Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanvullende kampeerregels voor het boterhuiseiland tijdens

Dovnload 6.73 Kb.

Aanvullende kampeerregels voor het boterhuiseiland tijdensDatum05.12.2018
Grootte6.73 Kb.

Dovnload 6.73 Kb.AANVULLENDE KAMPEERREGELS VOOR HET BOTERHUISEILAND TIJDENS

DE KAAGCUP


 1. Algemeen

 • Tijdens het Kaagcup week-end (woensdag – zondag) is er namens het bestuur van het zeeverkennerscentrum een service team actief.

 • Dit team ziet toe, onverminderd de verantwoordelijkheid van stafleden voor het gedrag van leden van hun groep, op een goed gebruik van het centrum en is bevoegd alle maatregelen te nemen in dit belang en kan daarbij in het uiterste geval per direct personen of groepen de toegang tot het centrum ontzeggen.
 1. Aankomst en aanmelden.
 1. Kamperen

 • Kampeerders hebben toegang tot het eiland vanaf woensdag 19.00 uur. Het is niet toegestaan eerder personen en/of goederen op het eiland te stallen. Ook is het niet toegestaan na 22.00 uur een kampterrein op te bouwen.

 • Elke gastgroep krijgt een terrein aangewezen volgens de formule: aantal opgegeven kampeerders x 10m2 met een maximum van 7 kampeerders per ingeschreven boot. Elk terrein is door kalklijnen duidelijk aangegeven, ook scheerlijnen mogen deze lijnen niet overschrijden.
 1. Afmeren van boten.

 • Het betreden van en/of afmeren aan de Zijloever aan de Westzijde van het eiland is niet toegestaan om beschadiging van de basaltbeschoeiing te voorkomen.

 • Voor het afmeren van vletten worden extra voorzieningen getroffen aan de Noord en Zuidzijde van het eiland (zorg voor de beschikbaarheid van hekankers).

 • Het afmeren van motorschepen is zeer beperkt mogelijk, u dient er rekening mee te houden dat u deze schepen moet afmeren aan de vaste-wal.
 1. Spelregels voor het gedrag op het eiland.

 • Elke kampeerder dient overlast aan anderen te voorkomen

 • Kampvuren en andere vormen van open vuur zijn met het oog op de veiligheid helaas niet toegestaan.

 • Voor de nodige rust op het eiland geldt:

 • vanaf 22.30 geen spelactiviteiten,

vanaf 23.00 geen mechanische geluidsbronnen (rust)

vanaf 23.30 stilte op het terrein d.i geen geluiden die dragen tot buiten de grenzen van het eigen terrein en geen onnodige loopbewegingen.


Dovnload 6.73 Kb.