Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanwezig: Isa en Femke (unit 8), Abigail (unit 7), Izabella en Anne (unit 6), Casper en Floor (unit 5), juf Miranda en juf Ciska

Dovnload 12.09 Kb.

Aanwezig: Isa en Femke (unit 8), Abigail (unit 7), Izabella en Anne (unit 6), Casper en Floor (unit 5), juf Miranda en juf CiskaDatum14.10.2017
Grootte12.09 Kb.

Dovnload 12.09 Kb.

Vergadering 28 mei 2015
Aanwezig: Isa en Femke (unit 8), Abigail (unit 7), Izabella en Anne (unit 6), Casper en Floor (unit 5), juf Miranda en juf Ciska.

Afwezig: Iris (unit 7) en juf Anja
 1. Opening: Welkom.
 1. Mededelingen-Ideeënbus

Geen mededelingen / vragen vanuit de ideeënbus deze keer.


 1. Mededeling vanuit de OR

Pascal kon er deze keer niet bij zijn. De lopende acties zijn nog niet afgerond.


 1. Eigen vergaderingen: De eigen vergaderingen lopen nog niet altijd soepel. Hoewel alle eigen vergaderingen op de site staan is er soms toch een misverstand over de datum. En de laatste vergadering ging niet door omdat unit 8 een excursie had.

Als er niet veel te bespreken is, is dat geen probleem. Wel is het belangrijk dat leerlingenraad de gangen en wc’s blijft controleren.


 1. Actiepunten uit de vorige vergadering:

 • Hockeytoernooi: juf Miranda/juf Ciska. Via juf Winifred is bericht gekomen dat er dit schooljaar geen hockeytoernooi meer komt. Er zijn te veel activiteiten aan het eind van het schooljaar. Daarom wordt gekeken of het hockeytoernooi aan het begin van het nieuwe schooljaar georganiseerd kan worden.

 • Contact leggen gemeente (losse toestel en goaltjes): Femke/Isa. Het is nog niet gelukt om de gemeente te spreken te krijgen. Afgesproken wordt dat als een actie niet lukt, dit wordt teruggekoppeld naar juf Ciska/juf Miranda zodat zij kunnen helpen. Deze actie blijft staan: Femke/Isa/juf Ciska/juf Miranda

 • Verbeteren toezicht overblijf op etensresten wc na TSO: juf Sandra. Juf Sandra heeft hierop nog niet gereageerd. Dit zal nogmaals aan juf Sandra doorgegeven worden.

 • Schonere wc’s (door juf Anja te bespreken met schoonmaak): hierop heeft juf Anja ook nog niet gereageerd. Ook dit zal nogmaals aan juf Anja worden doorgegeven.
 1. Wereldplein: juf Anja is er niet bij. Op dit moment weten we niet precies hoe de stand van zaken is. Voor de volgende vergadering zal worden geïnformeerd hoe het er voor staat met het Wereldplein door juf Ciska/juf Miranda
 1. Evaluatie Koningsdag : De onderbouw (units 1-3) hebben een leuke koningsdag gehad. Het was jammer dat het Open podium zodanig uitliep, dat de kleutergroepen hun optreden naar buiten moesten verplaatsen. Vanuit de bovenbouw is er wel veel kritiek op de koningsdag. De speurtocht was erg rommelig en onduidelijk. De groepjes vertrokken kort op elkaar, maar sommige opdrachten duurden langer zodat er direct al enorme rijen ontstonden bij de opdrachten. Sommige groepjes moesten ook erg lang wachten tot zij eindelijk konden vertrekken. De verantwoordelijkheid die unit 8 kreeg om een groepje te begeleiden, was in een aantal gevallen te groot. Sommige kinderen luisterden niet of liepen weg. Het Open podium verliep erg rommelig en liep vanaf het begin al uit. Het podium stond ook nog niet klaar. Ook was een van de organiserende leerkrachten die dag niet aanwezig. Voorkeur van de LLR gaat uit naar een Kring Got’s Talent.

Het schilderij maken vond iedereen leuk, maar het is onduidelijk wat er nu mee gebeurt. Ze zouden door de OR worden opgehaald, maar staan nog steeds in de klas.


 1. Rondvraag: De gemeente gaat het fietspad achter het kleuterplein aanpassen. Er komt een aparte fietsstrook en een voetpad. De 12 betonnen witte palen die daar nu staan mag de school hebben. Juf Ciska laat de gemeente weten dat wij die graag willen hebben. Vraag van juf Ciska: vraag in je eigen groep en in je maatjesgroep of de kinderen leuke ideeën hebben wat we met de palen kunnen doen. Voorbeelden bv: beschilderen voor spellen (boter, kaas en eieren, dambord), goaltjes, zitplekjes. Actie alle leden van de leerlingenraad

De volgende leerlingenraad is de laatste van dit schooljaar. Die keer gaan we ‘uit eten’. De leden uit unit 8 nemen afscheid van de leerlingenraad en voor Izabelle en Anne zit hun 2 jaar erop.

Casper, Floor, Iris en Abigail wordt gevraagd om ook na te denken over hun deelname aan de leerlingenraad. Zijn hun verwachtingen van de leerlingenraad uitgekomen? Hebben zij hun doelen al behaald? Wat zouden zij nog willen aanpakken?

In elk geval zullen in een aantal groepen dus nieuwe leden voor de leerlingenraad gekozen moeten worden.


Actiepunt voor alle leden van de LLR:

Vraag aan je juf of meester of je de notulen op het digibord mag openen en deze samen kan lezen. Op die manier worden alle kinderen meer bij de LLR betrokken en kunnen jullie ook direct duidelijk maken wat je van je groep nodig hebt.De volgende vergadering met de juffen erbij is: 25 juni 2015 12.00 uur.
Juf Miranda en juf Ciska

 • Femke/Isa/juf Ciska/juf Miranda
 • Actie alle leden van de leerlingenraad
 • Actiepunt voor alle leden van de LLR
 • 25 juni 2015 12.00 uur.

 • Dovnload 12.09 Kb.