Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanwezig: Liesbeth, Anke, Ellen, Sanne, Karin

Dovnload 11.19 Kb.

Aanwezig: Liesbeth, Anke, Ellen, Sanne, KarinDatum17.09.2018
Grootte11.19 Kb.

Dovnload 11.19 Kb.

Notulen vergadering JNVvH dd 27-10-2011
Aanwezig: Liesbeth, Anke, Ellen, Sanne, Karin
Afwezig met bericht: Tim, Marc
Opening: Anke Gerrits zal rondom de ALV de bestuursfunctie van Ellen overnemen en zal dit NHC mede organiseren.
1. Notulen vorige vergadering

accoord
2. Mededelingen NVvH

Fellows hematologie kunnen gebruik maken van de online basiscursus over chemotherapie,

die al bestaat voor oncologen in opleiding. Er is hierover recent een email rondgezonden.


3. Diagnostiekdag NVvH

Er is een nieuw programma samengesteld dat volgende week bij de NVvH vergadering zal worden besproken. ’s Ochtends zullen basale morfologie en immunologie behandeld worden en ’s middags moleculaire diagnostiek en cytogenetica. Aan het einde van de dag zullen praktijkvoorbeelden besproken worden, waarin alle diagnostiek geïntegreerd is; deze casuistiek wordt tevoren ter voorbereiding rondgezonden.


4. JNIV

Er is een mail gezonden door Laurens Nieuwenhuizen, een AIOS interne van de JNIV en het consilium, die momenteel hematologie promotie onderzoek doet en uiteindelijk hematoloog wordt, over de visitatiecommissie en het 3-jarige aandachtsgebied.


Ad 1: Het consilium-bestuur is niet enthousiast over deelname van JNVvH bestuursleden aan visitaties omdat dat betekent dat deze een verplichte en prijzige visitatiecursus zouden moeten volgen voor het bijwonen van slechts enkele visitaties. Tot er een definitief besluit valt zal Laurens mee gaan met de visitaties voor hematologie. Karin zal Laurens uitnodigen om de JNVvH-ALV bij te wonen tijdens het aankomende NHC. Als kandidaat vanuit de JNVvH geldt nog steeds Tim de Waal.
Ad 2: Ook is binnen de NIV gesproken over verlenging van de opleidingsduur binnen het aandachtsgebied naar 3 jaar (conform EHA paspoort). Het standpunt van de JNVvH blijft hierin hetzelfde: alleen indien een 3e jaar echte verdieping aan de opleiding geeft en de aantekening tot internist gehandhaafd blijft, is een gewijzigde opbouw van de opleiding gewenst.

Een perifere stage is in ieder geval zeer gewenst, ook als de opleidingsduur niet verandert; deze wordt in enkele centra (Utrecht, VU in 3e jaar, plannen in het AMC) al aangeboden. Overigens is het consilium niet enthousiast over verlenging en zal financiering daarvan ook moeilijk worden.

5. JNVVH onderwijsdag 23-11

Het progamma is rond; Arnon Kater (AMC) zal CLL modereren. Het onderwijs vindt plaats bij Media Plaza vlakbij Utrecht CS. Alle bestuurleden kunnen aanwezig zijn. Sanne zal nog een herinneringsmail sturen aan de leden met het definitieve programma en link naar de

literatuur. Karin gaat alvast nadenken over een nieuwe datum in mei-juni en zal die rondsturen zodat iedereen kan kijken of dit niet knelt met lokale onderwijsactiviteiten.
5. NHC

2-11 is er een telefonische vergadering; dan zullen Ellen en Anke horen wat het budget is en

welke restricties/mogelijkheden/wensen er zijn m.b.t. het feest. Het uitserveren (i.p. een lopend buffet) is vorig jaar goed bevallen, maar dan liever 3 ipv 5 gangen. Er wordt gediscussieerd over een alternatieve locatie plek voor de rustigere hoek tijdens het feest; hiervoor is nog niet direct een ideaal alternatief te bedenken.
6. Enquete kwaliteit opleiding

Ellen heeft gesleuteld aan de enquête voor de fellows over hun opleiding en zal hier en

daar inkorten en daarna ter revisie rondenden. Belangrijk is tevoren te bedenken hoe te scoren en wat het doel is van de enquête.

De meesten zijn van mening dat het belangrijk is om inzicht te krijgen in de regionale verschillen om de opleiding uiteindelijk te verbeteren. De gegevens zullen tzt geanonimiseerd voor centrum aan de NVVH gepresenteerd worden. Om anonimiteit en objectiviteit te waarborgen is het wel gewenst per centrum tenminste 5 respondenten te verkrijgen (ook ‘jonge-klaren’).

Het doel is om te starten met afnemen van de enquête tijdens de aankomende ALV. Wellicht kan Alma nog helpen om de enquête webbased op te stellen.
7. Kinderhematologen

In het UMCU werken 2 kinderhematologen i.o. die zijn geïnteresseerd in

informatie over de onderwijsactiviteiten van de JNVVH en zijn op de mailinglijst geplaatst. Vanuit het AMC lijkt er vooralsnog geen belangstelling te zijn. In het LUMC is momenteel geen kinderhematoloog i.o.; VU en Rotterdam nog onbekend. In het NVvH bestuur zit ook een kinderhematoloog-opleider (van ommen), wellicht is een algemene mailing vanuit haar mogelijk aan alle kinderhemat-fellows in NL, Liesbeth zal dit volgende week navragen.

Vanwege de zeer kleine aantallen fellows kinderhematologie lijkt het niet rendabel activiteiten specifiek op deze groep gericht te organiseren.


8. Opvolging

Anke neemt de plaats van Ellen over; Sanne denkt na over een kandidaat uit het AMC;

Lenneke zal ook vanaf de aankomende onderwijsdag aanschuiven en kan evt het voorzitter- of

secretarisschap overnemen, afhankelijk van haar voorkeur.

Marc zou Clara kunnen vragen als nieuwe ‘jonge klare’, maar als er een mannelijke kandidaat is zou dat ook mooi zijn voor de verhouding.
9. WVTTK

Iedereen vindt het jammer dat er geen geld is voor een sociale activiteit zoals een etentje met een workshop over een niet-medisch inhoudelijk onderwerp. Wellicht biedt het mogelijkheden om samenwerking te zoeken met de JNVMO. Anke kent bestuurleden en zalinformeren naar hun interesses in soortgelijke activiteiten. Mocht er een nieuw plan komen dan zal Karin opnieuw een begroting maken.
10 Punten en planning volgende JNVVH vergadering

Aankomende JNVVH dag 23-11


Dovnload 11.19 Kb.