelingen niet altijd correct worden uitgevoerd, waardoor niet ALLE ingevoerde informatie op het DWF wordt vermeld.
Met onderstaande informatie geven wij aanvullende informatie op hetgeen reeds in de Handleiding DWF is vermeld. Wij wijzen u erop dat de diverse instructiefilmpjes van de uit te voeren processen, alsmede de Handleiding DWF in Sportlink Club (SLC) zijn opgenomen onder:
Wedstrijdzaken → Digitaal Wedstrijd Formulier → Help.
In de loop van volgende week zullen de instructiefilms voor de wedstrijdofficials ook geplaatst zijn op het Official Aanstellingen Overzicht (OAO).
Als bijlage van deze informatie is als laatste pagina een checklijst bijgevoegd die op de wedstrijddag voor de verenigingen en de scheidsrechters als leidraad kan dienen bij de invulling van het DWF. Hierop kan worden aangegeven welke handelingen wel en niet zijn uitgevoerd.
Bij alle van onderstaande onderdelen waarbij sprake is van het werken met SLC wordt er vanuit gegaan dat SLC is opgestart d.m.v. invoer van de verenigingsrelatie code, inlog en wachtwoord.
Voorbereiding invullen DWF:


 • Een of meerdere personen moeten geautoriseerd worden voor het verrichten van handelingen in wedstrijdzaken van SLC. Indien betrokkene alleen handelingen mag verrichten t.b.v. het DWF dan moet deze worden geautoriseerd voor ‘Digitaal Wedstrijd Formulier”.
  - Zie de handleiding DWF pagina 6 t/m 8. • In de Handleiding DWF staat op pagina 5 als begrip voor ‘Bondsteam’ vermeld:
  “Het basisteam (spelers, begeleiding en eventuele assistent-scheidsrechter) dat standaard als één groep in
  één handeling bij iedere wedstrijd kan worden geplaatst in het DWF”.

  ADVIES AAN VERENIGINGEN:
  Stel een of meerdere bondsteams, afhankelijk van het klasse nivo waarop wordt gespeeld in Fase I van de invoering van het DWF, ruim vóór aanvang van de te spelen wedstrijden in SLC samen.
  Hiermee wordt bereikt dat bij de invulling van het DWF uw gehele bondsteam in één handeling op het DWF wordt geplaatst.
  - Zie de handleiding DWF pagina 9 t/m 20


In te vullen vóór aanvang van de wedstrijd:
Het DWF wordt ingevuld door (Zie de handleiding DWF pagina 22):

Het wedstrijdscherm (DWF) is als volgt opgebouwd (Zie de handleiding DWF pagina 22):: • Tabblad thuisteam

 • Tabblad uitteam

 • Tabblad Officials

 • Tabblad Wedstrijdverloop

 • Tabblad vastleggen

Vanaf 6 dagen voor de speeldatum is c.q. zijn de te spelen wedstrijden onder ‘Wedstrijden → DWF zichtbaar op het tabblad ‘Wedstrijden’. Selecteer de wedstrijd en kies voor ‘Ophalen Wedstrijdformulier’. Indien reeds een bondsteam voor dit elftal van uw vereniging is aangemaakt zal deze resp. bij thuisteam of uitteam vermeld staan. • Zie de handleiding DWF pagina 21 t/m 23

Bij schorsingen, uitsluitingen, blessures, kunnen per speler wijzigingen worden aangebracht. Deze wijziging geldt dan enkel en alleen voor de geselecteerde wedstrijd en heeft geen consequenties voor de samenstelling van het bondsteam.


Dit kan zijn:Let op dat na invoer van iedere wijziging deze wordt opgeslagen voordat een nieuwe wijziging wordt ingevoerd.

 • Zie de handleiding DWF pagina 24 t/m 26.

Beide verenigingen stellen per team (thuis en uit) het DWF samen. Eventuele incidentele wijzigingen in het vermelde Bondsteam zijn reeds ingevoerd. Indien sprake is van een wedstrijd in categorie A moeten 11 spelers uit het bondsteam als basisspelers op het formulier worden aangevinkt. • Zie de handleiding DWF pagina 26

De aanvoerder moet worden vermeld door het plaatsen van een vinkje in de kolom AVLet op dat na invoer van iedere wijziging deze wordt opgeslagen voordat een nieuwe wijziging wordt ingevoerd.

 • Zie de handleiding DWF pagina 26


DE SCHEIDSRECHTER moet de spelerspassen controleren.

Dit kan per speler of in één handeling voor de gehele kolom worden igevuld en vastgelegd.Let op dat de ingevoerde gegevens worden opgeslagen voordat een nieuwe wijziging wordt ingevoerd.

 • Zie de handleiding DWF pagina 26

De aanvoerder/leider van het betreffende team legt de ingevoerde en opgeslagen gegevens vast voor akkoord.Let op dat deze wijziging wordt opgeslagen voordat een nieuwe wijziging wordt ingevoerd.

 • Zie de handleiding DWF pagina 26


DE SCHEIDSRECHTER legt de ingevoerde gegevens voor beide verenigingen vast voor akkoord.

Let op dat deze wijziging wordt opgeslagen voordat een nieuwe wijziging wordt ingevoerd.

 • Zie de handleiding DWF pagina 27

Naast wijzigingen in de spelers kunnen ook wijzigingen worden ingevoerd voor de KNVB scheidsrechter, overige wedstrijdofficials (assistent-scheidsrechters KNVB) en de wedstrijdcoördinator. Deze wijzigingen worden ingevoerd door de thuisspelende vereniging. Bij alle te spelen wedstrijden zowel categorie A en B is het invullen van een wedstrijdcoördinator verplicht.

Deze wordt alleen op het DWF ingevuld als dit via het invoerveld ‘wedstrijdcoördinator’ wordt ingegeven.

Het opnemen van de wedstrijdcoördinator leidt niet tot vermelding op het DWF.Let op dat deze wijzigingen nadat deze zijn ingevoerd worden opgeslagen .

 • Zie de handleiding DWF pagina 28 t/m 30


In te vullen NA de wedstrijd:
DE SCHEIDSRECHTER vult na afloop van de wedstrijd het wedstrijdverloop in. Dit betreffen de eventuele tuchtgegevens, de wissels, het scoreverloop en eventueel later gearriveerde spelers..

De wissels worden ingevoerd via het tabblad – ‘thuisteam of uitteam’, afhankelijk van het lidmaatschap van de speler
 • Invoeren gele en rode kaart(en) – door scheidsrechter
  - Zie de handleiding DWF pagina 31 en 32.

  Het is van belang om de schermen ‘gele kaart toevoegen’ en ‘rode kaart toevoegen’ de periode, de minuut en de strafcode in de betreffende teamkolom worden ingevuld.


  De minuut is bij een wedstrijd van 90 minuten 1ste helft 1 t/m 45 en 2e helft 46 t/m 90. Kaarten die in blessure tijd worden gegeven zijn afhankelijk van de speelhelft 45 of 90ste minuut.
  Voor een correcte verwerking is het noodzakelijk dat iedere ingevoerde gele of rode kaart met het groene vinkje onderaan de rechterzijde van het tabblad wordt opgeslagen voordat een nieuwe kaart wordt ingevoerd. Indien dit niet gebeurt dan zal de gele of rode kaart niet worden vermeld op het DWF en niet worden verzonden.

  Een onjuist ingevoerde gele of rode kaart kan via de functie ‘Gebeurtenis ongedaan maken’ ook ongedaan worden gemaakt.


  - Zie de handleiding DWF pagina 33 en 34
 • Invoeren wissels (alleen bij wedstrijden in categorie A) – door scheidsrechter
  - Zie de handleiding DWF pagina 33
  Voor een correcte verwerking is het noodzakelijk dat iedere ingevoerde wissel met het groene vinkje onderaan de rechterzijde van het tabblad wordt opgeslagen voordat een nieuwe wissel wordt ingevoerd. Indien dit niet gebeurt dan zal de betreffende wissel niet worden vermeld op het DWF en niet worden verzonden.
  Het is niet persé noodzakelijk om de wissels in tijdsvolgorde in te voeren.
 • Invoeren en vastleggen uitslag en status – door scheidsrechter
  Dit geschiedt via het tabblad ‘Vastleggen’
  LET OP:
  Strafschoppen zijn niet relevant bij competitiewedstrijden.

Bij de Topklasse, Hoofdklasse wordt de score bepaald door de ingegeven doelpunten. De stand kan niet worden aangepast en komt alleen tot stand door het invoeren via de ingevoerde doelpunten. Dit moet op onderstaande wijze geschieden.
Onderstaande regeling is alleen geldig voor de Topklassen, Hoofdklassen en de Nike A- en B junioren Erdivisie en 1ste Divisie
De uitslag wordt op basis van het scoreverloop, wat wordt ingvoerd via de functie ‘scoreverloop toevoegen’, vastgesteld.

 1. Selecteer tabblad wedstrijdverloop.

 2. Selecteer de knop

 3. Het volgende scherm wordt getoond:

 4. Selecteer eerst de Periode waarin het doelpunt heeft plaatsgevonden.

  • Geef eventueel de minuut op waarin het doelpunt heeft plaatsgevonden.

 5. Selecteer nu in de kolom Thuisteam of Uitteam de speler die heeft gescoord.

 6. Sla het doelpunt op door de knop te selecteren.

 • Zie handleiding DWF pagina 34 • Vastleggen wedstrijdstatus – door scheidsrechter

Hierbij wordt door de scheidsrechter aangegeven of de wedstrijd is uitgespeeld, is gestaakt of afgelast.
Bij het staken moet de periode en stakingsminuut worden ingegeven, alsmede de omschrijving van het niet uitspelen.
- Zie de handleiding DWF pagina 34 en 35
Punten beste speler

Deze functionaliteit is alleen van toepassing bij de wedstrijden van de Nike A- en B junioren Eredivisie.

De puntentelling staat in de handleiding DWF op pagina 35 vermeld.

Na invoering van de punten met het groene vinkje rechtsonder op het scherm de ingevoerde gegevens vastleggen. • Akkoord geven thuisteam en uitteam

Beide verenigingen geven hun akkoord op het ingevulde wedstrijdformulier. Dit mag gebeuren door de aanvoerder of leider van het betreffende team.
Op het tabblad ‘Vastleggen’ wordt door beide teams onder “autorisatie’ het vinkje voor akkoord geplaatst. Het afgegeven akkoord wordt opgeslagen door te klikken op de ‘diskette’ en de daaropvolgende vraag met Ja te beantwoorden.
- Zie de handleiding DWF pagina 36 • Akkoord geven voor het ingevulde DWF – door (KNVB) scheidsrechter

De scheidsrechter geeft als laatste zijn akkoord op het ingevulde wedstrijdformulier. Dit gebeurt nadat het thuis- en uitteam akkoord zijn gegaan. De KNVB scheidsrechter moet het formulier ‘ondertekenen voor akkoord’ met het wachtwoord dat hij/zij gebruikt bij het Official Aanstellingen Overzicht (OAO).

SCHEIDSRECHTERS LET OP:


Check uw wachtwoord vroegtijdig door eenmaal in te loggen in het OAO. Dus bij het DWF niet uw relatiecode ingeven. Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten dan kan dit worden gemeld bij de Edesk van de KNVB. Mailadres: Edesk@knvb.nl.

Beschikt u op de wedstrijddag zelf niet over uw wachtwoord dan kunt u hierover een van de medewerkers bellen van het district waaronder de thuisspelende vereniging ressorteert. Een volledige telefoonlijst is door de KNVB aan alle verenigingen toegezonden.(Na invulling en verzending) opzoeken en printen wedstrijdformulier

Via Wedstrijdzaken → Programma → de betreffende wedstrijd opzoeken. Als de speeldatum niet zichtbaar is op het scherm, dan met de pijl linksonder op het scherm de voorliggende speeldag(en) selecteren.

Selecteer de gewenste wedstrijd in ga naar pictogram ‘wedstrijddetails’ rechtsonder op scherm. Hierna komt het ingevulde DWF in beeld. Via de printopdracht ‘Printen Wedstrijdformulier’ kan deze worden geprint

CHECKLIJST IN TE VULLEN GEGEVENS DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIERProces

Thuisteam

Uitteam

Scheidsrechter

Vóór aanvang wedstrijd


Invullen DWF:


Ophalen wedstrijdformulier


JA / NEETabblad thuisteam

 • Wijzigingen thuisteam doorgevoerd ?

 • Aanvoerder ingevuld en opgeslagen ?

 • Rugnummers ingevuld en opgeslagen?

 • Spelerspassen gecontroleerd en bevestigd ?

 • Akkoord ingevulde gegevens ?JA / NEE


JA / NEE

JA / NEE
JA / NEE


JA / NEE

Tabblad uitteam

 • Wijzigingen uitteam doorgevoerd ?

 • Aanvoerder ingevuld en opgeslagen ?

 • Rugnummers ingevuld en opgeslagen ?

 • Spelerspassen gecontroleerd en bevestigd ?

 • Akkoord ingevulde gegevens ?


JA / NEE


JA / NEE

JA / NEE
JA / NEEJA / NEE

Tabblad Officials

 • Wijzigen OfficialsJA / NEE
In te vullen na gespeelde wedstrijd:Invullen DWF:


Invoeren gele en rode kaart(en)JA / NEE


Invoeren wissels
JA / NEE

Invoeren en vastleggen uitslag
JA / NEE

Alleen voor de Topklassen, Hoofdklassen, Nike A- en B junioren Eredivisie en 1ste Divisie
Invoeren en vastleggen scoreverloop t.b.v. uitslag.
JA / NEE


Alleen voor Nike A- en B-jionren Erdivisie
Punten beste speler ingevoerd en vastgelegd door tegenstander


JA / NEE


JA / NEE

Vastleggen wedstrijdstatus
JA / NEE

Akkoord geven thuisteam en uitteam


JA / NEE

JA / NEE
Akkoord geven voor het ingevulde DWF
JA / NEE


JA / NEE = Uit te voeren door.

 • Voorbereiding invullen DWF
 • ADVIES AAN VERENIGINGEN
 • In te vullen vóór aanvang van de wedstrijd
 • Let op dat na invoer van iedere wijziging deze wordt opgeslagen voordat een nieuwe wijziging wordt ingevoerd.
 • Let op dat de ingevoerde gegevens worden opgeslagen voordat een nieuwe wijziging wordt ingevoerd.
 • Let op dat deze wijziging wordt opgeslagen voordat een nieuwe wijziging wordt ingevoerd.
 • Let op dat deze wijzigingen nadat deze zijn ingevoerd worden opgeslagen .
 • Invoeren gele en rode kaart(en) – door scheidsrechter
 • Invoeren wissels (alleen bij wedstrijden in categorie A) – door scheidsrechter
 • Invoeren en vastleggen uitslag en status – door scheidsrechter
 • Onderstaande regeling is alleen geldig voor de Topklassen, Hoofdklassen en de Nike A- en B junioren Erdivisie en 1 ste Divisie
 • Vastleggen wedstrijdstatus – door scheidsrechter
 • Akkoord geven thuisteam en uitteam
 • Akkoord geven voor het ingevulde DWF – door (KNVB) scheidsrechter
 • SCHEIDSRECHTERS LET OP
 • (Na invulling en verzending) opzoeken en printen wedstrijdformulier
 • CHECKLIJST IN TE VULLEN GEGEVENS DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIER
 • In te vullen na gespeelde wedstrijd
 • Alleen voor de Topklassen, Hoofdklassen, Nike A- en B junioren Eredivisie en 1 ste Divisie
 • Alleen voor Nike A- en B-jionren Erdivisie
 • JA / NEE = Uit te voeren door.

 • Dovnload 53.35 Kb.